Připravte si vlaječky do oken, aneb jak označit svou domácnost, aby se vám vyhnul Boží hněv. Jaká to bude ta správná vlaječka, posuďte sami.

Spread the love

Žijeme ve velmi napjaté době. Proto nebude marné si trochu zavzpomínat a něco si říci, jak určité symboly pomáhají ničiteli obejít domácnosti, které jsou označeny jasným znamením.

Berte tuto úvahu jako ukazatel směru, který některým může zachránit život. Vraťme se do roku 1493 př.n.l. kdy skutečně proběhlo vysvobození Božího lidu a VELKÉHO SMÍŠENÉHO SPOLEČENSTVÍ LIDU z Egypta. EGYPT JE SYMBOL ZKAŽENÉHO NIČEMNÉHO SVĚTA.

Co tehdy proběhlo? Egypt byl postižen deseti ranami, jak to potvrzuje nejenom Písmo, ale i utajovaný papyrus egyptského úředníka Thutmose III. . Takže vám zase lhali, že neexistuje ŽÁDNÝ NEBIBLICKÝ PSANÝ DOKUMENT O TĚCHTO UDÁLOSTECH, říká se mu LEIDENSKÝ PAPYRUS.

Než mělo dojít k poslední ráně, obdržel Mojžíš pokyn, aby se na poslední ránu Izraelité připravili. Jak? Tak, že veřeje svých dveří obarví v krvi beránka, kterého si měli na ten večer připravit. Toto označení mělo dát andělovi smrti, který byl připraven pro ten den měsíc a rok a tu noc, aby prošel egyptskou zemí, aby i pyšný faraoo Thutmose III. pochopil, kdo je nejvyšší nad celou obydlenou zemí.

Velekněz a farao Thutmose III. proměňuje hůl v hada. Vyobrazení v jeho hrobce.

O 40 let později, přesně v té samé době, v roce 1453 př.n.l. poslal Jozue právě sídlící před Jordánem, který měl za pár dní překročit a připravit se na obsazení zaslíbené země, kterou Abraham obdržel, jako slib, AŽ SE NAPLNÍ VEŠKERÁ ŠPATNOST JEJICH OBYVATEL, ABY JEJICH OSTRANĚNÍ BYLO SKUTEČNĚ PO VŠECH STRÁNKÁCH SPRAVEDLIVÉ, poslal dva zvědy do prvního města na jeho tažení. Zde našli dva zvědové prostitutku Raab, která se stala prababičkou samotného Krista, Jehošuy z Nazaretu.

Ač ohrožovala svůj vlastní život, zachránila tyto dva zvědy a umožnila jim prchnout z Jericha. Ti ji za její MILOSRDENSTVÍ DALI SLIB, že pokud z okna vyvěsí šarlatovou šňůru, bude ona a její domácnost ochráněna. Její dům byl součástí hradeb města. Podle Písma se hradby zřítily krom místa, kde byl dům Raab.

Co nám odhaluje archeologie?

Opět vám neřekli, že bylo Jericho vykopáno a bylo vše nalezeno tak, jak to popsal Jozue. Byly nalezeny plné zásobárny s obilím, které odhalují, že město padlo bez dlouhého obléhání. Lid dostal za úkol, že nesmí nic z města vynést a jen město vypálit. To bylo moudré pro dnešní dobu, protože jinak by si Izraelité tyto zásoby zrní odnesli a archeologové by mohli VYPRÁVĚT, HI STORY (AHOJ PŘÍBĚH), jak město muselo odolávat a pak padlo po dlouhých měsících obléhání.

Ta archeoložka, která ten objev pozorně zkoumala, zařadila v čase zničení města na roky kolem 1450 př.n.l., ale protože milovala raději lež, než PRAVDU prohlásila: EXODU NEMŮŽEME VĚŘIT, PROTOŽE TOTO NENÍ DOBA RAMESSE II.“ Skutečně odpovídá tento farao nic, oproti Thutmose III., tomu faraonovi, o kterém mluví Písmo? Ať se to nikdy nestane, vy služebníci Satanových lží a propagandy! Proto vám o tom takto nikdy neřeknou, TI JENŽ CHRÁNÍ SATANOVU LEŽ JAKO PRAVDU, KTERÉ SE MUSÍ VĚŘIT, protože byste začali PŘEMÝŠLET, ZDA PÍSMO NEMÁ PRAVDU.

Co spojují tyto dva děje? Je to ZÁCHRANA SKRZE SYMBOLY. Poprvé, krev jako symbol ochránila rodiny před smrti prvorozených a podruhé to byla šarlatová šňůra. Pokud si myslíte, že dnes nežijeme v době, kdy Stvořitel nebe a Země, JeHoVa-H nesoudí tuto planetu, pak není potřeba, abyste věnovali pozornost těmto řádkům.

Pokud však smýšlíte opačně, pak věnujte pozornost slovům, které zapsal Daniel v 11:44,45:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ 

Kdo je na východ Ruské federaci od Beringové úžiny a kdo je na severní polokouli?

Až budete volit, kterou vlaječku si dáte do oken, tak si zkuste přečíst, koho možná více milujete, než já bramborový salát.

200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek.

Ti, co mají pečeť, ti už svou ochranu mají, proto je tento článek určen těm, kdo neznají Otcovo jméno a jméno Jeho Syna Jehošuy podle významu.

Kéž máte Kristův pokoj a kéž se děje vůle našeho nebeského Otce, tak jako se již brzy bude dít v nebi. Přijď Pane Jehošuo brzy.

Váš a Kristův bratr Igor (Igi Pop)