Vše co činíme, činíme před zraky našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy) Boha

Spread the love

Vztahy a zase ty vztahy. Námět, který musíme zkoumat do všech detailů. Co svým jednáním způsobujeme, jak do hloubky musíme zkoumat, zda nenarušujeme Agape. Můžeme své partnery ujišťovat, že jsou po Otci a Kristu na prvním místě. Přesto až skutky dokáží, co je v našem srdci ukotveno a co ještě ne.

V posledním článku jsem vysvětloval, proč Eva nezvládla rozjitřené emoce Satanovým útokem, což vedlo k tomu, že nebylo dosaženo cíle. Nebyli s Adamem ještě plně jedním tělem. Neřešili společně událost, kterou Eva zažila. Intuitivně Eva chápala, že jsou Satanova slova špatně, ale díky předchozím dějům, se stal Satanův argument :

NEZEMŘETE. BUDETE JAKO BŮH, PROTOŽE SE VÁM OTEVŘOU OČI

pro ni natolik logický, že uvěřila jeho slovům a minula se s Adamem cíle. Proto je důležité o všem v manželství diskutovat. Pokud zjistíme, že se náš partner pro něco trápí, je potřeba vše do detailu rozebrat. Dnes budu mluvit velmi všeobecně, ale kdo poprosí nebeského Otce v Jehošuově jménu o moudrost a porozumění, ten pochopí.

Příklady berte jen jako ilustraci možného, ne skutečnosti, která se stala. Měl jsem psát o viděních, ale Otec toto změnil, protože tyto myšlenky jsou důležitější, než ta vidění. O co tedy jde? Když nás nebeský Otec spojuje do dokonalého jednoho těla, očekává, že už nebudeme žít sami pro sebe, ale pro Jeho dokonalou vůli. Nejenom, že se Agape stane pevnou součástí našeho života v manželském páru, ale stane se tento vztah dokonalým, tedy bez vady. Základním stavebním kamenem Božího království, které září na všechny strany.

Aby se muž nevyvyšoval, protože byl ustanoven jako hlava, dal nebeský Otec ženě intuici, kterou bude upřednostňovat, jako prvek vedení celku. Když toto manželé pochopí, může se stát, že žena bude mít tendenci to chápat špatně. Že je nad mužem v duchovní rovině. Aby se to nestalo, dal možnost muži Otec intuitivní cíl ženy, pochopit mužskou logikou, aby se neminuli cíle. Sama žena toto nedokáže uchopit a správně pochopit.

Vždy si potřebujeme uvědomit, že DUCHOVNÍ JE VÍCE, NEŽ TĚLESNÉ. ŽE DUCHOVNÍ ZÁLEŽITOST U TĚLESNĚ SMÝŠLEJÍCÍHO OKOLÍ BUDE PŮSOBIT KÁMEN KLOPÝTÁNÍ. Máme být tělesní? Ne. Proto musíme dát zájmy Království na první místo, i kdyby to způsobilo, že nás ti nejbližší úplně zavrhnou.

Pokud obdržíme nějaký úkol od nebeského Otce, jenž spočívá na plné spolupráci manželského týmu, vždy se určitá symbolika posouvá při naplňování úkolu do duchovní roviny. Zde je pak zapotřebí jednat do každého detailu podle této symboliky, protože skutky vydávají svědectví i duchovní oblasti. Jak znázornit, co tím vším myslím?

Každý kdo čte mé články, mne pozorně sleduje, zda mé skutky odpovídají všemu, o čem píšu. Je na mne vložena obrovská zodpovědnost, abych nečinil vlastní vůli, ale vůli Toho, kdo mne ke psaní podněcuje, aby to byl ten správný duchovní pokrm v pravý čas. Jak všichni kdo čtou ví, udála se v mém životě velká, šťastná změna, která je spojena s duchovním úkolem, který vysvětlím skrze ta vidění, jenž odhalím v dalším článku.

Tou šťastnou změnou je mé duchovní a tělesné manželství, kdy nás sám nebeský Otec spojil a my se plně oddali Jeho vůli. Nebylo to pro nás tak, jako v předchozích vztazích, kde zamilovanost, hormony, vedou dva k sobě. Byla to Otcova potřeba, abych nebyl jen poloviční. Je to pro mne i pro mou milovanou ženu jako zázrak v Izraeli. Připadáme si, že už máme za sebou minimálně 20-ti letý společný vztah, ač je vše o krátkém časovém období. Víme, bylo nám to oběma nebeským Otcem řečeno, co tím vším sleduje.

Dobrovolně jsme na sebe vzali závazek, abychom plnili Jeho vůli, ač okolí toto nechápe. Proč? Protože nás nebeský Otec naučil, že DUCHOVNÍ JE VÍC, NEŽ TĚLESNÉ. Jako manželé máme právo naplňovat toto manželství jak fyzicky, tak hlavně duchovně, aby vše bylo příkladem pro Ty, jenž mají porozumět, ač to není například hned, ale až ve svůj čas. To způsobuje emoce v našem okolí a narušení vztahů, které byly do té doby jakoby zakonzervovány.

Protože jsme jedno tělo, musí okolí vidět, že to tak je. Jinak by duchovní hodnota našeho svědectví nebyla naplněna. Toto se musí odrazit ve všem. V každém detailu. Proto jsem veden stále k tomu, abych tuto změnu zahrnul i do článků. Nemohu svou manželku vynechat, dát najevo, že není mým tělem. Proto nás nebeský Otec vede k tomu, abychom o všem stále rozmlouvali a všímali si detailů, které se projevují skutky.

Tak jako i u Adama a Evy, tak i mezi manželi, se Satan snaží vložit rozkol, aby žena jednala samostatně, vedena intuicí a zároveň jeho emocemi a myšlenkami. Hraje na její emoce. U mužů se snaží vyvolat emoce obav, které muž nedokáže uchopit, co si má o tom všem myslet a útočí na jeho logiku, aby vyvodil nesprávný závěr. Pokud nebudeme o všem komunikovat, může se lehce stát, že se mineme cíle, zhřešíme a z původního Otcova plánu učiníme plán náš, který povede ke zmaru.

Nebeský Otec je úchvatný v tom, jak připouští určité situace, aby nám dal indicie, jak určitým situacím porozumět. Používá k tomu reálné situace, kdy si je můžeme převést do duchovní symboliky. Začne nám v určitých přirozených krocích bránit, abychom se jej dotazovali co je špatně. Pak dá ženě intuici a muži to poskládá, aby pochopil. Pokud žena nebude komunikovat, muž nebude vědět, proč mu přichází takové myšlenky, které mu přichází.

Vše se děje proto, abychom si uvědomovali naše kroky a nezpůsobovali jeden druhému bolest. Je tím zkoušena naše pokora. Může se totiž stát, že žena musí zapřít sama sebe, své obavy, pokud učiní krok, který je Otcovou vůlí, ale ona nemá pro něj zatím odvahu, protože se v jejím zaběhnutém životě něco změní. Milující manžel se také učí sebeovládání, protože by jí to mohl dát „příkazem“ , ale raději počká, až sama krok udělá a podpoří ji.

Co ženy dokáží pochopit? Že samy nechtějí, aby chování manžela zraňovalo její city. Proč? Protože je to emočně náročné pro ni samotnou. My muži tedy musíme ženě naslouchat a ulevit jí, když se cítí emočně rozhozená. Muže toto stojí mnoho vlastních emocí spojených s logikou. Pokud se žena snaží s emocemi vypořádat sama, pak se začne zavírat a vztah i vzájemná komunikace začne uvadat. Když s tím včas neskončí, přestane být ve vztahu šťastná. Manžel začne protlačovat logiku a své postavení hlavy. Pak Satan vyhrál.

Žena, která se dostane pod tlak musí okamžitě k Otci a prosit jej, aby zvládla své emoce. Měla by se Otce dotazovat, zda má poslechnout radu, kterou od manžela dostane, protože ten je Otcem k této radě veden skrze logiku a nastalé události, jenž se projevovaly skutky, či událostmi, kde bylo možné je převést do duchovní symboliky.

Představte si, že vám doma z ničeho nic začne téct bojler. Vy řešíte problémy se vztahem. Jak vám to může pomoci v pochopení? Voda je symbolem poznání. Je horká, protože ji bojler ohřívá. To jsou nezvládnuté emoce, které vychází z poznání, že je pravda na straně toho, komu se to stane, ale on to poznání na protějšek vylévá jako horkou vodu. Pomůže protějšku? Ne. Opaří ho. Takže co mu to říká? Zastav se, uklidni se a naslouchej tomu, co tvůj protějšek říká. To znamená, zapři sám sebe a to je pokora.

Dokonalým týmem musíme být uvnitř i na venek a o to víc, když víme, že vše se odehrává pro Otcovu vůli, učinit zjevným Boží království. Pozorovatelé musí vidět, že tým jsme. Že jsme jednoznačně jedním tělem. Jedna chyba, byť nepodstatná, skutečný detail, může mnohé pokazit.

My muži si musíme stále uvědomovat, že bez manželčiny intuice na cíl nedosáhneme a manželky, že bez mužské logiky to taky nejde. Proto nikdo není v duchovním ohledu výš a nikdo níž. Je to jen a jen o spolupráci. Dávat jeden druhého na první místo přede všemi, pro naplnění Otcovy vůle.

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr a Pánův Otrok Igi