Víte drazí přátelé, proč se Mojžíš rozčílil tak, že rozbil dvě kamenné tabulky?

Spread the love

Doporučuji všem si to najít a pořádně prostudovat. Proč? Protože něco podobného se děje mnohým. Je to jako přes kopírák. Jen mi v těch projevech uctívání chybí to nejdůležitější. Co? Dobrá zpráva o Království. Království založeném na Lásce Agape.

Jeden mne přesvědčuje, že musím věřit nějaké představě o tom, jak vypadá místo, na kterém žijeme. Jiný, že jen skrze takový náboženský dům budu zachráněn a to jen proto, že nebeský Otec měl vždy svůj lid a ten přece byl fyzicky organizován do struktury. Proč tedy tu strukturu zavrhl a úplně zničil, když byla tak dokonalá a zlatá?

Mám milovat své nepřátele, mám být ochoten za ně položit svůj život. Nikde nečtu, že bych je měl nálepkovat různými výrazy. A úplně nejsměšnější je, že jeden křičí: “ Dej nám pokoj, to je to učení Svědků Jehovových.“ . A ten kdo tam patří, tak ten zase volá: „Jsi odpadlík, učíš co není pravda, protože zlatá organizace vyučuje něco jiného než ty.“ .

Tak jak to je přátelé? Nerozděluje vás tak někdo náhodou? Neměli bychom se dotazovat samotného nebeského Otce, Stvořitele našich životů, JeHoVaH (Jehovy) Boha v Jehošuově jménu? Co je v textech Jan 6:43-46 a Jeremiáš 31:34? Co postihlo ty, kteří si udělali zlaté telátko? Nemáte jej také, ale v trochu jiné podobě? Když už máme tu sobotu, možná by nebylo marné ji využít k dotazům, ne někde, kde se sejdete se stejně smýšlejícím davem, ale někde stranou, bez ovlivňování. Metla zabila kolik těch veselících se kolem toho telete?

Krásný den všem. Igi