Jak jen více porozumět ženám, jejich pocitům, abychom my muži pochopili, co prožívají, jak vlastně plynou jejich myšlenky

Spread the love

Slovenská zpěvačka Beata Dubasová v 80 letech nazpívala jeden hit, kde se zpívá:

Sme také ake sme
Sme také aké sme
Popletené, pojašené,
Sme také aké sme
Sme také ake sme
Sme také aké sme
Hoci máme blízko k žene
Stále sme dievčatá, večné dievčatá

Úsmev je náš mejkap,
Drzosť starší brat
Ani jedna neuteká,
Nepoznáme strach
Pokúšame osud s kľúčom na dlani
Všade o nás počuť: Proti nám ste bezbranní

Sme večné dievčatá deti ulice
Mladosť je naša útrata hráme iba o srdce
Sme také ake sme
Sme také aké sme
Popletené, pojašené,
Sme také aké sme
Sme také ake sme
Hoci máme blízko k žene
Stále sme dievčatá, večné dievčatá

Úsmev je náš mejkap, drzosť slabší brat,
Ani jedna neutieká, nepoznáme strach
Pokúšame osud s kľúčom na dlani
Všade o nás počuť: proti nám ste bezbranní.
Sme večné dievčatá deti ulice……

Tato píseň ve mne vždy vzbuzovala představu a pochopení, jak asi se cítí žena, když je šťastná, je to můj pohled. Abych více pochopil, jak ženy prožívají emoce, přivedl ke mne Otec sestru Šárku. Měla mne toto naučit má vlastní žena Zuzka, která je zatím kdo ví kde a já musím počkat až jí sám nebeský Otec vyučí a propustí z okovů, které ji Satan nasadil.

Proto dáváme na vědomí všem, že vztah, který je mezi mnou a sestrou Šárkou, že ten je duchovní, pokud by to chtěl někdo opět tělesně zkoumat a stala se mi, jak to v legraci sama nazvala něčím podobným, jako duchovní sekretářkou. Nebeský Otec nemůže čekat do vylití ducha, kdy uvolní mou ženu a potřebuje ji dát po porozumění určitý čas k tomu, aby skrze svobodnou vůli učinila kroky, které ji ke mne přivedou, nebo zda bude volit jinou cestu. Ať se děje Otcova vůle, ne má. Její skutečné štěstí je pro mne víc, než to mé.

Protože jsme se Šárkou vedeni Otcem k tomu, abychom mnohé řešili společně, bok po boku, jsme vedeni k tomu, aby tento vztah, toto přátelství posloužilo nám mužům více pochopit ženy, kterým chceme my muži předat dobrou zprávu. Abychom je svou logikou „neuzavřeli“ a nedali tak prostor Satanovi, aby využil přirozené ženské emoce k tomu, že klopýtnou, nebo půjdou směrem, který je může jako Evu dokonale podvést.

Sestra mne prosila, abych popsal to, co jí bránilo nechat se pokřtít. Satan v ní živil emoci, která ji bránila v tom, aby přijala křest vodou. Otec jí vedl k tomuto kroku, ale netlačil na ni. Sama sebe přesvědčovala, že toto není potřeba, protože cítila Otcova ducha, jeho vedení. Ze své zkušenosti, které mám, není první ženou, která toto prožívala. Známe se už cca 3 roky. Měl jsem možnost pozorovat jak Otec proměňuje její mysl, jak hluboké porozumění ji předává. Přesto v ní převládal strach.

Zajímavé pro nás bylo to, že ač jsem vždy rád, když se mohu s duchovním bratrem, či duchovní sestrou sejít osobně, Nebeský Otec jí to zakázal, dokud nebudu zadán. Proto k fyzickému kontaktu došlo teprve nedávno. Vztah, který mezi námi nebeský Otec vytvořil nemá s tělesnými touhami nic společného, ale naučil nás fungovat jako mají vztah mezi sebou skuteční sourozenci a vlastně nás Otec učí, jak si přeje, aby vztahy fungovaly v jeho duchovní rodině, založené na zásadách, na Agape. Jsme vedeni k tomu, aby naše rodiny věděly o tomto duchovním propojení a aby nás fyzicky poznaly. Což je naplánováno na tento víkend.

Než začnete soudit, protože náboženský duch ve světě převládá, předložte má slova k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu skrze jméno Pána Jehošuu Krista, zda je to duchovní. Ať je to Otec a Jeho duch, kdo vydá svědectví, zda je toto spojení Jeho vůlí. Oba jsme toto činili dříve, než nám dovolil se osobně potkat a stále tak činíme, protože je pro nás Otcova vůle víc, než nás život.

Abych se vrátil k myšlenkám ohledně jejího křtu, nemám být tím, kdo toto učiní, ale bude proveden jiným bratrem. Toto byla i Otcova odpověď jí samotné. Budu přítomen, což je pro mne velkou ctí. Na základě tohoto postupného „dozrávání“, že její křest je potřebný, si utvořila takový „manuál“, který ji pomohl překonat tuto bariéru. Poslala mi ho, abych jej zveřejnil. Sám jsem viděl na jedné sestře, se kterou jsme společně v kontaktu, že to funguje. Vím, že má slova pochopíme s plným porozuměním, až předložím Izaiáše 3. kapitolu. Manuál nazvala pocity.

Pocity
Satan na naše pocity cílí,
neb Tím nám znemožní cestu k cíli


Jsou naše pocity vždy od Otce?
Co nám může pomoci určit kdo je tvůrcem našich pocitů?

Co třeba pár otázek?

1) Mají naše pocity oporu v Bibli?
2) Co naše pocity přinášejí – spojení či rozkol?
3) Ke komu naše pocity směřují – k Otci či našemu egu?
4) Kam nás naše pocity vedou – k Otci či od Otce?

A tak nechme náš pocit plout,
v Duchu podrobme jej rozboru,
ať podaří se nám odhalit,
co má nám pocit přivodit.
Pocity ty zrádné mohou být,
když necháme se jimi zcela pohltit.

Jak my muži vidíme, žena potřebuje úplně jinou strategii k tomu, aby dostala své pocity, své emoce, pod kontrolu. Když jsme společně řešili, když ještě neměla emoci pod kontrolou, bylo mi Otem odhaleno dopředu, že si křtem neprošla. Musel jsem jí vyslechnout a musel jsem jí pochopit a vůbec „netlačit“ na pilu. Použil jsem jen nějaké znázornění, už si úplně toto nevybavuji. U bratra bych postupoval úplně jinak, protože i na naše pocity Satan útočí, ale tak, jak ví, že to na nás muže funguje.

Na Otci je úchvatná jeho trpělivost. Pokud jej prosíme o moudrost, tak ji obdržíme, ale někdy jde ta moudrost proti našim pocitům. Ty otázky jsou vhodné i pro nás muže. Naší výhodou je, že pocit dokážeme přemoci logikou, která je našemu myšlení vlastní. Ženy potřebují ztotožnění, kdy dobrý pocit převládne.

Modleme se za to, abychom jako sourozenci v Kristu měli Agape na prvním místě v našich vzájemných vztazích. Stali se skutečnou duchovní rodinou, kterou vede sám nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) vojsk.

A abych to odlehčil, tak má sestra sekretářka už mi koupila zubní kartáček pro mé pracovní a duchovní cesty. Jako správná asistentka myslí na vše potřebné. Nevím kdy mi bude dovoleno předložit tu třetí kapitolu Izaiáše, ale na ní pochopíme více, protože je to pro čas, kdy skončí válka a bude vylit Otcův duch.

Kéž máme Pánův Pokoj, na vše se dotazujeme nebeského Otce v Jehošuově jménu a kéž nás Satan nemůže oddělit od Otcovy Lásky Agape.

Váš bratr a Pánův otrok Igi