Co se nám to děje na obloze? Proč právě nyní?

Spread the love

Taky jste se zamýšleli nad zprávami, že jsou sestřelovány takzvané neidentifikovatelné předměty? Jak to souvisí s Časem Konce? Toto je zamyšlení, jak to zapadá do soupeření skupin, které jsou za oponou a chtějí ovládnout svět. A jak všechno vyhovuje Satanovu plánu, když to právě nyní připouští.

O projektu Modrá záře nebo také Modrý paprsek, Blue Beam, jsem se zmiňoval už několikrát. Cílem je sjednotit lidstvo pod určitou agendu a navodit v lidech pocit, že nejsme ve vesmíru sami. Je to takový pokus opět přivítat syny Annaka, jak se to stalo v době Nimroda v letech 2169 až 2159 před našim letopočtem. Cca 120 – 130 let po celosvětové potopě. Z Písma nelze přesný čas vyčíst, ale ten přibližný ano. Toto si nyní ukážeme. Pokud bereme do úvahy, že nebeský Otec nechal zapsat jména potomků podle pořadí narození v 10. kapitole Genesis, pak by toto mělo odpovídat mému bádání.

Položili jste si někdy otázku, kolik lidí asi tak bylo v tom čase na Zemi? Mne ano, protože jsem shlédl minulý týden na Bureš TV jeden dokument, který mne zaujal. Zaprvé tím, že tvůrce tvrdí, že lidstvo je staré jen 2000 let. Zase je to Satanština. Proč? To si vysvětlíme dále a ač si možná říkáte, proč jsem odskočil právě sem, tak pro celkové pochopení lidských dějin a Času Konce, to jsou potřebné střípky do mozaiky. Podívejte se na zmiňované video zde.

Alexandr Tamanskij se v něm zamýšlí nad populační explozí a dochází k závěru, že někdo úmyslně protáhl dějiny lidstva před narození Krista. Už dříve jsem v jiných místech na internetu zaznamenal, že je tu docela velká skupina osob, kteří se na lidské dějiny dívají jeho očima a hledají pro tyto představy důkazy. Málo kdo si klade otázku: „Proč právě teď a proč právě tak?“. Já si je kladu od svého dětství, zhruba od 9 let, kdy jsem se začal o dějiny zajímat.

Dokument jasně vyvrací evoluční teorii, avšak se nás snaží přesvědčit, že pocházíme z vesmíru. Hlavním argumentem je vědecký objev takzvané Evy a takzvaného Adama. O této studii vím už mnoho let, ale úplně jsem na ni zapomněl a právě nyní mi byla tímto dokumentem připomenuta. To co vědci objevili, plně podporuje Písmo. Všichni jsme z jednoho konkrétního muže a jedné konkrétní matky. Ta Eva bude správně. Ten Adam ne. Proč? Protože našli ve skutečnosti mužského předka Noema. Manželky jeho synů (Jafeta, Sema a Chama) neměly shodného předka v ženské linii, aby se netvořily v DNA člověka po potopě nežádoucí mutace.

Problém těchto studií, kterou Alexandr Tamanskij předkládá, je v tom, že se cíleně a záměrně zaměřuje dopředu vyvrátit Písmo jako nedůvěryhodný zdroj. Přesto jsou jeho určitá zjištění zajímavá. Například odhalení toho, že lidstvo dlouhou dobu bylo udržováno na počtech okolo 500 miliónů obyvatel. On nevěří, že tomu tak bylo, ale z jeho zjištění vyplývá, že novodobý boom, populační exploze, začala od tohoto počtu.

Pro své teze používá logický argument, že během jedné generace od tohoto boomu se zkracuje zdvojnásobování lidské populace, i když tu proběhly největší války za posledních sto let. Ač jsme tu měli pandemii Španělské „chřipky“ a podobně. Čím víc mrtvých, tím více populace roste…

Kde jsme si přečetli, že má lidstvo snížit svou populaci na počet půlmiliardy?

Takzvané poradní kameny

Tuším, že pokyny byly do kamene vytesány v 8 jazycích a už byly odstraněny poté, co se nepodařil Kabale uskutečnit plán na 90% redukci obyvatel skrze genovou úpravu, genovou terapií (Agenda COVID). Z toho, co jsem si vypočítal, jsem byl překvapen, jak rychle je možné dosáhnou ze tří bratrů a manželek této zlaté půlmiliardy. To mne přivedlo k tomu, abych co nejpřesnějším odhadem zjistil, protože jsem u toho nebyl, ale vodítka máme, kolika lidem asi musel Nimrod na Šinearských pláních poplést hlavu, aby se stal mocným lovcem v odporu proti JeHoVaH (Jehovovi) Bohu (Gen/1Moj 10:9).

Co musíme vzít v úvahu? Že i starověcí Sumerové neměli problém s dlouhověkostí, stejně jako to čteme v Písmu. Například Noe žil po potopě ještě 350 let. Nestal se však otcem dalších synů a dcer. To je logické vzhledem k mutacím. Sám uviděl cca 12 generací svých potomků. A jak se mu před očima množili?

Zaměříme se na mužskou linii, o ženách se v Písmu záměrně nepíše. Synové Noema byli: Cham, a ten měl 7 synů. Jafet čtyři a Sem pět. Dohromady to je 16 Noemových vnuků. Je tedy pravděpodobné, rovnající se jistotě, že všichni tři plodili i dcery. Těch se z pravidla rodí víc než synů, ale my budeme počítat, že to bylo jedna ku jedné až do páté generace. Průměrná doba, než se začala rodit další generace, byla dlouhá cca 30 let. Od potopy k narození Abrahama bylo deset generací včetně Abrahama. Jeho narození nastalo o 293 let později. Opět to sedí a je vidět, že takto můžeme dále uvažovat.

Pokud budeme brát do úvahy, že se potomci rodili cca co 2-3 roky, počítejme 3, ale spíše to bylo 2,5 roku, tak zjistíme, že každá dvojice přivedla na svět za 30 let 10 potomků. To je první generace. Musíme uvažovat, že do rození vstupuje samotný Stvořitel, JeHoVaH (Jehova) Bůh a ten chce zemi zaplnit. Jak bychom z logiky postupovali my, kdybychom měli možnost rození ovlivnit, aby se plán zalidnění uskutečnil co nejrychleji?

Každý z Noemových synů měl minimálně 4 syny. Za 10 let od potopy jich bude celkem 12. Teprve pak se začnou rodit dcery. Proč? Protože žena je pro mateřství připravena okolo 18 až 20 roku života. Takže aby měl první mužský potomek možnost plodit další generaci, začnou se rodit dcery. Opět cca co 3 roky. Takže ve 30 letech nejstarších tří synů, tu máme 3 dcery na vdávání.

Celý proces 30 let zajistí populační vzrůst o 32 lidí. 16 mužů a 16 žen. Za další tři roky vstoupí do manželství druhorození synové s druhorozenými dcerami, kterým je o cca 10-12 let méně a ti začnou plodit, opět podle podobného klíče. V určité fázi, po 39 letech, se začne klíč v rození žen a mužů trochu měnit, aby bylo dostatek nevěst. Tak to jde dalších třicet let. Na Zemi se do roku 2232 př.n.l. narodí asi 88 nových potomků, kteří tvoří druhou generaci. Ta první v roce 2200 př.n.l. dokončí své plození a přidá ještě dalších 72 dětí. Proč? Každý nově vzniklý pár má průměrně 10 dětí. 5 žen a 5 mužů.

Od roku 2229 př.n.l. začíná vznikat třetí generace. Její potenciál je 80 nových manželství pro rození čtvrté generace, a to je dalších 800 dětí, které mohou uzavřít 400 nových manželství pro čtvrtou generaci. Sečteme jen potomstvo do čtvrté generace, dostaneme se k číslu 5000 lidí včetně Noema a jeho manželky a jeho synů a jejich manželek.

2+6+32+4960=5000

I kdyby to bylo o něco méně lidí, je to ideální počet na samotný projekt stavby Babylonské věže a ukrytí se v ní.

Všeho bylo relativně dostatek. Nebyly války a nemoci. Teď se podívejme na Nimroda, co o něm víme díky této logice. Cham měl prvorozeného syna Kuše. Kušovi se 30 ve letech začali rodit synové a dcery. Opět budeme předpokládat, že měl nejdříve 4 syny, teprve pak dcery. Bylo to potřeba pro nejrychlejší populační explozi. Ve 42 roce po potopě (od rození synů a dcer) měl čtyři syny a za dalších 12 let 4 dcery, aby dodal potřebné nevěsty. Jsme tedy od počátku rozmnožování lidstva v 54. roce. Nimrod se stal šestým synem. Jsme v 60. roce plození. Protože fungoval patriarchát, nemohl Nimrod vystrkovat růžky ve 30 letech svého života, ale až se mu začali rodit vnuci. Takže nás to opět přivádí do 120. roku od skončení potopy. Nějakou chvíli trvalo, než si získal autoritu, své božství. Takže k tomu měl svých potřebných 60 let. A někdy v té době se nám tady objevují „marťánci“, démoni převlečení za syny z hvězd.

Potopa skončila v září v roce 2292 př.n.l.. Abychom mohli spočítat biblickou chronologii, je nám oznámeno, že Semův prvorozený syn Arpachšad se narodil v roce 2289 př.n.l.. Mínus 120 let (pátá generace), takže jsme v roce 2169 př.n.l.. Krátce po tomto roce došlo ke zmatení jazyků a přišli Annakim. Lidský věk se začal zkracovat, aby dosáhl 120 let. Později byl zkrácen na 70-80 let.

Dalších pět generací do narození Abrahama přidalo na počtu obyvatel neuvěřitelných 11,7 milionů lidí. Ve dvanácté generaci se lidstvo dostalo asi na 360 milionům. To vše za 360 let. Lidé začali mezi sebou vést války. Ze záznamů víme, že některé konflikty, co do počtu proti sobě stojících vojsk, dosahoval počtu několika set tisíc vojáků. Pokud neexistovala dobrá zdravotní péče, pak vždy došlo k obrovskému úbytku mužské populace. Vzniklo otroctví, které poraženým nedávalo mnoho prostoru k rozmnožování, proto bylo možné lidskou populaci držet v limitu okolo těch 500 milionů až do konce středověku. Když zkoumáme Písmo a podíváme se na různé vojenské střety Izraele jen mezi sebou, tak tam jsou uvedeny i skutečné mužské ztráty. Z nich se dá usoudit, že v ostatních národech to nebylo jiné, spíše horší.

Šlo se logikou, mrtvý nepřítel, dobrý nepřítel. Do udržování populace zcela jistě velmi významně zasahovaly hladomory. O třech čteme už v Genesis. Ten 7 letý postihl obrovské území, nejenom Egypt. Pokud na něj okolní země nebyly připraveny jako Egypt, tak došlo k nemalému úbytku obyvatel. To vše nám dává určitý obrázek, proč se tak někdo snažil, aby lidstvo oproti dnešku snížilo své množství populace na tak nízkou úroveň. Satan a démoni mohli těch 500 milionů dobře ovládat. Proto inspirovali Kabalu, aby vystavěla monument.

Jak to vše souvisí s projektem Blue Beam? O tom, že se na něj Satan chystá, lze vysledovat už do časů před druhou světovou válkou. V roce 1937 proběhl nad městem andělů, Los Angeles, souboj neidentifikovatelných létajících předmětů. Existují fotografie z tohoto souboje. V celých dějinách lze najít záznamy o takových to podivuhodných zbraních. Víme, že Německo dostalo přístup k informacím, jak takové stroje postavit, díky spolupráci s Tibetem, kde existují staré knihovny s vymoženostmi starověku.

Protože Satanovi není vše dovoleno, jak by si sám přál, musel dát lidem možnost Blue Beam realizovat, tím, že po skončení druhé světové války, se díky nacistickým vědcům, povedlo výzkum a technologie přenést do USA. Něco málo získal i Sovětský svaz. Existuje dostatek důkazů o tom, že „UFO“ stroje jsou součástí nejutajovanějších technologií a vojenských tajných programů v USA. Oblast 51 je tím známá. Otázkou je, proč nebyla tato technologie až do dnešních dní použita? Pokud by byl příběh o mimozemšťanech skutečně pravdivý, pak by američtí hoši tuto technologii použili už dávno.

Dnes čteme na stránkách mainstreamu, jak hrdinná armáda USA sestřeluje každý takový předmět jeden za druhým. 80 let s tím měli problém, ale mávnutím proutku to jde i pro televizní kanály. Zkusím tedy poodhalit Satanův plán, který skutečně má a který měl. Kabala vyprodukovala několik filmů o mimozemské invazi, aby lidi na svůj plán připravila zábavnou formou. Když jsem psal závěr knihy Daniel – tajemství ukončeno, pečetě rozlomeny (viz 39. kapitola) stále jsem nechápal, proč mi není dáno plně pochopit, jak to bude s tou údajnou invazí mimozemšťanů. Pořád jsem byl v myšlenkách veden, že to bude i před válkou, která nyní přijde a že bude něco až v samotném závěru.

Pokud tomu nyní správně rozumím, potřebuje Satan mimozemšťany a jejich existenci lidem vymlátit z hlavy. Kdyby Kabale vyšlo, že zredukuje počet obyvatel a podaří se jí geneticky upravit i olivovníky ze Zjevení 11. kapitoly, pak by pro sjednocení lidstva byla použita mimozemská invaze. Protože se to nepovedlo a stále se jede podle proroctví Písma, musí být projekt použit k diskreditaci. Vladimír Putin se nemá k tomu, aby s USA vyjednával o Ukrajině a o záchraně Spojených států a Velké Británie; mocenských center Kabaly. Tak ta jako poslední pokus vše odvrátit, sama spustila napadení mimozemšťany. Proto se najednou tak daří US army sestřelovat tyto létající stroje.

Na stránkách takzvaných seriózních novin se objevují zprávy, jak se zachovat, když se s nějakým tím ufounkem potkáme. Tyto „seriózní“ plátky ovládá Kabala, takže má v plánu přitvrdit. To přitvrzení může být v rovině, kdy technologii UFO použije proti RF, aby se udržela při moci stůj co stůj. Jaderný konflikt ve velkém rozsahu nikomu nevyhovuje. To Kabala ví, že k takové velké výměně nedojde. Proto sahá k utajovaným technologiím, aby zničení RF svedla na mimozemšťany.

Toto je první dějství, které nyní Satanovi vyhovuje. Proč? Protože ví, že při sedmé trubce knihy Zjevení, až se naplní, potřebuje poté, co olivovníky půjdou nahoru, zorchestrovat falešný příchod Krista. Ten mu má zajistit škodlivý plán, kterým chce oklamat co nejvíc přeživších, aby skončili v Armageddonu. V čem je ta genialita jeho plánu? Všichni ví o projektu Blue Beam, jak měl asi vypadat. Když se nyní odhalí, že vše je pozemské, pak jej může použít podruhé, ale tak, aby si všichni mysleli, že to je druhý viditelný příchod Krista. A jak to má v plánu, ještě prozatím nemohu vše vykreslit do detailu. Je to v Písmu, ale mnozí to vidí špatně, proto věří například v předčasné vytržení před soužením, které už zažívají, ale nepovšimli si.

Archeologové jsou v pasti, jak pochopit, proč mají tito démoni na obrázku takzvané kabelky. Když se podíváme pořádně na ruku, která ji drží, tak tam vidíme vyčnívat hada. Nesou symbolické dárky lidem, hlavně ženám. To by ale museli chtít všemu porozumět biblickým pohledem.

Satan s démony v páté generaci od potopy sem přišli opět oplodnit lidské dcery, stejně jako to udělali před potopou, ale už to museli udělat jinak. Ženám se pak rodili obři. Proto v archeologických nálezech po potopě vidíme obrovské stavby, kde vchody jsou vysoké i 8 metrů, aby se do nich obři vešli. Jejich existence začala být ukončována od roku 1453 př.n.l. a zbytky jejich potomků se údajně nachází v Kazašských horách, podle místních vyprávění. Musí být skryti, protože by jejich viditelná přítomnost narušila to, co se Satanovi povedlo během 1000 let od smrti Krista, kdy ukryl vynálezy, jako je elektřina, protože například Egypt je plný památek, kde byla tma a žádná okna, kde po sazích na stěnách a stropech není ni památky. Ale v hieroglyfech je zobrazeno něco jako žárovky.

Když pochopíme tento dokument, který doporučuji zhlédnout zde, tak zjistíme, že vyrábět elektřinu a rozsvěcovat žárovky (pro zasvěcené), nebyl v minulosti žádný problém.

Teprve po obsazení učením Velkého Babylonu v Slovanských kulturách středověk dokončil zakrytí mnoha technologií, které dřívější generace používaly např. pro svou stavební činnost. Proto bylo potřeba mnoha křížových výprav v prvním 1000 letí po Kristu, aby přicházející generace nepoznaly určité vymoženosti. Těším se na dobu, až budeme moci prozkoumat skutečné dějiny a jejich technologie. Zájem evolucionistů byl ten, abychom si mysleli, že jsme potomci opic a to by jim nepasovalo do krámu. Ve starověkých indických spisech tyto technologie nalézáme a nejen tam. Protože to nebylo dáno všem, jen k užívání takzvaně „vyvoleným“, aby Satan živil hi-story, ahoj příběh pro dnešní dobu, o „skutečné“ mimozemské návštěvě za Nimrodových časů, aby tak odvedl lidstvo od Písma.

Pokud chce někdo vědět o Blue Beam víc, pak můžete kliknout zde. Že je to vše habaďůra, ví asi každý a kdo má osobní vztah s nebeským Otcem, tak tomu i rozumí. Připravme se na to, že se začnou dít věci. Král Jihu je v koncích. Během velmi krátkého času král Severu dokončí to, co už začal. V úterý 21.02.2023 bude mít proslov k národu, kde oznámí některé novinky. Zda v něm zazní i dokončení SVO (Speciální vojenské operace), tak to uvidíme. Vše má podle uniklých zpráv, které se šíří po síti, připraveno.

Zda skutečně rozumím správně, na to se musíme dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, ve jménu Pána Jehošuy Krista. Snad nám porozumění o rozmnožování lidské populace pomohlo pochopit, že Písmo je skutečně pravdivý zdroj.

Kéž máme pokoj od našeho Boha a našeho Vykupitele, Pana Jehošuy Krista v tomto Čase Konce.

Váš bratr a Pánův otrok Igi

8 thoughts on “Co se nám to děje na obloze? Proč právě nyní?

 1. Čiže sme vlastne všetci incestní degeneráti? 😀
  Ak si aj vezmeme príklad Lóta, jeho dcér a jeho zaujímavej erektívnej a ejakulačnej schopnosti aj napriek total opitosti podľa písma a schopnosti oplodniť dcéry na prvý šup, skôr mi vychádza záver, že s multiplikáciou v rámci rodiny v dávnoveku evidentne nemali problém ani ľudia s výhradného národa. Ale toto nie je podstatné.

  Keďže som opäť započal chronologické čítanie Písma, opäť, zas a znova žasnem nad tým či hebrejský národ bol naozaj to najlepšie čo vtedy kráčalo po zemi. Ani si nechcem pripomínať čo robili ostatné kmene, národy.
  Veď už v Egypte sa chovali ako uderení. Potom ak boli svedkami zázrakov celého Exodu, takmer okamžite padali do hanebného počínania. Veď sám Najvyšší podľa písma ustúpil od svojho zámeru ich vyhladiť sotva dostali prvé písomne pravidla správania sa, len na prosbu Mojžiša ktorý apeloval na Jeho sľub Abrahámovi od tohto nápadu upustil. Musel naozaj človek Otcovi pripomínať jeho sľuby?
  Ich instantné priklonenie sa k uctievaniu rohatého a Áronova ochota im asistovať. Chcem ale veriť že to bola akcia ,malej skupiny, keďže za to pykala podľa písma len pár tisícová skupina z celého niekoľko stotisícového spoločenstva. Ak si dobre pamätám, mohlo ich byť medzi 400-500 000.
  Taktiež vznik chráneného kňazstva, extrémne komplikovaných rituálov očisťovania aj za prirodzené veci ako pôrod ci perióda. Celé mi to príde byť v rozpore s odkazom Pána Jehošuu: Moje bremeno je ľahké.
  Leviti mali síce striktné predpisy, ale vlastne sa mali ako v bavlnke, tak ako aj tí v dnešných náboženských domoch ale aj priereze celej ľudskej známej hi-story.
  Alebo tie obetné jatky ktoré sprevádzali zasvätenie Šalamúnovho chrámu…ozaj bol tvorca, Otec odkázaný na takýto spôsob prejavovania úcty alebo to bol len pokrivený spôsob ktorý získal tradíciu kto vie kde?
  Občas som naozaj na vážkach koho to Izrael skutočne uctieval.
  Nechcem sa rúhať ani nikoho ani nič spochybňovať len už dlhšie ma hlodajú otázky, že isté veci môžu byť symbolické alebo príbehové a nemusia plne odrážať ako sa veci skutočne odohrávali.
  Napríklad aj štúdie ktoré sa snažili napratať tie milióny druhov/rás do archy…extrementy, strava, tekutiny..atď.
  Úprimne, za mňa, okrem pár kníh Starého zákona ako Kazateľ, Žalmy, či Príslovia, rozumiem dokumentačnej a prorockej hodnote tejto časti písma, ale…nepáči sa mi a viem že nie som sám.
  Tieto otázky a mnohé iné vo mne vystali pri čítaní Písma s otvorenou mysľou, nie som si vedomí toho že by som ich absorboval z externých zdrojov.
  A veľmi ma štve že ich mám…
  A stále nezabúdam na to, že Dotyčný sa vie majstrovsky premieňať na anjela svetla…

  Ďakujem vopred za tvoj názor.
  S pozdravom,

 2. Oprava počtu:
  „Potom sa Izraeliti pohli z Raamsésa do Sukkótu. Bolo ich asi šesťstotisíc peších mužov, okrem detí.“
  ‭‭Exodus‬ ‭12‬:‭37‬ ‭
  Tých 400-500 rokov bol ich pobyt v Egypte..

  1. Ešte ma napadá, Mojžíš musel mať mocnú aparatúru keď sa prihováral k ľudu. Na radu svokra síce zriadil delegačný systém riadenia cez sudcov atď ale ten kto robil v korporáte vie, že takýto organizačný kolos musel jednoznačne čeliť informačným šumom a nepresnosťami. Štatisticky to je vysoko pravdepodobné a tak asi aj vznikali skupiny ktoré sa nevedeli vpratať do kože…

  1. ..po tomto videu sa vzdávam, už som ozaj unavený z hľadania, už viem že nič neviem. O niečom z toho som už počul,čítal ale takto zosumarizované mi to ukradlo aj posledné zvyšky toho čo som si myslel že viem.
   Každopádne, vďaka.

 3. enchees – otevírá příliš mnoho otázek, aby se na ně dalo jednoduše odpovědět. Tak jen k tomu degenerování v rámci blízké rodiny. Je potřeba si uvědomit, že strůjcem života je Bůh a genetika je jeho vlastní komplexní a pro nás i složitý systém. Tak jak v IT vědě postačí jedničky a nuly, v genetice máme čtyři proměnné a už toto napovídá, že systém je propracovaný, aby myslel na všechny aspekty života. První lidská dvojice byla Božím stvořením, byla ve stavu nula v nejdokonalejší podobě a připravena geneticky a plnohodnotně splnit Boží příkaz k rozmnožování a naplnění země. Původní země vypadala úplně jinak, než po potopě. Neexistovalo čtvero ročních období a podmínky k rozmnožování nemohly být lepší, nechybělo lidem nic, jen tvořit lidskou společnost a seznámit se s faunou a florou. Inteligence prvních lidí byla na jiné úrovni, mozková kapacita fungovala pravděpodobně na plno, nebylo potřeba v mozku nic vypínat, omezovat. S vyhnáním z ráje nastala velká změna a to na všech úrovních života, včetně fauny a flóry.
  Jinými slovy, čím jsme blíže počátku věků, tím blíže jsme k dokonalosti. Postupem času docházelo k degeneraci lidí a vlivem Boha i k omezením, které vyplývaly z odpojení se od Boha. Zkrátil se věk lidí na takovou délku, která postačuje k vyřešení otázky zda-li jsme schopni žít bez Boha. Degenerace v rámci množení se v blízkých rodech jsou důsledkem odpojení se od Boha. Bůh stanovil pravidla, přišlo desatero a další příkazy, kde už množení se v rámci rodiny byly zakázány, dokonce nemohly děti ani vidět nahotu svých rodičů. Dobu před Kristem musíme vnímat, jak dobu, kdy byl identifikován hřích díky zákonu, všichni podle zákona byli souzeni. Po Kristu nastala určitá zásadní změna, pravidla se změnila a dědictví z Izraele přešlo na lidi všech národů. To je ale už jiné téma na dlouhé povídání.

 4. V červenci 2019 jsem viděla (jenom já) formaci světel – 3, 6 na pravé straně oblohy, přesunula se šestka světel na levou stranu a zmizela v mracku u něho okna (bydlím v posledním 7.patře. Skoro 4 hodiny trvalo to zjevení od 21 h.

  1. Dobrý den Vero. Také jsem v období roku 2018-2019 viděla různé obrazy či výjevy na nebi, dnes, při zpětném pohledu to vše považuji za pokušení satana o mé „ukotvení“ v ezoterice.

Comments are closed.