Ještě jeden kalendář, který když prozkoumáme, zjistíme zajímavý obraz čísel

Spread the love

Je to vše skutečně jen náhoda? Zkusme se na to podívat do tradičního kalendáře Židů. Jak jsem vysvětloval dříve zde, je několik chronologií, které ukazují lidské dějiny v čase. Do naší doby se zachovaly tři. Zatím jsme zkoumali dvě. Biblickou, která vychází od stvoření Adama a je k ní přidáno počítání časů od roku 1 n.l., která nás vede k roku 5971. Druhým kalendářem je ten občanský, který nám oznamuje, že se nacházíme v roce 2023. A nakonec tu máme kalendář, jenž se odvolává na židovskou tradici. Ta tvrdí, že se nacházíme od Adama v roce 5783. Pokud zachováme logiku už v dříve zveřejněném článku, opět uvidíme v těchto číslech vzkaz. Určitou shodu.

Jak jsem uvedl, je potřeba vše sledovat od měsíce Tišri, prvního dne nového letopočtu, který je v občanském kalendáři uveden 18.9. po západu slunce 2020. V té době byly dokončeny oficiálně první zkoušky genové terapie. Je jasné, dnešní nová odhalená data to odhalují, že vše bylo jinak, ohledně přípravy celého plánu Cokoliv 19, ale svět to měl vidět takto. Zkusme se zamyslet tedy nad tím, co můžeme vidět i této časové ose.

Začneme nejprve roky. Budeme čísla sčítat a násobit:

2020 2+0+2+0=4 5780 5+7+8+0=20 2+0=2 2×0=0
2021 2+0+2+1=5 5781 5+7+8+1=21 2+1=1 2×1=2
2022 2+0+2+2=6 5782 5+7+8+2=22 2+2=4 2×2=4
2023 2+0+2+3=7 5783 5+7+8+3=23 2+3=5 2×3=6
2024 2+0+2+4=8 5784 5+7+8+4=24 2+4=6 2×4=8

Všimněme si, že výsledný součet židovského kalendáře nám jakoby odkazuje na roky, kde hledáme 42 měsíců, jeho desetiletí. To jsou ty černé tučné výsledky. Nyní se podívejme na to, co nám odhalují součty, ta modrá čísla:

„Je to pravdivý výrok (2), který vidíš (1). Je to velice intenzivní doba (4) pro rozdělení (5) člověka (6).“

Násobky těch roků, to jsou ty žlutá čísla, a ty nám zase říkají toto:

„Zakončuje se cyklus (0). Je to pravda (2). Bude to intenzivní projev (4) pro člověka (6). Přichází konec toho co známe (8).

Zkusme to s jiným letopočtem.

2000 2+0+0+0=2 5760 5+7+6+0=18 1+8=9 1×8=8
2001 2+0+0+1=3 5761 5+7+6+1=19 1+9=10 1×9=9
2002 2+0+0+2=4 5762 5+7+6+2=20 2+0=2 2×0=0

Jak vidíme, není tu žádná jasná podoba. Můžeme zkoušet i další možnosti. Hlavně se neodehrává snaha lidi označit v té minulosti číslem 6.6.6. . Teď se zase podívejme na hlavní období 42 měsíců, kdy se vše děje.

5 7 8 1
5 7 8 2
5 7 8 3
————
15 21 24 6
6 3 6 6 zajímavé že? Protože součet i našeho občanského kalendáře dává 6.6.6.. Tady to umocňuje trojka. A násobky vypadají takto:

1×5=5 2×1=2 2×4=8 6 je 6. Opět tu máme logické sdělení:

„Bude to o rozdělení (5) a to je pravda (2). Bude v tom čase ukončena (8) nedokonalost člověka (6).“

Jen připomenu:

2 0 2 1 = 5
2 0 2 2 = 6
2 0 2 3 = 7
—————-
6 0 6 6 18 1+8=9 1×8=8

3×6=18

Zase se nám tady objevuje schéma, které nám říká, že je to doba označování a že se v ní ukončuje cyklus. Výsledky 5/6/7 nám dávají tu samou zprávu, kde to má vést. Že je to o rozdělení člověka, aby byl přiveden k dokonalosti. Součet čísel 5/6/7 dává 18. Takže se člověk musí obrátit, to je ta 9, aby to pro něj skončilo dobře.

Zajímavé a fascinující. Rozbor dnů, na které se to vztahuje si udělejme sami. 18.9./6.10./25.9./15.9./21.4. 4x 1.tišri a 1x zakončeno 14.nisana nám také něco odhalí. Berme prosím do úvahy, že toho 14.nisana příští rok není ani o vzkříšení oliv, či jejich zabití a ani o armageddonu. Abychom se dobrali i k těmto datumům, což mi bylo odhaleno, že lze je správně najít, aby se naplnil Amos 3:7, tak k tomu potřebujeme porozumět Danieli 12:10 a veršům 11 a 12.

Přeji příjemné bádání pod vedením Otcova ducha. Pamatujme že pokud plně neodpustíme vše našim bližním, pak nic neobdržíme. Nám bylo odpuštěno daleko víc, než my odpouštíme druhým.

S Agape Igi