Zničení batyskafu Titan. Proč je kolem toho takový humbuk? Dostal jsem tuto otázku, tak se to pokusím vysvětlit.

Spread the love

Zaprvé se jedná o odvádění pozornosti, protože za posledních cca 10 dní proběhlo mnoho událostí, které mění scénu tohoto světa. Zadruhé je to vzkaz. Jaký? To se pokusím vysvětlit s dějin okolo Titaniku.

Titanic byl parník, který se stal symbolem soupeření. Jeho ztroskotání nebylo náhodné. V jednom svém článku jsem vysvětloval, že svět je jako velká loď, která má doplout ve svůj čas do přístavu. Snaha pána tohoto světa je z této lodi udělat Titanic. Samotná tragická událost světu ukázala, jak marné je soupeření o nějakou stužku, což byla zástěrka k tomu, aby se Titanic potopil v místě, kde se potopit měl.

Různá vyšetřování odhalila, že se tato událost stala pro určité lidi velmi lukrativní záležitostí. Odváděla pozornost od příprav na velkou válku, která byla rozdělena do dvou časových období. Zkáza Titaniku byla prorokována, tuším Nostradamem, takže bylo potřeba proroctví vyplnit. Nostradamus nebyl a nikdy nebude Boží prorok. Byl to Satanův sluha, astrolog, stoupenec magie. Proto mu je věnována velká publicita. Cílem je lidi přesvědčit, že magie slouží k dobrému.

Že je toto zničení batyskafu Titan opět taková to událost, máme to prorokováno v seriálu The Simp´s. Je známo, že mnohé v tomto seriálu bylo oznámením připravovaných událostí. Tvůrci seriálu vychází z projektu Loocking glass (při pohledu do zrcadla), nebo jak rád říká pan VK, pohledu do projektoru. Je to zařízení, které postavili lidé za oponou poté, co nalezli návod k sestavení takového zařízení v objeveném Babylonu v Iráku v minulém století. Jedná se o něco podobného kvantovému počítači, kde lze zadat kroky, jenž elity za oponou plánují a zobrazí se jim výsledek jako obraz budoucnosti.

Projekt byl údajně zastaven na přelomu tisíciletí poté, co plánované modely a kroky elit po roce 2012, nedokázaly změnit budoucí obraz vývoje společnosti. Docházelo k tomu, že ač se pokoušeli měnit své plány po roce 2012, tak se jim obraz dějů zobrazoval stejný. Proto bylo údajně zařízení zničeno. Díl, který prorokuje o této události s Titanem je údajně z roku 1990 a tehdy bylo zařízení testováno.

Pokud rozumíme jak probíhá plánování a souboj dvou hlavních skupin v zákulisí, pak nás nemůže překvapit, že ti co na palubě byli, že skončili tak, jak skončili. Proto je to byl vzkaz domu Sion. Nás může zajímat něco trochu jiného. To jsou čísla. Titanic se potopil 380 mil od pobřeží, v hloubce 3800 metrů pod hladinou, kde tlak vody dosahu 380x vyšších hodnot než na hladině. Takže tu máme 3x 380 v nějaké podobě. Čísla můžeme sčítat, násobit, ale také je jednotlivě přečíst.

Co tu čtu já? 3 je potvrzením toho, co vidíme. 8 je o konci něčeho a 0 nám odhaluje dokončení cyklu. Pokud bychom čísla násobily, vždy dostaneme 0. Je to 3x, takže tomu máme věřit. Když sečteme tato čísla, dostaneme hodnotu 11, která nás upozorňuje na rozdělení uprostřed Satanova světa, kde jsou zahrnuti i padlí andělé. Protože obě hlavní soupeřící skupiny, jak dům Sion, který patří Chazarům, tak dům Chabad, který patří odpadlým Judovým potomkům, tak každá z nich je podporována určitou částí padlých andělů, tedy démony.

Vzkaz tedy zní, že zástupci domu Sion, jejich řízení je u konce a nebude nikdo, kdo by jim pomohl, protože se ukončuje cyklus jejich moci a autority. Proto přišlo naplnění právě nyní, kdy král Severu vydal mnoho prohlášení, že je připraven ten cyklus dokončit, ale ne ve prospěch domu Chabad. Tomu vzkázal jasně, že jeho hru na příměří nepřijme. Proto vytáhl dokument právě nyní, jak se snažil dohodnout mírovou cestou na demilitarizaci a defašizaci Ukrajiny. Ale byly to právě oba domy, které to nechtěly, nejenom dům Sion.

U zničení a potopení batyskafu Titan je skutečně důležité pochopit, kdo byl uvnitř a jakou moc v zákulisí představoval. Proto byla dána tomuto incidentu taková pozornost. Chabad chce z Ruska dojnou krávu pro Čínu, proto potřebuje ukončit konflikt na Ukrajině stůj co stůj. Dům Sion chce to samé, ale skrze rozporování medvěda, aby nikdy už nepovstal. Takže událost s Titanem dala domu Sion, Chazarské mafii najevo, že když se s Chabadem nedomluví, dokončí se jeho proces. Žádní démoni jim nepomohou.

Je to podle slov samotného Pána Jehošuy:

Znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: Každé království rozdělené samo proti sobě bývá zpustošeno a žádné město nebo dům rozdělený sám proti sobě neobstojí.“ (Matouš 12:25)

Potopení Titaniku také způsobilo rozdělení, které pomohlo naplnit proroctví. Stačí také zkoumat, kdo všechno se tam plavil. Kdo utonul a kdo se zachránil. Byl to takový nepříliš hezký předobraz toho, co si naplánovali dnes. Že obětují spodinu a sami sebe s obslužným personálem zachrání. Povedlo se jim to na Titaniku? Ne. Našli se tam tací, kteří měli v sobě i morální zásady, tak dali přednost těm z podpalubí, hlavně ženám a dětem. Tak vidím to, co se nyní odehrává.

Zda správně, tak na to se musíme sami dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, v Jehošuově jménu.

Snad má odpověď je srozumitelná. Pokoj všem.

S Agape Igi

2 thoughts on “Zničení batyskafu Titan. Proč je kolem toho takový humbuk? Dostal jsem tuto otázku, tak se to pokusím vysvětlit.

    1. Co na to říci? Když si to myslíte, nemá cenu Vám to vyvracet.

Comments are closed.