Proč jsou vakcíny dnes nebezpečné a dříve nebyly? A jak posunuli ve vývoji dnešní „vakcíny“ mRNA?

Spread the love

Dnes jsem shlédl jedno výborné video, kde nějaký člověk pokládal řečnické otázky ohledně informovaného souhlasu v souvislosti s takzvanou vakcínou na COKOLIV – 19. Budu sdílet toto video na své zdi, protože je na FB, tak dám dole odkaz.

Pokusím se vše vysvětlit laickým způsobem, abyste porozuměli i vy, kdož jste nestudovali chemii. V mRNA vakcínách je použita NANOTECHNOLOGIE. Sami víte, jak velký BOOM to je, například v automobilovém průmyslu.

Co je to NANOTECHNOLOGIE?

Cílem zvládnutí výrobních postupů bylo, aby určitý chemický řetězec, který je stále stejným řetězcem co do zápisu, měl požadované vlastnosti, které běžně vznikající řetězec nemá. Například budeme mít vzorec benzenu, který je cyklickým uhlovodíkem. Jeho vzorec je C6H6. Vytvoříme z něj benzol. To znamená, že místo jednoho vodíku, navážeme na příslušný uhlík alkoholovou skupinu OH. Vzorec se změní na C6H5OH. Tato alkoholová skupina se v běžném procesu naváže vždy na stejný uhlík v cyklickém řetězci. To zajistí určité vlastnosti.
Pokud nanotechnologicky zasáhneme a posuneme alkoholovou skupinu například o dva uhlíky dále, než je běžné, máme stále benzol, ale s úplně jinými vlastnostmi. A to je cíl, na který onen pán naráží ve videu.
mRNA vakcíny používají nanotechnologii. Pokud dostaneme do buňky takto upravenou nanosloučeninu, tělo se nebude bránit jejím vlastnostem, protože zná tuto sloučeninu jen jako přírodní produkt.
Jak se tvořily vakcíny dříve?

Nejčastěji se použil mrtvý virus, nebo velmi oslabený virus, či bakterie, který  imunitní systém těla přirozeně zvládl a vytvořila se v imunitním systému informace, která okamžitě reagovala v případě, že se organizmus setkal s touto nemocí. Dnes někteří odborníci tvrdí, že díky zlepšeným životním podmínkám naše těla tyto nemoci překonaly samy a že pokles nakažených klesal přirozeně, takže i tato vakcinace nebyla nutná.

Má to svou logiku, protože imunitní systém byl skutečně podivuhodně vytvořen. Kdy propukaly určité infekce? Bylo vždy v dobách, kdy se lidem nedostávalo dostatku živin, tedy základních stavebních prvků pro naše tělo. Co víme? Že některé kmeny, které žily v souladu s přírodou, nikdy určité nemoci neměli. Ve chvíli, kdy se setkali s civilizací, často přišli o základní zdroj potravy a pak začaly tyto kmeny vymírat. Víme, že například indiánům, dávali kolonisté nakažené deky, aby je určitá nemoc usmrtila.

Co jsou to základní stavební prvky?
Naše tělo obsahuje skoro celou škálu všech chemických prvků, které se nachází v přírodě. Některé prvky jsou zastoupeny v hojné míře. Například hořčík je v těle přítomen v nadbytku, protože zajišťuje přenos v nervové soustavě. Je také důležitý pro správné ukládání vápníku v těle.
Pokud se narodíme ve zdravém prostředí, kde naše matka přijímá přesně potřebné chemické prvky, stane se, že kdyby nás ihned po narození rozložili na všechny chemické prvky, NENALEZNEME V NĚM ANI ATOM HLINÍKU!!!! Hliník, který se neodstěhoval do Humpolce, ale tento chemický prvek, je v přírodě jeden z nejrozšířenějších prvků, přesto není přirozenou součástí lidského těla. Nyní se dostáváme k tomu, proč jsou vakcíny dnes nebezpečné! Když pomineme, že součástí vakcín jsou potracené plody, tak vždy tam nalezneme hliník. Výrobce tvrdí, že je to potřebná látka pro zajištění správné funkce vakcíny. TOTO JE ZLOČIN a oni to vědí.
Pokud budeme do těla tlačit hliník a to přímo do krevního řečiště, tělo tento hliník neodbourá, ale uloží jej do mozku. Zde způsobí různé účinky. Lidé se stařeckou demencí, Parkinsonovou chorobou mají vždy v mozku obrovské množství tohoto prvku uloženého v mozku. Součástí těchto vakcín je také rtuť, další velmi jedovatý prvek. Pokud dětem vnutíte několik vakcín v době jejich vývoje, kdy ještě není plně imunitní systém vyvinut, objevují se přirozeně vedlejší účinky. Je jich popsáno skutečně mnoho. Od hyperaktivity po autismus.
Další látkou bývá polyethylglykol. Co to je ? Je to FRIDEX. Není to tak dávno, co nějaká matka otrávila v ČR své dítě právě fridexem. Byla za to soudem odsouzená k několika letému trestu! Takže když je polyethylglykol podán ústně, TAK JE TO ZLOČIN, ALE KDYŽ SE APLIKUJE DO KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ, JE TO MEDICÍNA. TO FAKT NEVYMYSLÍŠ. Nemrznoucí směsí do automobilu VÁS OČKUJÍ. V mRNA vakcínách tuto nemrznoucí směs nanotechnologicky přeměnili. CHTĚLI BYSTE MÍT V TĚLE FRIDEX, KTERÝ JEŠTĚ NĚKDO ZÁSADNĚ OVLIVNIL, ABY MOHL PROSTUPOVAT AŽ K JÁDRU BUŇKY? Já tedy rozhodně NE!!!
Podívejte se doma na léky a kosmetické přípravky
Hliník má chemickou značku AL. Podívejte se na chemické složení, zda jej někde nenajdete. Pokud ano, tak víte, o co výrobcům jde. Dám na to krk, že je daná sloučenina v nanoformě, ale nebude to takto uvedeno.
Kdo se zajímal o chemtrails, tak ví, že je součástí nanohliník a nanobárium. Když dáte dohromady obě značky, tak dostanete BaAl. Už možná někomu svítá. Baal byl mocný (bůh) uctívaný v dobách starověku a celé jeho jméno bylo Baelzebub. Dnes známý pod jménem Lucifer. Podobnost čistě náhodná, že?
Výroba mRNA vakcín, je to hra na stvořitele. Ti, kdo jsou za těmito vakcínami, dávno znají výsledek, jak bude tělo reagovat. A to, že tady předvádí divadlo, že neví, ale prý se může stát, je jenom mediální hra.
Oni totiž dali už při výzkumu jasné zadání. Dnes je předvídatelné, jaké vlastnosti bude takový produkt mít. Proč to mohu tvrdit? Protože je to učivo druhého ročníku střední chemické školy v osmdesátých letech, kdy jsem  i já chemii na SPŠCH studoval.
Lidský organizmus se skládá s prvků, které mají jasné vlastnosti a díky elektronovým vazbám se buď vlastnosti zesilují, nebo zeslabují. To je k té dynamice a položené otázce ve videu.
Dotyčný mluví ze znalostí. Vše se učí na vysokých školách se zaměřením na chemii a na vlastnosti daných prvků a sloučenin, jejich vzájemných interakcí.
Je šílenstvím nechat se očkovat. Ani to není správné pojmenování. Je to o deset příček vyšší level, kdy buňce můžete odebrat její přirozené vlastnosti a když víte, že je pro ně přelidněno, stačí si dát jedna a jedna dohromady.