Pokud ve svém hněvu Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh použije svou Autoritu tím, že nechá válkou zahubit velkou část lidstva, svědčí to o něm, že není Bohem Lásky Agape?

Spread the love

Dnes jen krátce, protože mne zaujalo toto vyjádření: „Predstavte si Boha takého mocného, že jediným „dôkazom“ jeho existencie by bola kniha…“ v jedné FB skupině, kde se přispěvatelé rádi trefují do samotného Stvořitele nebe a země. Má odpověď by nás mohla přimět k pochopení slov apoštola Pavla v první kapitole dopisu do Říma, jeho myšlenkám.

ODPOVĚĎ: „No to je hloupá představa. Proč?

Zaprvé: Slovo bůh znamená Ten s AUTORITOU, tedy kdokoliv, kdo má vyšší postavení než já. Bohem je tedy například i šéf v práci.

Tím nejvyšším Bohem je Stvořitel nebe a země. Ten se stará o každý náš nádech a výdech. Jeho Autorita je vidět ve veškerém stvoření. I těch hloupých lidí, kteří si tuto AUTORITU (božství) neuvědomují, protože si myslí, že jsou produkt náhody, popřípadě následkem nějakých mimozemšťanů. A jak byli stvořeni oni? Náhodou, tedy evolucí, nebo působením Stvořitele? Jen jsme problém posunuli do vesmíru, že?

Zadruhé: Ten, kdo taková moudra píše, tak jeho uvažování je na takové úrovni, že je ochoten nám tvrdit, že dům, ve kterém sám moudrý bydlí, že vznikl náhodou. Například nějakým velkým třeskem, či jinou náhodou. Nevidí za tím domem žádného tvůrce. Proč? Protože kdyby si zjistil něco jen o jediné buňce v jeho těle, která jej tvoří spolu s miliardami dalších buněk, jsou všechny živé. Tak by se zamyslel, proč ten dům kde bydlí, který živý není, proč potřebuje někoho, kdo jej namaluje a vymyslí. Že pak potřebuje někoho, kdo jej postaví a také někoho, kdo v něm bude bydlet. Ten dům se nedokáže sám množit. Svou složitostí nekopíruje ani jednu milióntinu složitosti buňky, která to dělení sama dokáže.

Kdo je tedy bez důkazů! Ten nemoudrý posměváček, který má představivost možná psa, když druhé nabádá k představám o autoritě k sepsání knihy? Kdyby jí alespoň ten hlupák přečetl a zamyslel se. To však neudělá, protože přemýšlet mnohé bolí a proto je svět dnes tam kde je s miliardami nemyslících hlupáků, přesvědčených o své jedinečnosti.

Pak se nemůže takový člověk divit, že nemá žádný vztah se svým Stvořitelem. Až mu jednou svou skutečnou AUTORITU ukáže, pak bude hledat skrýš někde hluboko pod zemí a volat, aby jej ta země přikryla.

I o tom se v té knize, kterou zmiňuje, i o tom se v ní píše.

Ale jistě jsem já ten hloupý, ač jsem se zamyslel. Mám s naším Stvořitelem osobní vztah i skutečnou komunikací. Vždyť on sám ji nemá, tak jí nemůže mít i nikdo jiný. Smutné uvažování.

Krásný den Vám všem.“

Pro všechny Ty, kdo rádi soudí a nepřečtou si ani prvních jedenáct veršů druhé kapitoly do Říma, pro ně mohou znít má slova, má odpověď jako něco, čím se já povyšuji. Ten člověk popichuje samotného Stvořitele, stejně jako jej popichují rádi ti, kdo mají plná ústa lásky, ale pak z nich plynou samé pomluvy.

Co se stalo muži jménem Goliáš, když popichoval JeHoVaH (Jehova) vojsk? Malý chlapec David, můj praděd, jej srazil jedinou ránou z praku. Také si Goliáš myslel, jak je neporazitelný a že jeho slova se nedostanou k samotnému Stvořiteli nebe a země.

Zbývá nebeskému Otci jednat jinak, než odstranit ty, kdo jej svým jednáním stále uráží? Je to nelaskavé, aby ti, kdo Otce milují a mají k němu bázeň, aby už konečně mohli žít mezi sebou v Lásce Agape, aby narušitele Otcovy moudrosti On sám odstranil? Jak byste jednali vy? Sami si odpovězte, zda by vaše trpělivost s takovými lidmi trvala 4313 let, tak jako ji projevuje samotný Stvořitel nebe a země? Je to nedostatek Lásky? A co vzkříšení, které má zajistit, aby ti co se nedožili dnešních dní, aby mohli žít a napravit se. To také není skutečná Láska?

Vše Vám bylo vysvětleno na těchto stránkách. Každý má a měl možnost jít k nebeskému Otci a jej se v Beránkově jménu dotazovat, zda to je tak, nebo není. Já jsem jen ukazatel směru, jak nad mnohými věcmi přemýšlet. Skutečný vztah s nebeským Otcem nám nikdo nevybuduje, pokud jsme v srdci nepokorní, chceme činit vlastní vůli a ne vůli toho, kdo nás stvořil.

Nedostáváme odpověď, vedou nás naše odpovědi, které dostáváme k nenávisti, k rozdělení, k soudu druhých? Pak víme od koho to jsou odpovědi. Stvořitel nebe a země za nimi skutečně není. Takže až se zase rozhodnete někoho pomlouvat, libovat si v drbech a často lžích a příbězích, které jsou vším, jen ne kaženy Pravdou, pak víte, kdo za vámi stojí.

Stále se ptám, proč některé toto baví, hledat špínu u druhých, ale ten svůj vlastní hnůj ze sebe nesmýt? Vždyť je to odporné. Ale každý je strůjcem svého štěstí. Jen připomínám tento výrok Vykupitele:

Ale já vám říkám, že se bude zodpovídat soudnímu dvoru každý, kdo je stále rozzlobený na svého bratra; kdokoli však osloví svého bratra nevýslovným slovem opovržení, bude se zodpovídat Nejvyššímu soudu; zatímco ten, kdo říká: Ty opovrženíhodný blázne!, podlehne ohnivé gehenně.“ (Matouš 5:22)

Pokoj Vám všem bratři a sestry, Vám, kteří milujete skutečnou modrost našeho nebeského Otce a také Beránka, ne tu vlastní, stejně jako jí miluje náš skutečný vzor, Pán Jehošua Pomazaný, řecky zvaný Kristus.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi