A to zvíře bylo zabito a ostatním zvířatům byl prodloužen život o čas a období

Spread the love

Včerejší inaugurace takzvaně nového amerického prezidenta způsobuje mnoho zklamání u mnoha Trumpových podporovatelů. Jiní říkají: „VĚŘTE PLÁNU!“

Já se mohu jen zamyslet a ukázat možný směr, proč se vše děje právě tak. Osobně jsem si přál, aby byli všichni zatčeni a proběhl nad nimi spravedlivý soud, ale je to jenom lidské přání a je to jenom lidský pohled. Díky studiu dějin a Písma vím, že Stvořitel nebe a Země, vždy nechá dojít situaci ničemných do bodu, kdy má být jejich soud SPRAVEDLIVÝ a kdy se veškerá ničemnost musí ukázat v plné nahotě.

Proč tedy náš Stvořitel, JeHoVah Bůh stále skrze Trumpa nezasáhl a nechal, aby vše zatím pokračovalo?

Pokud rozumím správně, to ať zkoumá čtenář sám, musím vidět procesy v USA a Británii a potažmo v zemích celého světa, jako CELEK. Jsem přesvědčen a zatím mi to vše co se událo od 28.9.2015 zapadá, ŽE ŽIJEME OD ŘÍJNA 2020 V OBDOBÍ VELKÉHO SOUŽENÍ. Mnozí křesťané to vidí jinak, stále jim to připadá, že je vyvíjeno málo tlaku na lidstvo, jako takové. Inaugurací Bidena došlo hned v proslovu k tomu, aby ostatní světové politické loutky dostaly zelenou, protože se třásly, stejně jako celá Bidenova administrativa, zda skutečně nedojde i na ně, pokud by zasáhla armáda, jak se do poslední chvíle očekávalo. Tak mohou tyto loutky tlak zvýšit. Možná pak si mnozí uvědomí, že skutečně žijeme v ČASE KONCE, který má pevně stanovený harmonogram.

Čím ČAS KONCE začíná podle PÍSMA?

Prorok Daniel to vysvětluje tak, že ustanovený Král Severu, který má od ustanoveného Krále Jihu polohu na západ a je ten Král Jihu na severu. Přesně je tam napsáno, že jej vzrušují zprávy od východu slunce. Dále je o něm, Králi Severu řečeno, že panuje nad skrytými poklady Země. To je dost vodítek na to, abychom pochopili, že jediná země, která má všechny poklady na svém území, tedy jedná se o suroviny, takže jím je ruský medvěd. Na východ od něj je Aljaška, ta patří USA.

Na počátku má docházet k tomu, že ten Král Jihu se má s Králem Severu pošťuchovat a Sever si to nenechá líbit. Má rozmístit své palácové stany do oblasti mezi VEKÝM MOŘEM a zemí OKRASY. Co jsou to palácové stany? Daniel mohl vše popsat jenom symbolikou, která mu byla v té době známá. Palácové stany byly stavěny vždy tam, odkud se řídil konflikt a boj proti nepříteli. Takže musí dojít k tomu, že medvěd toto učiní. Co je trumfem medvěda? Jsou to jeho obranné systémy, například S 400. Aby byly funkční, musí je někdo správně řídit. Protože je to strategická záležitost, medvěd dodá i své velení, aby se nepříteli neodhalila technologie.

Co víme? Že je několik zemí, kde jsou jeho systémy obrany rozmístěny. Turecko, Sýrie a tak dále. Také víme, že dodal medvěd do několika zemí své vojenské poradce, opět palácový stan. Najdeme je v Egyptě, Libyi, Sýrii, tedy v zemích, které se nachází mezi Velkým mořem, jak bylo označeno ve starověku, tedy i za Daniela, Středozemní moře. Hora okrasy byl vždy Jeruzalém. Takže je skutečně takto rozložen.

Toto vše nacházíme v Danieli 11. kapitole verších 40-43. Pokud se vrátíme do 8. kapitoly, tak zjistíme o Králi Severu víc informací. Satan mnohé zmanipuloval tím, že chtěl jako Krále Severu představit Irán. To se mu nepovedlo. Proč? Protože skutečný Král Severu je NADPRŮMĚRNĚ OBDAŘEN INTELIGENCÍ A MOUDROSTÍ. Má jednat tak, že bude pro své postavení využívat jiné. Jak to dělá? Tak, že si k němu jezdí pro radu a konzultace celý svět. Spočítejte si, kolikrát byl u něj Erdogan, Netanjahu, Merkel a další. Všichni na něj nadávají, ale stejně musí vždy k němu.
Politika medvěda je obranná, na rozdíl od USA a VB. Tyto země vždy v posledních 300 letech připravily konflikt a jeho výsledek. Vždy měl tento konflikt oslabit Rusko. Jejich snem bylo vždy Rusko zničit.

Co čert nechce, do administrativy Bidena je povolána Victorie Nuland. Tato žena, říkají o ní, že je to jedna ze tří čarodějnic, má velký sen a hned po nominaci jej všem prozradila. Jaký? CHCE SESADIT PREZIDENTA PUTINA! Je to její úkol už od majdanu na Ukrajině. Když si poslechnete zdůvodnění, které k tomu vydala. Zveřejnili Michal a Petr zde:

tak vidíte jen a jen zvrácenost a překrucování událostí před pár roky. Ona je schopna tvrdit, že druhou světovou válku rozpoutal Putin a to způsobem, že to předloží jako fakt.

Lidé kolem QAnon věřili, že je to Trump, kdo se má stát tím „mesiášem“, který zachrání před Kabalou. Kdyby nahlédli do Daniele 7. kapitoly, tak je tam o něm řečeno, že se prohlásí za boha. Udělal to Trump? Rozhodně ano, protože slíbil, že on bude ten mocnýKDO BAŽINU VYPUSTÍ. Slovo bůh znamená mocný, ale ne STVOŘITEL.

Vypustil? Ne! Naopak bude muset pravděpodobně utéct. Myslím si, že Rusko je pro něj bezpečná země. Abychom vše pochopili správně, je třeba zjistit, co se má ještě stát. O tom jsou verše 44 a 45 jedenácté kapitoly knihy Daniel. Je tam řečeno, že spící medvěd bude probuzen zprávami. Jaká zpráva to může asi být? Co například to, že Biden slíbil vojenskoprůmyslovému komplexu další válku? Co nám oznamuje naše paní Nuland?
Je tam psáno, že MEDVĚD nečekaně vyjde, aby zničil mnohé a v osmé kapitole říká Daniel, aby zničil MOCNÉ. Zde bych rád varoval politické marionety, že ještě Kabala a její celosvětový restart neskončil vítězstvím!

CO MĚLO TRUMPOVO PANOVÁNÍ UKÁZAT?

1, Kdo skutečně vládne světu, že je to mocná klika v pozadí, CTITELÉ ĎÁBLA

2, Že pokud nestojí za člověkem skutečně Stvořitel nebe a Země, nemají plány ČLOVĚKA úspěch

3, Muselo se potvrdit a ukázat, že je Písmo pravdivé, když dopředu předpovídá, co se skutečně stane:
– budou zde velké nepokoje všude mezi národy
– lidé nebudou vědět kudy kam
– dělníkům a těm kdo skutečně pracují bude zadržována mzda
– lidé budou volat po zachránci, ale ne po Kristu
– mocní budou mít plná ústa Boha, ale jejich srdce bude od něj vzdáleno
– nastanou kritické časy, se kterými je těžké se vyrovnat
– lidé milují více rozkoše než svého STVOŘITELE
seznam dalších proroctví by byl velmi dlouhý, proto jenom pár z nich

4, Moc Satanových sluhů může zničit jenom JeHoVaH Bůh, proto Trump neuspěl.

5, USA a Británie má obdržet vlastní odměnu. Ač si to tyto země neuvědomují, že jejich smrtelná rána už nastala, protože nechápou, že jsou beránkem se dvěma rohy, který měl jenom připravit cestu osmému králi, bude v jejich zemích probíhat oheň, občanská válka a inaugurace to přivodila definitivně. Lidé ví, že došlo k neslýchanému podvodu, který NENÍ VŮBEC SPRAVEDLIVÝ!

6, Všechny náboženské domy se díky podpoře vakcinace usvědčily, komu skutečně slouží a že nemají s DÁRCEM ŽIVOTA NIC SPOLEČNÉHO! Jsou předpovězeným Velkým městem, VELKÝM BABYLONEM. Aby mohly dále fungovat a nebyly Kabalou zrušeny, musely tuto podporu VAKCÍNÁM BILLA  a MELINDY GATESOVÝCH DÁT!

7, Nastal mor na jednom místě za druhým, který se tu měl objevit. Že byl vytvořen uměle, jako ničívá biologická zbraň, jen ukazuje, kdo stojí OPĚT v pozadí.

8, Bylo odhaleno, že se na COKOLIV 19 a 21 pracovalo intenzivně mnoho let. To odhalují stále nové a nové důkazy, ač se je snaží Kabala mazat.

9, Počasí se zbláznilo. Ne díky cyklům, ale díky zařízením, jako jsou H.A.A.R.P.

10, Díky digitalizaci jsme permanentně sledováni, přesně jak to Daniel předpověděl, že roh má oči a to všude.

Až se medvěd skutečně probudí, tak se mu nestavějte na odpor. Jistě bude mít úspěch a jistě naplní samotnou vůli STVOŘITELE, JEHOVY VOJSK, aby ti, co tu hrají hru s Kabalou padli ostřím meče.

Snad to pochopí i ta část příznivců QAnon, že mohou připravovat plán třeba 120 let, ale pokud nemá být uskutečněn podle samotné vůle nebeského Otce, tak se to nestane. Jsme jenom smrtelní lidé, kteří ve většině touží po lepším světě a lepších podmínkách, které jistě přijdou, ale až s tím, kdo naplní vůli svého Otce, JeHoVaH Boha. Tím je samotný Jehošua Kristus.

Pozvedněte oči a napřimte hlavu vy, kdo skutečně očekáváte záchranu od našeho Boha a Otce, prostřednictvím jeho Syna a našeho Bratra, Jehošuy Krista. Vše jde podle Písma.

Článek měl v nadpisu proroctví o zabití krále Jihu, kde ostatním zvířatům, tedy ostatním vládám je prodloužen čas a je přidáno období. Víme, že čas je v Písmu jeden rok a že období je časovým úsekem, který nepřesahuje jeden rok. Může to být měsíc a může to být 11 měsíců, takže pokud víme, že Trump měl působit 3,5 roku, než soud nad USA začal, tak se brzy naplní jeden rok od soudu. to je stále dost času na to, aby se naplnila vláda na jednu hodinu osmého krále, spolu s jeho podporovateli, ostatními vládami. To, které to budou uvidíme, ale pravděpodobně tam nebudou ti samí lidé, kteří jednají v zájmu globálního resetu Klause ŠVÁBA.

Směr jsem ukázal, zda se takto vyplní již brzy uvidíme. Další podrobnosti uvedu zas až někdy příště.

2 thoughts on “A to zvíře bylo zabito a ostatním zvířatům byl prodloužen život o čas a období

  1. Ano, kdy už lidstvo pochopí, že stojí ne proti mocným lidem, ale proti tomu, kdo drží otěže, mocná duchovní bytost, proti které člověk nic nezmůže. Budou snahy o změnu, chvíli se bude zdát, že osmý král vítězí, málo kdo si uvědomí, že je to jen z louže pod okap. Řešení přinese jen mocnější bytost, než je pán temnoty, náš Otec a Bůh JHVH v čele se svým Synem Jehošuou (Ježíšem). Tak jest psáno, tak se aj stane. Na čí straně budete stát?

Comments are closed.