2. února 1943 se dostala do světa dobrá zpráva: „Fašismus bude poražen!“

Spread the love

Je to 80 let, kdy poprvé obyvatelé světa začali věřit, že instalovaný fašistický režim Německa je možné porazit. Na řece Volze stálo v té době město Stalingrad, kterému trockisté nechali změnit jméno na Volgograd. Byla to pomsta korporátního fašismu, který nezmizel s 9. květnem 1945, ale který se zakuklil do podoby kukaččích vajec, nejenom na západ od hranic Československa. Ta kukaččí vajíčka byla nakladena těmi za oponou, skrze své sluhy po celém světě, aby se z nich vylíhla „ptáčata“ po roce 1991, která měla zničit svět a přeměnit jej na korporátní fašismus dnešní doby.

Hlavní kukačkou v tomto směru se stala skupina zvaná Bilderberg group, která byla založena v roce 1954 v sobotu 29. května. Koho vždy tito elitáři nenáviděli nejvíc? Josifa Vissarionoviče Stalina. Tito pohrobci takzvané III. říše plánovali vytvoření EU takzvanou mírovou cestou. Aby se jejich plán s korporátním fašismem nezhroutil a aby toto, zpočátku obchodní sdružení, později transformované do takzvaného EHS, nebo-li Evropského hospodářského společenství volného trhu, vytvořilo protiváhu východnímu ekonomickému bloku, který byl znám pod názvem RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), kterou nechal v roce 1949 vytvořit právě Josif Vissarionovič Stalin.

Vraťme se nyní k samotnému městu, které na řece Volze bylo založeno v roce 1589 pod názvem Caricyn (Цари́цын), město carů. Bolševici a jejich hlavní vůdce Stalin, který se dostal k moci v SSSR v roce 1924 po Leninovi, tak ti změnili název tohoto carského města na Stalingrad v roce 1925, aby tak demonstrovali vítězství nad plány chazarské mafie, která rozpoutala první část Velké války, a která měla této mafii dopomoci k rozporcování ruského medvěda, aby jej ovládla a mohla plundrovat ruské zdroje.

Stalin znal všechny jejich plány, proto s tímto přejmenováním souhlasil a tak na sebe symbolicky vztáhl postavení cara, což těm za oponou bylo jasně srozumitelné, jaký vzkaz jim touto změnou vyslal. Byl to vzkaz i samotným trockistům, páté koloně v SSSR, kteří se jako správné kukačky schovávaly v řadách bolševiků, aby vytvářely represe a zvěrstva, která pak sváděly na bolševiky jako takové. Lev Davidovič Trockij, původním jménem Lev Davidovič Bronštejn se narodil na Ukrajině 07.11.1879 a zemřel v roce 1940 v Mexiko City, kam uprchl před Stalinem.

Kdo zná trochu dějiny, tak ten ví, co se stalo v Rusku 07.11.1917. Započala takzvaná bolševická revoluce, kterou do Ruska přivezl nejenom Lenin, ale právě agent chazarské mafie Bronštejn. Jaká náhoda, že se „revoluce“ odehrála v den jeho 38. narozenin. Jeho lidé prohlašovali, že v tento den Rusko přestalo existovat. Proti tomu se ohradil Vladimír Vladimírovič Uljanov alias Lenin, zástupce odpadlé Judy, jenž byl do Ruska poslán druhou stranou, která měla s Ruskem jiné plány. Ten prohlásil, že existuje skupina lidí, kteří mohou Rusko zachránit a promluvil o bolševicích jako o lidech, kteří to dokážou.

Hlavní postavou této skupiny se stal Stalin, který si změnil své původní jméno Džugašvili (Иосиф Виссарионович Джугашвили). Význam jeho nového jména je OCELOVÁ INSTITUCE. Musíme pochopit, že vše je o soupeření dvou skupin, chazarské mafie ovládající krále Jihu a o odpadlé Judě, která ovládá krále Severu, kdy do tohoto soupeření vstupují osoby, kterým je podle proroctví o Božím duchu, jenž se usídlil na severu, dávána moudrost, jak obrátit plány Satana, aby byla naplněna proroctví pro Ustanovený čas a Čas konce – srovnej Daniela 11:29 a 11:40.

V roce 1917 byl králem Jihu přicházející biblický beránek se dvěma rohy ze 13. kapitoly knihy Zjevení, který uzavřel v roce 1915 mír mezi oběma zeměmi, kdy spolu tyto dvě země byly „ve válečném stavu“ od roku 1776. Beránka tvoří dva státy, to jsou ty zdůrazněné rohy, USA a Velká Británie. Králem Severu bylo v té době Prusko a jeho nástupnická země Německo. Odkud přišel Trockij? Z USA. Odkud Lenin? Ze Švýcarska pod ochranou Pruska, nebo-li Německa. Jen málokdo chápe, proč jsou tyto informace tak důležité k pochopení o čem je Stalingrad, nebo-li Stalinovo město.

Král Jihu rád bojuje cizíma rukama. Úplně nejraději to dělá tak, že použije Slovany smíšené s Judovou krví, aby tam umírali za jeho zvrácené zájmy a ještě si mysleli, že to oni jsou hrdinové. Tak se i stalo v roce 1918. Na jedné straně proti sobě stáli bolševici podporovaní československými dezertéry Rakousko-uherské armády a na straně druhé zformovaná legionářská armáda, kterou řídil Masařík, Beneš a Štefánik, aby se mohl král Jihu zmocnit carského zlata. Samozřejmě se ten skutečný cíl převlékl do Ahoj příběhu (Hi-story) tak, aby na tyto plány nebylo vidět. Odkud přišli Masařík s Benešem? Z USA. Štefánik byl agentem odpadlé Judy, který organizoval legie od roku 1914 v Itálii, Rumunsku, Srbsku a nakonec v Rusku.

Protože nebyl o pravém cíli asi informován, bylo potřeba se jej zbavit. Historii píší vítězové, takže musíme čekat, že příběh se vypráví jinak. Tajné služby se vždy snaží do nepřátelského území vyslat své dvojité agenty, aby odvedli svou práci. I to nám dává porozumění, proč se stala operace Golgota úspěšnou. Stačí si přečíst pár vět, které právě zvolený prezident poskytl několika mediím.

Zdroj FB

Co potřebuje operace Golgota? Potřebuje lidem ukázat asociálnost vedení EU a její fašistické prvky hezky polopaticky. Takže hodný dvojitý agent, zvolený demokratickou volbou, jim ukazuje ihned od počátku, že tudy cesta nevede. Je to tak do očí bijící, že už ani slepec nemůže říci, že nevidí.

Slíbil jsem ten Stalingrad, ale vše se vším souvisí a já musím ukázat ty jednotlivé střípky, které nám dávají celkový a správný obraz toho, co se dnes skutečně odehrává. Že vše je podle Písma.

Když operace Barbarossa v roce 1941 selhala, protože čirou „náhodou“ přišly deště o 14 dní dříve a útok na Moskvu se nezdařil, soustředil se fašismus na dobytí dalšího symbolu, kterým byl právě Stalingrad. Německá ofenzíva zaútočila na na tento symbol s největším uskupením a pod nejlepším vedením Friedricha Wilhelma Ernsta Pauluse dne 17.6.1942. Stalin věděl o co se tu hraje, proto vydal rozkaz, že nesmí toto město padnout. Na jeho obranu bylo vyčleněno mnoho vojenských sil SSSR. Přetahovaná o tento symbol trvala až do 2.2.1943. Německé uskupení bylo obklíčeno a bylo mu přerušeno potřebné zásobování. Paulus se nakonec vzdal.

Korporátní fašismus, nejenom ten Německý, mohl vzteky vyskočit z kůže, protože taková kapitulace, kterou symbolizoval Paulus, symbolizovala budoucí kapitulaci samotného Německa. Hitler dokonce nabídl Stalinovi výměnu, když nabídl za Pauluse zajatého Stalinova syna. Stalin řekl něco v tomto smyslu, už si citát nevybavuji přesně: „Nikdy nevyměním obyčejného pěšáka za hlavní figuru.“. Může nám to připadat z jeho úst drsně, byl to jeho syn, ale právě tímto výrokem jasně ukázal, o co se hraje. Že nikdy nedovolí příměří a dojde si do Berlína pro korunu krále Severu, aby korporátní fašismus porazil na hlavu.

Dnes opět vidíme zástupnou válku. Opět vidíme, jak se Anglosasové snaží pro své zájmy korporátního fašismu nahnat do mlýnku na maso (Ukrajinu) hlavně Slovany, aby skrze pátou kolonu v Rusku po jeho oslabení mohl král Jihu medvěda rozporcovat. Proto dnes probíhá schůzka o tom, jak si medvěda po vyhrané válce nad Ruskem rozdělí. Je dnes vítězství u Stalingradu nějak oslavováno, ač zajistilo na dlouhou dobu mír v Evropě? Odpovězme si sami.

Ti, kdo se zajímají o dění na dnešní Ukrajině nejenom z mainstreamových medií ví, že Putin připravuje konečnou ofenzívu, která se nezastaví na Dněpru. On chce porazit korporátní fašismus, který Rusku vyhlásil už před 1000 lety válku. Ne, nemýlím se. Toto je totiž porozumění k tomu, co opilec Jelcin prohlásil v kongresu Spojených států, tuším v 92. roce minulého století, když řekl, že konečně po 1000 letech bylo Rusko poraženo. Žádný Sovětský svaz, který trval od roku 1922 do prosince 1991. Rothschildova mafie mohla konečně začít plundrovat ruské zdroje za ničím nekryté dolary. Jak správně říká Pjakin, ZADARMO.

V tento předvečer 80 leté vzpomínky na jednu z rozhodujících bitev k porážce německého fašismu, stojíme opět před ofenzivou, která má osvobodit dnešní „Stalingrad“ od korporátního fašismu, aby v souladu s proroctvím nakonec přešla ofenzíva k úplnému odstranění fašismu na celém světě. Jak ji vysvětluje Zjevení:

„A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.“ (Zjevení 13:3)

Proč lidé budou uctívat to divoké zvíře? Právě proto, že ta ubitá hlava odstraní korporátní fašismus. Aby se to stalo i v ČR a jinde, je potřeba, aby dvojití agenti pronášeli své asociální věty tak, aby si uvědomili tito budoucí ctitelé, že potřebují svého lidského zachránce. Svého Osmého krále.

Co dobytí novodobého Stalingradu urychlí? To, co se děje zatím napůl skrytě. Mobilizace. V tom závěrečném střetu se musí shromáždit proti sobě 200 milionů vojáků. Král Severu jistě ví, co má dělat a jak má svět na tento konflikt připravit. Proto jej Jih podcenil, proto mnozí vojenští analytici jsou na rozpacích z toho, co vidí. Pro ně malá armáda cvičící někde v blízkosti novodobého Stalingradu, ale ne a ne být nasazena do osvobozovací bitvy.

Tak vám napovím. Jeden Benjamínovec Gideon byl nucen si ponechat z 10 tisíc jen 300 mužů, aby obklíčil své nepřátele, kteří se připravovali do bitvy. Rozbili své nádoby, kde měli pochodně a křičeli: „Meč Jehovův a meč Gideonův!“. Aby všem bylo jasné, proč ta válka, ten velký konflikt nastal, že to není z autority, nebo-li božství toho, kdo je jen člověk, nebude asi potřebovat milióny mužů, jako chazarská mafie a odpadlá Juda, protože oběma soupeřícím stranám jde skrze Rusko o jedno, aby jedna nebo druhá strana zvítězila a Rusko se jim stalo nástrojem k jejich vítězství.

Co chce Chabad? Zničit mosty přes Dněpr, aby dále ruská vojska nepostupovala. Za to jejich agenti nabízí porcování zbytku území, tu Polsku, tu Maďarsku či Rumunsku. Akce Trojmoří nikdy nebyla akcí korporátního fašismu, ale akcí bezstrukturního řízení Chabadu. Chabad skrze svého agenta Bureše si měl zajistit vítězství tohoto plánu. Operace Golgota není plánem lidí, proto připustila k lizu toho, kdo na plná ústa oznamuje, co čteme v jeho výrocích. Generál nevěří v mír. To byla pravdivá slova.

Nemá pohasnout slunce a nemá se měsíc proměnit v krev? Ti, kdo nerozumějí, ti ať počkají na článek, kde rozeberu uvolnění čtyř spoutaných větrů. Pak i slepí uvidí, že je vše naplňováním proroctví pro ČAS KONCE, který započal 30.9.2015.

Jak se zachránit z této velké bitvy?

„Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:31,32)

„A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Včera v noci se dostala k mým očím, díky Otci, jeho vedení, vědecká studie o aminokyselinách v našem těle. Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem bílkovin, DNA. Nevěděl jsem až do této chvíle, proč jsem neměl toto odhalit v samostatné článku. Nyní rozumím a zkuste porozumět i Vy. Výzkumníci přiřadili k těmto aminokyselinám podle pevně stanoveného klíče hebrejskou abecedu. Aminokyselin v lidském těle je 22, stejně jako písmen v hebrejské abecedě. Prozkoumali za 35 let jen 2% genomu, ale to co objevili, je překvapilo. Zkoušeli pokus aplikovat i na jiné abecedy. Zde jim nic nevypadlo. 500x objevili JHVH (je to v angličtině, takže YHWH), musíme to Anglosasům odpustit. Dokonce se tam objevovaly celé věty. Z toho co jim aminokyseliny oznamují, totiž nechápou, že se jedná o konkrétní myšlenky z Písma, nedokázali tito vědci připojit verše, které dané sdělení obsahují.

Přesto chápou, že je to biblické. Kdo chce vědět víc, může na anglické stránky vstoupit z tohoto odkazu. Neměl jsem zatím dostatek času je plně prozkoumat. Chtěl jsem tak učinit až během přípravy samostatného článku. Někdo bude možná překvapen, že Otcovo jméno JeHoVaH má v Písmu, trochu více variant. To nemění nic na tom, že základem Otcova jména je sloveso STÁT SE!. I toto vědci objevili.

Jak tedy správně vzývat Otcovo jméno, aby došlo k záchraně?

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“ (Malachiáš 3:16,17)

Je projevem bázně používat přezdívky, vytvářet zkomoleniny? Na to si odpovězme každý sám. Já mám jen ukázat směr. Pokud si odpovíme správně, pak jistě zažijeme toto:

„A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:18)

Kdy budeme někomu sloužit? Když on sám nám neoznámí co od nás vyžaduje? Proto v Písmu čteme:

„V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45 výrok samotného Pána Jehošuy Krista)

„A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34, výrok samotného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH vojsk)

Jak budeme vzývat toho, o kom jsme neslyšeli? Jak zase uslyšíme, nebude-li někdo kázat? Jak budou kázat, nebudou-li vysláni a vyučeni? Je totiž psáno:

Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!“ (Římanům 10:15b, Výrok apoštola Pavla pro národy)

A proto dodává:

„Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu. Izajáš totiž říká: Jehovo, kdo uvěřil v to, co od nás slyšel? Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu. Přesto se ptám: Cožpak snad neslyšeli? Vždyť ve skutečnosti jejich zvuk se roznesl po celé zemi a jejich výroky do nejzazších konců obydlené země.“ (Římanům 10:16-18)

Apoštol Pavel to vzývání Otcova jména správně v dopise do Říma vztáhl i na Jehošuovo jméno. Proč? Protože to se skládá z výrazu JeHoVaH ZACHRAŇUJE. To však musíme naslouchat samotnému nebeskému Otci, abychom správně rozuměli. Ne představám lidí, jak v náboženských domech, tak v sektářských hnutích různých učitelů, kteří se mne stále rádi dotazují, zda já uznávám výkupní oběť našeho Krále a vykupitele Pána Jehošuy. Dlouhé texty číst nechtějí a pak se diví, že jim na jejich otázky není přímo odpovězeno.

Jak jsem vysvětloval v předchozím článku, vše je o brodění se sem a tam, jak na stránkách Písma, tak ve skutečných dějinách. Nemůžeme se spokojit s AHOJ PŘÍBĚHEM (hi-story). Velmi vás prosím, vás, kdo toužíte být zachráněni, abychom dějiny a Písmo zkoumali v celkovém kontextu. Jedině tak se dá dnešní doba správně pochopit a mít naději, že neskončíme v mlýnku na maso, jak se válečným konfliktům rádo říká a jak to v nich můžeme vidět.

Fašistická svoloč na Ukrajině chytá už 14 leté, aby je nahnala do předních linií, jak odhalují videa a zprávy z Ukrajiny. Toto nikdo normální nemůže chtít, jen démony ovládaní lidé typu Zelenského a spol. Proto jen skutečná důvěra v Toho, kdo nás Stvořil, nás může zachránit. Proto musíme dovolit, aby to byl On sám, kdo nás vyučí, abychom jej znali od nejmenšího po největšího z nás.

Dnešní fašistická cenzura nebude mít radost z tohoto článku, protože ona plně slouží zájmům nejenom fašistické korporátní moci, ale samotnému Satanovi, ač si to mnozí vůbec neuvědomují, protože potřebují platit hypotéky, které jim fašistická chazarská mafie domu Sion vnutila skrze vytvořené půjčky, jenž byly vytvořeny z ničeho natištěnými peněžními poukázkami a jedničkami a nulami v jejich bankách. A je to vše děláno jenom proto, že hypotéky nepůjdou splatit, protože své klienty podvedli tím, že jim zapomněli oznámit, že vytvořený dluh nějak zapomíná vytvořit i ty finanční prostředky, které musí pak jako úrok vracet.

Je to klasické letadlo, které je kryto nástroji moci daných zemí. Protože jste takového člověka podvedli, chazarská mafie, ale i ty odpadlá Judo, protože i ty víš jak vznikají takzvané peníze z ničeho a sama udržuješ tento způsob podvádění lidí ke svému prospěchu, proto to na vás přijde, přesně podle proroctví vyjádřeného v Jakubově dopisu v 5. kapitole 1-8 verši.

Říkáš Chabade, že chceš vyhlásit Jubileum, jak to už roky oznamuješ skrze své mluvčí? Ty jej chceš vyhlásit pro sebe, aby šel za tebou dav a myslel si, jak jsi dobrý. Nečetl jsi?

„KDO SE VYVYŠUJE, BUDE PONÍŽEN“

Jste z ďábla, ze svého otce, který byl zabiják a otec lži od samotného počátku. Farizejské klubko zmijí, jak v prvním století, tak i nyní. Neopovažujte se říkat: „Máme za otce Abrahama!“. Otec Abraham byl plný milosrdenství a bázně před svým Stvořitelem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Vašim otcem je Satan a činíte jeho vůli, ne tu, kterou činil otec Abraham.

Svatý, svatý JeHoVaH (Jehovo) vojsk, přijmi poděkování v Kristově jménu za to, že nám dáváš ty, kdo přinášejí nejenom tělesnou podporu, ale i vědecké důkazy, jenž odhalují, že jsi ve svém stvoření zanechal svůj podpis, abychom se my, kdo máme oznamovat Dobrou zprávu o dobrých věcech nemuseli o tyto věci starat. Sláva a chvála patří jen a jen tobě Otče, protože jsi si z úst nemluvňat opatřil chválu, jim na svědectví. Amen a amen.

Zda je vše to, co jsem popsal, zda je jen analýzou člověka, nebo je v ní patřičná moudrost dána ze shora, na to se dotazujme nebeského Otce v Jehošuově jménu. Jsem jen hříšný člověk, stejný jako ostatní.

Chvalme J-aH, protože skrze vzývání Jeho jména bezpečně vyvázneme v tomto ČASE KONCE. Proč? Abychom opět viděli rozdíl mezi tím, kdo Otci slouží a kdo ne. Prosme o Dar víry, jenž získávají ti, kdo se nechávají poučit.

S Agape Váš bratr Igi