Proč bude svět milovat to co přichází? Jak můžeme vidět, že to skutečně přichází?

Spread the love

Narazil jsem na FB na tento obrázek, který ve čtyřech větách vysvětluje mnohé. Lidská psychika touží po těchto věcech. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, prostě to tak je.

zdroj FB

Ač je mainstreamový narativ velice proti socialistický, zasáhly myšlenky socialismu myšlení mnoha lidí víc, než jak je nám to předkládáno. Aby se touha po těchto věcech stala touhou většinovou, bylo potřeba vyvolat obrovskou krizi. Lidem muselo být ukázáno, že politické špičky orientované na takzvaný tržní kapitalismus, jsou zkorumpované. Že poslouchají své loutkovodiče z poza opony.

Dnešní nedostatek, který se projevuje inflací, byl vytvořen cíleně. Co jsem díky moudrosti ze shora popisoval 7 let, že k tomu dojde, se stává skutečností, přesto mnozí stále nechtějí vidět skutečný cíl, kam společnost směřuje, že to není žádná náhoda. Ten, komu to tu skutečně patří, tajemný Globální prediktor, není hloupý, ale vychází plně z pochopení lidské psychiky. Protože on sám je omezen jak časem, tak vůlí toho, kdo je NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, musí postupovat s moudrostí, kterou při svém stvoření obdržel.

Aby jeho plány vyšly, musí být tento GP a jeho nehmotní přátelé bez jakékoli lásky k člověku jako takovému. On sám pak musí brát v úvahu, že člověk takový není. Aby jej dostal na svou stranu, pro své cíle, musí se mu prokázat jako přítel. Pokud se díváme na řízení světa jen skrze lásku k penězům, pak může lidi vodit na „provázcích“, kam přesně potřebuje.

K tomu využívá strategie, která je formulována touto kouzelnou větou:

Chceš-li poznat „pravdu“, sleduj tok peněz.

Toto dobře platí jen do úrovně lidských loutek, které podlehly přesvědčení, že peníze jsou zdrojem svobody. Je to vlastně podobné, jako když dáme oslíkovi mrkev před oči a pak jej za tou mrkví vedeme kam potřebujeme. Jeho dalším trumfem proti lidem jako takovým je to, že mají rádi příběhy. Proto dal falešným dějinám název history. Je to slovní hříčka, kdy mnozí nechápou, že tajemný GP věděl, jakým jazykem se stane uměle vytvořená angličtina v tomto čase a že se touto hříčkou může lidstvu posmívat. HI STORY je AHOJ PŘÍBĚH. A co má ráda většinová společnost? Příběhy, které předkládá bulvár. Harry se pohádal s Williamem. No to je hrůza. Nebo vzala si Katty na večírek spodní prádlo? A podobně.

Tato psychologie odvádí pozornost od skutečný cílů. Protože ne všichni jsou konzumenty takových příběhů, musí existovat příběh jiný, například ten o Qanon, kde vojska aliance, pod vedením bílých klobouků už už nastolí pořádek z tohoto chaosu. Protože GP není hloupý, musí to zdání živit skrze konkrétní věci. Proto vidíme na politicích gumové masky. Válečný „hrdina“ točí své promluvy ve studiu, aby to vypadalo, že je v místech, kde je a takzvaná alternativa to mohla odhalit, že je to podvod.

Tyto příběhy slouží k rozdělení a každá takto rozdělená skupina má svého loutkovodiče. Protože je GP bez lásky, může určitou skupinu obětovat, aniž by mrknul okem a pocítil k ní nějakou lítost. Abychom skutečně porozuměli a uměli si střípky puzzle správně spojit, potřebujeme znát skutečný cíl všech těch psy ops (psychological operations).

V mém prvním článku, který skutečně něco znamenal, jsem to vysvětlil. Najdeme jej zde. Co je tím skutečným cílem?

Socialismus s lidskou tváří, takzvaný ruský svět

Že se k němu blížíme mílovými kroky, můžeme vidět jenom tehdy, pokud správně porozumíme tomu, co se právě odehrává a proč se to odehrává právě tak. Naše lidská psychika je ovlivňovaná tím, že když něco pochopí správně, touží po okamžitém naplnění a nedokáže počkat, než k tomu dojde ve svůj ustanovený čas. To vede k tomu, že předběhneme časový sled událostí a vytvoříme si falešnou časovou linku. Já jsem toho příkladem. Proto už skoro rok nepredikuji čas, kdy k tomu dojde. To, co mi bylo odhaleno správně, se nejenom potvrdilo, ale může nás ujistit, že skutečný cíl byl odhalen.

Dnes mi poslal přítel odkaz na Novinky.cz, kde je odkaz na pana Medvěděva, jeho výrok na Telegramu. Článek je zde. Mne tam zaujala tato pasáž:

Doporučil proto armádě, aby fregaty se supermoderními hypersonickými střelami Cirkon rozmístila „někde v okruhu 100 mil (160 kilometrů) od amerického pobřeží a řeky Potomac“

Protože novinkám věřím asi tak, jako zprávám v době socialismu v Rudém právu, začal jsem hledat i na stránkách ruských zpravodajských webů, zda tam nebude víc informací. A narazil jsem tam na tento článek. Zde.

V článku Novinek je odkaz na tuto zprávu. Najdeme zde. Okamžitě jsem byl veden k tomu, abych si tyto informace spojil s Danielem, jeho konkrétním veršem, protože nová ruská fregata má brázdit mnoha moři.

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Dříve jsem vnímal slovo zaplaví, jen jako symbolické rychlé obsazení území a po nastolení jeho pořádku, opuštění prostoru. Dnes mne však myšlenky vedly k širšímu porozumění. Kdo věci zkoumá v širších souvislostech a trochu sleduje válečnou výzbroj, kterou má Rusko k dispozici, pak si vzpomene, že má ve výzbroji autonomní ponorky, které jsou vybaveny Poseidony. Něco málo informací najdeme zde. Opět musíme brát v úvahu, kdo článek napsal, takže ty problémy berme skutečně s rezervou, protože funkční zkoušky už proběhly. Pokud toto torpédo dokáže vyvolat 100 m tsunami, pak vše dává velký smysl.

Protože posledních 6 veršů z 11. kapitoly se naplňuje v Čase konce a ten trvá od 30.9.2015, tak 40 verš musíme brát jako celkový popis očekávaných věcí, které se završí až nastane toto:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:44,45)

Co je myšleno palácovými stany, co je hora Okrasy a co velké moře jsem už vysvětloval dříve. Takže doslovně se jedná o velitelská stanoviště, Středozemní moře a chrámovou horu v Jeruzalémě. V duchovním porozumění to je myšleno tak, že mezi velkým mořem, tedy lidskou společností a mezi duchovním chrámem, který je tvořen těmi, kdo patří Stvořiteli nebe a Země, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, bude ve svůj čas postavena armáda, která má zničit dva olivovníky z 11. kapitoly Zjevení. O této válce se mluví také ve 13. a 17. kapitole Zjevení.

Aby toto mohlo nastat, musí mít král Severu, dnešní Rusko silné loďstvo, kde patří i takzvané подводные лодки (podvodnije lodki), ponorky. Protože mnozí začali věřit spíše tomu, že nic z toho, co jsem oznamoval vysvětlováním proroctví nenastane, vše dle nich povede ke změně, ale asi to má být zalito sluncem, tak ti budou velice překvapeni.

Pro nás, kdo věříme Písmu a byla naše víra vyzkoušena skrze skutky, my nepochybujeme, ač něco ještě nenastalo, protože jsme věřili, že to už nastane. Vše je vedeno ke slávě toho, kdo nás stvořil a ne ke slávě smrtelných lidí, jejichž moudrost je omezena na zjevené Poznání. Proto nás výše uvedené zprávy přesvědčují o tom, že plánovaný cíl Satana je už na dohled. Chápeme, že uměle vyvolaná krize ještě není v tom stádiu, kde má dospět, aby ve finále požrala ty, kdo ji pro Satan připravili, protože potřebuje lidstvu dát svého zachránce, kterého budou všichni ti podvedení milovat stejně, jako já bramborový salát. Ti, co mne skutečně znají ví, jak jej miluji.

Co nás tyto zprávy učí? Že máme zjevenému plně věřit, že nebylo dáno lidskou moudrostí. Že musíme stále zkoumat, brodit se sem a tam, nejenom Písmem a sledovat události očima víry, které mohou spatřit dopředu věci, na něž je naděje, zřejmý důkaz skutečností, ač je běžným zrakem nelze spatřit.

Abychom měli plnou důvěru k našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, je potřeba k němu získat osobní vztah na základě plného porozumění, proč je našim vykupitelem, zachráncem a vzorem Pán Jehošua. Co nás jeho víra učí, když zkoumáme jeho život v evangeliích. Pokud věříme jeho výrokům v celém kontextu Písma a nevytrháváme si z nich jen ty, které lechtají uši. Pak nemůžeme prohrát. Když se vzdáme svých duší ve prospěch mnohých, pak máme jistotu, že svůj život zachráníme a získáme jej zpět.

Tak jako nebeský Otec dokázal osvobodit Daniela ze lví jámy, Šadraka (Chananjáše), Mešaka (Mišaela) a Abednega (Azarjáše) z rozpálené ohnivé pece, tak dokáže zachránit nás z této duchovní lví jámy a duchovní rozpálené pece. Chvalme J-aH, chvalme Jeho Syna.

Pokoj Vám všem mírní země.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi