Proč svět nechce přijmout myšlenku, že byl stvořen? Proč vše posouvá, když dojdou argumenty, na inteligentní zásah z vesmíru?

Spread the love

Toto jsou důležité otázky, které lze pochopit selským rozumem. K tomu je potřeba jediné. Pochopit odpovědnost člověka k jinému člověku. Vkládám zde video, které mnozí možná už zaznamenali na mé FB zdi. Z různých dřívějších diskuzí s takzvanými evolucionisty jsem nalezl jednu shodu. Tvůrci těchto velkých ateistických FB skupin nikdy nebyli ateisté, ale ctitelé satanismu. Jejich vystupování bylo podobné tomu, co čteme zde:

A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korinťanům 11:15,16)

Když s těmito tvůrci začneme diskutovat, často je jejich řeč jako když másla ukrajuje a tváří se, že hledají Pravdu, když jim chceme předložit důkazy, že jejich argumenty pokulhávají za skutečností, začnou se ohánět vědou. Jakou? Tou, kde je evoluce jediný pravý argument, proč něco vzniklo. Pokud jim argumentujeme skutečnými důkazy, jejich rétorika se mění v jediný argument: „Toto je kreacionismus!“. Je to nálepka, ne argument.

Dnes toto používá politický mainstream. „Máš jiný názor? JSI RUSOFIL! KONSPIRAČNÍ TEORETIK! DEZOLÁT! ŠIŘITEL STRACHU!“ a tak dále, a tak dále. Nejedná se o diskuzi, jedná se o špinění a dehonestaci. Přesně toto je i nálepka KREACIONISTA. Obyčejný člověk ani netuší, co si má pod touto nálepkou představit. Že se jedná o skupinu skutečných a mnohdy i velice vážených vědců ve svých vědních oborech, to už stádně smýšlející čtenář neví. Proč? Protože jsou Kreacionisté spojováni s takzvanou konspirací.

Samotné slovo KONSPIRACE znamená, že je něco před veřejností utajováno, co nevyhovuje mainstreamu, který potřebuje, aby si člověk myslel jen to, co se hodí těm, kdo ovládají svět.

KDO OVLÁDÁ SVĚT?

Abychom to zjistili, musíme hledat a zkoumat jak skutečné dějiny, tak i politické, vědecké, obchodní a náboženské procesy. Politici například se vybírají od útlého dětství. Jsou připravováni v různých strukturách jak samotného školství, tak dodatečnými školeními, kterým se krásně říká: „OSOBNÍ ROZVOJ„. Ti kdo jej provádí se netají tím, že se jedná o rozvoj, aby se naplnil jejich záměr. Krásným příkladem je Šváb švábovitý, který je hlavou WEF. Světového ekonomického fóra. Soukromé instituce, kterou platí jak dům Sion, tak i dům Chabad.

Velmi známým výrokem tohoto hada, Klause Schwaba, nacistického pohrobka narozeného v roce 1938, je tento výrok:

Když zmíním naše jména, paní Merkel, dokonce Vladimír Putin, a tak dále. Všichni jsou mladí globální lídři světového ekonomického fóra. Jsme velmi hrdí na to, že pronikáme do kabinetů.“ (Klaus Schwab při jednom z rozhovorů na jednom ze zasedání WEF.

Co tím říká? Že infiltroval WEF politickou scénu světa. Jenže on neinfiltroval jen politiku, ale i media, zdravotnictví a vědu. Světový obchod je řízen opět těmito lidmi. Hra na volný trh je fikce.

Klaus Schwab

Jak odhaluje poslední video o Kabale, které najdeme zde, co mají ti loutkovodiči v plánu. Nestačí při hledání Pravdy nějakou myšlenku přijmout či zavrhnout, ale je potřeba pečlivě zkoumat, proč se to vše děje a najít správné východisko, jak se nestát potravou jejich skrytých plánů. Proto zaznívá ve zmíněném videu tato myšlenka:

Ošklivá pravda nezmizí jen proto, že se vám nelíbí. Zmizí jenom tehdy, pokud ji přijmete takovou jaká je. A budete jednat.“

A co nám odhaluje „ošklivá“ Pravda? Přesně toto:

Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

Takže není nic divného, že ten kdo ovládá svět nechce, abychom věřili, že jsme stvořeni. Pokud člověk přijme myšlenku stvoření, pak stojí na křižovatce. Je jenom na něm, zda bude hledat skutečnou Pravdu, která vůbec není ošklivá, protože na konci všeho je tato myšlenka a jistý fakt:

A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10,11)

Kdo je nalezne? Mírní. Kdo je nenalezne? Ten, kdo se na křižovatce rozhodne následovat člověka. Přesně jak to Martin Maleňák odhalil v předchozím článku.

Satan spoléhá na naše nezralé uvažování, které dává víc na pocity, než na samotný rozum. Má nedávná zkušenost byla smutným potvrzením toho, jak silně ovlivňuje určité jedince, když zjistí, že Stvořitel nebe a země existuje.

Jak asi mnozí ví, byla před časem vedena proti mé osobě určitá pomlouvačná kampaň a brzy přijde další. Je těžké se takové kampani bránit aby nepřišla, když jsou dobré skuty spojeny s pomocí lidem, kteří nechtějí a nebo ještě nemohou vidět. Jedna osoba, která mne nezná, ač jsme se jednou viděli cca 10-15 minut v době, kdy už byla dehonestace mé osoby v plném proudu, takže jsem si říkal, že je logické, že má vůči mne nějaké výhrady.

Co čert nechtěl, zjistil jsem, že byla proti mne očkována Satanem dávno před touto kampaní. Nikdy jsem v té době o ni neslyšel. Přesto má jasno kým jsem. Proč to zmiňuji? Abych jí haněl? Ne, proto abych ukázal, že člověk který nehledá a nezkoumá, který dává na své pocity, že je často unášen cizími myšlenkami, které vychází z jeho vlastních chyb. Proč? Protože by on sám takto jednal a jemu takové jednání vlastní. Přesně toto tento člověk předvedl jednomu bratrovi, kterému odhalil, jak vnímá mne. Sám je skrytý manipulátor, pomlouvač, který když není po jeho, tak je vše špatně. Když zjistí, že něco učinil špatně, tak se neomluví, ale naopak nanese na druhé ještě větší špínu, aby sám nebyl tak špinavý. Toto je přesně Satan.

Satan je velmi inteligentní a lstivý. Zná člověka 6000 let. Ví jak uvažuje, když pozoruje jeho kroky. Jeho cílem je rozdělit. Útočí vždy na ty, kdo mu kazí jeho hru. Proto dává nálepky i vědcům, kteří svým bádáním zjistí, že to co se odhaluje jako evoluční věda, že je celá teorie postavená na vodě. Vše co se až dosud zjistilo, že odpovídá biblické zprávě a ne tomu, co se učí záměrně na školách.

Problém lidí je ten, že nechtějí přijmout nutnost, nechat se poučit svým Stvořitelem. Že hledají vlastní Právo a Spravedlnost. Ono nestačí jen přijmout to, že jsme stvořeni, ono je potřeba naslouchat radám samotného Stvořitele. Pak se stane toto:

Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izaiáš 48:18)

A přesně toto nemají ti, kdo nevěnují pozornost Božím přikázáním. Ta jsou jednoduchá. Milovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha, celým svým srdcem, myslí a silou a milovat bližního, jako sám sebe.

Jenže bližní je i ten, kdo je naším nepřítelem. Proč? Protože je to člověk se stejnými potřebami, jaké máme i my. Jeho problém je, že se nechal podvést. Že vše posuzuje podle své vlastní zvrácenosti, kterou Satan a démoni znají, takže jej popichuje k nenávisti. Přiznat si chybu, to je ztráta pro takového člověka veškeré své důstojnosti a omluvit se, že se mýlil, tak to už vůbec není schopen udělat. A Satan si mne ruce.

Jít k nebeskému Otci totiž znamená, přiznat si vlastní chyby a z nich se poučit. Ve vědecké komunitě je ještě jeden problém. Tím jsou peníze. Nebude-li vědec prosazovat to, co po něm chtějí ti, co jej platí, přijde o zdroje na výzkum. A to je začarovaný kruh. Tato Satanova taktika peněz je dnes rozšířena všude. LGBTQ plus cokoliv, jen jít proti přirozenosti. Když toto svět dělá, má peníze, když ne, je nálepkován. Opět nám to vysvětluje Písmo:

Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

Pro peníze lidé dělají mnoho kompromisů, protože věří této biblické myšlence, ale ne její druhé části.

Vždyť moudrost je pro ochranu, stejně jako peníze jsou pro ochranu, ale výhoda poznání je, že moudrost zachová naživu ty, kteří ji vlastní.“ (Kazatel 7:12)

Vše je o vyrovnanosti. Kdo hledá Pravdu, ten by měl uvažovat o důkazech, které předkládají vědci, jenž jsou označováni záměrně nálepkou Kreacionisté. Já osobně nepotřebuji tyto důkazy. Proč? Selský rozum a vlastní poznání mne přivedlo k tomu, že Písmo má přece pravdu, že vše je jinak, než jak nám to panovník tohoto světa ukazuje. Ale pro ty, kdo chtějí vidět, tak pro ně je toto video důležité. Mohou v něm nalézt odpovědi, jak sofistikovaně je indoktrinovaná jejich mysl, aby šli nevědomky za Satanem a přitom jej neviděli.

Měl jsem v životě několik zážitků s lidmi, kteří plní zadání, jenž WEF skrze ně uskutečňuje. Díky nim jsem se už před mnoha lety přesvědčil, jak svět skutečně funguje. Jednou jsem měl pro firmu, kde jsem pracoval jako koordinátor, zajistit určité zastupování před polostátní společností ČEZ, kde naše firma zajišťovala pro klienta WEF, jenž skrytě ovládá mnoho na politické scéně ČR a SR, určitý projekt. Než jsem se s tím klientem setkal, musela být firmou u mne provedena bezpečnostní prověrka.

Když jsem toho klienta potkal, byl to velmi milý, zdvořilý člověk. Podal mi ruku a jediné co mne zaujalo, protože o té bezpečnostní prověrce jsem se dozvěděl až následně, že mi ji dělali, že je trochu jiný typ podnikatele, než jsem běžně potkával. Nikdy by vás nenapadlo, že právě on vlastní 70% této země. Jeho jméno by vám nic neřeklo, tak jako neřeklo mi, když jsem mu byl představen. No a co čert opět nechtěl, po mnoha letech se na jeho vliv odkázal pan Babiš v parlamentu, když vládě otloukal o hlavu, že jsou pod jeho vlivem. A on nebyl? Byl.

Nebudu jej opět jmenovat, mám k tomu důvod, ale řeč, kterou pan Babiš pronášel, svého času aktivně kolovala po internetu. Všechny zajímala ta omáčka kolem, ale to jméno nikomu nic neřeklo. Přesně tak je řízen svět, lidmi, které kdybyste potkali na ulici, nikdy by vás nenapadlo kým jsou. Žádná okázalost. Mysleli byste si, že je to strejda z vedlejšího vchodu. Někteří lidé, kteří byli výše zasvěceni do procesů řízení mi nevěřili, že někdo takový existuje. Tak jsem se pousmál, když jej sám Babiš jmenoval.

Musíme velice zkoumat mnohé do hloubky, nespokojit se s jednoduchým vysvětlením, protože něco někdo říká a ještě to říkají učitelé, media, náboženští představitelé, falešní proroci. Musíme zkoumat proč to říkají. Komu jejich informace vyhovují. Víme, že svět lidí se skládá ze tří šestek:

6 = náboženství
6 = politika
6 = obchod (výroba a prodej)

Tyto tři šestky jsou vrcholem trojúhelníku, tedy graficky znázorněné pyramidy. Když si to uvědomíme, pak chápeme, proč tento symbol nacházíme všude. Shlédněte video, kdo jste to ještě neudělali a přemýšlejme společně nad argumenty, které věda zná, ale proč je nezná světová veřejnost.

Chvalme J-aH, našeho Stvořitele, protože sami víme, že každý dům má svého stvořitele, ale to všechno kolem nás stvořil Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh, skrze svého Syna pro něho. I jemu patří sláva. Našemu Beránkovi, Panu Jehošuovi duchem pomazanému, tedy řecky Kristu.

Pokuj nám všem. S Agape Váš bratr Igi

3 thoughts on “Proč svět nechce přijmout myšlenku, že byl stvořen? Proč vše posouvá, když dojdou argumenty, na inteligentní zásah z vesmíru?

 1. Pěkný dokument. Minulost se dá ohýbat jak je potřeba. Nevím jestli se ještě někdy, až skončí tahle doba internetová, někdo dopátrá pravdy.
  Mám jeden jakoby problém. Nevím jestli je to pravda nebo co si o tom myslet.
  Ke konci dokumentu ukazovali představitelé ateistických režimů, které spáchali největší zvěrstva. Jako první a tím o jako nejhoršího ukázali Stalina a nějaké další Čínské a Korejské představitele a až nakonec Hitlera.
  Je to nějaká móda dělat z lidí kteří chtěli komunismus největší zlo lidstva nebo je to pravda?
  Ukázali tam jen jejich fotky s komentářem, ale nějaké fakta o zvěrstvech ukázali teprve trošku konkrétně až u Hitlera.
  Já jsem zažil jen kousek socialismu, ale zkušenosti mám jiné.
  Ano byla to jiná společnost zaměřená na celek a ne jako teď na jednotlivce.
  Nedokážu tomu uvěřit a poslouchám to už přes 30let.
  Říká se, že opakovaná lež se stává pravdou, proč tomu pořád nevěřím?

Comments are closed.