Co se na Ukrajině tak významného stalo, že Pentagon a Bidenova vláda Washingoton D.C. diskutuje o tom, zda má vyslat svá vojska na ochranu velvyslanectví v Kyjevě?

Spread the love

Rija novosti právě zveřejnila tuto krátkou zprávu na svých stránkách. V ní zaznělo toto:

„“Aktivně konzultujeme s ministerstvem zahraničí, zda má smysl vyslat americký vojenský kontingent k zajištění bezpečnosti… ambasád. Na toto téma ale zatím nepadla žádná rozhodnutí,“ uvedl na brífinku Kirby.“ .

Následně dodal: „Spojené státy stále nemají v úmyslu použít své jednotky v nepřátelských akcích na území Ukrajiny.“ .

Tento pokusný balónek byl pravděpodobně vyslán proto, aby USA zjistily, jak na takový krok odpoví ruská diplomacie, protože se něco pokazilo v jejich plánech. Co to může být? Už třetí den prosakují zprávy o tom, že vojska RF a ozbrojené síly DLR a LLR úspěšně sevřely Ukrajinskou armádu. LLR začala včera posílat na pozice Ukrajinských sil výzvu, aby se armáda vzdala, skrze speciální dělostřelecké granáty, že je to poslední šance před jejich úplným zničením. Den před tím byla na několik míst ruskými vojsky poslána termobarická munice nižší kategorie, která svou ničivou silou dokáže velmi výrazně ničit, co jí stojí v cestě a má schopnost živou sílu doslova vypařit v místech, kde jim vybuchne nad hlavou.

Po těchto událostech se začaly ozývat hlasy ze samotného generálního štábu Ukrajiny, že situace je velmi vážná. Když německá generalita viděla, kam to Hitler vede během druhé poloviny druhé světové války, pokusila se několika neúspěšnými atentáty Hitlera zavraždit. Ukrajinský milovník kokainu a ukrajinský parlament mění zákony, aby mohli velitelé okamžitě zabít každého vojáka, který by se chtěl vzdát. Podle výpovědí ukrajinských zajatců je údajně už tento rozkaz aplikován. To svědčí o mnohém. Zaprvé, obyčejní pěšáci nechtějí bojovat za americké zájmy a politiky, kteří americkým zájmům podléhají. Zadruhé nevnímají ruskou vojenskou operaci jako striktně nepřátelský akt.

Ač média po celém západním světě stále oznamují, že už už bude RF poražena, musí chtě nechtě sem tam propustit i tyto zprávy. Když si je čtu například Novinkách, či slavném Seznamu, tak jsou zprávy vždy tohoto typu předkládány s určitou dávkou ironie. Toto není zpravodajství, toto je Goebbelsovská propaganda 40 let minulého století.

V Le Figaru si čtenáři začali dobírat sluhu národa, jaký osud jej brzy potká, pod článkem, který z pohledu tuším bývalého francouzského generála, rozebíral situaci Ukrajiny, co ji čeká, když vidí poslední vývoj. Pokud si skládáme jednotlivé střípky této válečné mozaiky dohromady, je zřejmé, že US administrativa uvažuje tak, že plánovaná letní ofenzíva ukrajinské armády bez cizí pomoci nemusí přijít. A když v Davosu pan Šéreš poděkuje Ukrajině, že bojuje jejich boj, a my, jenž známe Písmo, víme čí boj má na mysli, zdá se, že den, rok a hodina se přiblížily. Co mne vede k tomuto shrnutí situace, je včerejší vyjádření Andora Šándora, který využil firmy na budování bunkrů, aby skrytě oznámil, že má informace, které jej vedou k názoru, že plánovaná letní ofenzíva zatáhne ČR do války.

Sice jsem minulý článek o bunkru sepisoval způsobem, který toto prohlášení neodhalovalo, měl jsem k tomu důvody, ale vyčíslení mohlo a počet zachráněných mohlo dát vodítko, že se jedná o něco jiného. Cíl akce byl ten, aby to bylo přes ČTK, kam by se jinak Šándor nedostal a nedostalo by se toto varování ani do ostatních médií. Jak odhalovala následná diskuze na sociálních médiích, tak mnozí pochopili, co měl Andor Šándor na mysli.

Výrazné narušení plánů krále Jihu může přinutit jeho vedení k nestandardním krokům, protože v běžném nebiblickém konfliktu by USA a VB přestaly tlačit Ukrajinu do sebevraždy, ale nyní jde těm dvěma zemím, které jsou popsány jako beránek se dvěma rohy ve Zjevení 13. kapitole, skutečně o všechno. Válka, která byla z jejich strany plánována na určitě delší časový úsek, je měla ekonomicky zachránit a Evropu ekonomicky zničit. V Rusku měl proběhnout puč a rozpad, a poté mělo dojít k zavedení jejich celosvětového korporátního fašismu podle plánů NWO.

Svým dnešním prohlášením skrze mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho, beránek se dvěma rohy hledá způsob, jak oficiálně dostat na Ukrajinu svou vlastní armádu, ale tak, aby ruský medvěd zůstal na Donbasu do doby, než se mu podaří Putina nějak odstranit a ten nenaplnil svou hrozbu, že vše bude řešit s těmi, kdo toto vše naplánovali a hlavně v místech, kde to naplánovali. Proto muž jménem Henry Kissinger, Henry líbající a ty polibky byly vždy velmi hořké, začal tlačit na brzdu, protože ví, že s jejich sionským plánem je konec a jako jediná možnost, je to ukrajinské dobrodružství třeba okamžitě ukončit, aby hoši zůstali naživu. Jenže je to biblické, takže jej všichni i s jeho polibky poslali někam.

Co si Henry uvědomuje? Že elektrický impuls pod kavernou jménem Ukrajina právě dorazil k hlavní výbušnině na stropu kaverny, jak jsem to vysvětloval v tomto článku zde. Polsko pod vládou Chabadu jen učinilo svým zapojením vlastních cvičenců to, že král Severu bude jednat a mnoho času mu už asi nezbývá, když se sice zatím jen rétoricky uvažuje o vyslání amerických vojsk, aby se ta americká vojska k polským cvičencům přidala. Podle proroka Daniele víme, že to mají být zprávy z USA, které medvěda rozzuří do nepříčetnosti. Není to jedna zpráva, jeden konkrétní akt, ale několik po sobě jdoucích zpráv a já toto prohlášení vnímám, že se jedná o jednu z nich. Zda budou další, to ukáží další dny.

My, co zkoumáme Písmo a dnešní světové události z pohledu proroctví, víme, že vše má pevně v rukou nebeský Otec a Jeho Syn Jehošua, proto můžeme pozvednout hlavu, když vidíme, co se kolem děje, protože vše bylo na stránkách Písma předpovězeno.

Proč nebeský Otec, יהוה JeHoVaH vojsk, bore (stvořitel) nebe a země říká, že je to vše v Jeho hněvu? Vždyť si nepřeje, aby někdo zahynul, ale všichni došli k pokání a porozumění Pravdy, kým je On, kým Kristus, a kým Satan a jeho démoni. Protože Otec připustil Velkou tíseň, která tu nikdy nebyla a nikdo na tuto tíseň nereagoval, až na pár výjimek tak, aby jej začal hledat. Psychické problémy, zničená živobytí, inflace, zastavení obchodu a zbohatnutí vybraných osob na Cokoliv 19 společnost nepřivedlo k přemýšlení, aby jej začali hledat. A tak se naplňuje, co oznamuje Písmo, že ještě více se mu rouhají a ještě více vkládají důvěru ve smrtelné lidi.

Co stále ti nejspravedlivější ve svých očích, co údajně patří Beránkovi, Kristu, stále říkají? „JEŠTĚ NE, JEŠTĚ NÁM NA HLAVY NEPADAJÍ BOMBY A MY BUDEME JISTĚ PŘEDČASNĚ VYTRŽENI, PROTOŽE JSME JEHO NEVĚSTA.“ . Není toto rouhání, které nacházíme v Písmu? Což není válka, nepřichází nedostatek potravin, lidé se neoznačují a neodstraňují si v chromozomech genetickou úpravou Otcův podpis? Nejsou tu různé biologické zbraně rozstřikované z letadel a dronů, aby tu byly mory? Na to si musí odpovědět každý sám. Ale jedinou pravdivou odpověď získáme tím, že se budeme dotazovat Toho, kdo vše připouští ve velkém hněvu nad jednáním člověka a to v Jehošuově jménu.

Protože jsme nerozeznali VELKÉ SOUŽENÍ, KTERÉ TU ŘÁDÍ UŽ VÍCE JAK DVA ROKY, musí přijít to běžné, které mnozí teprve chápou jako tíseň. Proč? Protože až v této tísni, kterou si člověk sám začne uvědomovat, začne hledat toho, kdo jej STVOŘIL. Proto Pavel říká, že to bude skrze oheň, kdy mnozí na odměnu nedosáhnou, protože jim všechny ty falešné nauky a lži, co tu různí obchodníci s Božím slovem vytvořili, shoří tou tísní, kterou zažijí, ale přesto budou zachráněni, protože začnou hledat a začnou se dotazovat samotného nebeského Otce v pokání z nenaplněných slibů jejich slepých vůdců, aby došli k porozumění Pravdy; té skutečné.

Takže to není o tom, že by nebeský Otec přestal milovat své stvoření, ale je to právě naopak, aby se to stvoření konečně zamyslelo a činilo pokání ze svých vlastních špatných skutků.

Kéž toto pochopí co nejvíc z nás dříve, než prorokovaný den, hodina a rok přijdou na celou obydlenou zemi, tak jako přišlo Cokoliv 19, aby některé probralo ze spánku. Věčná sláva patří nebeskému Otci a Jeho Synovi, protože díky jejich krokům můžeme být nakonec zachráněni.

Kéž máme Pánův pokoj a ovoce ducha, abychom byli světlem v tomto čase tmy.

Váš bratr a Pánův otrok Igi