Skryté ovládání a programování filmovými a televizními společnostmi. Jak se toto odráží v jejich logách, které jsou sofistikovaným vzkazem?

Spread the love

Tento problém jsem už v dávné minulosti rozebíral, ale článek byl zničen, proto reaguji na přání několika čtenářů, kteří si přejí, abych o těchto věcech znovu něco napsal. K myšlence se tímto tématem opět zabývat, mne přivedlo video italské společnosti o Ukrajinském konfliktu, jeho příčinách, které jsem sdílel na své FB zdi. Logo můžeme vidět v úvodním obrázku. Než jej rozeberu, řekněme si něco o dějinách filmového průmyslu v USA z přelomu 19 a 20 století.

Před nějakým časem jsem shlédl jeden dokument, který byl součástí série dokumentů o tomto průmyslu. Zazněla tam zajímavá informace, která mnohé odhalovala. Tou informací je, že vznikající nová filmová studia v té době rostla jako houby po dešti a že je zakládali hlavně rodiny s takzvanými židovskými kořeny. Protože mnozí nedokáží rozlišit, zda se jedná o potomky chazarské říše, nebo jsou to potomci Judy, došlo k tomu, že všichni hází tyto rodiny do jednoho pytle s jedním původem.

Kinematografie byla obrovským zlomem pro budoucí řízení světa, protože krom zábavy mohla začít vytvářet modlářství v rozměrech, které až do té doby nebylo možné. Herci, kteří byli donedávna bráni za spodinu a bylo hanbou pro většinu společnosti si vybrat herectví, jako své hlavní povolání, se přes noc stali tito lidé ikonami. Počátky kinematografie v nás může vyvolávat mnoho smíchu, protože se vše točilo hlavně na jednu kameru a samotný filmový materiál nebyl vůbec levnou záležitostí. Když si toto uvědomíme, musel filmový producent mít přístup finančním prostředkům. Kdo je měl? Byly to bankovní domy, které musely klientovi věřit, že se jeho investice vyplatí.

Pokud chápeme, jací lidé utvářeli bankovnictví za posledních 1000 let, kde hlavně nacházíme jejich předky, pak není divu, že filmová studia vznikla právě v těchto „židovských“ rodinách. Dům Sion, jak můžeme potomky chazarské říše správně nazvat, byl hlavním zdrojem financování tohoto nového průmyslového odvětví. Všichni víme, že film se stal skutečným filmem, až s příchodem zvuku. Z počátku byla produkce doprovázena někým, kdo děj oživoval klavírem umístěným blízko plátna. Skutečnou revolucí se pak stalo Foto drama stvoření, které CH. T. Russell, pochovaný na zednářském hřbitově v Pensylvánii vedle dnes odstraněného pomníku ve tvaru pyramidy, jenž odkazovala na jeho Watch Tower Bible and Truck Society, tak ten doprovodil promítané snímky gramofonem, který dal obrázkům hlas.

Původní památník hlavního zednářského hřbitova v Pensylvánii.

Co je důležité a co si ukážeme dále, je vrchol pyramidy, který je i zde zvýrazněn, jako by naříznutou špičkou. Skutečná pyramida moci vypadá takto:

Toto je velmi důležitý symbolický prvek, který odhaluje mnoho Pravdy o řízení. Oko ve špičce není náhodným symbolem, ale odkazuje na to, co můžeme vidět na úvodním obrázku v logu televizní společnosti. Jedná se o duchovní dohled nad touto pyramidou a také dává divákovi nahlédnout jak důležitou úlohu toto médium hraje. Oko odkazuje na boha, tedy bytost s autoritou, který byl uctíván v Egyptě a jmenoval se Hórus. Proto takzvané Hórovo vše vidící oko. Odkazuje na Kabalu, hlavní učení knihy Mrtvých, kterou napsal nikdo menší, než Napoleon egyptský, jak jej nazývají archeologové, Thutmose III. .

Podle Hórova oka můžeme tedy uvažovat tak, že se jedná o společnost, která je ovládána Domem Sion. Toto vždy nestačí k tomu, abychom správně rozeznali, zda jsou za ní sionisté, nebo odpadlá Juda, hnutí Chabad. Musíme tedy poslouchat a ptát se, proč slyšíme právě toto a proč to máme slyšet. Vzájemné viditelné setření rozdílů těchto dvou skupin je záměrné, aby se před obyčejnými lidmi nestal vzájemný boj viditelným. Je to totiž příkaz samotného Satana, protože rozdělené království samo v sobě nemůže obstát.

Nyní si musíme ukázat jiný obrázek, abychom pochopili, kdo skutečně stojí za tím, či oním filmovým studiem, která skupina jej ovládá.

Toto je hora Zákona, pravá hora Sinaj, která je v Arábii (Na území Saudské Arábie)

Jaký tvar má tato hora z pohledu pozorovatele? Má tvar pyramidy. V Písmu, které obě skupiny velmi dobře znají, je hora symbolem řízení, symbolem určitého územního celku a jeho autority. Proto jsou často v určitých sekvencích filmového loga použity hory.

Opět mají vrcholky hor tvar pomyslné pyramidy. Hlavní vrchol dosahuje nad mraky, jako by zasahoval do nebe. A je jeho část jakoby odlomena. To opět není náhoda, proč je tento obraz použit, z něj jsou totiž symbolicky vytvořeny hvězdy, nebo také z jiného pohledu, kruh hvězd není propojen, protože nemůžeme vidět ty hvězdy díky hoře, kterou prostupují. Pokud je použit kruh, pak se tato oblast stala něčím vyhraněným, odděleným. Hvězd je 22, což opět není žádná náhoda, ale přesně promyšlený vzkaz. Pokud si to představíme jak symbolickou řeč, pak to značí: „JAK NA PRAVO, TAK NA LEVO“ . Jejich 11 a dvakrát znamená, že ten kdo čte správně, tomu vzkazu může věřit.

Samotné číslo 11 je zde použito jako nižší než číslo 12. V Písmu má číslovka 12 svůj pevný duchovní význam, který říká, že 12, 24 a jejich násobky se vztahují ke skutečnému Stvořiteli nebe a Země, יהוה JeHoVaH (jehovovi) Bohu. Jeho duchovnímu uspořádání, jako celku. Protože se jedná o Satanovu symboliku, nemůže Satan použít číslo 12, nebo 24. Proto vždy používá buďto 11, nebo 13. Tam, kde je číslo 13, tam je symbolicky dáváno najevo, že na tuto oblast nemá nebeský Otec vliv a je ve výhradní kompetencí Satana. Vidět to můžeme například zde na jednodolarovce.

Hvězda je odkazem na Písmo, kde jsou andělé symbolicky nazváni, jako hvězdy. 13 taky používá dům Sion, 11 pak odpadlá Juda. I to je jedna z možností, jak identifikovat, která skupina ovládá danou oblast. Na společnost Paramount se můžeme tedy dívat právě jako na společnost, která vytváří filmy, které mají lidskou mysl ovládat a připravovat pro jejich záměry. Samotný název se skládá ze dvou slov. Para je odkaz na italské slovo paradiso, což znamená ráj a nad rájem byla hora, která symbolizuje pravou horu Sion, která je v Arábii. Oni přece vše dělají pro nebeského Otce, což je samozřejmě lež a odkazují tím, na svůj skutečný původ. Proč PARA? Je to odkaz na Řím, na království Severu, kde uchopili díky všeobecné církvi duchovní moc nad lidstvem. Mnoho filmových hvězd této společnosti má italský původ. Což odkazuje symbolicky na popsané.

Toto studio zastřešuje tato společnost.

zdroj obrázku Wikipedie

Zde je jasně vidět, že to co vysvětluji je pravdivé, protože symbolem lva je Juda a zde se přímo odkazují na svůj původ, na království lva.

Další zajímavé logo, které je za největším programovacím filmovým projektem, je toto.

My si musíme celé logo otočit, abychom jej mohli správně pochopit.

Už je ta symbolika daleko zřejmější. Máme tu opět symbolické hory. Studio bylo vytvořeno 4 polskými bratry. Ač je Polsko Slovanská země, nechová se přátelsky ke svým slovanským bratrům. Důvod je ten, že se do této oblasti ukrylo mnoho původních Chazarů, pro kterého je Slovan anglicky slave, otrok. Duchovně však drží otěže Vatikán, který byl projektem odpadlé Judy. Tato země historicky působila velké problémy ve slovanské vzájemnosti a byla oběma skupinami používána k tomu, co symbolizuje jejich národní vlajka.

Ta oznamuje, že je skrze tuto zemi veden skrytý duchovní boj těchto dvou skupin. Pruhy jsou podélné, takže oblast nemá svou vlastní samostatnost. Mám Poláky rád, umím jejich řeč a mám zde několik přátel, takže má další slova nechápejte špatně. Oni osobně za charakter země nemohou, protože jim byl těmi dvěma skupinami vnucen. Je to jediná Slovanská země, která umí prodat i takzvaný bič upletený z ničeho.

Toto Poláky naučil vliv Chazarů a odpadlé Judy. Je v této zemi silné nacionalistické cítění, podobné tomu Ruskému. Je to proto, že politici byli vždy pod silným vlivem Chazarů a často měli jejich krev. Touha vládnout ostatním Slovanským národům vychází právě z této podpory. Polsko nechaly obě skupiny několikrát rozložit a samotný národ potupit, aby cítili lidé této země křivdu. Jen na chvíli mu dali pocit v období Jagellonců, že něco pro ně znamená. Pak bylo bito jako žito a jejich čest byla záměrně urážena, aby posloužili jako budoucí potrava pro děla, hlavně během 2. světové války a nyní jsou cvičenci, kteří opět mají rozdráždit ruského medvěda do nepříčetnosti.

A z této země přišli 4 Židovští bratři založit do USA toto filmové studio a nechali si vyhotovit logo, které odkazuje na skutečný původ v Izraeli. Toto studio má mnoho dalších projektů zaměřených na domácnosti. NĚKOLIKA DÍLNÝ PROJEKT MATRIX byl tímto studiem vytvořen jako výsměch Chazarům a bylo jim vzkázáno, že odhalí o nich pravdu. Vše mělo také podpořit myšlenku, kterou milují esoterici, že oni jsou ti, kdo se skutečně probouzí. Celé toto programování bylo zakončeno psy-ops operací Q.

Dalším zajímavým projektem je toto studio.

Jak máme chápat tento projekt, kdo jej má pod přímou kontrolou? Tak to si musíme důkladně prohlédnout písmena W a D. Jsou to hadi, kdo vytváří tyto grafické symboly a je to krásně vidět právě na písmenu D, kde had symbolicky chytá svou oběť do svého sevření. Společnost je spojena se satanismem, kde bývalé filmové hvězdy vypověděly o těchto praktikách. Zde se obě skupiny potkávají, takže nelze říci, že jedna má navrch. Cílem je ovlivnit rodiny, které konzumují touto zábavou. Proto má Disney i zábavné parky. Celé logo vypadá takto.

Stavba v tomto logu je uzavřena do kopule, kde horní střecha ve tvaru pyramidy s vlaječkou opět potvrzuje, že je zde vytvářen hlavní myšlenkový postup spotřebitelů této produkce. Víme že je toto studio zaměřeno na děti, proto je v logu stavba, ze kterých vyroste ovlivněná populace národů. Proto ty vlajky. Stavba rozdělená na pruhy v symbolice znamená řízení prostupující celým světem. Produkci skutečně milují po celém světě. Černá barva tu je použita záměrně a je základním logem společnosti a odhaluje, že vše slouží duchovní temnotě a ne skutečnému porozumění. Pyramida nad kopulí odkazuje na duchovní řízení, proto i ta vlaječka.

Když se ve filmu objeví tento obraz, pak víte kdo vám tuto zábavu připravil, kteří lidé ovládají tuto produkci.

Zde opět vidíme z mraku vytvořenou pyramidu a žena představuje bohyni, může se jednat o Ištar, ale v řeckém provedení jako Palas Athénu. Zde má pravděpodobně hlavní slovo dům Sion. Slovo bůh, hebrejsky el, označuje někoho s autoritou. Světlo, které přichází z nebe odkazuje na egyptský původ, na učení Kabaly, knihy Mrtvých. A tím kdo se skrývá jako by za sluncem je bůh jménem Re.

Ve své lidové tvořivosti archeologie pochopila tohoto boha, toho s autoritou nad Zemí, jako vyobrazený sluneční kotouč, proto jej považují za slunce. Ale byl označován jako amon Re, amon znamená ukrytý. Když víme jaké jméno má Satan, že je Baelzebub, česky Světlonoš, nebo také nositel světla, kde světlo je zde myšleno jako duchovní porozumění, pak porozumíme, proč je ohnivý kotouč symbolem takového světla. Tento kotouč Egypťané chápali jako projev slunce ve fyzické podobě, ale v duchovní, jako zdroj. Dnešní esoterika ráda vyučuje, že původce života je zdroj, či universum a toto skryté universum, světlo uctívají.

Když si vzpomeneme na to, co probíhalo v Egyptě v letech od roku 1462 do 1424 př.n.l. kdy egyptský představený rodů farao, král Egypta Amenhotep III. dostává z Kaánanu prosby, aby mu přišel na pomoc, protože si Izraelité Kaánan podmaňují, tak se najednou Egypt proměňuje a ustanovuje nad sebou jediného Boha, kterým je aton Re. Aton skutečný Stvořitel, neboli Zdroj života. Jeho následník pak opisuje Mojžíšův 104 Žalm a mění si jméno na Achnaton. Proč? Protože si Egypt moc dobře pamatuje, co mu pravý Bůh Mojžíše provedl, jehož jméno je יהוה JeHoVaH (jehova). Když Jozue umírá pravděpodobně v roce 1404 př.n.l. je v Egyptě faraonem syn Tutanchamon, který se ještě v tomto čase jmenuje Tutanchaton a my z Písma vidíme, že nastává období soudců, kteří nedosahují slávy Jozua syna Nunova a jejich podmaňování Kaánanu se zastaví, tak Satanovi kněží za amon Re opět mění Egypt do uctívání polyteismu, neboli mnoho božství.

Pokud tedy vidíme někde v logu prosvítat světlo, tak jako právě zde u společnosti Columbia, tak nás odkazují na Egypt. Ten milují právě vyhnaní z Kaánanu, Chazaři. Proč? Protože patří do rodiny přes praotce Chama. Ti se spojili pokrevně s modrou krví aristokracie, která se odkazuje na Anch, který odkazuje na propojení s démony in vitro.

Symbol plodivé síly z hvězd

V některých logech najdeme odkaz na Zikkurat, babylonskou věž, nemohu teď žádné najít, ale opět je to značka, která se vztahuje k domu Sion, protože Babyloňané byli potomky Chama a ne Semity. A je to propojení na Nimroda, prvního krále v dějinách. Když se vrátíme k tomu, co vidíme v úvodu.

Tak se tento obraz, toto oko vztahuje na boha Re, neboli hora, oko re, který vše pozoruje skrze své ukrytí, svou neviditelnost. Toto oko je ukryté například zde.

A máme jej tu dvakrát schované v písmenu O. Pokud si někdo myslí, že je toto vše náhoda a není to forma skrytých vzkazů, pak jej lze těžko přesvědčit.

Snad jsem tímto článkem uspokojil zvědavost některých, aby si povšimli, že je tato symbolika všude a jsou tyto symboly lidem předloženy proto, aby věděli, komu tento ničemný svět patří. Proto Jehošua řekl:

To vám přikazuji, abyste milovali jeden druhého. Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mě nenáviděl dříve, než nenáviděl vás.  Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.  Mějte na mysli slovo, které jsem vám řekl: Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovávali mé slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno proti vám budou dělat kvůli mému jménu, protože neznají toho, kdo mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích; ale nyní nemají omluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí také mého Otce. Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích; nyní však viděli i nenáviděli jak mě, tak mého Otce. Je to však proto, aby se splnilo slovo, napsané v jejich Zákoně: Nenáviděli mě bez příčiny.“ (Jan 15:17-25)

Nemáme být součástí tohoto ničemného světa, proto buďme bdělí, abychom nebyli chycení do léčky různých filmových a jiných produkcí, protože víme, kdo nad nimi má moc. A kdo nejvíc nenáviděl Krista? Byli to farizeové, odpadlá Juda, kdo nás bude nenávidět a jako jeho? Opět odpadlá Juda, která stojí za vzkříšením ubité hlavy, kterou ten kdo ji vzkřísil tu odpadlou Judu využil.

Pokuj vám všem.

Váš bratr Igi.