Další zpráva, kterou má král Severu slyšet podle Daniele 11:44

Spread the love

Jak jsem uvedl už v článku z 27.5.2022 zde, musí přijít zprávy, které krále Severu velmi vyvedou z míry, protože pochopí, že jeho mírové snahy, po jeho vnímání práva a spravedlnosti, že ty k ničemu nevedou, protože Jih je zdechající kobyla, která už vše sází na jedinou kartu. Tou další zprávou je toto prohlášení:

Náměstek NATO: Rusko porušilo dohodu, na východě Evropy můžeme zasáhnout

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/namestek-nato-rusko-porusilo-dohodu-na-vychode-evropy-muzeme-zasahnout-40398540#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Někteří ví, že jsem jim říkal, že jsem byl před 3,5 lety veden k datu 29.5.2022, po celonočním vidění o časech a obdobích, abych tomuto dnu věnoval svou pozornost. A hledal jsem ten den v událostech a nic jsem nenašel, až včera mi toto bylo dáno před oči, abych pochopil, k čemu jsem byl veden. Je to vyhlášení války králi Severu.

Chvála patří tobě nebeský Otče, יהוה JeHoVaH (jehovo) Bože, že není nic skryto před tvou tváří a že máš plné pochopení pro věci, které přichází, protože se rouhají nejenom tvému Svatému jménu, ale stále vkládají svou vlastní spravedlnost do rukou lidí a neuctívají tě jako toho, kdo je stvořil, kdo jim poskytl skutečnou ZÁCHRANU, jenž ukryls do svého jediného zplozeného Syna Jehošuy Krista česky pomazaného, aby dal jednou provždy výkupné za mnohé tím, že se vzdal z lásky k tobě a z lásky k tvému stvoření svého věčného života. Kéž tedy všichni poznají, že ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. Kéž padne velký Babylon, ohavnost, která svými kouzly opila celou obydlenou zemi. Tobě Otče a tvému Synovi patří čest, chvála a sláva navždy, protože jsi to ty sám, kdo oznamuje předem věci, které se záhy stanou. Šťastný je ten, kdo se dožije tisíci dvou set devadesáti dnů, požehnaný je ten, kdo dojde k tisíci třem stům třiceti pěti dnům, protože tehdy skončí rozrážení tvého lidu, aby bylo oslaveno tvé velké a svaté jméno. Amen a amen.

Pánův otrok Igi