Zakázaná archeologie vyvrací mnohé stereotypy ohledně pohledu na skutečné dějiny světa

Spread the love

V tomto článku bych rád upřel pozornost na polského geologa, chemika a dnes už profesionálního archeologa, bez profesionálního statusu, který svým výzkumem boří vše, co nám už 200 let podsouvá falešný dům Sion, chazarská mafie, jako jediný správný pohled na minulost.

Dovolte mi, abych představil tohoto člověka Dr. Franze Zelewského.

Dr. Franz Zalewski

Když jsem před mnoha lety zjistil, že to stou archeologií není takové jasné, jak se nám to snaží předkládat archeologický mainstream, placený tiskárnou FED, protože mi byly otvírány oči skrze Písmo. Dostal jsem se mnoha zakázaným informacím. Díky tomu mi bylo dovoleno pochopit mnohé. Například to, jakým jazykem se mluvilo před potopou.

Vždy jsem žasnul nad informacemi, které mi byly v určitých chvílích předávány Otcovým duchem a já je jen zapisoval, protože mi byl ukazován celkový obraz, jak tomu všemu rozumět. Vlastně jsem neměl k těmto věcem žádný hmatatelný jednoznačný důkaz, přesto jsem s vírou v tyto Boží informace, že nebeský Otec nemůže lhát zapisoval. Jednou z takových informací bylo i to, že původním jazykem lidstva byla staroslovanština. Všichni kdo zkoumali Písmo tak jako jsem jej zkoumal i já věřili, že prvotním jazykem musela být starohebrejština.

Dávalo to logiku. Díky objevům a zkoumání Dr. Zalewského je tento důkaz o předpotopní staroslovanštině potvrzen. V jeho zajímavých přednáškách se zaměřuje na stovky až tisíce zachovalých předpotopních artefaktů, jenž měl možnost osobně prozkoumat. Jeho výzkum je hrazen z dobrovolných příspěvků lidí všeho druhu, proto je absolutně nezávislým badatelem. Tím, že je nejenom geolog, ale i chemik, nemůžou jeho práci ignorovat.

Protože je pro mne polština třetím jazykem, který ovládám slovem, mohu jeho video přednášky sledovat hlavně na youtube, kde mu některé už youtube zcenzuroval. Jeho odhalení mají podobnou váhu, jako odhalení jiného amatérského archeologa Rona Wyatta. Věřím, že oba tito muži byli vybráni samotným nebeským Otcem, aby v tomto Čase Konce mohli ti, kdo milují skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST pochopit, že celé Písmo je inspirované nebeským Otcem a pravdivé.

Aby tato odhalení mohl Dr. Zalewski učinit, je logické, že nebere zatím vše v Písmu doslovně například co se týká datování. I zde však nejde cestou dogmat, ale postupně zkracuje délku existence člověka a přibližuje se k délce, kterou odhaluje Písmo. Sám je věřícím člověkem. Líbí se mi, že toto zkracování přiznává a že klidně narovinu řekne: „Zde jsem se mýlil.“ Když začal zkoumat Baalbek, předpotopní stavbu, která byla po potopě zasvěcena jako chrám Baalovi, tedy Baelzebubovi, pro naše správné pochopení Satanovi, věřil že lidská existence dosahuje 13000 let. Protože je i matematik a svým zkoumáním odhalil velmi zajímavou skutečnost, že Země obíhá kolem slunce ne po přímé eliptické dráze, jak nás to učí na školách, ale že je pohyb ve skutečnosti sice po elipse, ale pohybuje se zároveň po sinusoidě.

Pro nás je to nepostřehnutelné, ale tento pohyb způsobuje, že se vlastně Země kolem slunce pohybuje pokud jsem to správně pochopil o den déle. Jeho výpočty a měření byly potvrzeny, přesto nejsou záměrně publikovány. Toto zjištění mu pomohlo zkrátit existenci člověka na 8000 let.

V mnoha videích odhaluje technologii opracování kamenů stroji, které my nedokážeme vyrobit. Sebral vzorky mikrošpon z pil, které odhalily slitiny titanu a železa o kterých se dnešním výrobcům pil ani nesní. Proč? Protože je nedokážeme vyrobit. Při posledním výzkumu odhalil v Turecku, kousek od původního Edenu předpotopní zpracovávání betonu, který mylně archeologie nazývá přírodním kamenem, kde se vše muselo zpracovávat pomocí 5D tiskáren. To vše je důsledně zatajováno. Proč? Protože by lidé museli změnit pohled na svou minulost.

Kdysi jsem napsal, že po prvním století si dal Satan velmi záležet na tom, aby svět přišel o své znalosti. Zničení Alexandrijské knihovny během válek mezi Římem a Egyptem byl prvním krokem. Přesně toto potvrzuje svými objevy právě Dr. Zalewski.

Když v roce 2003 napadly mírumilovné Spojené státy s Velkou Británií ten nejodpornější režim Saddáma Husajna, aby konečně za cenu jednoho milionu obětí přinesli do Iráku jejich pojetí práva a spravedlnosti, tak měly vojska mírotvůrců problém, jak zajistit, aby jejich největší dopravní letouny mohly přistát na neexistujících letištích pro tato letadla.

Někdo jim tenkrát poradil, aby použili technologii, která se používala ve starověku. Během 24 hodin dokázaly ženijní vojska postavit touto technologií letištní plochu, kde mohly jejich Herculesy přistávat.

Zdroj Internet

Způsob odlévání betonu, který vypadá jako přírodní kámen, byl nalezen pravděpodobně při vykopávkách Babylonu samotným Saddámem Husajnem, jeho archeology. Pak si člověk dá jedna a jedna dohromady,, jak skutečně byly budovány například pyramidy. I toto nepřímo Zalewski odhaluje svým výzkumem. Takže když na papyrech čteme, že ke stavbám pyramid bylo použito jen velmi malé množství lidí, kteří byli královsky placeni, tak to asi bude pravda.

Jeho poslední výzkum v Turecku odhalil, že existuje jedna velmi stará deska, kde je vyrytá nějaká zpráva, která dnes není běžně čitelná a musel by někdo mít zájem to písmo zrekonstruovat. Toto písmo je označováno podobným slovem, kde základem je slovo runa. Jak Zalewki vysvětluje, má toto písmo 78 znaků a vybral si k ukázce znak podobný našemu S. Ptal se posluchačů, zda tuší, jak se tento znak jmenuje. Nikdo samozřejmě nevěděl. On vysvětluje že grad-f. Pak nakreslil dva tyto znaky a vytvořil toto:

dva grady

Protože bylo slovo para označením pro dva, tak tu máme paragraf. Když víme, že Eden je rajská zahrada, pak víme, že jeto staroslovansky para grad. Grad je původním označením dnešního polského slova ogrod, používá jej i ruština podobným způsobem. A co se stalo v Edenu? Byl porušen zákon.

Ač je Zalewski původem Ukrajinec, stal se Polákem se vším všudy. Když zkoumal další slova, došel k závěru, že polština má nejblíž k těmto původním slovům. Jiný výzkum říká, že je nejblíž slovenčina a slovinština. Kde byla tato deska nalezena? U předpotopní stavby. Žádný archeologický tým nemá zájem toto studovat, a tak vlastně nevíme, co se na ní píše.

Kdo rozumí anglicky, ten si může Dr. Zalewského poslechnout ve videích, kde je anglický překlad. Zajímavý je původ i samotného slova, kterým se označuje dřívější Turecko. Anatolie. Ana je z původního slova máma, a tolie je z původního slova označující zemi, kraj. Ale ve skutečnosti tolie vychází ze staroslovanského tata, což je otčina otec. Takže slovo Anatolie je doslova MATKA OTCŮ. U čeho se matka otců nachází? U bývalého paragradu. Není to zajímavé?!

Děkuji nebeskému Otci, יהוה JeHoVaH (jehovovi) Bohu, ve jménu Pána Jehošuy Krista, že se v tomto ČASE KONCE můžeme i na základě těchto svědectví dozvědět celou Pravdu o dnešních dějinách, ač se Satan už 200 let velmi snaží, aby to tak nebylo. Chvalme Jah!

Pokoj Vám všem.

Váš bratr Igi