Co symbolizuje 20.4.? Proč je potřeba věnovat právě nyní, kdo nevěří slovům Písma o nástupu ubité hlavy, tak jak jsem už několikrát vysvětloval, že to co nyní zavedla CHAZARSKÁ MAFIE PO CELÉM SVĚTĚ, NEBUDE MÍT ÚSPĚCH. Připravte se, protože první trubka z knihy Zjevení právě začíná troubit!

Spread the love

Vážení čtenáři,

hlavně vy, jenž znáte Boží slovo, ať je vám toto porozumění k užitku.

Jak můžeme vidět už více než rok, SE SNAŽÍ CHAZARSKÁ MAFIE ZA OPONU NASTOLIT SVŮJ FAŠISTICKÝ POŘÁDEK DO VŠECH ZEMÍ SVĚTA!  Čím se korporátní fašismus vyznačuje a jak toto můžeme vidět na krocích, jenž byly podniknuty?

1, ROZVRAT PRÁVA a SVOBOD OBČANŮ

Pokud si poslechnete rádiovou relaci ze dne 15.4.2021 na internetovém rádiu infovojna.sk zjistíte, že PRÁVA SAMOTNÝCH SOUDCŮ JSOU POŠLAPÁVÁNA ZPŮSOBEM, KTERÝ JASNĚ UKAZUJE, že ani člověk v této funkci se nemůže domoci dodržování zákonů. Jednání předsedkyně okresního soudu Zvolen soudkyně paní JUDr. Mariany Philadelphyové, jejíž význam jména znamená bratrská náklonnost, ve smyslu lásky ke svým bližním, je názornou ukázkou, co znamená slovo BEZZÁKONNOST. Vyslechněte si sami dnešní dopolední pořad s Adrianom a pochopíte, že ti, kdo tuto bezzákonnost vytvořili, dávají nám všem najevo, že pod jejich vládou nemáte PRÁVA, ale pouze povinnosti. Ústava a zákony, které byly do dřívějších právních norem zemí světa vloženy vás nechrání proti zvůli politických loutek, které drží CHAZARSKÁ MAFIE ve své hrsti.

Jsou to právě předsedové soudů, kteří se nechali uplatit, či jinak vydírat a prosazují vůli těchto marionetek. Zbavení práv a jen vymáhání protizákonných povinností JE PRVNÍ CHARAKTERISTICKÝM RYSEM KORPORÁTNÍHO FAŠISMU.

2, ODSTRANĚNÍ KONKURENCE

Druhým rysem nastolení fašistické moci, je zničení konkurence středních a malých firem ve prospěch korporátních nadnárodních firem, aby bylo zajištěno financování politických marionet a také zajištění kontroly trhu. Je tím vytvořen monopol pro přesun zboží, vytvářením nedostatku a následné kontroly, co si smí občan dané země pořídit a co ne.

3, PANDEMIE

Strach způsobuje EMOCE, TY ZPŮSOBUJÍ, ŽE ROZUMNÝ ČLOVĚK JEDNÁ POMATENĚ, protože si myslí, že nařízení pro boj s touto pandemií slouží k OCHRANĚ JEJICH ZDRAVÍ. Je to manipulativní technika, vytvořená k odstranění odporu, kdy soused, který této hysterii strachu NEPODLEHL, je ostatními sousedy pronásledován a je skrze tento tlak na něj vynucována poslušnost vůči politickému zřízení!

JSOU ZDE UPLATNĚNY DVA PRINCIPY:

A, Rozděl a panuj

B, Sám sobě i druhým strážce nového veřejného pořádku

4, CENZURA a MÉDIA

Čtvrtým bodem naplnění FAŠISMU je ovládnutí informačního pole, aby se umlčel HLAS ROZUMU. Jedině fašismus, tedy politické marionety, mají právo jakkoliv omezovat vaše svobody a názory oponentů jsou zesměšněny. Následně se tyto názory mažou a odstraňují z informačního prostoru. Viz cenzura na FB, Twiteru a dalších sociálních platformách.

Do čela těchto cenzorských center se dosadí zkorumpovaní pornoherci a podobné kreatury, které svým životem už dokázaly, že jejich vnitřní morálka a zásady popřou cokoli, jen aby byli u pěnězovodů různých ŠOROŠOVSKÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ, takzvaných nevládních nadnárodních institucí, napojených na TISKÁRNY PENĚZ. Jsou také finančně podporovány vládami, aby za ně vykonaly ŠPINAVOU PRÁCI.

Do těchto cenzorských center jsou naverbované děti, lidé bez znalostí a potřebného rozhledu, maximálně do 30 let věku, které jako Hitler  jugend stojí za svým vůdcem, KORPORÁTNÍM FAŠISTICKÝM ŘÍZENÍM a s plným přesvědčením jimi milované ideologie, vytváří jediný správný pohled na svět!

Krásnou ukázkou byl předvolební klip herce Mádla a jeho spolu stranické kolegyně Issové, který slouží jako muster i pro další kampaně, které vůdce potřebuje. Viz ukázka zde:

https://www.televizeseznam.cz/video/domaci-1240685-1/premluv-babu-se-vraci-klus-misik-a-dalsi-osobnosti-premlouvaji-v-klipu-juniory-aby-sli-volit-63824168

Tato nikdy se vlastními rukami živící se pakáž, vám s úsměvem, tedy hlavně stejně mladým nezkušeným vrstevníkům vysvětluje, proč jít k volbám.

5, CO NEJVĚTŠÍ VOLEBNÍ ÚČAST

Dalším důležitým nástrojem jsou volby. POKUD JE TO MOŽNÉ, BUDOU MARIONETY PROSAZOVAT 100% ÚČAST. Proč to potřebují? Nádhernou ukázkou byly presidentské volby na Ukrajině. Cílem není změna, ALE LEGITIMIZACE FAŠISTŮ VE VLÁDÁCH. Toto se snažil vysvětlit Valerij Pjakin Ukrajincům před těmito volbami. Každá moc je řízena KORPORATIVNÍMI NADNÁRODMIMI SKUPINAMI, kde neexistuje žádná, ale absolutně žádná národní nezávislost. Jedinou zemí, která může takovou nezávislost mít, je současné Rusko, ale i to je v řízení mocně ovládáno korporátními zájmy hlavně dvou skupin. Které to jsou? Chazarská mafie a její nadnárodní korporátní struktura a druhý spolek, jenž se skrývá za farizei Judeje, jejich pokrevních potomků. Proto je na Rusko vyvíjen tak obrovský tlak, aby se vzdalo své suverenity částečné suverenity a mohlo být rozparcelováno.

KDO CHODÍ K VOLBÁM, TEN LEGITIMIZUJE USPOŘÁDÁNÍ VE SVÉ ZEMI. Představte si, co by se stalo, kdyby nepřišel k volbám žádný člověk? Takzvaně mocní by nemohli říci, že to co nařizují, JE VŮLE OVČANŮ. Pak by skutečně jednali podle Práva a Zákonů a Ústavy, protože by měli strach, že je občané pověsí na kandelábry a stali by se skutečnými sluhy lidu. Jak vás ten Satan přelstil, když vám dal možnost volit.

Policejní složky by skutečně dohlédly na korupci, PROTOŽE BY TO BYL I JEJICH ZÁJEM, tak raději pro svůj klid postupují sami proti zákonům a legitimizují POLITICKOU MOC, jejich proti zákonné a proti Ústavní nařízení.

Tento systém byl použit ve všech zemích a pokud nestojí ve vedení morální lidé, o to se Satan vždy postará,  aby to tak nebylo, pokud někdo nemá naplnit proroctví. Pak jej mohou ohrožovat a tlačit na něj všechny ostatní politické vlády světa, samotná tiskárna peněz, CHAZARSKÁ MAFIE a nikdy neuspěje! Je psáno:

Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám, neboť není žádná autorita kromě od Boha; existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.“ (Římanům 13:1)

Pokud si někdo myslí, že má Satan nad lidstvem absolutní moc, pak ať začne rozumět, že Satan nemůže VŮBEC, ALE VŮBEC NIC, POKUD MU TO NENÍ DOVOLENO! Toto je nám tímto textem sdělováno. Proto nemůže změnit byť jen písmenko na vyřčených proroctvích.

Ptáte se proč tedy připouští nebeský Otec, STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ NIČEMNOST? Aby se prokázalo, že nikdo není na něm nezávislý a k čemu TATO TOUHA VEDE!

6, ABSOLUTNÍ KONTROLA

Za šesté potřebuje KORPORÁTNÍ FAŠISMUS VAŠI ABSOLUTNÍ KONTORLU. Dokud vás nedonutili svými sladkými sliby, abyste si pořídili všechny ty chytré mobily, náramky a internet, NEMOHLI TENTO SVŮJ PLÁN USKUTEČNIT. Všimli byste si, že vás mají pod kontrolou, pokud by ihned nastoupila represe. Pokud by to s vámi mysleli dobře, pak tu do deseti minut není žádná zločinnost. Vše vám ukazuje sociální kredit, systém fašistické Číny. Do 8 minut mají náhodně vybraného člověka jen podle telefonního čísla.

7, NEDOSTUPNOST

Potřebuje-li fašistický stát zajistit podporu pro svá opatření, nabídne lidem východisko z problému. Takže nejprve vytvoří pandemii, spustí represi pod záminkou ochrany zdraví, mediálně zmasakruje obyvatelstvo lží o tom, že tato pandemie vyvraždí vaše příbuzné. Vyhlásí pavědecké názory o tom, že když si dobrovolně, protože se jde nejprve cestou cukru a teprve poté biče, ZAKRYJETE DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, ŽE VÁS TO OCHRÁNÍ. Když už jste vystrašeni úplně dokonale, pak VÁM NAŘÍDÍ, UŽ NE DOBROVOLNÉ PŘEKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST JEŠTĚ VĚTŠÍM SAJRAJTEM, protože ví, že váš imunitní systém, který jste si zničili vlastními rouškami, které jste si v euforii sami šili doma, TAK VÁM OZNÁMÍ, ŽE TY NEFUNGUJÍ, ALE RESPIRÁTOR ANO.

Ač je to ta největší lež s překrýváním dýchacích cest, kterou CHAZARSKÁ MAFIE VYROBILA, MOUDŘE POČKALI NA TO, AŽ SI ZVYKNETE TEN HADR NOSIT, tak vám předloží takzvaný ochranný prostředek, který je vyráběn z materiálů, kde mohou vložit co se jim zachce, jen abyste to vdechovali s vlastními zplodinami, kterých se tělo potřebuje zbavit.

Jak ďábelské že? Stále nerozumíte tomu, že VÁM VLÁDNE SATAN? Co se děje v respirátorech? Vydechujeme spolu s CO2 vlhkost, protože se ze 70% skládáme z vody. Morgelony, které ke své aktivaci potřebují vlhkost se uvolní a putují do vašich plic, kde vytvoří zdravotní problém. Jak to nazvou a budou to diagnostikovat? No hádejte? Nevzdělaní LEKAŘI, ne doktoři, jsou z vašich příznaků úplně v háji, takže vás pošlou na testy. Zde vám ten morgelon z tyčinky opět i s nano látkou, která je na tyčinkách opět implementují do těla. Myslíte si že si cucám něco z prstu? Tak se podívejte na to co se stalo v ČR a na Slovensku, kde fašistické vlády donutily nezákonně lidi chodit pravidelně na testy?

Jak se snížil výskyt té hnusoby, jak rád s pláčem mluví již od svého mládí podvodník a plagiátor Matovič. JAK TO ŽE ČÍSLA ROSTOU, MÍSTO TOHO, ABY KLESALA? Už si dejte konečně dohromady 1 a 1.

Cílem je vyhlásit, že bez očkovaní to nepůjde. Tak slíbí očkovací kampaň. Slepé ovce se radují, že obdrží svou spásu. Přichází den D. Všichni ti COKOLIV FANATICI UŽ STOJÍ HEZKY V ŘADĚ, a najedenou se jim oznámí: „NEDOSTALI JSME TY VAKCÍNY V POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍ, TU VAŠI SPÁSU!“ a ovečky zabečí Béé, kdy už jenom budou naše stříkačky štěstí a radosti. A lidé dál umírají protože jejich imunita už dávno přestala fungovat a jezdí jedna sanitka za druhou, jako ve válečném konfliktu. Tak jsou ovce ještě víc nervózní, kdy už se na ně dostane řada. A strach může růst.

KDO Z VÁS VIDÍ CÍL TOHO VŠEHO? ŽE VÁS CHTĚJÍ VŠECHNY NAOČKOVAT BĚHEM NĚKOLIKA DNŮ? 

Jakékoliv roušky jsou nebezpečné a jsou vhodné akorát tak ke krátkodobému použití proti prachu. Od chirurgických roušek se už upouští!!! A respirátory jsou vždy pro jedno použití (hlavně proti prachu, aby se nám nezanášelo sklípkové dýchání v plících). A test na Cokoliv v rámci PCR (polymerase chain reaction) testu je velmi NEVHODNÝ, protože tento test JE TOTIŽ URČEN ÚPLNĚ K NĚČEMU JINÉMU, jak říká jeho vynálezce pan Kary Mullis zde. Byl určen pouze hlavně pro laboratorní potřeby (v omezené míře), a proto pan Mullis tlačil na jeho nepoužívání kvůli zneužívání, a proto „zemřel“ cca půl roku před vyhlášením plandemie počátkem srpna 2019. A co se týká onemocnění, tak onemocnět může pouze oslabený lidský organizmus, který není udržován, jak by měl být! Více vám odhalí velmi dobré vzdělávací video MIKROBI VYVRACEJÍ CORONU, kde se dozvíte, jak je to ve skutečnosti s nemocemi a jak „vznikají“ a co je to ten VIRUS, a proč vlastně NENÍ VŮBEC PŘENOSNÝ z člověka na člověka.

Tak by to udělalo například jen 10% oveček, ale když se vše odloží a budou vám stále tlačit do hlavy, že jediná záchrana je očkování, tak nakonec tomu uvěří 90% oveček. PROČ POTŘEBUJÍ TAK KRÁTKÝ ČAS NA CELOPLOŠNÉ OČKOVÁNÍ? Četli jste někdy něco o značce 6.6.6.? Tak si dejte už konečně 1 a 1 dohromady.

ČÍM VĚTŠÍ ZDÁNLIVÁ NEDOSTATKOVOST SE VYTVOŘÍ, TÍM VÍCE LIDSKÝ CHAMTIVÝ SYSTÉM ZAREAGUJE, ŽE TOTO PRÁVĚ POTŘEBUJE!!!!!

Toto je fašistický způsob vytváření umělého nedostatku pro plánovaný cíl.

Které datum je největším symbolem FAŠISMU? Je to den, kdy se narodil Adolf Hitler. Kdy je tento den v kalendáři? 20.4.

Který den by bylo vhodné tento symbol CHAZARŮ a všech Satanových sluhů patřících ke kultu, kde se obětují Satanovy lidské a zvláště pak dětské oběti, ÚPLNĚ ZNIČIT, DOKONČIT TO, CO STALIN NEMOHL DOKONČIT, PROTOŽE TU NEBYL JEŠTĚ ČAS KONCE?

Těm, kdo čtou s porozuměním, ať si sami položí otázku: „BUDU BRÁNIT TOMU, KDO BYL VYBRÁN A KDO TOTO ZNIČENÍ UČINÍ, ABYCH SE POSTAVIL NA STRANU NIČENÝCH?

Jednejte moudře všichni, kdo máte porozumění.

Váš a Kristův bratr Igor Z.

.

článek také na dceřiném webu zde

2 thoughts on “Co symbolizuje 20.4.? Proč je potřeba věnovat právě nyní, kdo nevěří slovům Písma o nástupu ubité hlavy, tak jak jsem už několikrát vysvětloval, že to co nyní zavedla CHAZARSKÁ MAFIE PO CELÉM SVĚTĚ, NEBUDE MÍT ÚSPĚCH. Připravte se, protože první trubka z knihy Zjevení právě začíná troubit!

  1. článek k dispozici zde na Web Node.

    „Co symbolizuje datum 20.4.? VY, nevěřící PÍSMU, uvidíte, že MAFIE celého světa NEBUDE MÍT ÚSPĚCH! První anděl z knihy Apokalypsy právě začíná troubit…“

Comments are closed.