Varování pro všechny, kdo se zapletli, nebo se chtějí zaplést s esoterikou, bílou nebo černou magii.

Spread the love

Je to má osobní zkušenost, kterou chci sdělit, proč je to vše tak nebezpečné a proč je to podvod na lidskou mysl ze strany ODPŮRCE ŽIVOTA. Čtěte prosím pozorně, co bylo člověku řečeno, aby nedělal a velmi si to ošklivil:

„Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi, a kvůli těmto odporným věcem je Jehova, tvůj Bůh, před tebou zahání. Měl by ses prokázat jako bezúhonný u Jehovy, svého Boha.“ (Deuteronomium/5. Moj. 18:10-13)

Tento svět je odporné místo, plné zla a ničemnosti. Kdo to nechce vidět, je slepý, uzavřený ve své vlastní bublině. Dokud má co jíst, může si nakoupit a vydělávat, dokáže relativně fungovat ve vztazích, tak si nepřipouští, že je něco skutečně špatně.

Každý trochu milující člověk si přeje, aby byl mír, aby se lidé navzájem milovali, nepřeje druhým nic špatného, proto přirozeně očekává, že takto uvažuje i okolí. Od podzimu 2019 je však jasně vidět, že toto není realita, ale jen touha, která mizí před očima. Ti citlivější to vnímali už dávno před touto dobou, proto začali hledat smysl života ve vyšším duchovním porozumění. A tak při svém hledání skutečného smyslu života začali odpovědi hledat u těch, kdo z povolání předpovídají budoucnost a dostali se tak do léčky ODPŮRCE ŽIVOTA, jenž se neustále snaží každého PODVÉST! Jenže jsou to služebníci temnoty, kteří se tváří jako andělé, vška jejich rada je satanský útok na mysl těch, kdo se nedotazovali svého STVOŘITELE, jak tomu všemu mají rozumět.

Nechali si těmito služebníky zla a ničemnosti namluvit, že existuje posmrtný život, že duchové jakoby mrtvých jsou duše jejich zemřelých, že to nejsou démoni, padlí andělé, kteří se postavili na stranu ODPŮRCE, panovníka tohoto zkaženého světa. Z Písma, z dopisu láskyplně napsaného pro lidské děti, udělali tito často podvedení lidé – podvodnou knihu. Tyto oběti Satana, onu knihu většinou však nikdy nečetli a když ano, tak bez porozumění, a tak se děje tato velmi smutná věc. Je jim úplně jedno, že vše, co je v ní napsáno, se buďto splnilo anebo právě plní, a že archeologie potvrzuje to, co je v ní napsáno. Že v dnešní době je Písmo jedinou knihou na světě, která byla zkoumána ze všech možných stran a když to udělal někdo upřímný, kdo miluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST, že vždy musel nakonec říci jako archeolog Keller: „A Bible má přece pravdu.“. Takže podvod a lež je na straně těch, kdo tvrdí o Bibli opak, když říkají, že Písmo lže. NIKDO Z ODPŮRCŮ PÍSMA NEPŘINESL NIKDY ŽÁDNÝ DŮKAZ PROTI NÍ, KTERÝ BY NEŠEL VYVRÁTIT. A TAK TO JE!

Takže co nám Satan provede, když se necháme zlákat jeho bílou a černou magií, esoterickými kouzly? Zničí naší mysl, SCHOPNOST logicky přemýšlet. Kde má největší úspěch? U ŽEN. Proč? Protože byly stvořeny s mateřskou touhou po dobrém a po ochraně dětí. Jsou však plné emocí, proto je lehké je zmanipulovat falešnými pocity podobně, jako se to stalo Evě v PARAGRADU (§) v zahradě Eden, kde byli dva, Eva a Adam, proto dvě ‚S‘ (DVA SYMBOLY GRADU – zahrady, SPOJENÉ DOHROMADY), KDY GRAD JE ZAHRADOU EDEN. Proto je toto označení až dodnes symbolem ZÁKONA §.

Doporučuji stručný článek o Zakázané archeologii.

Ženy potřebují pocit bezpečí, ekonomickou jistotu pro své děti. Když se jim tohoto bezpečí nedostává, neustále takové bezpečí někde hledají. To je léčka, kterou Satan připravil, aby jim nabídl své kouzlo. Kdo dnes takové kouzlo vytváří? Nejčastěji kartáři, věštci, kteří pomocí věcí, které ani neslyší a ani nemohou mluvit, vytváří iluzi, že tyto věci promlouvají a působí. Kdo skutečně promlouvá? Kdo vkládá do mysli informace těmto sluhům zla? Démoni, které podváděna osoba nemůže vidět a kartář/kartářka jsou na ně napojeni. Nikomu nedochází, že když démoni něco slíbí podváděné osobě, že to můžou i udělat a splnit (je jim to z určitého důvodu dovoleno). Proto když například podváděná žena touží po princi na bílém koni, tak jí toho prince přivedou, aby ji uvedli do ještě horšího ovládání a větší závislosti, než byla doposud … do doby, než byla přivedena přímo k Satanovu služebníkovi.

Toto si nechce nikdo připustit. Ženy nehledají logiku, jen intuici, vnitřního rádce, pocit, kdy jim něco napoví, že toto je dobré a toto je špatné. To však není vědomé, ale nevědomé rozhodnutí. Co to způsobí? Že se pak takto podvedená žena například zamiluje do člověka, který život bere na lehkou váhu a otěhotní s ním. Pak najednou zjistí, že on je na drogách a alkoholik. Bylo jí přece fajn. To fajn je však ten pocit, ten falešný rádce, plný příjemných emocí. Pak přijdou pocity strachu a hledání bezpečí, a sotva se objeví náznak takového bezpečí, vrhá se do jeho náruče.

Narozené dítě vláčí sem a tam, nehledí na jeho zájmy, ale opět jen na vnitřní pocit. Nikdo takové ženě nesmí nic vytknout, protože to se přece nedělá. Kdo si v takové chvíli mne ruce? Temná strana, protože ví, že stačí nějaký ten rituálek, nějaké to kouzlo a podváděná osoba tomu uvěří. Vnitřní pocit strachu jí vede k tomu, aby hledala pomoc ne u Stvořitele, Nejvyšší autority, která může vše zastavit, ale u lidí napojených na temnou stranu.

Často jsou tyto ženy ve svých srdcích velmi citlivé, přející dobro, proto rády uvěří obrázkům a jejich výkladům. Kdo dává výklad věcem zasvěceným magii? To je nenapadne. Největším esoterickým podvodem je to, co se objevuje ve všech literaturách s okultní tematikou, takzvaného duchovního rozvoje. JE TO MYŠLENKA, ŽE VŠE CO ČLOVĚK VYSLOVÍ, TO SI PŘITÁHNE DO SVÉHO ŽIVOTA! Proč je tato mantra vnucovaná? Aby v době, kdy dojde na lámání chleba, kdy je ZLO A TEMNOTU POTŘEBNÉ OTEVŘENĚ POJMENOVAT, ABY U PODVEDENÉ BYTOSTI ZESILOVALA JEJÍ STRACH NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI. Taková osoba chce slyšet jen a jen hezké věci. A to je cíl. Proč? Točí se v kruhu. Jen ona sama si může pomoci, což chápe správně, ale nikdy nejde ke Stvořiteli, protože by si musela přiznat celou PRAVDU i s tím, jak skutečně funguje temná strana, která její mysl ovládla.

Co je nejčastějším projevem takového ovládání mysli u člověka zasaženého démonskou naukou, že to co si přeje, to nastane? Neskutečná panika, pokud se v jeho přítomnosti vysloví například slovo Satan. SLOVO MÁ PŘECE MAGICKOU MOC. Kdo nechce, aby se o něm mluvilo? JE TO PRÁVĚ SATAN. Proč to nechce? Protože by mohl být odhalen. Aby to ten Boží odpůrce ještě zesílil, tak začne svou oběť strašit. Než toto může udělat, musí jí přinutit k tomu, aby jeho vlivu sama otevřela svou mysl.

K tomu používá opět své služebníky a různá takzvaná zdravá cvičení. Například jógu. Vede podvedenou osobu ke knihám, jako je TAJEMSTVÍ ŽIVOTA a dalším. Té osobě není vůbec divné, že nikdy před tím nebyla schopna přečíst souvislý text, ale takové dílko, to si klidně přečte i třikrát. Proč? Krásně to lechtá její uši. A co je cílem takových knih? Aby klamaný uvěřil v posmrtný život, reinkarnaci. Že neživé je živé a podobně. Najednou je stvořené stvořitelem, jako například matka země.

Tehdy přistoupí Satan ke druhému kroku. Nejprve noční můry. Ty vedou podvedenou osobu plnou strachu k esoterikům. Ti začnou provádět rituál. Po něm najednou začnou tam, kde to takzvané dobro bylo posláno na ochranu, hýbat s předměty. Podvedená a vystrašená osoba se ještě více bojí, její vnitřní rádce jí začne říkat, že vše je zlo, všichni jsou pod vlivem. Když se toto stane, nezastaví se podvedená a vystrašená osoba, aby se zamyslela, cože se to skutečně děje, proč se to děje jí a ostatním ne.

Je přece rozumnější uvěřit, že ona sama je jediné dobro na světě a všichni jsou proti ní. Příbuzní, kterým se Satan takto neukáže, jsou zmateni, takže hledají pro takového člověka takzvanou lékařskou pomoc. Kam jí pošlou? Na psychiatrii. Ta samozřejmě tyto projevy vyhodnotí, že je to schizofrenie, nemoc mozku, kde je nedostatek dopaminu. Léky vše ještě zesílí a zhorší, protože se jedná o útok na serotonin, hormon štěstí.

Snahou Satana je dostat takto zneužitou a podvedenou osobu do léčebny, kde má mnoho svých vědomých i nevědomých pomocníků. Tento takzvaný odborný personál pomáhá tak, že z naučených školních pouček utváří ještě více rituálů, aby si jich zasažená osoba všímala a ještě více se bála. To zlo, které jsem na vlastní oči viděl a co jsem z úst tohoto personálu slyšel, z toho je člověku skutečně na zvracení. Je jim jedno, že někomu ubližují, vždyť je to jenom pacient. Po chodbách se pak plouží živí mrtví nacpaní chemickými látkami, poškozeni elektrošoky.

Svět, který nemá vůbec tušení, že nějaký Satan existuje a jeho padlí andělé s ním, kteří se dali na jeho stranu, tak ten si myslí, jak dobrá taková zařízení jsou. Že mnozí z těch takzvaných odborníků je přímo zapojeno do Satanský kultů a takzvaná léčba jim umožňuje provádět mnoho zvrácených věcí, které se jejich pánům tak velmi líbí. To lidi, příbuzné jejich obětí, ani ve snu nenapadne.

Protože démoni dokážou vytvářet obrazy, vidění, je bez zásahu samotného Stvořitele života JeHoVaH Boha nemožné, dostat pak takového člověka z moci jeho kouzel a iluzí,. Poškozená mysl takového člověka je totiž dopředu velmi sofistikovaně manipulovaná, aby svého TVŮRCE nehledala. Jedné takové osobě Satan s démony dali dvakrát sen, kde viděla přibitého Krista, ale jako jejího partnera, který ji do léčebny přes úplatky poslal, protože jej nechtěla poslouchat a slíbil jí, že jí vezme děti. Takže když slyší slovo Kristus, tak jej má zafixovaného jako to největší zlo.

Mohl bych díky svým zkušenostem s takto vystrašenými lidmi napsat celou knihu, kam je až Satan dokáže přivést, čeho se pak bojí. Jaké paranoie to v nich vytvoří. Co je na tom všem nejsmutnější, že ti, kdo rozumí tomu, co se kolem nich děje, se pro jejich nedůvěru ke všem lidem, stanou jejich odpůrci. Trvá i roky, než začnou fungujícím radám důvěřovat. Každá PRAVDA v nich vytváří úzkost, panickou ataku, protože přece jen zase jenom kouzlo může zabrat, protože prováděné rituály, to takto jejich podvědomí naučily.

Varuji každého, kdo koketuje s esoterikou, bílou a černou magií, že když se budete chtít z této moci dostat a zatím jste útoky démonů nezažili, že se to stane. Zde vždy platí jediné:

„Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Takovýto podvedený člověk musí vytrvat. Zde totiž platí:

„A tak Jehošua řekl dále Židům, kteří mu věřili: Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci  a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31,32)

Poznaná PRAVDA totiž odhaluje, jak rozeznat Satanovy léčky a jak proti němu bojovat. Je psáno:

„Podřiďte se tedy Bohu, ale postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (Jakub 4:7)

Dejme na vědomí toto varování všem, kdo jsou ochotni mu naslouchat, protože v tomto ČASE KONCE je tomu ničemnému dovoleno skutečně mnoho. Kéž Vás provází Kristův pokoj milovaní.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.