Od 25.12.2021 jsou stránky doplněny o všechny články z Nejvic-info.

Spread the love

Poděkování.

Chtěl bych nyní poděkovat nebeskému Otci JeHoVaH Bohu a Jeho Synu, Jehošuovi, za projev velké nezasloužené laskavosti, protože od ukončení spolupráce s Nejvic-info.cz neuplynulo ani deset dní a vznikly nové stránky, které byly podpořeny finančním darem. Chci tedy vyjádřit za tento dar velké díky.

Na pořízení stránek a jejich fungování byly zatím vynaloženy tyto finanční prostředky:

Pronájem úložiště na rok ……1.554,-Kč

Doména na dva roky…..896,-Kč

Vytvoření stránek…..3.000,-Kč

Instalace překladače na jeden rok….6.700,-Kč

Roční statistika…….610,-Kč

Nový pracovní stůl….700,-Kč

Celkem 13.360,- Kč

Vložený překladač umožňuje přístup čtenářům z celého světa. Díky této aplikaci můžete posílat odkazy na články i do různých zahraničních skupin. Díky darům není potřeba stránky zatěžovat reklamou. Cíle stránek jsou vyjádřeny v doméně a záhlaví.

Chci také poděkovat za spolupráci Bolkovi Křišťálovi, který část těch nejdůležitějších článků převedl na paralelní web:

Svět očima Písma

(s původním názvem Nejvíc info – platforma WebNode)

Zde naleznete také knihu Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny, která vyšla v roce 2019 dne 23. prosince. Kniha se zabývá rozborem veršů Danielova proroctví a vzájemné propojení s proroctvím z knihy Zjevení. Je to studijní pomůcka pro obě biblické knihy.

Velmi si přeji, aby to byly stránky, které vyvyšují našeho Stvořitele, nebeského Otce, JeHoVaH Boha a našeho Krále a vykupitele Jehošuu Krista, než nějakého člověka. Moudrost patří jim, ne smrtelným lidem, takže prosím každého, kdo bude články číst, aby se dotazoval našeho nebeského Otce, zda jsou myšlenky inspirovány, protože poznání vzešlé z lidské moudrosti nemá v tomto ČASE KONCE žádnou váhu. Proste tedy i za mne ve svých modlitbách, abych byl schopen moudře ukazovat směr, zasévat a zalévat, aby nás sjednocoval Duch nejenom v Lásce AGAPE, ale také v moudrosti, která sestupuje ze shora.

Kéž je tedy činěna Otcova vůle, než ta smrtelného člověka, aby rostlo správné porozumění podle Danielových slov z kapitoly 12:3.

Pokoj vám všem, váš bratr Igi.

Dovětek:

… a my jsme již pod patronací Milana Zukala od srpna 2020 pokračovali v činnosti, přičemž jsem založil [pro jistotu] dceřiný web na Web Node pod identickým názvem Nejvíc info včetně hlavního názvu Nejvíc info a jal jsem se vše provazovat hyper textovými odkazy. Zhruba po roce a necelých čtyřech měsících, jsme museli koncem prosince 2021 úplně migrovat a zcela se osamostatnit kvůli jeho obstrukcím.

Umožnil nám, byť sice komplikovaným způsobem, přechod a migraci dat, ale hlavně umožnil, za což mu patří vřelé díky.

Nehovoří se zde tedy o tomto webu Svět očima Písma, na který jsme přešli v závěru prosince 2021, v sobotu 25.12.2021 (vizte název tohoto článku). A já jsem na Web Node změnil název dceřiného webu z Nejvíc info na Svět očima Písma. Největší vopruz bylo přepisování a opravovaní všech vzájemných hyper textových odkazů mezi těmito již původními weby, ale také i jinde, které povětšinou byli v konkrétních skupinách na FB (zbytky jdou dohledat v historii činnosti). Nyní, od druhého týdne měsíce února 2022 je vše téměř tak, jak by to mělo správně vypadat.

Ve skutečnosti se jedná již o druhý přechod; a de facto o třetí, když započítáme i AeroNet v období 6ti let (LEDEN 2015 – PROSINEC 2021). Toto vše je popsáno v „Doušce“ na konci článku „Zdravíme naše čtenáře“ ze dne 06.08.2020 – zde.

One thought on “Od 25.12.2021 jsou stránky doplněny o všechny články z Nejvic-info.

  1. Náš nebeský, všemohoucí Otec je moudrý, laskavý a shovívavý. Hlavně je naší tvrzí, ochranou a útočištěm.
    Vřelé díky za Jeho veškerou pomoc a vedení v tomto šíleném světě, že nás nenechá samotné. Vřelé díky i tobě, Igi, za tvé neutuchající úsilí, spravedlivý boj za Jeho dílo a očišťování Jeho jména. Kéž ti i nadále žehná a stojí při tobě v každém slově, které nám sděluješ. Ať je Mu dána navěky sláva a čest a díky skrze Jehošuu našeho Krále králů. Amen.

Comments are closed.