Která část finančního sektoru by měla zkrachovat jako první a proč se to nestane?

Spread the love

Jako správný blázen, konspirátor, šiřitel dezinformací a fake news, tedy ta malá část obyvatelstva, která si klade otázky a hledá na ně odpovědi, tak se mi opět jedna z konspirací potvrdila. Proto bych všem doporučil uvažovat o myšlenkách v předchozím článku. A světe div se, byl to opět jen selský rozum, který mne k té konspirativní myšlence přivedl.

Všem z nás někdy bylo nabídnuto životní pojištění. Jen málo kdo ví, jak přesně pojišťovny fungují, ale měl jsem to štěstí a nějaký čas jsem se prací pojišťovacího makléře zabýval. První školení je o tom, jak vlastně funguje tento byznys. Cílem každého finančního domu je vytvářet zisk. Takže toto je i cíl pojišťoven.

Pokud je na nějakou pojišťovnu vyvinut velký tlak na plnění a hrozí její finanční krach, má kolem sebe takzvané zajišťovny. Jsou to největší pojišťovací domy, kde jsou opět tyto pojišťovny pojištěné pro případ, že by musely plnit a vyplácet nad rámec svých finančních prostředků. Toto se využívá v čase, kdy někde dojde k přírodní katastrofě a pojišťovna nemá na tuto katastrofu ve svých pojišťovacích podmínkách klauzuli, že je událost vyňata z pojištění. Říká se tomu výluka z pojištění.

Smlouva mezi klientem a pojišťovnou je sepsána tak, aby se dalo určité plnění napasovat na výluku a tak klient nic nedostal. Jsou to právní kličky, jako například pojem ZÁPLAVA A POTOPA. Normálně byste očekávali, že se jedná o totéž, ale jen do chvíle, než má pojišťovna plnit. Vzpomeňme si na roky 1997 na Moravě při záplavách, kdy mnozí prostě ostrouhali, protože v dobré víře měli za to, že jsou pojištěni na záplavu. Musel bych vzít nějakou konkrétní smlouvu do ruky a tu nemám, abych na ty pojmy mohl poukázat.

Co je smyslem pojištění?

Je to sázka, kterou pojišťovna s klientem uzavírá, že se to, na co se pojišťuje nikdy nepřihodí a to za přesně stanovených podmínek. Pojišťovna není hloupá finanční instituce, takže vytváří takzvaný pojistný plán, který vychází z dlouhodobých podmínek v dané oblasti. Tento plán se upravuje podle rizik. Takže když se někde rizika enormně zvýší, dostane klient takzvaně lepší nabídku, kde se určitý pojem upraví tak, aby pojišťovna nemusela plnit. Vždy se nabídne zajímavý bonus k nové smlouvě, který klienta přesvědčí, že toto je pro něj lepší, než to co kdysi uzavřel. Pojem v podmínkách může klidně zůstat, jen jeho definice je už jiná a tedy nevymahatelná, tak jak by byla, kdyby si zachoval původní smlouvu. Pokud chce mít rizika pojištěné stejným způsobem, jako to bylo až dosud, tak si musí za to konkrétní zvýšené riziko řádně připlatit. A když hrozí pojišťovně, že daná událost reálně nastane, tak prostě určité riziko úplně vyloučí a dotyčný makléř je instruován k tomu, aby vám řekl: „Pojišťovna vás tak miluje, že dlouhodobě vyhodnotila, že toto konkrétní riziko nehrozí a není potřeba se proti němu pojistit.“. No a když vy budete trvat na svém, tak se vás makléř zeptá: „A kdy se v této oblasti něco takového přihodilo?„. Vy budete pátrat v paměti a řeknete: „Nepamatuji si.“ A odpověď makléře bude znít: „No vidíte, přece byste neplatil tolik.“. Je to prostě psychologická hra, kdy výhody převyšují rizika ve váš prospěch.

Jenže to by vás muselo zajímat, kdo skutečně ovládá celý tento byznys a jak slouží k tomu, aby určité oblasti ekonomiky fungovaly přesně tak, jak si přejí majitelé pojišťoven, ti skrytí, jsou to akciové společnosti a držiteli akcí jsou tiskařské rodiny, které na svých jediných rotačkách tisknou papírky, kterým se říká peníze. A tito lidé platí vlády celého světa, ale také mají pod sebou vědu, vojenský průmysl a ovládání počasí. Tito lidé neplánují na 4 roky dopředu, ale na desítky let, aby naplnily stanovený cíl, kterým je to, co brzy přijde. Najdete jej v mých článcích, plných konspirací a hloupostí, protože Satan přece neexistuje.

Jak funguje životní pojištění?

Je to velmi podobné, jako s tím pojištěním živlů. Pojišťovna vytvoří pojistný plán tak, aby na něm zbohatla, a vyplacení odbytného, jak se plnění říká, bylo vždy nižší, než celkově vybrané pojištění. Cílem makléřů je, aby klienta přesvědčili, že se může dostat do situace, kdy bude potřeba mu pomoci. Pojistné podmínky se upravují tak, že například uzavřete pojistku na vaši případnou smrt a z vaší lékařské zprávy se pojišťovna dozví, že se léčíte na vysoký krevní tlak. To je pro ni velké riziko, takže nemoci srdce vyloučí z podmínek plnění. Další velké riziko je například váš psychický stav, ten když nebude dobrý, tak vás bude pojišťovna považovat za osobu s velkým rizikem. Proto nelze sjednat pojistku na sebevraždu. A z pojištění je vyloučen, myšleno, že mu, tedy pozůstalým, nebude pojištěná částka vyplacena, pokud se zúčastní tento klient nějaké klinické studie experimentálního léčiva, které by mohlo přispět k jeho úmrtí. Jak toto pojišťovna zjistí, tak vás může vždy vyloučit z plnění. Vy to už nebudete vědět, jste po smrti, ale zjistí to ti, kterým toto odbytné mělo být vyplaceno.

A právě zde se stala konspirace pravdou, protože už dostávám zprávy, že pozůstalí utřeli nos. Přesně toto jsem před časem tvrdil že se stane, jen jsem to takto otevřeně asi nenapsal. Ale když se podíváte do mého článku o Aeronetu, tak přesně toto jsem měl namysli, když pan tajemný, ne pro mne, VK tvrdil, že cílem je, aby se očkovaní dostali snáze k pojištění a přitom nevysvětlil, jak to s pojištěním chodí. Že svou informací, ač vyznívá tak, že odhaluje pravdu, že přesně opačně motivuje k očkování. Článek je zde. Toto jsou totiž podprahové informace, které se do podvědomí zapisují tak, že vás něco emotivně rozladí a vy si tu informaci uložíte a když vám budou nabízeny nějaké výhody, kdy prodejce výhod vás potřebuje opět emočně vykolejit, tak si to mozek spojí s tou výhodou a vy se necháte opíchat tečkou za vašim životem. Toto provádí tajné služby při řízení davu a pro potřeby kolektivního myšlení.

JACKPOT JEN PRO VYVOLENÉ

Co musíme pochopit, že pojišťovny tu jsou od dob, kdy byly vytvořeny banky. Když byl obchod dělán hlavně po moři, tak majiteli nákladu se nabídla za úplatek pojistka, to se děje i dnes, protože se něco může při přepravě zvrtnout. Takže když chcete mít autodopravu a chcete být nakládáni v logistických centrech, musíte mít pojištění na přepravované zboží. A v dobách minulých hrozilo, že někdo loď přepadne nebo se potopí a vaše zboží bude fuč. Tak se v přístavech vedle bank zrodily pojišťovny. Vypadá to krásně, ale pokud rozumíme dějům, tak vlastně majitel zboží platil výpalné.

Tehdejší pojišťovna přesně věděla co převážíte a kam. Vy jako obchodník jste podle hodnoty, kterou jste zboží dali, určili jeho atraktivitu. A pokud pojišťovna spolupracovala s lidmi, kteří byli mistry na krádeže lodí, tak dala echo. Vaše zboží na místo určení nedoplulo. Tam vznikl nedostatek. Nedostatek způsobí navýšení ceny a navýšená cena velký zisk. Takže co udělala pojišťovací klika, spojena s bankéři? Přes své lidi vytvořila nedostatek a až zbožíčko dorazilo, tak se všichni hezky rozdělili. Banka zaplatila skrze pojišťovnu váš ušlý zisk, ten jste si přece pojistili a na druhé straně moře dostala banka zaplaceno z prodeje vašeho zboží i s příslušným ziskem a zbytek byl pro korzáry.

Samozřejmě nebyli bankéři a jejich pobočky pojišťovny tak hloupé, aby to udělaly vždy. To by se mohl někdo dovtípit, jak to vlastně funguje. Takže lodě, které zajišťovaly přepravu si účtovaly poplatek. Ta společnost, která zboží dokázala přepravit takzvaně nejbezpečněji, tak ta měla ty poplatky hodně vysoké a ostatním se děly ty nepředvídané okolnosti s potopením či krádeží lodi. Někdy se vyplatilo potopit více lodí se stejným či podobným zbožíčkem, protože „zaoceánský“ klient netrpělivě čekal a banky zase čekaly na tu správnou cenu. Toto velmi dobře fungovalo s obilím. Nedostatek zvedl cenu tak, že pojistka vyplacená producentovi, tedy vám, byla třeba jen desetinou nákladů, za kterou se pak obilí mohlo prodat.

A teď se podívejme do nedávné minulosti, je to jistě jen pouhá konspirace. Je rok 2001. V New Yorku stojí tři budovy, které je potřeba zbourat. V jedné jsou dokumenty, které by zničily hlavně jednu firmu a ty dvě podle hygienických norem musí odstranit ze svých budov asbest, který je karcinogenní. Je spočítáno, že rekonstrukce by vyšla dráž, než budovy strhnout a postavit na jejich místě nové.

Kdo trochu rozumí dějům a jak se spouští válečné konflikty, tak ten ví, že to chce mnoho a mnoho času a příprav. Když víme, kdo vojenskou mašinerii platí, kdo vlastní banky a pojišťovny, farma průmysl, tak ten si dokáže určité události propojit jednoduchým selským rozumem. To nejdůležitější co potřebujete znát, je cíl, který je už stovky let dopředu naplánován a vy vidíte, že už bylo mnoho kroků k naplnění cíle uskutečněno. A když vám není utajeno, že panovníkem světa je duchovní bytost, kterou ti lidé uctívají a dnes už velmi otevřeně, pak máte krásný jasný obraz, kde vedlejším jackpotem je zisk krve ekonomiky, tím jsou peníze.

Takže fakta, která jsou známá. Ty dvě budovy určené k rekonstrukci mění svého majitele. Ten krátce před jejich stržením uzavírá novou pojistku, kde je pojištěn náraz letadla. Po stržení těchto dvou budov dostává nový majitel dvakrát pojištěnou částku, za kterou není problém vybudovat nové centrum, které už splňuje eko normy.  Pro uskutečnění cíle, který byl naplánován stovky let dopředu, potřebujete prosadit určité zákony, které jsou součástí úplně náhodou zákona (Patriot Act), který je přijat hned po stržení budov. Ale ony nespadly jenom dvě ty budovy, ale tři a to volným pádem. Po dvou měsících byla v epicentru trosek naměřena teplota 1400°C. Letecký benzín hoří při teplotě 690°C. Jak se tam tak vysoká teplota po tak dlouhé době mohla ještě vyskytovat? Jedině tak, že hoření nebylo oxidační, ale chemické, kdy nepotřebujeme přísun kyslíku. V prachu byly nalezeny zbytky nanotermitu. Speciální trhaviny, která chemickým hořením dosahuje až 3000°C. Tuto trhavinu má k dispozici v té době jen armáda USA. Toto jsou fakta, žádná konspirace.

Dalšími fakty je to, že šest týdnů před událostí probíhaly určité práce v patrech, kde nikdo nesměl a přesně tam, kde byste umístili nanotermitové výbušniny. Pád nastal v úterý. Celý víkend nefungoval v budovách kamerový systém. Židovským bankám se při zhroucení vypařilo 50 tun zlata. Všichni pracovníci, kteří měli něco společného s judaismem, dostali na úterý zvláštní volno. No a pak se dozvíte, že v pentagonu je plán: „Sedm zemí do pěti let.„.

Při čem nejvíc bohatnou banky a pojišťovny? Při krizích. Co se přijímá v dobách krizí? Zákony, které by nikdy neprošly. Toto jsou fakta.

Proč pojišťovny nikdy nezkrachují, i když jim začnou klienti ve velkém umírat? Protože na ně uplatní výluku z plnění. KLIENT SE ZÚČASTNIL EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE PŘI VÝVOJI GENOVÉ TERAPIE, KTERÁ MOHLA MÍT PŘÍMOU SOUVISLOST S JEHO ÚMRTÍM. Že toto klient učinil, tak to pojišťovna zjistí ze zákona, protože má právo při plnění nahlédnout do zdravotní dokumentace klienta. Jak dlouho to bude tabu a konspirace? Dokud toto nezaznamenají pozůstalí ve velkém a do doby, kterou pojišťovna má na to, než musí plnit. Jak dlouhé ty lhůty jsou, to nevím, ale věřte, že to bude přesně tak dlouhá doba, dokud se většina nepodrobí genovému experimentu. Právně je to v pořádku, protože tomu už dávno dali název: „DOBROVOLNÁ EUTANÁZIE“.

Stále někdo nechápe, proč je v médiích slyšet jen jedna strana? Jen jeden většinový názor?

I Noemovi říkali, že je blázen a konspirátor, když lezl do archy. A Jehošua na to hezky poukázal:

Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka.  Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka. “ (Matouš 24:37-39)

Kéž nepatříme k těm, kdo nechtějí vidět, že se tu naplňuje proroctví nejenom z Matouše, ale i mnoho proroctví ze Zjevení, kdy už lidé mají viditelné vředy. Kdy se k vůli nákupům a prodeji nechávají označovat genovou experimentální terapií a stávají se mořem plným mrtvé krve. (Zjevení 16:2,3 a 13:16-18)

Proč všichni potřebují chaos a kolaps? Protože jedině tak lidstvo přijme toho, komu má planeta patřit na jednu hodinu. Čím více bolesti a zmaru, tí větší jistota, že se naplní toto:

A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 13:7,8)

Koho že budou uctívat?

Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (17:8)

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

Co je symbolem propasti? Je to neexistence a nečinnost. Co už není a přece se opět začíná tvořit? SSSR 2.0 a jeho socialismus stalinského typu. Už brzy.

Pokud jsou má slova psána pod inspirací, nechť je to samotný Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh, který vám tuto inspirací potvrdí svým svatým Duchem až se jej budete sami dotazovat v Jehošuově jménu.

Váš a Kristův bratr Igi.