Tak a je to venku. Pojišťovny v USA zaznamenávají 40% nárůst úmrtí ve věkové kategorii 18-64 let.

Spread the love

Server AC24 news v sobotu zveřejnil článek zde, který se odvolává na video a na zablokovaný článek v EU, který zveřejnil generální ředitel Scott Davinson už v lednu tohoto roku o situaci, do které se dostaly pojišťovny v USA ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2021. Přitom se odvolává na zjištění pojišťovny One America, kterou zastupuje.

Video v angličtině:

Že skutečné následky genové terapie Cokoliv 19 odhalí pojišťovny, tak na to jsem upozorňoval už 19.9.2021 v článku zde. Co mne překvapilo? Samotné zjištění pojišťoven, že v USA každý měsíc umírá o 100 000 lidí více v produktivním věku, než před Cokoliv 19? Ne. Ale, že pojišťovny potřebují pomoc státu.

Jak víme ze statistik, genově se nechala upravit asi 1/3 celosvětové populace. Není to málo, ale ne všichni obdrželi šarže, které měly udělat tečku za jejich životy v krátkém čase. To opět potvrdily studie, kde určité šarže byly jiného složení a teprve až došlo ke spárovaní mrtvých a daných šarží se zjistilo, že něco nesedí a tyto šarže pak byly vědecky zkoumány nezávislými laboratořemi a porovnávaly se se šaržemi, kde k náhlým úmrtím nedocházelo. Podílel se na této vědecké studii například Fanz Zalewski z Polska. Protože je to stále klinická studie těchto genetických koktejlů, která bude zakončena až na konci roku 2023, měly existovat jen dvě šarže pěkně 50 na 50. V jedné měl být jen fyziologický roztok s povolenými přidanými látkami (placebo) a ve druhé samotná genová terapie.

Genová terapie byla ve všech, protože zde nešlo o zdraví, ale o označení značkou 6.6.6., jak vysvětluje Zjevení 13. kapitola. Samotné placebo bylo použito hlavně v první fázi, pro první skupinu z takzvané kritické infrastruktury, aby nám nepopadaly jako hrušky a tito lidé se mohli na Projektu Cokoliv 19 s úsměvem podílet, protože je to přece bezpečné. Ostrý posilňující buster přišel až s třetí a čtvrtou dávkou s odloženým účinkem, na který si nakonec zašli i ti, co celou dobu odolávali. Protože EU vyhlásila, že v létě green pass, kde bez certifikátu ani krok, tak to mnohé zlomilo, protože přece je třeba se rekreovat například u moře. Dále určité země vyhlásily, že povinnost pro všechny přijde od konce února, ale nějakou záhadou od toho upustily, tak i toto zafungovalo.

Pokud by někdo četl s porozuměním o značce 6.6.6., kterou lze získat i šťouráním v ústech a nose, tak by věděl, že to je donucování, které nesmí být vynuceno. Proto ty všechny psychologické tahy s rouškami a zákazy nákupů pro neoznačené. Je to totiž o tom jiném soužení, které zde nikdy nebylo a už nikdy nebude, je to VELKÉ SOUŽENÍ O VYTVOŘENÉM PSYCHICKÉM NÁTLAKU. Toto není ale to nejzajímavější, proč toto vše opět zmiňuji. To skutečně zajímavé na té zprávě Scota Davinsona a co vysvětluji, je, kterou nechtěně potvrdil, že pojišťovny musely dostat befel, že musí vyplácet životní pojistky. To je samozřejmě ohrožuje.

Za normálních okolností by nic nevyplácely. Proč? Jdeš na genetickou studii? Tak dobrovolně podstupuješ riziko vlastní eutanázie, vlastního sebepoškození, protože to není plně schválená léčba, ale pouze se jedná o klinickou studii. Proto pojišťovny chtějí finanční výpomoc státu. Proč právě od něj, když je to soukromá instituce? Protože ten befel musel přijít od státní moci, která potřebovala, aby pojišťovny plnily a nikdo „nic“ nezjistil. V USA se lidé rádi soudí a to přináší mnoho nechtěné popularity.

Jak sám vysvětlil, pojišťovny jsou připraveny na mimořádnou událost, která je postihuje jednou za 200 let, ale ta kryje jen 10% navýšených výdajů. Když je to 40%, tak to pojišťovny nemohou ustát. Někdo by se už mohl zamyslet, že něco asi není s tím Cokoliv 19 skutečně v pořádku.

Pokud by to někoho zajímalo a ještě to neviděl, tak ať se podívá na dokument, který naleznete zde, jenž se zaměřuje na to, co se může dít ve zdravotnictví pod taktovkou kabaly.

Myslím si, že směr, kam se můžeme dívat pro správné pochopení, jsem ukázal. Ať si každý sám udělá názor, jak to je. Pokud budeme prosit samotného Stvořitele, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha ve jménu Jehošuy Krista, aby nás On sám poučil, jistě dostaneme správné porozumění.

Pokoj Vám všem drazí čtenáři.

Igi.