The Economist opět publikoval velmi zajímavou obálku. Tak ji prozkoumáme.

Spread the love

Než to učiníme, tak pokud někdo čte pana Fulforda Bejamína, tak ten odhaluje v posledním týdenním reportu o sobě víc, než by asi sám chtěl. Komu slouží? Je lepší otázka: „Pro co slouží?“ . Pro vytváření narativu, že Satana vlastně může porazit člověk? Natolik je zasvěcen, že ví, že toto není možné a přesto to tvrdí. Skutečně mne pobavil. Pokud by jeho reporty neměly sloužit k podpoře esotericky ovládaných lidí, kde v ČR tomu vládne To máš marný a kolektiv, pak by nemělo význam se jím zabývat.

Z celého posledního reportu jsou zajímavé jen tři věci. Samotná obálka časopisu The Economist, Lavrov a Blinken, jeho zděšení. Pokud trochu něco víme o řízení světa, pak je řízeno na šesti prioritách, které jsem dříve vysvětloval. Ta nejvyšší úroveň je informační, kde je vytvářeno informační pole, které má člověka vést určitým směrem, k určitému cíli.

Satan potřebuje, aby si lidé mysleli, že toto skutečně nyní nastane. Zasvěceným však patří obálka, kterou Fulford vložil do reportu jako vzkaz. Je v ní symbolika, která vysvětluje procesy od roku 1989 do dnešních dní. Proto je název obálky: SVĚT PŘED ROKEM 2024. Protože i samotná nejvyšší úroveň informačního pole má určité pravidla, jsou vzkazy skrze symboly, obraz jako celku, tou úplně nejvyšší zprávou.

Obálka je vytvořena jako monoskop televize. To není náhoda. Vzkaz nám říká: „Toto jste mohli vidět jako proces od roku 1989 a bylo to přivedeno k tomu, co vidíte na obrázku! Vaše vlastní televizory posloužily k tomu, co se nyní odehrává.“ .

K čemu slouží monoskop? Je to pomůcka pro televizní servis, který technikům pomáhal a stále asi pomáhá nastavovat frekvence pro správný přenos signálu na obrazovku televizních obrazovek. Nastavují se skrze něj například barvy. A o to ve vzkazu jde také, protože nám to říká: „Satan nám vytvořil takový obraz světa, s ostrými konturami, abychom pochopili, že on neprohrál, ale je to jeho dílo.“ . Fulford to odhaluje tím, že spojuje časopis The Economist s Rothschildy. Ti patří Satanovi.

Časopis tvoří lidé, ne Rothschild. Pokud si vzpomeneme na bezstrukturní řízení, okamžitě pochopíme o co se jedná. Jak jsem vždy říkal, je tento časopis vytvářen s těmito obálkami vždy lidmi, kteří slouží Chabad Lubavitch. To si ukážeme. Satan úmyslně zapomíná na to, aby se pochlubil, že má v nose háky, čím se propojuje obrázek s Ezechielem 38. kapitolou a je potvrzením toho, co jsem odhaloval v předchozím článku. Zjevení je sepsáno tak, abychom pochopili celkový obraz Času Konce, ale Ezechiel je o detailech tohoto Času Konce. Od 40. kapitoly, která popisuje na duchovní úrovni co nastane a od 11.11.2023 a to skutečně začalo.

Potvrzení tohoto procesu ke mne přišlo 19.11.2023, kdy mi byly ukázány tři živé kameny popisované stavby, jejich proměna z duchovně mrtvých osob, jenž se stávají živými, pro našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha. Kdo rozumí symbolice čísel, pochopí proč právě v tento den.

Vraťme se k obrázku. Každý vzkaz musíme číst odprava doleva a odspodu nahoru. To u tohoto obrázku neplatí, protože je myšlen v 3D. Je to koule a kolem ní se objevuje prstenec. Odkaz na Saturn. Ten prstenec tvoří dvě čáry, které jej ohraničují a je v nich biblická zpráva. Mnohokrát jsem o ní mluvil. Saturn podle učení Kabaly patří Satanovi. Tím, že planetu Zemi přirovnává tvůrce k Saturnu, podtrhuje duchovní vzkaz tohoto 3D obrazu. Musíme tedy začít tím co vidíme v tomto úseku. Nejprve si připomeneme co znamenají hrany, ta kolečka. Co je v nich ukryto.

A chci dát předzvěsti v nebesích a na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:30,31)

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ (Matouš 24:29)

K těmto veršům mne okamžitě vedl duch, když jsem obrázek uviděl a měl jsem jej začít zkoumat. Oficiálně je nám oznamováno, že končí doba soužení. Takže ti všichni, kdo toto stále nevidí, že proběhlo něco, jako soužení, které tu nikdy nebylo a už nebude, tak těm je toto dáno najevo. Proč? Musíme se podívat napravo do prstence. Je tam DNA, tedy její změna skrze genetickou úpravu člověka přes Cokoliv 19.

Pokud se na tuto DNA díváme s porozuměním a přečteme si kostičkový vzkaz od spodu nahoru, je v něm tato zpráva: „Duchovní oblast lidstva přešla do temnoty (bílá a černá). Je to boj o Boží jméno, válka (červená, červený pruh s jménem J-ah). Duchovní temnota vytvořila šedou zónu v duchovní oblasti. Všichni podlehli (šedá, černá, bílá). Toho jsme docílili v duchovní oblasti působením krále Jihu a jimi vytvořených institucí. OSN a WHO (šedá, bílá, modrá). Byl to náš boj proti lidstvu (červená). Duchovní temnota Vás změnila v duchovní šedou oblast (Bílá, černá, bílá, šedá). Král Jihu, jimi podporované instituce na Vás hledí jako na trávu, která rychle usychá a to byl náš boj (modrá, zelená, červená):

(Poznámka: Někteří tam tu zelenou nevidí, taky jsem jí zprvu neviděl, zaměňoval jsem jí za modrou. Až zvětšením v grafickém programu malování to bylo zřetelnější. Dokonce jsem zprvu neměl vůbec zájem to číst jako podrobnou zprávu, jen útok na lidskou DNA s Božím jménem na chromozomech. O to vlastně jde. Vysvětloval jsem to v mnoha článcích. Bylo mi to odhaleno ve vidění ještě před genovou terapií, co je skutečný cíl.)

Naslouchej! Někdo říká: Volej! A jeden řekl: Co mám volat? Všechno tělo je zelená tráva a všechna jejich milující laskavost je jako polní květ.  Zelená tráva uschla, květ zvadl, protože na něj zavál samotný Jehovův duch. Jistě, lid je zelená tráva. Zelená tráva uschla, květ zvadl; ale slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“ (Izaiáš 40:6-8)

Proto volám!

Šedá zóna bez života, bez Božího jména, díky působení Satana v duchovní oblasti, která mu podlehla, proto je duchovní oblast šedá, bez života! (šedá, bílá, šedá). Bojem temnoty jsme nad trávou zvítězili (červená, černá, zelená). Bez života, proto je duchovní oblast šedá, protože jsme odstranili Boží jméno JHVH יהוה. Podívejte se pořádně do těch šedivých dlouhých rámečků, že je tam J-aH יה. (bílá, šedá, šedá s Božím jménem J-aH)

Král Jihu zaútočil na Boží jméno, je opět v tom horním dlouhém modrém poli. A nad zelenou trávou, která rychle uschne zvítězil bojem (modrá, zelená, červená).

Vzkaz pokračuje symbolem dolaru, který je zde zprava charakterizován znakem japonského yenu, který podléhá FEDu. A vlevo symbolem dolaru jako takového. Mezi symboly je čtvereček s otazníkem, který odkazuje na tyto dva verše:

Zde dochází na inteligenci, která má moudrost:“ (Zjevení 17:9a)

Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:18)

Bez moudrosti ze shora nelze nic správně pochopit, protože to není lidská moudrost. Kdo máš pochopení, musíš myslet duchovně, jak uvažuje Satan! Proto černý čtvereček s bílým duchovním otazníkem.

Manipulací s rezervní měnou jsme dosáhli na digitální měnu, k pádu eura a libry. Graf a symbol peněz, opět s odkazem na inteligenci. Všeho jsme dosáhli zmanipulováním voleb. Volební urna uprostřed. Ovládáme vaše myšlení a je pro Satana jedno, zda zvítězí král Jihu, či král Severu, protože svět patří jemu. Jej člověk nemůže sám od sebe porazit, když nemá své geny v pořádku.

Spodní kruhy symbolizují střet Jihu a Severu (modrá a červená) kde prostupuje temnota. Z obou stran je naznačen stejný proces, což znamená, že konflikt nelze zastavit. Proč? Je to vyšší vůle než samotného Satana, kde vše končí temnotou s duchovním otazníkem. Proces má vliv na to co vidíme v dolní části koule. Proto k ní putuje vlákno od vzájemného střetu, který vytvořil temnotu. Vše je symbolizováním skrze zatmění měsíce. Otázka, která je v černém kolečku položena zní: „Co se stane s měsíčním kotoučem, když dojde na nebi k tomuto úkazu?

A chci dát předzvěsti v nebesích a na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se změní v tmu a měsíc v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ (Joel 2:30,31)

Opět potvrzení, že toto vše musíme vnímat duchovně. Horní kotouče zobrazují změnu slunce v tmu. Slunce jak víme je král Jihu. Vlákno směřuje k horní části koule. Vysvětlím později.

Nyní se musíme podívat dolů. Opět nám je skrze vlákno oznamováno, že číst vzkaz musíme trochu jinak, než jsme zvyklí.

Proč? Protože vlákno zprava vede k Si Ťin-pchingovi, což je hlavní postava vzkazu. Je tím také naznačeno, že Putin je výš než on, což musíme chápat z celkového obrazu. obálka byla vytvořena a vydána k setkání APEC. Což je ta část zeměkoule dole. Mezi Čínou a USA probíhá boj o ovládnutí Jižní Ameriky. Jde o suroviny. Vše naznačují modrý a červený čtvereček. Biden je v modrém poli a Si je v červeném poli. Oba se rozchází, to znamená, že nebylo dosaženo dohody, o kterou obě země usilovaly.

Zdroje jsou ty dva černé rámečky dole. Čína z nich díky technologickému pokroku dělá diamant, to je symbol a je vyobrazen jako diamant v bílém políčku (Duševní vlastnictví). Biden, potažmo USA se dostaly technologicky jen na úroveň větrníků, přesto jim technologický souboj vynesl bohatství díky dolaru jako rezervní měně. Proto ty zdroje v černém rámečku spíše připomínají zmuchlané papírky.

Vše bylo zahájeno jako souboj technologií pro takzvanou záchranu planety. Nyní se musíme zaměřit zde.

Vše začíná opět otázkou: „K čemu ten souboj vedl?“ . Vidíme to na vzájemném propojení modrého a červeného čtverečku. Kde ten spodní bílý říká, že vše je potřeba opět chápat duchovně. Odpověď se nachází ve čtverečcích od bílého doleva. Jednoduchý čip, první šedý čtvereček, složitější čip, další čtvereček a poslední kvantové počítače k ovládání mysli skrze AI, umělou inteligenci. To učinilo z Číny jedničku na trhu s elektro mobilitou. Jak správně ukazují další obrazce z úrovně předložené otázky. Aby toho Čína dosáhla, musela kašlat na zelený nesmysl, který nám zahřívá údajně planetu.

Skutečný cíl, ovládnutí mysli byl splněn touto cestou. USA a jejich satelity, jeho měsíc, ty se rozhodly následovat větrný nesmysl a k čemu to vedlo? Přesně k tomu samému:

Je to kontrola mysli skrze procesy zeleného údělu. Pokud chce někdo porozumět setkání v San Francisku více, tak pan Valerij Pjakin o tom velmi krátce (hodinu) mluví zde. Nečekejte však, že nám bude odhalovat duchovní věci. Vše předkládá tělesně, aby kontrola mysli zůstala zachována.

Nyní přejděme k tomu, co musí Tubal pochopit dříve, než se čas v přesýpacích hodinách obrátí.

Spojovací linie vede od urny

Zde je Ti Tubale ukázána volba a spojovací čára prochází skrze slunce ponořené do úplné temnoty. Tím sluncem je hegemon, král Jihu, který byl tou temnotou plně pohlcen. Je Ti dáván velmi krátký časový úsek. NE DELŠÍ NEŽ DO 1.1.2024.

JAK SE ROZHODNEŠ TUBALE? POSLECHNEŠ RADU?

Hledej v záznamech, hledej v Písmu, protože jsi podoben Sedekiášovi. Čti s moudrostí co říká Jeremiáš 38. kapitola. MÁŠ SE TOTIŽ ZAMYSLET! Přijmi moudrost od Stvořitele nebe a země Tubale. Rok 587 př.n.l. je Ti dán jako výstraha!

Co tedy vidíme? Putin je zobrazen v modrém poli. To neznamená, že podléhá králi Jihu, ale že nad ním zvítězí. Podobně jako Babylon odstranil Asýrii v roce 612 př.n.l. podle historiků. Nad jeho hlavou je holubice. Co to je v plném duchovním porozumění jsem vysvětlil už v předchozím článku. S tím přichází to, na co mnozí čekají. PROVOLÁNÍ MÍRU A BEZPEČÍ!

Musíme číst vzkaz po linii, která spojuje hodiny. Opět je tam symbolika. Boj s modrými. Novodobý tělesný Babylon má barvu červenou, protože od chvíle kdy byl vytvořen, vede válku s králem Jihu, jako král Severu.

Proč je tam ten Trump? Už jsem to vysvětloval mnohokrát. Ukážeme si to na obrázku.

16.7.2018 se naplnil tento text ze Zjevení, když král Severu V.V.Putin říká králi Jihu: „Míč je na Vaší straně pane Prezidente.“ A podá mu balón, kde se uvnitř nacházejí důležité kompromitující materiály proti Trumpovým oponentům. Co znamená ten míč?

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (Zjevení 13:11,12)

Dva rohy v symbolickém těle beránka znamenají dvě země, které jsou od roku 1915 jako dvojčata v řízení světa. Obě země zastávaly postavení krále Jihu, nejprve Velká Británie a od 9.5.1945 USA. Aby mohla být operace Golgota úspěšná, musel na trůn usednout Trump, který připravil cestu, aby ubitá hlava, stalinský socialismus mohl ožít pod dnešním názvem Ruský svět. Zamyšlení Tě má vést k tomu, abys viděl Trumpa duchovníma očima. Jeho úloha už skončila. Na konci jeho vlády USA de Jure skončily. De facto se to děje nyní, kdy už APEC nehostily Spojené státy, ale stát California. Tak to bylo prezentováno ve světovém tisku a v mediích po území bývalých USA.

Komedii s Bidenem vysvětluje právě Valerij Pjakin. Proces je duchovní, aby se naplnilo to co čteme Tubale v Danieli 7. kapitole. A máš se zamyslet. To je ten černý čtvereček vpravo. Zde žádná linie nevede. Proč? Protože máme použít moudrost a inteligenci Tubale. Paní Pekarová, Černochová, pane Fialo, Řehko, Rakušane, Schulci, Mateuszi Morawiecki, Van der Belleneme. Neukazuje Vám pán Fico směr? Vždyť se podívejte co má Putin na své straně?

Vždyť ten Váš slouha a americký poskok, špatný herec Zelenskij ničím z toho nedisponuje. Proti komu chcete válčit pane Řehko? Ten Váš expediční sbor neubrání ani jednu vesnici týden a vy ho připravujete na válku s jadernou velmocí? Což Vám to na obrázku neukazují, že střet je duchovní povahy? Modrý, červený a bílý čtvereček.

Opusť Tubale svého pána, který tě donutil stát na straně vraha. Nebo nevidíš a stále nerozumíš symbolice?

Co má nad hlavou ten, komu chceš Tubale stále pomáhat, aby jsi sám byl zničen? Proč je v červeném? Protože sám nemá vlastní moudrost. Je jako žena, která se plně podřizuje muži. S ním na Tebe přijde bombardování. Nemáš se zamyslet? Není na konci vzkazu ti ukázáno s čím disponuje on. S vesmírným vybavení ze 70 let minulého století? S raketami, které král Severu lehce vypne svým rádio-elektromagnetickými zbraněmi ze satelitu? Čas ti běží Tubale rychle. Nemají padat hvězdy?

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.“ (Matouš 24:29)

Politické nebe je tu Pánem pánů a Králem králů, Jehošuou Kristem myšleno. Nejste hvězdy na politickém nebi? Jak se to projeví fyzicky? Pádem satelitů krále Jihu Tubale! Nezatmělo se už slunce a nedává měsíc, což v tomto případě je Brusel a jeho Agenda EU žádné světlo? Žádné své vlastní myšlení? Když to neuděláte Vy, dnešní politické hvězdy, přijdou nové a ty naplní co je jim řečeno že musí učinit. Satan nesmí do Tvých věcí zasahovat Tubale, je mu to zakázáno!

Proč na monoskopu není vyobrazena Afrika? Protože ta už se rozhodla. Ty čtyři země, které král Jihu vydírá, ty jsou bezvýznamné a taky se mu postaví. Nikdo nejde za Čínou. Té nezbyde, než se podřídit Osmému králi, proto odchází.

Zde se nacházíme v proudu času biblických proroctví z Ezechiele, Izaiáše a Jeremiáše, kde je mnohé popsáno do největších podrobností. Započala duchovní obnova zničeného duchovního chrámu a také bude následovat duchovní obnova duchovního Jeruzaléma, až se věrné panny jako družičky k nevěstě připojí.

Chvalme J-aH, chvalme svého Stvořitele nebe a země, JeHoVaH (Jehova) יהוה je jeho jméno. Chvalme Beránka, ne toho se dvěma rohy, ale toho, kdo skutečně vykoupil člověka, Jehošuu Pomazaného Božím duchem, zvaného Kristus. Ne Jesuse (Ježíše), protože za něj se vydává Satan. Ať se nebeský Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo) Bože děje Tvá vůle, jak v nebi, tak na zemi.

Koho se budeš dotazovat duchovní Izraeli, duchovní Judo a Efraime, zda jsou Vám předloženy tyto myšlenky z ducha? Neměl by ses místo slepé víry a slepého přijetí obrátit k Bohu a Beránkovi skrze jejich skutečná jména? Pokud ano, tak to učiň. Jsem jen člověk. Prach na miskách Božích vah.

Pánův otrok Igi