Jednat ničemně si nesmíme dovolit.

Spread the love

Protože jsem se dopustil v očích našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha ničemnosti, bylo mi odňato mé postavení v duchovní struktuře, která je svatá. Nemohu tedy dále psát a komentovat události v ČR a ve světě. Byl by to jen a jen pohled člověka.

Protože jsem dal přednost svým zájmům, svým vlastním zájmům tím, že jsem z důvodů, abych neranil city té osoby, které jsem měl pomoci, aby mne nezačala nenávidět, nezničil jsem to, co bylo zasvěceno démonům, co se jí stalo modlou. Dokonce jsem dovolil svým zvráceným chováním, aby na sebe přivedla démonský útok, ač jsem tomu mohl a měl zabránit.

Nevykořenil jsem to, co je ničemné, podobně, jako to neučinilo mnoho Izraelských králů. Dostal jsem radu, kterou jsem pořádně neprozkoumal, ač jsem si myslel že ano. Jednal jsem s pýchou jako Saul a bratr, který mne na to upozornil mluvil vzhledem ke mne Pravdu. Vyměnil jsem své prvorozenectví, jak mi bylo správně řečeno, za misku čočky, stejně jako to učinil Ezau, když byl hladový a pohrdl tím, co je v očích nebeského Otce svaté.

Zda je toto odejmutí dočasné, nebo trvalé nevím. Mám vrátit čas, tedy nějak věci zpět, ale nebude mi k tomu dáno vedení. Varuji tímto svým příběhem Ty, kdo znají a milují Pravdu, že se nelze chovat svévolně a je třeba tvrdě lpět na Božích zásadách.

Prosím všechny, kdo měli ke mne náklonnost a kterým mé články pomohly se přiblížit k Otci, Stvořiteli nebe a Země, Jehovovi a pak byli přivedeni ke Kristu, aby se za mne modlili. Nemohu ukazovat nikomu správný směr, když sám jednám ničemně. Byl bych pokrytec a lhář. Snad mi to vše nebeský Otec odpustí a Pán Jehošua přikryje svou výkupní obětí.

Kéž máte Kristův vše převyšující Pokoj, Ducha moudrosti od nebeského Otce, jejich správné vedení.

Váš bratr Igi

2 thoughts on “Jednat ničemně si nesmíme dovolit.

  1. 😮 nemám ani predstavu čo sa ti prihodilo a detaily ani nie sú dôležité. Každopádne táto miera transparentnosti je cenná. Ak máš pocit že ti z istých dôvodov bola odňatá miera porozumenia a vedenia ktorej sa ti dostavalo a si nám ju sprostredkoval, tak vieš bezpečne porovnať pocit keď Otcove schválenie máš a kedy nie a na základe toho si dospel k tvorbe tohto príspevku. Viem, že budeš v poriadku, čím nezlahčujem to čo pociťuješ. Všetci padáme a vstávame s pomocou záchrannej misie našeho pána a učiteľa ktorý tu bol s nami práve z tohoto dôvodu. Si vďačný za túto obeť a nenechaj sa ubiť tým čo sa stalo. Nejdem zľahčovať tvoj incident či kohokoľvek vrátene mojich, ale v porovnaní s mnohými Otcom prijatými zo starého zákona, sme svätí. Pamätaj na 1. Jánov 5:16-17. Budeš v poriadku bratku.
    Pamätaj na Petra, ktorý bol očitým svedkom celého jestvovania nášho Pána a aj napriek tomu ho dokázal zaprieť. Ako strašne sa musel cítiť. Strach je náš najväčší nepriateľ. „V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“
    ‭‭Prvý Jánov‬ ‭4‬:‭18‬
    Prajem ti skóre postavenie sa na nohy a milosť našeho Otca a nášho kráľa pána Jehošuu, nech opäť pociťuješ pocit že si plnohodnotnou súčasťou jeho šíku. V mene pána Jehošuu, Amēn. Nech sa tak stane. ‬‬

Comments are closed.