(Čtvrtá část) Píseň písní, je to jenom příběh se silným erotickým nábojem, nebo je to velmi utajené proroctví pro rok dobré vůle od našeho nebeského Otce?

Spread the love

Píseň písní

.

Pokud někdo začíná číst až nyní, prosím, aby si nejprve přečetl první tři části. Klikněte zde na První část, zde na Druhou část a zde na Třetí část, jinak nebude dávat smysl tento rozbor Šalomounovy Písně písní.

Když jsem dnes nad ránem vypnul počítač, zjistil jsem při jeho zapnutí, že bylo 04:04 18.03.2023. Spal jsem velmi málo a pořád mi Duch ukazoval, že nesmíme činit to, co rozděluje. Ten kdo tak bude činit, bude odstraněn. Bylo to velmi vážné. Byl jsem po třech hodinách polospánku, abych viděné co nejdříve zapsal. Když jsem zapnul počítač, bylo 7:35.

Ve vidění mi bylo ukazován YouTube kanál a na něm zaznívala slova, která nebyla v souladu s porozuměním. Stále jsem od Ducha slyšel „Chabad, jeho vliv“. Když jsem se otočil na lůžku, abych se toho nepříjemného vidění zbavil, abych mohl usnout hlubokým spánkem, znovu ke mne toto vidění přicházelo. Opět ta samá scéna, nějaký YouTube proslov s podobnými slovy. Duch mne vedl k těm slovům s otázkou: „Vidíš co dělají? Jak mluví?“. A já jsem odpověděl: „Vím jak mluví. Vím, že to není správné porozumění v tvých očích nebeský Otče.“. Znovu jsem se otočil, abych mohl usnout hlubokým spánkem, ale opět se to opakovalo. Říkal jsem si, proč je mi to stále ukazováno. Po každém otočení pořád to samé.

Když jsem plně procitl, nechápal jsem, protože jsem ta slova zapomněl, která z těch YouTube videí bez obrazů zněla a co mi tím chtěl Otec naznačit. Myslel jsem, že jsem strávil na lůžku minimálně 6 hodin, vzhledem k odpočinku, který jsem pociťoval. Pak jsem porozuměl, že toto chce Otec jednou provždy ukončit. Jak jsem už dříve vysvětloval, nefunguje mi baterie v mém notebooku, takže se mi vždy uloží přesný čas vypnutí. Objevil se tam čas 04:04. . Než jsem skončil a vypnul počítač, napsala mi sestra tuto zprávu, po přečtení třetí části rozboru Šalomounovy Písně:

dnešní den započne mimořádným úsvitem

bylo asi čtvrt na čtyři. Odpověděl jsem jí ve 03:35 a když se podíváme, je 08:58 když toto píšu, je pod mým i jejím komentářem před 8 hodinami.

Není to poprvé v poslední době, kdy se mi objevuje zvláštní čas, ač je jasné, že toto není správně. Vždy se objeví 7, nebo 8 hodin. Stalo se mi to i u komentáře, který jsem právě zveřejnil a všude se objevilo 7 hodin. Proč toto zmiňuji? Protože jsme skutečně v těchto dnech ve zvláštním čase. Berme varování, že rozkol nebude tolerován, jako velice vážné varování. Máme žít v Agape, která je poutem jednoty.

Dotazujme se každý sám nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda jsem vše, co říkám, prožil a zda to bylo od Něj, Jeho ducha, protože já to vnímám jako výstrahu. Ptejme se ve jménu Krále, ženicha, Pána Jehošuy Krista.

Nyní tedy pokračujme v tom co Pán Jehošua dělá. Vnímám to velmi intenzivně po této noci.

„Přišel jsem do své zahrady, má sestro,  nevěsto. Natrhal jsem svou myrhu spolu se svým kořením. Jedl jsem svou plástev spolu se svým medem; pil jsem své víno spolu se svým mlékem. Jezte, druhové! Pijte a opijte se projevy něžnosti!“ (Píseň písní 5:1)

Tím, že Pán Jehošua přichází do své zahrady, mezi svou nevěstu, duchovní Abišag, nachází v této zahradě to, co zasel do mysli a srdce jeho nevěstě sám nebeský Otec, který ji vyučil, stejné mléko a stejný med porozumění. Proto vybízí všechny, jak nevěstu, tak své druhy (rozvážné panny), aby se nasytili, protože toto porozumění je založeno na Lásce Agape.

„Spím, ale mé srdce bdí. Je slyšet, jak můj milý klepe! Otevři mi, má sestro, má družko, má holubičko, má bezúhonná! Vždyť má hlava je plná rosy, kadeře mých vlasů nočních krůpějí.“ (Píseň písní 5:2)

Přesně toto se nevěstě děje, když spí. Vnímá, jakoby nespala, protože přichází vidění do její hlavy, aby porozuměla. Je to jako vláha v podobě rosy, v podobě nočních krůpějí. Uvědomuje si, kdo k ní přichází, kdo klepe na dveře její mysli. Proto její srdce bdí, aby obdrželo porozumění.

„Svlékla jsem si roucho. Jak si je mohu opět obléci? Umyla jsem si nohy. Jak si je mohu umazat?“ (Píseň písní 5:3)

Těší se na noční odpočinek. Proto jakoby říkala, že se už svlékla.

„Můj milý odtáhl ruku zpět od otvoru dveří, a mé nitro se ve mně rozbouřilo.“ (Píseň písní 5:4)

Protože to probíhá v polobdělém stavu, když vidění končí, je Duchem probouzena, aby mohla nad viděným přemýšlet.

„Vstala jsem, ano já, abych otevřela svému milému, a z mých vlastních rukou kanula myrha a z mých prstů tekutá myrha na dutiny zámku.“ (Píseň písní 5:5)

Nakonec dojde k procitnutí, a mnohé z viděného se ztrácí a začne jakoby hledat milého, porozumění.

„Otevřela jsem, ano já, svému milému, ale můj milý se již odvrátil, šel dál. Samotná duše ze mne vyšla, když promluvil. Hledala jsem ho, ale nenalezla jsem ho. Volala jsem ho, ale neodpověděl mi.“ (Píseň písní 5:6)

Nedokonalost způsobuje, že touží vše okamžitě vysvětlit, ale je to jakoby milý odešel někam pryč. Volá po porozumění, ale nedostává odpověď, protože ta často přichází až s časem.

„Strážní, kteří procházeli město, mě našli. Udeřili mě, ranili mě. Strážní zdí ze mne sňali můj široký přehoz.“ (Píseň písní 5:7)

Když svůj zážitek vypráví někomu, kdo má náboženského ducha, tak je to jako by ji udeřil, protože nechápe to, co se jí stalo. Takový strážný má svá vidění, svou tradici, která nerozumí Duchu Zákona a ona je potřísněna náboženskými naukami, které on všude prosazuje a rány přicházejí skrze pomluvy a spor. Proto to dnešní vidění, které jsem prožil, abych mohl na něm ukázat, co taková duchovní Abišag prožívá.

„Zavázala jsem vás přísahou, jeruzalémské dcery, najdete-li mého milého, abyste mu pověděly, že stůňu láskou.“ (Píseň písní 5:8)

Ta touha porozumět, aby Abišag nezavedla nikoho na scestí, je, jako když se člověk cítí zamilovaný a chce být stále správně poučen. Volá ke svým družičkám, aby se za ni modlily, aby v těch modlitbách si vzpomenuly i na ni, že touží po pravé Agape s porozuměním. To nejhorší, co vnímá, je zavedení na scestí, pokud by ukazovala špatný směr a někdo o ni klopýtl a ztratil svou víru.

„Jak to, že je tvůj milý více než kterýkoli jiný milý, ty nejkrásnější mezi ženami? Jak to, že je tvůj milý více než kterýkoli jiný milý, že jsi nás zavázala takovou přísahou?“ (Píseň písní 5:9)

Druhý olivovník nerozumí Nové písni, kterou se může naučit jen těch 144 tisíc, jen duchovní Abišag, tak se jí ptají, proč je, ty rozvážné panny, žádá o tyto věci.

„Můj drahý je oslnivý a ruměný, nejnápadnější z deseti tisíc.“ (Píseň písní 5:10)

Vždyť ve světě lidí není nikdo jako Pán Jehošua. Ruměný byl David, který měl jeho srdce. Koho jiného by si měla vyvolit, než právě jeho?!

„Jeho hlava je zlato, přečištěné zlato. Kadeře jeho vlasů jsou hrozny datlí. Jeho černé vlasy jsou jako krkavec.“ (Píseň písní 5:11)

To, čím je Jehošua v jejich očích, to je dokonalý vzor, který chce následovat, protože to on má to přečištěné zlato porozumění. Jeho výroky jsou ovoce rtů pronášejících Pravdu, které musíme věřit. Není to paleta různých barev, ale co je černé, to je černé. Vlasy jsou symbolem pokory, protože se podřizuje svému nebeskému Otci.

„Jeho oči jsou jako holubice u vodních kanálů, které se koupou v mléce a sedí uvnitř okrajů.“ (Píseň písní 5:12)

S mírností holubice se dívá na lidské dcery a syny. Záleží mu na tom, aby lidé získali přesné porozumění duchovního mléka, aby se mohl člověk stát součástí duchovní rodiny, která když se nechá vyučit nebeským Otcem, tak porozumí Agape založené na Právu a Spravedlnosti s projevy nezasloužené laskavosti.

„Jeho tváře jsou jako záhon koření, věže vonných bylin. Jeho rty jsou lilie, kanoucí tekutou myrhou.“ (Píseň písní 5:13)

Není jako Satanův svět a Satan, který je plný lží, kde je úplně jedno jaký kdo má duchovní šat a svými myšlenkami jej znečišťuje. To, co bylo utvořeno jako dokonalé.

„Jeho ruce jsou zlaté válce plné chryzolitů. Jeho břicho je slonovinová deska pokrytá safíry.“ (Píseň písní 5:14)

Jeho skutky jsou dokonalé, proto jsou popsány jako zlaté válce osázené chryzolitem, který září na všechny strany. To, co sám konzumuje, je Pravda, proto není vnitřně zkažený a jeho charakter je podoben slonovinové desce osázené safíry.

„Jeho nohy jsou mramorové sloupy zasazené v podstavcích z přečištěného zlata. Vzhledem se podobá Libanonu, vybraný jako cedry.“ (Píseň písní 5:15)

Kráčí v přímosti srdce, protože jde za Pravdou svého nebeského Otce. Nepochybuje, proto nerozděluje svými kroky, které jsou vedeny přesným poznáním. Je podoben někomu vysoce postavenému se skutečnou autoritou, kterou sám nezneužije, je nádherný jako vybraný Libanonský cedr. Nejdražší dřevo.

„Jeho patro je čirá sladkost, a všechno je na něm zcela žádoucí. To je můj milý a to je můj druh, jeruzalémské dcery.“ (Píseň písní 5:16)

Pochopte rozvážné panny, které Abišag doprovázíte na svatbu, že Pán Jehošua není tím, co vy si představujete. Jeho důstojnost je podobná důstojnosti Otci v nebesích, ale vždy je ten Otec na prvním místě. Nikdy by jej nenazval přezdívkou, nevzal by jeho jméno do úst nehodnotným způsobem, jakým to dělá Chabad, který nechce, abychom nalezli Toho, kdo nás stvořil, proto v dřívějších dobách, kdy si ještě Chabad neříkali, tak stvořil(i) pro nebeského Otce různé přezdívky. Už chápeme, proč mi Duch říkal „Chabad“? Ta odpadlá Juda, která ovládla křesťanstvo po smrti apoštolů!?

Toto je kvas, který vložila žena do třech měr mouky, aby vše zkvasilo naukami a tradicemi Velkého Babylonu. Toto musí být ukončeno. Proč? Protože to je příčinou hádek, dohadování se o slova. Tento kvas vede k soudu těch, které sám nebeský Otec vyučil a dal jim porozumět Nové písni, plné nezasloužené laskavosti, která je spojena s PRÁVEM a SPRAVEDLNOSTÍ.

V poslední části si rozebereme poslední tři kapitoly. Jak lze už nyní pochopit, moudrost ze shora obdrží jen ten, kdo následuje duchovní Abišag, pokud patří k druhému olivovníku a nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) vojsk si přeje, aby se oba olivovníky staly jednou holí jednoho pastýře. Proto je nevěsta v těchto dnech ukazována družičkám. Ne proto, aby nad nimi panovala, ale aby je vedla a ukazovala správný směr. Je před námi rok dobré vůle z mnoha mocnými skutky, na kterých budou nebeský Otec i Pán Jehošua oslaveni.

Chceme být toho součástí? Pak naslouchejme, co Duch říká Božímu shromáždění.

Kéž jsi to ty nebeský Otče (Abba), kdo určí, komu byla dána úloha nevěsty, ne smrtelný člověk. Kéž je to Tvůj svatý duch, kdo toto odhalí ve jménu Pána Jehošuy Krista. Amen a amen.

Pokoj nám všem.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi, jenž netouží nad nikým panovat, jen sloužit coby poslední s posledních.

.

Pátá část