Lze ovládat lidskou mysl? Pokud ano, pak je potřeba nalézt způsob, jak se tomu bránit

Spread the love

K tomuto článku mne vede to, co nyní zažívám, protože jsem tomu ničemnému „šlápl na kuří oko“ a nelíbí se mu, že odhaluji jeho určité skryté kroky za oponou. Ač nemohu vše sdělovat otevřeným způsobem, aby to bylo srozumitelné i dítěti v mateřské školce, přesto mne to nutí, abych na tento problém upozornil. Dostal se ke mne jeden článek, který je dobré si přečíst a odkaz na něj nalezneme na samém konci.

Dnes není tajemstvím, že se CIA a také jiné tajné služby pokusily vytvořit skryté programy, které by jim dovolily vytvořit z člověka ovladatelnou loutku. Že se jim tento plán podařil, tak to odhaluje i zmiňovaný článek. Nejznámější operací je operace MK Ultra, která měla za cíl vytvářet nejen takzvaného Mandžuského kandidáta, který je naprogramován k tomu, aby ve svůj čas odstranil konkrétního člověka. Tímto tématem se zabývá bestseler Richarda Condona, který projekt MK Ultra převedl na stránky knihy Mandžuský kandidát.

Samotný projekt byl zaměřen na celkovou populaci, kde se využívá odhalených možností, jak masově působit na lidskou mysl. Jak ukazuje i samotný článek, měl tento program i další podsekce, které se uplatňují například v showbyznysu a to nejenom v hudebním průmyslu. Tento program se nazývá MONARCH. Cílem je vytvořit takzvanou hvězdu, kterou bude určitá část populace milovat a bude se ztotožňovat s jejím předávaným názorem a způsobem života. Aby zasvěcený pozorovatel rozeznal, že si hvězdička prošla tímto programem, využívá se k tomu domluvená symbolika.

Mohou to být určitá slova, jako například PÁN DEŠTĚ, DÉŠŤ, nebo kostýmy na různých vystoupeních, prezentovaných například v symbolice motýlka, motýlů. Pokud je tato osoba používána pro mocné za oponou jako sexuální hračka, může vystupovat jako králíček. To zasvěceným říká, že si dotyčnou/dotyčného, mohou za příslušný poplatek koupit pro své zvrácené choutky. Jak jsem před delší dobou viděl v jedné výpovědi, kterou poskytla mladá slečna, která se do tohoto programu dostala, jsou tito lidé tetováni speciální značkou, když se jí podaří uniknout, aby dotyčnou osobu bylo možné vrátit těm, kdo ji ovládají. To odhaluje, že ti, kdo je vlastní, je považují za své otroky.

V USA propukla za vlády Donalda Trumpa aféra Pizza Gate, která odhalovala věci za oponou a stálo to obrovské úsilí, jak tento svinčík zamést pod koberec. Dodnes se to vlastně nepodařilo. Pokud se podíváme na celou aféru z jiného úhlu, než je nám to dodnes servírováno, když víme, že únik by nebyl možný, pokud by to nevyhovovalo pro určitou potřebnou manipulaci s veřejným míněním, tak nám z toho vyjde přesně to, co až do tohoto dne ovlivňuje mysl velké části společnosti, která si myslí, že se probudila a chápe procesy řízení.

Co je vždy cílem určité tajné operace, která má pohnout s kormidlem, aby lapeni do léčky šli tím správným směrem? JE TO ÚTOK NA EMOCE. Co bylo kolem celé akce vytvořeno za divadlo? Vzniklo takzvané hnutí Q anon. Tato operace sloužila jako pojistný ventil, kterým se odpouštěl přetlak ve společnosti, jenž vznikal od roku 2008 hospodářskou krizí, která vedla k dnešní krizi a byla naplánována už před cca 130 lety v Sionských protokolech. Tato manipulace s veřejným míněním dala pocit mnoha takzvaně probuzeným, že oni sami jsou součástí něčeho velkého. Že znají „pravdu“, protože znají Q. Že Donald Trump je ten nejlepší, který s nimi nehraje hru.

Už uplynulo dost vody na to, abychom pochopili, že to bylo zase jen ovládání mysli široké veřejnosti. Pokud by někdo uvažoval selským rozumem, pak by chápal českou značku této psy-ops operace: TO MÁŠ MARNÝ a kolektiv.

Jak vysvětluje obsah článku, který všem nezasvěceným doporučuji si přečíst, je původ MK Ultra v knize, kterou sepsal Thutmose III., kdy byl představeným rodu (faraonem), králem a veleknězem Egypta. Toto dílko se jmenuje KNIHA MRTVÝCH. Proč mrtvých? Protože je o ovládání lidí, kteří jsou z pohledu „mocných“ jak v té duchovní, tak i v té lidské oblasti, jen spotřební materiál pro jejich potěšení.

Thutmose III. obdržel od svého pána Satana „který se skrýval za sluncem“, obrovskou autoritu a Thutmose III. se pro poddané tvářil jako sluneční kotouč Ra. Stalo se to proto, že si jeho nevlastní matka Hatšepsut adoptovala nějakého Hyksoského otroka Mojžíše za svého syna, který dostal možnost usednout na Egyptský trůn po jeho otci Thutmosovi II.. Vše se odehrávalo v letech 1573-1493 př.n.l..

Autorita, kterou Thutmose III. obdržel nespočívala jenom v tom, že bojoval s mnoha národy, které si podrobil, ale jeho moc spočívala v kouzlech a proměnách. Jeho hůl, podobně jako hole jeho kněží se proměňovaly v hady. Máme to znázorněné v jeho nedokončené hrobce, kde bylo místo těla starce nalezeno tělo mladíka, protože on sám se utopil v Rudém moři, když se svým vojskem pronásledoval Hyksósy a velkou smíšenou skupinu, která právě Egypt pod Mojžíšovým vedením opouštěla.

Hůl se proměňuje v hada

Žádný jiný král Egypta toto nemohl činit, proto i Mojžíšova hůl a Áronova hůl se mohla proměnit v hada. Tím nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh zajistil jasný a nezpochybnitelný důkaz, který farao, král Egyptský, je myšlen v Písmu a výše uvedená fotografie potvrzuje, že se toto na dvoře Thutmose III. dělo a dával to na odiv jako něco, co jej odlišovalo od ostatních egyptských králů a faraonů, představených/patriarchů rodů. Pokud by se archeologové drželi Písma, jeho skutečné chronologie, pak by jim vše sedělo včetně té egyptské.

Zkusme si ukázat MK Ultra jinde, kde by to běžný člověk neočekával. Na Slovensku bylo k vůli tomu velké pozdvižení, které se dostalo i do hlavních zpráv. Všechny hravé děti milují Lego, stavebnice, které převádí reálný svět do říše hraček.

Satanismus jako hlavní motiv pro dnešní dobu. Chtěl by někdo mít dítě, které uctívá Satana? Jak můžeme vidět, jde o jasné programování dětské mysli. Jde o to, aby nepřirozené bylo normální. Pro stejnou taktiku se rozhodlo filmové studio Walta Disneye se svým televizním kanálem Disney+. Pořady mají děti programovat k tomu, že je přirozené být multi pohlavně rozmanití.

Proč vzniklo MK Ultra a jiné tajné projekty tohoto typu například v SSSR? Protože těch, kdo se o tyto manipulace snažili po celé dějiny a skrytě, abychom si ničeho nevšimli, je oproti lidské populaci málo. Jejich přesný počet není znám. Pravděpodobně tyto duchovní bytosti dokážou v klidu kontrolovat i několik lidí v daném čase, protože toto právě teď pozoruji, jak určité osoby reagují, ač „nemají nic společného“, ale jejich kroky a uvažování vytváří takovou synergii, že se nestačím divit. Proto dává smysl plán na snížení obyvatel na půl miliardy. Podle jednoho dokumentu, který vytvořil satanský projekt Allatra, totiž lidstvo bylo po dlouhou dobu udržováno v tomto malém počtu 500 milionů obyvatel. Jsou propojení přímo s démony, a tak budou vědět o skutečných počtech lidí v minulosti mnohem víc, než ti ostatní.

Viditelným krokem lidské manipulace jsou náboženské domy, jejich vzájemné rozdělení a jejich vzájemné boje. Abychom se podívali na konkrétní způsob, jak toto rozdělení vzniká, pustíme si krátké, sedmiminutové video, které jsem „úplně náhodou“, na ty nevěřím, obdržel při psaní tohoto článku. Nejprve jsem si pustil jen kousek, protože jsem hned neporozuměl, že jej mám do článku zakomponovat. Když jsem si ten kousek pustil, protože žena, která mi poslala toto video, chtěla znát můj názor, jsem napsal toto:

„Toto není z Otcova ducha a ani to není od Pana Jehošuy. Do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Je to útok na city, vytváření strachu. Nedoposlechl jsem si to celé, je mi z těchto slov špatně.“

Až pak mi došlo, proč byla tato žena použita. Takže se pojďme podívat, jak se ten ničemný proměňuje v anděla světla, za Krista:

„Co teď dělám, chci dělat stále, abych zbavil záminky ty, kteří chtějí nějakou záminku, aby byli pokládáni za rovné nám v úřadě, kterým se chlubí. Ti jsou totiž falešnými apoštoly, dělníky, kteří klamou a kteří se proměňují v Kristovy apoštoly.  A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korintským 11:12-15)

Aby se Satan mohl proměnit v anděla světla, potřebuje k tomu příhodného hostitele, kterému předá svou představu Krista. K tomu potřebuje někoho, kdo věří Písmu, ale podle určité šablony, určitých dogmat. U tohoto člověka převládají silné emoce, u kterých si představuje, že je veden Božím Duchem. Čemu taková osoba neporozuměla? Janovi 6:44,45; Jeremiáši 31:34, 1. Korinťanům 2:16 a 3:5-7. Že je to tak, právě nyní porozumíme. Musíme si totiž pamatovat, že varování musí být v souladu s tímto výrokem:

„Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:16,17)

Kdy se to stane? Když jej sám nebeský Otec VYUČÍ, a ne když jej teprve vyučuje. Ptejme se nebeského Otce v Jehošuově jménu, zda je to tak. A srovnejme to s tímto Pavlovým výrokem:

„Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korintským 2:15,16)

Nějaká žena Amálie Anna Jesus nám oznamuje hned v úvodu, že obdržela toto vidění, tento sen. První co skutečně duchovního člověka napadne je, PROČ JESUS? Zde se jedná o podprahovou informaci, která má vyvolat emoci, že je toto vidění od samotného Krista.

0:00 – 0:35 Jsme přesvědčováni, že jezdci apokalypsy právě vyjeli, aby sekaly zemi na kusy. Kdo zná Písmo, ten ví, že se o čtyřech jezdcích hovoří, proto nezkušení dále naslouchají. Aby uvěřili, oznamuje nám tato žena: „Pán mi řekl: ´Budu sekat zemi. Viry se budou vznášet ve vzduchu mnohem více, než nyní.´“ . Protože jsem chemik a bylo nejenom mi dáno porozumění, že viry neexistují a to co se za viry považuje je chemický odpad buněk, díky otravě buněk. Je to logické, pokud chápeme velikost chemických látek v nano rozměrech. Buňky jsou velmi složité živé organismy, které se dokážou samy replikovat, dělit a vytváří své kopie. Toto se snaží vnutit lidem ti kdo ovládají farmaceutický průmysl, že se děje i s viry. Buňka svou velikostí a množstvím chemických prvků, ze kterých je postavena, si může dovolit toto dělení. Samotný takzvaný vir má jen „“ jednoduchou strukturu a velmi malém množství chemických prvků (stavebních kamenů), takže se nemůže dělit, tím pádem ani množit někde ve vzduchu. Vždy je součást buňky, jejího okolí. Samotný Kristus by nikdy nelhal, proto by vyjádřil svá slova o nemocech jinak.

Protože je zde útočeno na EMOCE POSLUCHAČE, KTERÝ KRISTA MILUJE, ALE NE PODLE CELÉHO PÍSMA, JEHO CELKOVÉHO KONTEXTU, zaznívají v těchto „proroctvích“ tato slova plná citového zabarvení: „Ach, mé děti, neumíte si představit co přijde.“ . Nejenom, že jsem osobně zažil skutečná vidění a sny, kdy mi bylo mnohé odhalováno, nikdy tam nezaznělo: „Mé děti, mé dítě.“ . Proč toto Satan používá? Protože posluchač, pro kterého je tato Satanova zpráva určena, nezkoumá vše, ale jen to, co mu lechtá uši. Pokud je v Písmu sdělováno proroctví, je zbaveno nějakých infantilních manipulací. Samotný Pán Jehošua nazval své apoštoly dětmi, ale ne tehdy, když jim prorokoval.

Protože si nebeský Otec velice hlídá, aby vidění a sen měl jeho punc, nikdy se to neděje tímto způsobem. Jak to dělá, popisovat nebudu, abych Satanovi nepředal něco, co by pak zneužil. Pokud čteme Písmo a sledujeme kontext, neunikne nám, že proroctví je VAROVÁNÍM, jenž má vést k nápravě. Proto z něj nejsme emočně ulepeni sladkými slovy. Tento způsob ve mne okamžitě rozsvítí červené světlo, které mi říká: „TADY NENÍ NĚCO V POŘÁDKU!!!“.

0:35-0:47 následuje jakoby varování, plné opět citového zabarvení skrze básnické přirovnání, že přijde ještě něco horšího než Cokoliv 19. Ano Satane, my to víme a k tomu nepotřebujeme slyšet něco takového. Ihned poté přichází promluva k NEVĚŘÍCÍM. Skutečně takto Kristus promlouvá k lidem své doby? Když někoho odsuzuje, tak konkrétní skupiny jeho skutečných nepřátel. Farizee, Saducee a znalce Zákona. Proč takto nemluví ke všem? Protože ví, že je lidstvo jako celek podvedeno a Otcovou vůlí je:

„To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3,4)

A jak to nebeský Otec dělá:

„Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Jak na mne působí ta slova k nevěřícím? Jako bych slyšel muslimský džihád, nebo katolicko-protestantské půtky, co se jim stane za to, že nevěří tomu, co učí.

Pokud chápeme Satanovu mazanost, co vše tím sleduje, pak vlastně říká, že vina za tu veškerou tíseň je vlastně na Otci a on nic, on muzikant. Pokud zkoumáme Zjevení v celém kontextu Písma, tak rozumíme, že nebeský Otec dal v ČASE KONCE ruce pryč od lidí, kteří jej nehledají a jejich vlastní jednání, skrytě ovládané Satanem, je přivádí do velké TÍSNĚ. Nebeský Otec dohlíží svými háky, které Satanovi dal v tomto ČASE KONCE, aby přežilo tělo. Jediné ovlivnění, které politici dostávají, je o odstranění Velkého Babylonu, náboženských domů, které naplnily dějiny krveprolitím.

Samozřejmě nebeský Otec ví, kdy jej lidé začnou skutečně hledat, že je to v čase Velké tísně nebo-li Velkého soužení, ale On sám hlavně připouští svobodnou vůli a když Jan píše o miskách hněvu, tak je to následek jednání lidí a vše vypadá tak, jako by je on sám nechával vylévat. A to je rozdíl mezi tělesným a mezi duchovním chápáním. Nebeský Otec je AGAPE. Když troubí anděl, jak to Jan vidí, tak to není o zásahu nebeského Otce, ale tímto troubením se spouští popisovaný proces. Ten vytváří sami lidé pod Satanovou taktovkou. Vlastně tím říká, že připouští určitou věc, kterou do té doby ještě nepřipustil. My lidé máme v tom čase zkoumat, kde je chyba. Vede nás to k dotazování se samotného nebeského Otce, jak uniknout všem těmto škodlivým věcem. Prosíme o Jeho moudrost a Jeho vedení v Kristově jménu.

Těm, kterým dal skutečnou moudrost, tak ti říkají: „TADY A TADY SE PODÍVEJTE A ZKOUMEJME, ZDA TO NENÍ TO ČI ONO.“ Proto apoštol Pavel o sobě říká, že jen sází, Apollos díky moudrosti ze shora povzbuzuje a oba ukazují jen směr, ale to duchovní porozumění dává sám nebeský Otec podle srdce daného člověka, jak moc činil pokání a toužil po skutečné Agape, která je tvořena na Právu a Spravedlnosti s projevy VELKÉHO MILOSRDENSTVÍ PRO TY, KDO TOTO POKÁNÍ ČINÍ. Pak je jim odhalována PRAVDA. Což se prokazuje jako duchovní vzrůst.

1:35 Opět nebiblické prohlášení. „Ach mé děti, připravte si archy, naplňte si skladiště, protože jezdec jezdí a plavidla budou prázdná.“. Co říká Pán Jehošua?

„Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:33,34)

Není tak náhodou to, co oznamuje ta žena, v rozporu? Pokud ano, kdo ji tím inspiruje? Tak to musíme zkoumat ta různá prohlášení různých proroků a prorokyň, zda to neodporuje tomu, co nacházíme v Písmu. To nás vede k tomu, co skutečně potřebujeme. Tím je silné pouto k nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, aby nás v takových chvílích zavedl svým Duchem do všech míst Písma, abychom dokázali rozeznat, kdo k nám ve skutečnosti v danou chvíli promlouvá. Že je něco plné citového zabarvení, ještě neznamená, že promlouvá sám Pán Jehošua.

Někdo si může říci: „Ale vždyť se to plní?“. Satan neví, co má za lubem a kde to tělesní lidé budou vnímat, že slova přišla od Krista? Přesně o to mu jde, protože je to on, kdo do světa vyslal mnoho falešných proroků a prorokyň. Nechytá nerozumné do léčky? Proč ty falešné potřebuje? Protože tělesní lidé potřebují své modly, někoho, kdo jim vše nalajnuje. I TO JE JEHO PROJEKT MK ULTRA. Věděli jste, že už 70 let umí u ovládaného člověka vytvořit jakýkoliv sen, vidění, kde si dotyčný myslí, že se potkal s Kristem? Že mu ho v hlavě vytvoří, jak on sám si jej představuje? Toto jsou uniklé informace z projektu MK Ultra.

Největším Satanovým úspěchem je, pokud lidi dostane pod autoritu neživé hmoty, model. Kdo začne věřit v jejich moc, pak si s jeho hlavou mohou nejen démoni, ale i lidé napojeni na černou magii, dělat co chtějí. Kdyby mi to nebylo ukázáno na konkrétních lidech, jak to funguje, nikdy bych sám nevěřil, jakou autoritu může toto podprahové ovlivňování mít.

Cílem článku je najít způsob, jak se tomu bránit.

Zaprvé – vše zkoumat v celém kontextu Písma
Zadruhé – stále se dotazovat nebeského Otce, zda jsou myšlenky, které nás obklopují v souladu s Jeho vůlí, zda se nás nesnaží Satan chytit do své léčky. Otec se jmenuje JeHoVaH (Jehova), doslovně je to ten kdo PŮSOBÍ, ABY SE STALO skrze toho kdo se jmenuje PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA. Tím je Pán Jehošua Kristus, doslovně TEN POMAZANÝ BOŽÍM DUCHEM (מָשׁוּחַ mšh-mešijah).
Zatřetí – prosit o moudrost, o to, abychom viděli a slyšeli
Začtvrté – abychom sami nevytvářeli dogmata, že jen my to vidíme správně
Zapáté – sny a vidění musíme podrobovat zkoumání, jako zkoumáme myšlenky kolem nás – pokud jsou o emocích plných strachu anebo slov plných citových zabarvení, abychom hlavně něco cítili, mějme se na velkém pozoru, kdo takto promlouvá.

Jak vždy opakuji a činím tak i nyní. Zkoumejme toto vše na upřímné modlitbě k nebeskému Otci ve jménu Jehošuy Krále. Jsem jen člověk, který může ukázat směr, kam se máme podívat, ale porozumění dává Otec.

Zde se nachází odkaz na článek, který rozšíří naše porozumění pro vytvářené ovládání mysli.

Mějme pokoj od našeho nebeského Otce a Jeho Syna, Pana Jehošuy Krista.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi