Zkusme prozkoumat tyto informace bez emocí, ale s rozumem. Článek je určen těm, kdo hledají skutečnou SPRAVEDLNOST a PRÁVO

Spread the love

Stále častěji se v reakcích nejen čtenářské obce, ale i těch, se kterými diskutuji na sociálních sítích, objevuje jedna otázka : “ Dojde někdy k nastolení skutečného práva a spravedlnosti?“. Jsem přesvědčen, jsem si jistý, že ANO! Aby i vám byla dána tato jistota, je potřeba pochopit správně takzvané MLÉKO SKUTEČNÉ PRAVDY.

Začnu svým vlastním životním příběhem. V šestém roce jsem byl nucen jít na operaci s očima, kde jsem byl umístěn na dospělé oddělení, kde se mnou na pokoji byli i dva muži ve věku 50 a 60 let. Bylo to v roce 1972. Od tří let jsem byl indoktrinován systémem, kde už ve školce nám soudružky vychovatelky musely sdělovat výhody socialismu před kapitalismem, abychom my děti mohly žít v míru.

Toto vyučování mne vedlo už v tak mladém věku k otázkám proč se lidstvo nerozhodne pro jednotné zřízení, které by jim žít v míru dovolovalo. Byl jsem určitě nestandardní dítě, ale byl jsem takový. V těch dobách socialismus argumentoval směrem ke svému programu a jeho podpory, že neexistuje skutečný Stvořitel nebe a Země. Že nesprávně řečeno víra, tedy náboženská poslušnost mnohých byla uplatňována v řízení světa lidí, jako OPIUM LIDSTVA. Protože jsem byl ještě malým děckem, stále jsem přirozeně vnímal svou přirozeností, že jsem stvořen. To bylo pro mne velké dilema. Realita mi ukazovala úplně jiný obraz.

Pak se stalo to, že jeden z těch starších mužů přinesl na pokoj Rudé Právo, které si každý den kupoval, abych uviděl fotografii, kde byla vietnamská dívka, která nahá běží krajinou, kde na ní hořel napalm svržený americkou armádou. To s mým vnímáním SPRAVEDLNOSTI tak otřáslo, že jsem si řekl: „POKUD EXISTUJE TAKOVÉ ZLO, TAKOVÁ NIČEMNOST, NEMOHL BY STVOŘITEL TOTO PŘIPUSTIT, PROTOŽE JÁ TOUŽÍM PO JEDINÉM, ABY VŠICHNI ŽILI V MÍRU.

Obrázek si prohlédnete v tomto článku blesku, nenašel jsem volnou verzi.

Zde nastal můj životní zlom v myšlení a začal jsem hledat smysl života v ATEISMU. Od devíti let jsem cítil velkou touhu pochopit, proč jsme jako lidstvo vznikli a stále méně odpovědí typu: „Jsme z opiček.“ mne neuspokojovalo. Začal jsem tedy hledat různé pověsti a dějepisné fakty, co o tom říkají naši předkové. Bylo to postupné odhalování, abych v letech 1977, 1978 narazil na možnost, že vznik ovlivnila nějaká mimozemská civilizace. To mi dávalo smysl, ale nacházel jsem ještě jedno vysvětlení, které se nese všemi národy po planetě, že jsme se vzbouřili proti našemu původci.

Jako správný ATEISTA, který stále toužil po absolutní SPRAVEDLNOSTI, jsem se přirozeně přiklonil k tomu, že jsme vznikli mimozemským experimentem, proto zlo vítězí a my nedokonalí lidé musíme pochopit, že si do našich vlád musíme dosadit ty správné lidi.

Začal jsem studovat chemii a její příbuzné obory, kde mi učitelé stále předkládaly víc a víc důkazů o tom, že EVOLUCE JE MOŽNÁ, aby se vytvořil život tímto procesem. Stal jsem se velkým odpůrcem náboženství, jako celku a když jsem se setkal s někým, kdo jej vyznával, tehdy jsem nevěděl, že existuje rozdíl mezi vírou a náboženstvím, tak jsem jej umlátil argumenty, kdy jsem vždy vycházel z toho, co mne potkalo v šestém roce mého života.

Na konci své vojenské služby jsem zažil něco, co jsem si nedokázal vysvětlit. Šel jsem si koupit třetí desku Tublatanky a před obchodem jsem uslyšel hlas, který ke mne promluvil s takovou autoritou, že jsem vstoupil do prodejny velmi dezorientovaný. Já, člověk, který by dal ruku do ohně, že neexistuje nic jiného, než fyzický prostor a materiální realita, jsem právě prožil něco, co absolutně odporovalo tomu, o čem jsem byl přesvědčen.

Před prodejnou jsem byl sám, takže nikdo tam nebyl, aby mi řekl poté, když jsem si prohlédl výlohu a můj zrak spočinul na knize, která ležela ve výloze, aby mi přikázal: „TUTO KNIHU SI KOUPÍŠ!!!“ a před očima se mi vybavila scéna, jakoby film, která se udála o 11 let dříve. Tehdy jsem se poprvé setkal se jménem JeHoVaH. Dodnes si vybavuji každý detail s tím spojený, jak mi to jméno projelo jakoby srdcem. Tehdy jsem se ptal své maminky, co to je za jméno. Ona mi odpověděla: „EXISTUJE JEDNA SEKTA A TOJE JEJICH BŮH„. Toto vysvětlení mi postačilo k tomu, abych na vše na 11 let zapomněl.

Kniha se jmenovala „Bol som svedkom Jehovovým„. Uposlechl jsem tedy tento příkaz, ač při prolistování knihy na prodejně, mi ta slova v nich zapsaná absolutně nic, ale ABSOLUTNĚ NIC NEŘÍKALA. Hned jsem knihu založil. Bylo to v květnu 1989. Přesně rok nato, jsem se svou manželkou dělal nějaké změny v našem bytě, kde jsme se dva měsíce předtím nastěhovali a kde se nám v dubnu narodila naše první dcera. Opět se mi do rukou dostala tato kniha a přišel opět příkaz: „TU KNIHU SI PŘEČTEŠ!„. Opět se mi před očima objevil ten film doplněný o událost před prodejnou.

Absolutně jsem nechápal co se to děje. Kdo mi dává takové příkazy. Já, ATEISTA KAŽDOU BUŇKOU SVÉHO TĚLA SE MÁM ZABÝVAT NĚJAKOU SEKTOU? Bylo to opět proneseno s takovou autoritou, že jsem to skutečně učinil.

Bylo to krátce po sametovém převratu, který mne hodně posunul, abych viděl, co jsou to volby a jak je řízena společnost. Naše rodina z maminčiny strany je v příbuzenském vztahu s právě v té době zvoleným presidentem. V této rodinné větvi se vždy silně projevovala touha po SPRAVEDLNOSTI, když jsem začal pozorovat, co strejda Havel dělá, tak mi začalo svítat, že vše je jinak, než jsem si až dosud myslel. Z euforie nastalo velmi brzké vystřízlivění.

Začal jsem zkoumat okultismus, všude přítomný fenomén. Bylo pro mne překvapením, že kyvadélko funguje. Jako ateista jsem chtěl přijít na to, co za tím je. Chtěl jsem tuto pro mne nově objevenou schopnost využít k dobru. Má manželka byla v tomto ohledu daleko senzitivnější než já. V tom květnu jsem už věděl, jak nulovou šanci má ovčan v tom, pokud chce dosadit lepší řízení do čela společnosti.

Přečíst zmíněnou knihu mi trvalo skoro dva měsíce, nebylo to vůbec příjemné čtení, ale ukazovalo mi  to, jak může být náboženský systém prohnilý. Knihu jsem dočetl v tramvaji. Když jsem ji zaklapl, nastoupila do ní má první velká láska, tak jsem ji oslovil a dal se do řeči. Pozvala mne na páteční party k ni domů. Souhlasil jsem. Když jsem tam přišel, přítomní účastnici se všichni nezvykle rychle opili a šli do hajan. Zůstali jsme sami a začali se bavit o událostech našich životů od doby, kdy jsme se neviděli. Během této výměny mi ona první láska řekla: „Víš, studuji Písmo se Svědky Jehovovými.“. Zalapal jsem po dechu a řekl: “ To nemyslíš vážně, právě jsem o nich dočetl knihu a jsou horší, než komunistická strana a vím, o čem mluvím.„.

Diskutovali jsme to celou noc a já přijal k pročtení jednu publikaci, kterou jsem začal okamžitě číst v sobotu dopoledne, i hned poté, co jsem její dům opustil. Protože jsem se zabýval dějinami a Hi Story (Ahoj Příběhy), byly určité věci ohledně historie mi známy. Argumenty pro víru ve STVOŘITELE byli také předkládány velmi logicky, takže jsem si řekl na konci knihy, kterou jsem dočetl dopoledne druhý den, kdy jsem už 48 hodin nespal: „Pokud existuje nějaké pravé náboženství, pak je to náboženství Svědků Jehovových.“. NEBOJTE SE, NEVEDU VÁS K TOMU, ABYSTE JIM SEDLI NA LEP!!!!

Proč vám celý ten příběh vyprávím?

Abyste pochopili, že jsem si prošel velkou změnou v porozumění, CO ZNAMENÁ HLEDAT SKUTEČNOU SPRAVEDLNOST. Jak asi tušíte, vy kdo mne neznáte a nečtete mé články dlouho, stal jsem se nakonec členem této sekty na 16 let. Nikdy toho nebudu litovat, protože mi bylo ukázáno díky této zkušenosti, kdo skutečně vládne tomuto světu a jak náboženské domy slouží k tomuto ovládání. Také se mi potvrdilo, že knihu, kterou jsem si musel nejprve pročíst, že je PRAVDIVÁ.

Co jsem díky této zkušenosti nalezl? Odpověď, zda skutečně existuje STVOŘITEL NEBE  a ZEMĚ, který má o nás skutečný zájem?  Zda nás miluje, ač děláme mnoho špatných rozhodnutí a zda někdy zasáhne do našich životů?
Základem tohoto porozumění je opravdová touha po SPRAVEDLNOSTI! K tomu slouží právě pochopení základu, takzvaného mléka pravdy a spravedlnosti.

Celý svět zná příběh o Kristu, o člověku, jenž o sobě tvrdil, že je Božím Synem, který přišel zachránit lidstvo. Ateisté to berou jako hezkou Hi Story (Ahoj Příběh), který je vším možný, než skutečnou PRAVDOU. Zkuste mi drazí ateisté prosím naslouchat, protože jsem byl jedním z vás. Vaše argumentační náboje ani z poloviny nedosahují mých dřívějších argumentů ač si stejně, jako jsem byl o nich přesvědčen já, myslíte, že znáte PRAVDU. Můj život vás usvědčuje z omylu, který si je velmi těžké připustit. POKUD NETOUŽÍTE PO SKUTEČNÉ SPRAVEDLNOSTI, UŽ DÁLE NEČTĚTE!!!! ZTRATILI BYSTE ZBYTEČNĚ ČÁST ČASU, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ a bude brzy naplněn.

Stále ve svých článcích upozorňuji, že nic se neděje náhodou, není tedy ani náhodná doba, ve které žijeme. To dokazují mnohá proroctví na tuto dobu. Jsou velmi přesná a skutečně se naplňují.

Otázka tedy zní: „Proč skutečně přišel Jehošua Kristus a co se skutečně stalo na počátku lidských dějin?“

Odpověď nacházíme hned ve 3. kapitole knihy známé, jako Bible. Zde se dozvídáme o tom, že naši prarodiče neuposlechli příkazu, který jim byl dán, tak ztratili možnost žít věčně v rajských podmínkách. Je zajímavé, že pokud budete detailně studovat báje a pověsti všech národů, zjistíte, že se tento příběh všude vypráví.

Toto je jeden z hlavních ukazatelů, že musíme takový fenomén co nejpravdivěji prozkoumat. Když budeme hledat, tak zjistíme, že je proti Písmu vedena válka, která nikdy proti žádné jiné knize takto vedena nebyla. To je druhý podnět, proč to prozkoumat, protože vidíme obrovskou snahu něco před našima očima skrýt.

Dále je zde archeologie, která je na scéně pouze 200 let a byla vytvořena hlavně proto, aby lidem vyvrátila Písmo. Když hledáme skutečně nestranně, zjistíme, že všechny nálezy, které podporují biblický záznam, jsou před veřejností skrývány, Proč se to děje? Protože to nezapadá do oficiálního HI STORY (AHOJ PŘÍBĚHU). Proč to mohu říci? Protože vše zkoumám, po všem pátrám a toho dobrého se přidržuji. Samotné Písmo zkoumám 30 let a dějiny 45 let.
Věřím tedy, že i vy chápete, že to není něco krátkodobého v mém životě a že tedy se mohu k těmto věcem vyjadřovat s určitou znalostí, kterou jste vy nedosáhli. I to je o SPRAVEDLNOSTI, zda zvážím argumenty protistrany.

Jak jsem uvedl, na počátku byla událost, která způsobila pád lidstva až do dnešních dní. Všichni jsem konfrontováni se smrtí, ač si sami nejsme schopni ten den smrti naplánovat. Něco nám v tom brání. Lékaři tomu říkají PUD SEBEZÁCHOVY. Písmo to vyjadřuje jinak, jako touhu po ztraceném věčném životě. Nikdo však nechce žít věčný život ve společnosti, která stále vytváří ničemné vládnoucí skupiny, válečné konflikty a podobně.

Jako ateista jsem si myslel, že je to projev HLOUPÉ JEŠITNOSTI, KDYŽ STVOŘITEL NEZASÁHNE DO LIDSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, KDYŽ VIDÍ TU NIČEMNOST, a že je to důkaz jeho neexistence. Přesně toto vidím po celou dobu dějin, aby si to lidé mysleli.

Písmo nám o uvažování Stvořitele odhaluje mnoho detailů, ale kritici chtějí vidět jen určitou část a ne celek, takže poukazují na určité kroky, že jednal nespravedlivě v jejich očích, když například nechal odstranit určité národy a to skrze Izraelity a jeho příkaz, že mají zabít i malé děti. Zdá se to kruté, ale jenom do chvíle, když víme jak jednal v případě Ninive. Nebo když si přečteme slib, který dal samotnému Abrahamovi, když mu oznámil, že jeho potomci budou vlastnit oblast Káananu, ale národy na tomto území, krom Sodomských a Gomorských měst ještě nedosáhly takové špatnosti, aby je spravedlivě vyhladil. To neznalý poměrů těchto národů berou jako něco ničemného a obhajují tvrzení Kritiků Bible, kteří patří k zakladatelům archeologie, že JeHoVaH Bůh, Bůh Izraele, je krutým Bohem.

Nic není tak vzdáleno skutečné pravdě, než právě toto tvrzení. Pokud budeme opravdu SPRAVEDLIVÍ, pak musíme přijmout jeho argument, že On, jakožto tvůrce, je v otázce Myšlenek a Jednání, daleko , ale skutečně daleko před naším uvažováním. Jím stanovená měřítka a SPRAVEDLNOST budou neměnná a nebudou se měnit s každou změnou počasí, tak jak se to děje v lidských dějinách, kdy jednou bylo nejspravedlivější otrokářství, jindy feudální společnost a jindy zase socialismus, nebo takzvaná demokracie.

Toho si je Stvořitel nebe a Země, který se na stránkách Písma lidem na 7000 místech představil svým jménem JeHoVaH plně vědom, proto stanovil vlastní SPRAVEDLNOST, jako neměnné měřítko a to na vždy! Je to jednoduše pochopitelný zákon: „Oko za oko, zub za zub.“ Ztrátu lze vyrovnat jen stejnou hodnotou.

Pokud tedy naši prarodiče ztratili možnost žít věčně a s touto ztrátou rodili své potomky, musel přijít někdo, kdo tuto ztrátu nahradí. Protože je sám Stvořitel nebe a Země spravedlivý, nemohl vytvořit jiného Adama, ale musel si vystačit s tím, co již měl kolem sebe. Kdyby přikročil k tomu, že vytvoří náhradu někým jiným, opět z hlíny vytvořeným novým Adamem, kterého by přesvědčil, že má umřít ve velké bolesti za ostatní lidstvo, aby jim svůj věčný život vrátil, pak by se přiznal k tomu, že člověka stvořil špatně. Toto nechápe velké množství takzvaných následovníků Krista a učí, že Kristus nepřišel z nebe, ale že byl jen pouhou myšlenkou, kterou Stvořitel v Marii zhmotnil. Když je sledujete v jejich argumentacích, tak vidíte, že jsou postiženi neskutečným fanatizmem a nikdy sami nedosáhli Stvořitelovy Spravedlnosti.

Proč? Protože nikdy ve svém srdci nedovolili jejich tvůrci, aby je sám vyučil po jejich křtu. K tomu se ještě dostaneme.

Takže Kristus musel být už součástí stvoření, před pádem člověka a musel mít v sobě stejný věčný život, který v sobě měl Adam a Eva. Jeho rozhodnutí, že se vzdá svého věčného života ve prospěch ostatních lidí, muselo být dobrovolné, popřípadě vyžádané tím, kdo způsobil lidský pád. Pokud si přečteme pozorně první dvě kapitoly z knihy Job, tak zjistíme, jak to v tom nebi celé proběhlo a kdo si jej pravděpodobně také vyžádal. Díky tomu taky porozumíme tomu, proč řekl JeHoVaH Bůh svému příteli Abrahamovi, aby šel obětovat Izáka, že jej zkoušel ne k vůli sobě, jak rádi ateisté, kteří Písmo nikdy do hloubky neprozkoumali, tvrdí, ale že to bylo opět na žádost toho, kdo způsobil pád.

Stvořitel nebe a Země nepotřebuje nikoho zkoušet, aby přesně věděl, jak se zachová, vidí do svého stvoření, takže zná i samotnou myšlenku a srdce, svého stvoření. Protože ví, kým je každé stvoření, může připustit, aby se určitá zkouška stala. Znal i srdce a mysl svého prvního stvoření. kterému dal skutečně podivuhodné jméno, jenž v překladu znamená doslovně „Kdo je jako Bůh?“, jenž my lidé známe jako jméno Michael. Tento Michael je označen slovem arch anděl, což znamená nejstarší a také se překládá jako představený andělů. Kdo jiný by tomu rošťákovi, který pomluvil svého původce tím, že řekl, že netvoří dobře, byl větším trnem v oku, než právě Michael?

Takže bylo zapotřebí, aby se tento nejstarší anděl objevil na zemi v lidské podobě a prošel si od narození vším, co potkává Adamovy potomky. Jediný možný způsob je, že bude vybrána panna, která miluje svého Stvořitele a její víra není pouhým náboženským produktem. Tou ženou se stala Marie, Josefova snoubenka. I Josef byl velmi spravedlivým člověkem a který také milovat svého Stvořitele. Jak to nebeský Otec provedl technicky, není fakt důležité, stačí pochopit, že k tomu použil vlastní moudrost a svého Božího Ducha, tvůrčí sílu. Tak jej přenesl do lůna Marie a jak nám odhaluje jeho vlastní krevní vzorek, který byl díky Ronu Wyattovi nalezen, má jeho krev pouze 24 chromozomů a ne 46, tak jak je to u nás. Kdy těch 23 je ženských a jeden mužský, který zajistil, že se narodí jako muž. (Bude vše světu ukázáno v brzké budoucnosti, až bude vynesena Archa smlouvy z pod Golgoty, kde byl Kristus přibit na stauros)

Tento Michael obdržel nové jméno. To jméno ukrývá v sobě jméno i samotného Stvořitele nebe a Země. Je to jméno Jehošua, které znáte pod latinskou formou Ježíš. Význam jména Jehošua doslovně zní: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO ZÁCHRANU„.

O JAKOU ZÁCHRANU SE JEDNÁ?

Že lidem bude vrácen ztracený věčný život. Tak se naplnil zákon, že vše co je ztraceno, je nahrazeno stejným. Sami posuďte, zda je to SPRAVEDLIVÉ?

Jehošua je dostatečně doložitelná dějinná osobnost a důkazem je jeho vliv na celý svět. Vy ateisté jej uznáváte jako fakt tím, že se každý rok podílíte aktivně na modlářství vánoc a jsou to až do předminulého roku, vaše nejšťastnější dny roku. Poslední vánoce jimi nebyly. Pokud tvrdíte že ano, tak lžete sami sobě, tím pádem nemáte smysl pro skutečnou SPRAVEDLNOST.

Ateisté také nechápou, proč ještě Kristus znovu nepřišel, když už je vše vráceno? To je opět o vyšším vnímání skutečné SPRAVEDLNOSTI. Satan, pokud byste si přečetli první dvě kapitoly knihy Job, řekl, že člověk dá za svůj život všechno, aby si jej zachránil, klidně prokleje svého Stvořitele přímo do očí, jen aby neprožil muka. Toto už učinilo tolik ateistů, se kterými jsem diskutovalo a vůbec netušili, kdo je k tomu navedl. TAKŽE ABY SE TO PROKÁZALO JAKO LEŽ, MUSEL STVOŘITEL NECHAT PLYNOU ČAS, KDY BUDE DOSTATEČNĚ ZPOCHYBNĚNA JEHO EXISTENCE. Tím se prokázalo, že se narodí dostatek lidí, kteří budou jako já, hledat PRAVDU a SPRAVEDLNOST, která bude vycházet ze skutečné touhy srdce takových osob, které se vzdají stejně jako Kristus svého života ve prospěch svých bližních, tedy i vás čtenářů a nechají se pro svou LÁSKU K TVŮRCI ŽIVOTA, SVÉMU NEBESKÉMU OTCI stejně jako Jehošua, připravit o život, ač bude zjevné, že to bylo nespravedlivé. Aby byli před vašima nevěřícíma očima poté vzkříšeni, ale ne už vskrytu, jak to bylo v Kristově případě, ale aby to vidělo každé oko.

Tak se nebeský Otec stane očištěným a národy uznají jeho SPRAVEDLNOST a těm vzkříšeným bude jejich víra počítána za SPRAVEDLNOST, aby obdrželi lepší vzkříšení, než ti, kteří budou teprve za 1000 let vzkříšeni k soudu spravedlivých a nespravedlivých.

Co obdržel Kristus, když se vzdal svého věčného života? Nemohl to být věčný život, ten dal lidem! Obdržel to, co až do toho dne vlastnil pouze Stvořitel, JeHoVaH Bůh, NESMRTELNOST. Po této nesmrtelnosti toužil Satan, když se začal se svým Stvořitelem přít o to, kdo je moudřejší a že to dokáže tím, že všechny odvede o něj. Že zde nezůstane nikdo, kdo bude OTCE MILOVAT!

Protože je nebeský Otec Spravedlivý, to co chtěl samotný Satan, dá i určité části svých vzkříšených. 144 000 obdrží nesmrtelnost, zbytek věčný život spojený s přístupem k samotnému Otci, Jehovovi Bohu. TOTO SATANA PŘIVÁDÍ K EXTREMNÍ ZUŘIVOSTI, PROTOŽE ON, NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJMOUDŘEJŠÍ, BUDE TAKTO POTUPEN.

Proč je důležitý křest?

Dnes je mnoho těch, co se připojilo k pravým křesťanům, ale má k jejich mysli Satan stále přístup. Dává jim pocit, že i je si Otec vybral, protože vidí, že je v jejich srdcích touha po spravedlnosti a nechce, aby se stala ta chyba, kterou udělal při ovlivňování těch, kteří se stali Otcovými vyvolenými. Takže jim tvrdí, že křest je pouhým rituálem, nějakou šaškárnou a tlačí je k tomu, aby se pokřtít nedali.

Pravá víra je provázena skutky!!!!  Jedním takovým skutkem je i samotný veřejný křest. Ten kdo jej chce podstoupit, dává celému světu a zvláště pak Satanovi a jeho démonům najevo, že touží po tom, aby to byl nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, kdo je sám vyučí. Náboženské domy to takto nikdy učit nebudou, protože potřebují, aby je někdo krmil a oni si mohli cpát břicho, ti co se dosadili za učitele a pány nad vírou druhých.

Kristus Janovi Křtitelovi řekl, když jej nechtěl pokřtít, aby ustoupil ze svého požadavku, aby se tak prokázala SPRAVEDLNOST.  Co měl na mysli? Stvořitel stanovil ještě jeden zákon, aby mohl zákonně vzkřísit mrtvé ve svůj čas. Ten zákon zní: „MZDA ZA HŘÍCH JE SMRT“! Takže kdy může člověk obdržet odměnu věčného života? AŽ ZEMŘE! Toto vám žádný náboženský dům neřekne.

Kristovi bylo dovoleno, aby odpouštěl během své lidské služby hříchy, tak se stalo, že byli někteří lidé přivedeni zpět do života. Aby to ta generace Židů pochopila, že je skutečně tím beránkem, který snímá hřích světa, vzkřísil čtvrtý den Lazara. Podle záznamů to bylo těsně před jeho smrtí a farizeové tak obdrželi poslední ránu pro svá učení! Bylo to kousek od Jeruzaléma a samotné vzkříšení vidělo asi 500 lidí. Celá Juda se měla v těch dnech objevit  v Jeruzalému u příležitosti svátku Pasach, kdy si všichni připomínali osvobození z egyptského otroctví a také všichni věděli, že se jim má ukázat VYKUPITEL, kterého měli uvidět podle Danielova proroctví z deváté kapitoly.

Mnozí Krista už takto vnímali, ale pokud by se objevil s Lazarem, o kterém se vědělo, že skutečně zemřel, všichni by Kristu uvěřili. Toto se nesmělo stát a proto tak potřebovali, aby jej někdo z učedníku zradil.

Aby ten zázrak s Lazarem Kristus mohl učinit, musel podstoupit KŘEST VE VODĚ, stejně jako jej musí podstoupit ti, kdo chtějí, aby je samotný Otec začal vyučovat. Proč?

Každý křesťan, ať falešný, tedy plevel, tak ten pravý, vám řekne, že svým ponořením do vody, se vzdal svého špatného dosavadního života, aby po vytažení získal vírou věčný život.  Co tedy symbolicky činí dopředu? UMÍRAJÍ A TAK SYMBOLICKY SPÁCÍ SVŮJ HŘÍCH A JSOU VZKŘÍŠENI, ABY ZÍSKALI SLÍBENÝ VĚČNÝ ŽIVOT. Co jim však zůstává? Je to pořád to hříšné fyzické tělo, které navzdory křtu chřadne a nakonec umírá. Co je jim však dáno, pokud je křest pod správnou pohnutkou? Oblékají si duchovní tělo, které se nekazí. To jim dovoluje být na zkoušku před nebeským Otcem dokonalými a tak mohou prosit přímo svého Stvořitele o to, aby je sám vyučil. Pokud si toto symbolické tělo neoblečeme, budeme vždy k Otci ve vztahu, ve kterém byl Adam a Eva, nebudeme jeho stvořením.

U Krista bylo potřeba, aby si křtem oblékl to nové duchovní tělo, které obdržel až po svém skutečném vzkříšení, jinak by nemohl odpouštět hříchy a nemohl přivádět k životu těla v rozkladu, jako to bylo v případě Lazara. Zde je ta SPRAVEDLNOST, Otec nikdy nezmění svůj zákon, ale dá možnost, aby byl naplněn.

Co udělalo mnoho, většina která se nechala pokřtít? NECHALA SE DÁLE POUČOVAT LIDMI, KTEŘÍ JIM DÁVALI PŘÍKAZ ZA PŘÍKAZEM, MĚŘÍCÍ PROVAZEC ZA MĚŘÍCÍM PROVAZCEM, tak z nich udělali dokonale zkvašené těsto ve třech dížích, skrze své falešné nauky. Co slíbil Daniel? Že se toto změní v ČASE KONCE. Že se zde objeví ti, kdo to pochopí, pokud se budou brodit Písmem a světovými událostmi sem a tam. Ty Otec vyvolí, aby se stali světlem národů a připravili ostatní na skutečný návrat Jehošuy Krista.

Ty Satan bude tak nenávidět, že vymyslí škodlivý plán, aby je zbavil možnosti nakupovat a prodávat a bude je tímto tlakem chtít zlomit a označit svou značkou! Kristus řekl, a to opět ti v náboženských domech nechápou správně: „Poznáte Pravdu a ta vás osvobodí.“. Protože jim řekl: „Jsem Pravda a život“, tak hledají porozumění v tom, že všem káži, že je Kristus jejich vzorem. Skutky to ale nedokazují, spíš naopak. Zapomněli totiž na to, že musí věřit všemu co řekl. Tím je i jeho výrok: „Ke mne nemůže přijít nikdo, pokud jej nepřivede samotný Otec„. Kdy se to stane? Až budou Otcem vyučeni a když o to nestojí, protože láska k lidským učitelům se jim stala modlářstvím, ani se to nikdy nestane, vždy budou jen živoucími karikaturami, tak jak jimi jsou takzvaní Svědkové Jehovovi. Znají sice jméno mého Otce, ale jejich srdce je od něj velmi vzdáleno. Sice říkají: „Známe svého Stvořitele“, ale jejich dům je plný spiritistických obrázků a je naplněn pedofilii a největším modlářstvím. Milují jen vlastní samospravedlnost, stejně jak ji milují jiné domy a hlavně ateisté.

Kristus nás učil, že se máme modlit za očištění Otcova jména. I to je pro pochopení základu důležitá informace. Jak víme, v mnoha překladech zjišťujeme, že původní Otcovo jméno bylo nahrazeno, takže dnes většina lidí, když slyší JEHOVA , okamžitě mne a ty, kdo znají skutečné Otcovo jméno, zaškatulkují do sekty, náboženského domu Svědků Jehovových. To je opět Satanův velký podvod na lidech, aby skryl, jak důležité je rozumět Otcovu jménu.

Jsme jeho děti a děti vždy znají jména svých rodičů a rozumí i významu takových jmen. Můj skutečný lidský otec byl Miroslav, takže jsem byl obeznámen s tím, že jeho jméno bylo tvořeno dvěma slovy Sláva Míru, přeneseně i  Světu. Jeho příjmení bylo Zemánek. Vysvětluje se to jako menší Zeman. V době vzniku tohoto titulu, byl Zeman správcem určitého územního celku a takový člověk byl jmenován samotným králem. Nižsí titul byl Zemánek, takže  celé jméno mého otce zní: „Sláva tomu světu, kde vládne tento správce územního celku“. Tak by se dal vyložit význam celého jména mého lidského otce.

Jasný význam nacházíme i v Božím jménu JeHoVaH. Základem je sloveso vah, které se překládá do češtiny slovesem STÁT SE. Je to v příkazovém tvaru a celé jméno se překládá: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“.  Tím, že Stvořitel člověka řekl, že člověk a vše kolem stvořil DOBŘE, Satan to svedením Evy a poté i Adama zpochybnil. Muselo se tedy přistoupit k tomu, aby se PRAVDA prokázala. Kdyby Satana a ty které svedl Satan na svou stranu a okamžitě by je Stvořitel odstranil, mysleli by si všichni, že měl Satan pravdu.

Co Satan lidstvu tají, je, že musel vždy přijít ke svému Stvořiteli a vyžádat si souhlas s určitými kroky. To odhaluje kniha Job. Proto svým sluhům tvrdí, že zlo netvoří on, ale náš Stvořitel. Jenže je to lež, protože Otec miluje své stvoření, takže by jej nikdy nenapadlo, že by jednal nespravedlivě. Pouze připustil to, oč byl Satanem požádán. Sám trestal jen tehdy, kdy ničemnost byla tak velká, že už se na to nemohl dívat.

Z Písma je vidět určitý plán, který má v době soudu, který nastane až na samotném konci Kristovy vlády, prokázat, jak škodlivé účinky má hřích, a že Otcova nařízení jsou láskyplná pro ochranu celku. Lidstvo jako celek si projde třemi etapami. První nastala před potopou, kdy lidé neměli nad sebou krále, ale rodinám vládl jejich skutečný otec. Toto období skončilo násilím a potopou.

Druhé období je obdobím králů a lidmi dosazených vlád, které končí násilím a tyranií. Může to vidět už nyní a ještě více uvidíme v následných měsících. Toto období bude zakončeno takzvaným armagedonem.

Armagedon zajistí nástup Krista k moci a s ním i jeho vyvoleným. Zde je pevně stanovený čas 1000 let. Lidé dostanou dokonalé zdraví a omládnou do věku kolem 30 let. Budou se ve zdraví dožívat 100 let a pak umřou, budou mít děti a vše půjde stejně až k poslední generaci. Nebudou peníze!  Poslední generace zažije uvolnění Satana z jeho vězeňských pout a bude mu dovoleno, aby celou poslední generaci zkazil. Proč? Aby se prokázalo, že člověk potřebuje dokonalé tělo, které měl Adam a Eva, kde nepůsobí hřích. Tato generace bude usmrcena v jednom dnu, aby MZDOU ZA HŘÍCH BYLA SMRT, teprve díky tomu může nebeský Otec všechny vzkřísit a dát jim dokonalá těla. Soud bude Spravedlivý, protože se prokáže špatnost hříchu v plném rozsahu a ti, kdo budou skutečně litovat všech svých špatností, těm bude dovoleno, aby Krista poprosili o to, aby vzal jejich špatné skutky na sebe. Ti co se budou vymlouvat, nic nepochopili a jenom by kazili společnost a ti budou definitivně usmrceni. Pak Kristus předá svou vládu Otci a ten vytvoří ráj pro všechny, tak jak to měl v plánu hned na počátku. 

Poznat Pravdu znamená, že je vám odhalen každý způsob Satanova podvodu a to vám zajistí, že neklopýtnete. Kristus také slíbil, že se ve svůj čas se vrátí, aby odstranil ze světa Satana a jeho služebníky. Proroctví jasně ukazují, že ta doba právě přichází, ale to už je na jiný článek.

Kéž vám pochopení Otcovy Spravedlnosti pomůže správně pochopit důvody Kristova života na zemi a jeho oběti, protože toto je jenom mléko v procesu poznání a je to základ, nic víc a nic méně, přesto je to klíč k vlastní záchraně.

Kristův bratr Igor Zemánek