Vžité stereotypy, kterým podléhá společnost. Proč se lidé nejsou schopni poučit a proč pak vzniká dehonestace a nálepkování druhých?

Spread the love

Každý člověk, který bude upřímný sám k sobě, musí přiznat, že někdy podlehl mylnému názoru jen proto, že argumentace většinové společnosti prostě byla nějaká a on ji přijal bez hlubšího zkoumání. Dnes jsem narazil na jedno video, které se většinovým názorem zabývalo. Zaujalo mne tam několik myšlenek. Také bylo použito velmi vhodné znázornění. To bych si nechal až na samotný závěr, protože bych chtěl touto úvahou přivést k přemýšlení čtenáře, kteří jsou většinově smýšlejícími lidmi.

Určitě si každý čtenář povšiml, že dnes mnozí kritici menšinových názorů označují tyto lidi jako konspirátory, dezinformátory, blázny, hlupáky či jinak hanlivě. Zkusme se zamyslet, zda náhodou samotní kritici se nedopouštějí jedné závažné chyby.

Zkusme si připomenout určité většinové názory společnosti napříč minulostí a zamysleme se nad tím, jak bychom v tom čase byli hodnoceni s dnešními znalostmi. Než učinil francouzský vědec Louis Pasteur svůj pokus, kterým vyvrátil už asi 2000 let vyučovaný fakt takzvaného SAMOZPLOZENÍ, neboli abiogeneze. Ta představovala tvrzení, že menší organizmy, jako jsou mouchy, či červi například, mohou  v místě odpadků vzniknou samozplozením. Toto tvrzení bylo bráno jako fakt. Za co by vás v té době měli lidé, pokud byste se jim snažili toto vyvrátit? Byli byste blázni, hlupáci, dezinformátoři šiřitele fake news a obránci jediné PRAVDY by vás klidně i upálili.

Když Jules Verne psal své romány 20 tisíc mil pod mořem, Tajuplný ostrov a další, byli jeho čtenáři přesvědčeni, že něco jako ponorka Nautilus je naprostá fikce. Byl to spisovatel románů, takže většinová společnost to brala jako fantazii, která nikdy nenastane, ale protože byl dobrý vypravěč, měly jeho romány úspěch. Přesto, kdybyste v té době začali většinové společnosti říkat, že má pravdu a že se už takové stroje staví a zkouší, byli byste blázny, konspirátory, hlupáky a šiřitele fake news. Měl Verne skutečně takovou fantazii? Ne neměl. Věděl totiž o snaze ponorku postavit a využívat ji ve vojenském arsenálu. Měli tenkrát lidé možnost zjistit pravdu? Pokud to měla být tajná zbraň, tak rozhodně ne.

Představme si jinou situaci. Byli byste na přiklad v 17. století, vzali si do ruky ebonitovou tyč a začali ji třít liščím ohonem a pak byste se někoho dotkli a on dostal ránu z nakumulovaného náboje, tak by vás místní farář prohlásil za společníka ďábla, přestože byste se mu snažili vysvětlit, že na tyči vzniká elektrický náboj, který přeskočil na jeho pokožku a díky uzemnění nastal výboj. Za co by vás daná společnost měla? ZA BLÁZNA, HLUPÁKA, DEZINFORMÁTORA, SLUŽEBNÍKA ĎÁBLA A ŠIŘITELE FAKE NEWS.

Co všem těmto skupinám chybělo? Byly to potřebné informace a pochopení dějů. Dnes nám může připadat, že oni byli hloupí, ale nám se nic podobného nemůže stát. Skutečně? Když jsem byl ještě dítě a bylo mi pět let, tak jsem zavrhl myšlenku Stvořitele jenom proto, že se mi svět zdál natolik nespravedlivý, že kdyby Stvořitel nebe a Země existoval, musel by zasáhnout. Přijal jsem tedy logicky myšlenku evoluce a ateismu jako tehdejší většinová společnost. Mí oponenti, kteří tomuto stádnímu smýšlení nevěřili, byli v mých očích blázni, hlupáci, dezinformátoři a šiřitele fake news. Byla jich jen velmi malá skupina a protože mi neuměli odpovědět na mé otázky a VĚDCI PŘECE ŘÍKAJÍ, přestali se semnou o těchto věcech raději bavit.

Ale došlo u mne k velkému zvratu ve chvíli, když mi byl dán příkaz, VELMI DŮRAZNÝ PŘÍKAZ, že si musím koupit knihu, která ležela na dně výlohy v Topoľčanském knihkupectví a prodejny s gramodeskami. Nikdo tam kolem mne nebyl a bylo mi to přikázáno dvakrát. Knihu jsem si tedy koupil, ač jsem nevěděl proč a odložil ji. Za rok jsem na ni opět narazil po stěhování a opět jsem obdržel příkaz: „TEĎ SI TU KNIHU PŘEČTEŠ!„. Opět kolem mne nikdo krom mé manželky a naší měsíční dcery v místnosti nebyl a má žena nic neslyšela a měsíční miminko mluvit mužským hlasem neumí a byla to ještě k tomu žena. A co si řekne většinová společnost o tom co jsem teď popsal? ŽE JSEM BLÁZEN, HLUPÁK, ŠIŘITEL DEZINFORMACE A FAKE NEWS. Proč to řeknou? Protože jim se toto nestalo a když se jim to nestalo, tak to prostě být nemůže. Jenže kdybych toto neprožil, dnes bych druhým nevysvětloval, že Písmo je skutečně inspirované Stvořitelem nebe a Země a že se na informace v něm můžeme plně spolehnout.

Věřte mi milí spoluvěřící, diskutovat se mnou o Bohu, před touto událostí, tak to byste vážně nechtěli. Většinu bych sfoukl argumenty jako svíčku, protože jsem se vždy zajímal o mnoho věcí a dokázal bych vám určité argumenty rozcupovat logikou, proč je to nesmysl, uvažovat o Stvořiteli jako původci života. Ale už je to 31 let zpátky. Byl jsem ještě velmi mladý a myslel jsem si, že svět patří nám, té nejvzdělanější generaci, která přece už vše ví a vše zná. Dnes musím přiznat. BYL JSEM HLUPÁK, BLÁZEN, DEZINFORMÁTOR A ŠIŘITEL FAKE NEWS.

Když jsem se začal seznamovat s Písmem, tak mi byl dán skutečně dobrý učitel, který mé argumenty všechny vyvrátil a ukázal mi v proroctvích, že to co jsem hltal při svém zkoumání dějin a historie, říká te si proč ne jenom dějin a proč ne jenom historie, protože to co jsem načerpal do té doby, byla směs AHOJ PŘÍBĚHŮ a SKUTEČNÝCH DĚJŮ. No a když jsem ty ahoj příběhy začal na základě pro mne nových informací opouštět, najednou se pro mne Bible stala skutečnou studnicí Pravdy. Jenže se stalo něco, s čím jsem nepočítal. Po dvou a půl letech intenzivního studia jsem vstoupil do náboženské organizace, která uměla také vytvářet zajímavé a často logické ahoj příběhy. A ta kniha, kterou jsem si musel koupit, tak ta se jmenovala „BOL SOM SVEDKOM JEHOVOVÝM“ a ta mne před tím velmi varovala.

Z počátku jsem na to poukazoval, ale můj organizací vyškolený učitel, mne argumenty přesvědčil, že to co ta kniha obsahovala je lež. A protože jsem se začal stýkat s většinovou společností takto věřících lidí, nechal jsem se přesvědčit, že nebeský Otec, JeHoVaH Bůh má na Zemi svou Boží organizaci, kterou vedou neinspirovaní lidé a když určité věci vidím jinak, tak prostě o tom musím mlčet, protože tak je to správné a tak to má být. Proč? Protože jsem přijal argument, že určité věci této vedoucí skupině ještě nebyly odhaleny a já musím pokorně čekat, AŽ JIM MILOSTIVĚ NEBESKÝ OTEC ROZSVÍTÍ, ABY I ONI VIDĚLI. Přesto musím napsat, že jsem se v této organizaci mnoho dobrého naučil, ale když jsem ji opustil, musel jsem začít zkoumat úplně nanovo, abych zjistil, ŽE JSEM BYL MNOHDY HLUPÁKEM, DEZINFORMÁTOREM A ŠIŘITELEM FAKE NEWS. Přesto nelituji toho, že jsem tam na 16 let zaparkoval, protože jsem se naučil to nejdůležitější, NIKDY IGORKU NEVĚŘ SMRTELNÉMU ČLOVĚKU a o skutečné porozumění pros nebeského Otce, JeHoVaH Boha v Jehošuově jménu.

Další mou zkušeností k nezaplacení bylo to, že jsem měl možnost o Písmu mluvit z více jak 10 tisícemi lidí. Tak jsem získal docela hluboký vhled do jejich uvažování, seznámil jsem se s naukami jiných náboženských domů a pochopil jsem, proč určitým naukám věří. A co jsem odhalil? ŽE VĚŘÍ SVÝM SMRTELNÝM UČITELŮM VÍC, NEŽ TOMU CO SKUTEČNĚ PÍSMO UČÍ a že se dostali pod vliv většinově smýšlející skupiny. Čeho se nejvíc takováto skupina většinově smýšlejících bojí? Že budou označeni za hlupáky, blázny, šiřitele dezinformací a fake news. Proč se toho bojí? Protože je ti nahoře naučili, aby se nikdy nezačali dotazovat samotného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH vojsk. Má někdo věřit mým slovům? Ať se to nikdy nestane. Vždyť i já jsem jen smrtelný člověk. Můžete o mých myšlenkách přemýšlet? Pokud se budete dotazovat nebeského Otce, zda vám má slova potvrdí svým Duchem, nebo vyvrátí, pak rozhodně ano. Ale já mohu jen ukázat směr, aby to byl nebeský Otec, kdo sám dosvědčí, zda je ten můj pohled správný.

A co dělají učitelé v náboženských domech? Kdo kdy od nich slyšel: „Nevěřte nám, ale sami se dotazujte nebeského Otce, JeHoVaH Boha, v Jehošuově jménu abychom vás náhodou nezavedli na scestí!„? Proč to od nich nikdy nezazní? Protože oni si žijí v tom svém ráji, který jim platí jejich ovečky, jejich většinově smýšlející společnost. A když jim jejich nauky Duch bude vyvracet, pak o své příjmy přijdou a jejich ráj se rozplyne jako pára nad hrncem.

A teď něco pro věřící většinovou společnost COVIDÍ. Proč se tak všichni snaží označovat oponenty za hlupáky, blázny, konspirátory či šiřitele dezinformací? Nemají tak náhodou ty nadnárodní farmaceutické společnosti z této situace ráj na Zemi? Nestihli tak náhodou za poslední dva roky získat stovky miliard dolarů na testech, na pracovních pomůckách a na aplikaci kandidátních mRNA genových lécích, jenž jsou teprve klinicky testované? A co mediální domy? Kdo u nich za velké peníze inzeruje? Není to náhodou právě tato farma lobby? Co chybělo lidem v minulosti, aby druhé označovali za šiřitele fake news, hlupáky, konspirátory a blázny? Pokud to byly informace, tak proč je nezačít hledat a neudělat si svůj vlastní názor? Fakt si myslíte, že to není potřeba. Nemůže se vám stát náhodou časem, že právě vy, co dnes zastáváte většinový názor, ŽE NA KONEC TO BUDETE VY, KDO ŠÍŘIL FAKE NEWS, DEZINFORMACE A STANETE SE PRO DĚJINY HLUPÁKY A BLÁZNY?

A teď to slíbené znázornění a skutečný příběh, protože jej mají všechny kultury ve svých legendách. Vraťme se do roku 2292 př.n.l.. Nějaký Noe se svými syny staví už 60 let uprostřed země plavidlo. Rozměry dosahovalo velikosti Titaniku. Jak se na Noema, který na dotaz, proč to činí odpověděl: „PROTOŽE ZAČNE PRŠET A CELÁ ZEMĚ BUDE ZATOPENA A TOTO JE JEDINÁ LOĎ, KTERÁ TO VŠE PŘEŽIJE.“. Čím byl v jejich očích, když do toho dne nikdy nepršelo, jen padala rosa, která vše zavlažila? Nebyl tak pro většinovou společnost DEZINFORMÁTOR, KONSPIRÁTOR, HLUPÁK A BLÁZEN, ŠIŘITEL FAKE NEWS? A co se podle legend skutečně stalo? Že nastal déšť, protrhly se podzemní hráze s vodou a voda vystoupala nad nejvyšší pohoří o 7,5 m. Lze to na těch nejvyšších pohořích vidět i dnes, že hory byly skutečně pod vodou? Pokud ne, pak je to jenom příběh, pokud ano, pak bychom se měli zamyslet, zda ti, co říkají, že Písmo tuto dobu přesně předpovědělo, zda jsou jejich informace pravdivé. A jak to nejlépe udělat?

Tak, že budeme hledat informace u zdroje života, Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha v Jehošuově jménu. Ale asi nebude stačit jenom to, že se jen tak zeptáme, ale budeme se také ptát, zda my sami jsme nějak nepřispěli k tomuto stavu, aby nám to nebeský Otec ukázal a my pak činili z těch odhalených špatných skutků pokání. VŽDYŤ KAŽDÝ MILUJÍCÍ RODIČ, KDYŽ VIDÍ, ŽE JEHO DĚTI LITUJÍ ŠPATNÉHO ROZHODNUTÍ A SVÉHO ŠPATNÉHO SKUTKU, TAK JIM PROJEVÍ MILOSRDENSTVÍ. OČ VÍCE NEBESKÝ OTEC, KTERÝ VÍ, ŽE TU UŽ 6000 LET ŘÁDÍ SATAN A JEHO KAMARÁDI JAKO ČERNÁ RUKA. Vždyť už výkupné bylo zaplaceno a stačí jej jen využít.

Zkusme o tom všem uvažovat. Teď se možná staneme blázny, konspirátory, dezinformátory a hlupáky v očích většinové společnosti, ale Noemovi a jeho rodině to zachránilo život. Přidáte se?

Váš a Kristův bratr Igi.