Fatimské proroctví, podvod na katolicky zaměřenou populaci. Jak to lze odhalit díky tomu, co o něm víme?

Spread the love

Dnes jsem si náhodou připomenul díky krátkému videu na youtube tento „zázrak“. Není divu, že jej modlářská společnost bere za něco záhadného. Takže co se vlastně stalo? Připomeňme si fakta. Proč? Protože daleko větší „zázrak“ lidstvo teprve čeká a bude to velký svod, poslední svod, než přijde to, čemu Písmo říká Armageddon.

Než si vše vysvětlíme, doporučuji shlédnout tento krátký dokument, abych nemusel z něj citovat a byl čtenář v obraze.

Takže se zaměřme na čísla, která jsou tím nejdůležitějším rozpoznávacím prvkem. Proč? Protože je to symbolika, kterou se zasvěceným odhaluje z jakého zdroje „zázrak“ pochází.

Je rok 1917 a končí 3,5 let od počátku Ustanoveného Času, jak nám jej oznamuje prorok Daniel. Tento USTANOVENÝ ČAS započal 26.12.1913, když si Chazarská mafie v USA vytvořila potřebný nástroj, kterým až do dnes se snaží zotročit lidskou společnost. Byla vytvořena takzvaná Federální bankovní rezerva, jejíž zkratka je FED. (Oficiálně se založení uvádí 23.12.1913, ale zákon byl podepsán až 26.12.1913. To uvádím jen pro ty, kdo by pátrali na google)

V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde (král severu) proti jihu; ale naposledy se to neprokáže stejné jako poprvé.“ (Daniel 11:29)

Takže to co zažívají tři portugalské děti 13.5.1917 je vzhledem k symbolice důležité. Jsou tři, což znamená, že se jim musí věřit. Kdo jim musí věřit? Odpadlá a modlářstvím prosycená komunita věřících. Toto vidění, tyto události totiž přijímají i jiné náboženské domy, jako zázrak. Stalo se to třináctého. Podle biblické symboliky, kterou Satan musel převzít do své symboliky, je číslo 13 číslem, které se vztahuje na celou jeho organizaci, celý jeho svět, jak nahoře, tak dole.

Stalo se to pátého měsíce. Pětka je symbolem rozdělení lidské společnosti na dvě části. Tento „zázrak“ měl podtrhnout potřebné rozdělení lidstva, které nastalo díky působení první části velké války a jenž se dokončilo o šest měsíců později Velkou říjnovou revolucí, která proběhla 7.11.1917 v Rusku. Samotný zázrak se udál v Portugalsku, kde v té době probíhaly proti náboženské nálady a změny.

Úplně náhodou je šesti měsíční cyklus zkrácen o 6 dní. Samotné datum 7.11. v sobě nese opět symboliku, která zní: „DOKONALÉ (7) ROZDĚLENÍ SATANOVA SVĚTA (11)„. Dětem se zjeví fatimské monstrum vydávané za mrtvou pannu Marii ještě 6x. Číslo 6 je číslo člověka. Opět zajímavé. Celkem se jim objeví 7x, což je číslo oznamující, že podvod je dokonalý. Vždy se má setkání uskutečnit 13 dne v dalších měsících. Jen jeden den se toto stane 19, protože jsou děti zadržovány ve vězení. I toto je velmi promyšlené, protože se vše odehraje 6x 13. dne. Tím Satan dává najevo, že je to jeho vzkaz lidem, kteří mu patří. 19. den pak musíme chápat, jak se čísla čtou.

1 x 9 = 9 Chci vás obrátit tímto zázrakem na svou stranu!
1 + 9 = 10 Mířím tím na celé lidstvo!

Samotný rok, či celý letopočet se dá opět sčítat. 19 nese výše uvedený vzkaz. 17 pak toto prohlášení:

1 x 7 = 7 Bude to z mé strany (Satanovy strany) dokonalé!
1 + 7 = 8 Je to příprava pro Čas konce!

Samotný počátek fatimského procesu ovládáni mysli skoro přesně po 3,5 letech, což je odkaz na prorocké období, které ve Zjevení hovoří o 42 měsících, nebo 1260 dnech, které probíhají v Čase konce, který započal opět naplněním Danielova proroctví 30.9.2015 .

A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“ (Daniel 11:40)

Tak vše započalo po naplnění 1234 dnů. To v sobě nese opět vzkazy. Můžeme číslo podle logiky letopočtu rozdělit na dvě části, nebo celé sečíst. Součtem dostaneme číslo 10. Číslo, které zahrnuje celou lidskou společnost.

12 pak odkazuje na to, že se událost dotkne Celé Boží rodiny, jak v nebi, tak na zemi, což bude pro Satana dokonalé 3+4=7 a 3×4=12 potvrzuje tento zásah a je zároveň odkazem do kapitoly 12. knihy Zjevení, protože má vliv na naplnění tohoto proroctví. O čem v této kapitole čteme? O válce v nebi.

Fatimské monstrum předalo dětem informace o tom, že válka, kterou právě prožívají je válkou rozdělenou na dvě části. Proč? Protože jim oznamuje, že v roce 1938 dojde na počátek druhé světové války. Ta nezačala napadením Polska, jak se nám to snaží vnutit Chazarská mafie, aby mohla obvinit z její rozpoutání bývalý Sovětský svaz a dnešního následníka Rusko, ale zabráním Rakouska a Sudet v Československu takzvanou Mnichovskou zradou Anglosaských loutek Anglosaských národů pod nadvládou krále Jihu, tehdy ještě Velké Británie.

Satan není hloupý a ví, že prohrál, ví to už skoro 2000 let, proto je jeho snahou jediné, napáchat lidem co nejvíce škod. Zavést je plně na scestí. Proto také proběhla ta fatimská šílenost, která mnohé odvedla od hledání skutečné Pravdy. Hlavní show začala 13.10.1917 . Datum není vybráno náhodně, protože je opět potřeba dát navědomí zasvěceným, co se vlastně odehrává. Proto čteme toto:

Je to vzkaz celé mé duchovní a lidské říši (13), kde celému lidstvu (10) nabízím své světlo, své vedení, v podobě symbolického slunce!“

Samotný úkaz nebyla schopna všudy přítomná média zaznamenat, protože to byla duchovní show, ne fyzikální. Nikdo se nezamýšlí nad tím, proč sedm setkání fatimského monstra a jen tři proroctví, kde první bylo o těch dvou mladších účastnících, jenž symbolizovali muže a ženu, které si monstrum, aby podpořilo myšlenku nesmrtelné duše, zakrátko vezme k sobě. I toto je Satanův vzkaz:

Vy lidé jste mé děti, které si vezmu sebou, protože vás mé kouzlo, mé světlo vedení zahubí, protože mu podlehnete.

Celé to kouzlo bylo vytvořeno jen proto, aby z katolicismu udělalo něco svatého. Proto obdržely děti proroctví o bílém papeži, který bude zasažen atentátem a který se stane největším papežem v Ustanoveném Čase. Mnozí, nebo spíše nikdo není sto pochopit, proč bylo o atentátu na něj prorokováno. Tak si to zkusíme vysvětlit. V čem byl ten Wojtyla jiný, než všichni ostatní? To zajistil atentát, který byl na něj spáchán.

Všichni to mají před očima, kdo znají jeho encykliky. Tuším, že jí vydal v roce 1990, kde oznámil celému světu skutečné jméno Stvořitele nebe a země. Nebylo to jméno Jahve drazí KATOLÍCI, bylo to jméno:

„JEHOVAH (ČTE SE JEHOVA)“

Pátrejte v záznamech, naleznete ji. Než vám popíši, proč tento člověk, papež míru, jak ho mnozí vnímají. Svatější v jejich očích víc, než samotný Kristus, dospěl k tomu to prohlášení, tak vám připomenu pár věcí, na které už všichni zapomněli. Proč? Protože jejich paměť sahá maximálně 2 týdny zpět, nebo i méně.

Od roku 1991 začal organizovat tento muž kazatelskou službu dveře od dveří skrze zapálené laiky, jak se říká těm, kdo plně podlehli katolickému učení, které má s Písmem asi tolik společného, jako voda a oheň. Takže zde je jedna indicie. Projekt samozřejmě selhal a naopak ještě více posloužil těm, kdo si tohoto papeže podrobily. Druhá indicie je jeho návštěva rodného Polska. Opět si nepamatuji, která to přesně byla, ale navštívil v ní rodnou Čenstochovou (Częstochowa). Díky atentátu měl tento papa římský naplánován svůj harmonogram na minutu, aby jej mohla ochranka chránit před dalším atentátem.

Během této návštěvy se stalo, že vydal příkaz, aby mohl navštívit jedno konkrétní místo kousek vedle Katowic. To místo byl sjezdový areál nedávno dokončený Svědků Jehovových. Nejenom, že je takto zpopularizoval, což byl jeho záměr a my si vysvětlíme proč, ale bylo to hlavně pokoření domu Chabad, kterému papežství podléhá v dnešní době. Zde je třetí indicie. Ihned po nástupu skutečného Satanisty Benedikta XVI. Ratzingera, si na něj došlápl nejvyšší rabín a nařídil mu, aby okamžitě změnil Wojtylovo učení o Božím jménu. Hezky zpátky na Jahve, nebo nejlépe na hospodáře.

Satan miluje, když si může s lidmi hrát. Jeho sluhové esoterici často oznamují, že musí být lidem oznámena pravda, jak je svět řízen a komu skutečně podléhá. Je to proto, aby se lidé nemohli vymlouvat, že neslyšeli. Takže co se po tom atentátu tak významného odehrálo, že Wojtyla řekl Pravdu? Pátrejte v jeho rodině. Tam zjistíte, kým je jeho tělesná sestra. Ta přinesla toto svědectví. Já jej mám od dvou bratrů, kteří jej vyslechli nezávisle na sobě. Jeden se mnou studoval Písmo a byl v té době naplněn Otcovým duchem a druhý byl mým věrným společníkem v čase, kdy jsem se učil sloužit plným časem nebeskému Otci.

Když se Wojtyla dostal do nemocnice, tak jej navštívila rodina. Ta zajistila, aby jej začali vyučovat Svědkové Jehovovi. Trvalo nějaký čas, než on sám prohlásil, že to co vyučují je pravda. Byl v roce 1989 požádán, aby učinil prohlášení, že se zříká katolických nauk a že bude následovat učení Svědků Jehovových. Toto Wojtyla odmítl se slovy: „Nemohu zklamat ty, kdo mi věří. Jde za mnou celý svět.“ . Snad cituji správně. Až do své smrti byl pravidelným odběratelem literatury Svědků Jehovových. Proto začal organizovat veřejnou službu laiků a poukazoval přitom právě na činnost Svědků Jehovových.

Byl to on, kdo vedení Svědků Jehovových oznámil připravovanou změnu na celosvětovém politickém nebi už v roce 1988, že socialismus padne. Proč vám to Svědkové Jehovovi nikdo z takzvaného vedoucího sboru neřekl? Proč to vydávali za něco, co jim dal nebeský Otec na vědomí, ač to nebyla pravda? Asi je něco shnilého v státě Dánském.

Znám několik bratrů, kteří jsou Fatimou uneseni. Vždy mne zajímalo proč, ale nikdy jsem to nepochopil, až teprve dnes, kde jsem byl veden skrze symboliku k porozumění. Něco podobného můžeme očekávat v čase, kdy už budou s největší pravděpodobností olivovníky na svatbě. Dlouho jsem se zabýval tímto výrokem Pana Jehošuy:

Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.“ (Matouš 24:24)

Protože je celá 24. kapitola vlastně o Ustanoveném Čase a Čase Konce, musíme se hlouběji zamyslet nad každým výrokem. Dá se tato kapitola rozdělit na několik částí, kde 4-6 verš se zaměřuje právě na Ustanovený čas. Vše z toho už jsme mohli vidět a plně se ty verše naplnily.

Čas konce je vysvětlen nejprve verši 7-9, kde se Pán Jehošua soustředí na charakter Času konce, kde musíme vidět to, co máme právě před očima. Různé občanské války, uměle vytvořený nedostatek potravin, nejprve inflací, kdy vše je spojeno s velkou válkou dvou hlavních království, Severu a Jihu. To vše vyvolává mnohá politická zemětřesení, ale i ta doslovná, aby člověk chápal, že žije ve zvláštní době. Vše končí zabíjením a nenávistí, což je odkaz na Zjevení 11. kapitolu.

Verše 10-13 se vrací k tomu, co je charakteristické ve dnech 42 měsíců, jenž musí proběhnout před zabitím olivovníků. Proto musíme vytrvat až do konce. Proč? Abychom byli zachráněni. To platí jak pro ty, kdo jsou pozváni na svatbu Beránka, ale také pro ty, kteří budou tvořit velký zástup. Ti mají v tom čase problém. Tím je označení číslem 6.6.6. . Je to jako válka, o které čteme zde:

A viděl jsem něco, co vypadalo jako skleněné moře smíšené s ohněm, a ty, kteří vycházejí jako vítězové nad divokým zvířetem a nad jeho obrazem a nad číslem jeho jména, jak stojí u skleněného moře a mají Boží harfy.“ (Zjevení 15:2)

Pokud důkladně zkoumáme všechny verše, aby nám ukázaly správný obraz posloupnosti konkrétních dějů, dokážeme v kapitolách různých biblických knih rozlišit správné načasovaní, o který dějích je vlastně řeč.

Například 15. kapitola Zjevení toto obsahuje, ale běžným čtením vše vypadá tak, že Jan vidí jeden obraz, jeden celek. Ten detail jsem plně pochopil nedávno, ač jsem byl o celkovém průběhu obeznámen skrze jiné verše už dříve. Teprve před několika dny jsem byl veden k zamyšlení, jak asi velký bude počet těch, kdo bude u toho skleněného moře. Je to obraz druhého olivovníku, jenž není počtem ohraničen, jako ten první.

Velký zástup není součástí, tvoří se až po vzkříšení olivovníků. Druhý olivovník je větší než ten první. Kolikrát větší bude, to se nedá přesně odhadnout. Byl jsem však veden k zamyšlení. Víme, že dnes se hlásí ke Kristu cca 2,4 miliardy lidí. Izaiáš hovoří o tom, že desetina zůstane. Z ní pak musí být ještě určitá část odstraněna. Dostáváme se k počtu 240 miliónů. Ti co jsou usmrceni před první redukcí, tak to jsou se 100% jistotou nerozumné panny.

Víme, že po válce musíme vyjít na ulice, abychom na svatební hostinu pozvali dobré a nespravedlivé. K tomu nám bude pomáhat pomocník, podobně jako se to dělo na počátku, po smrti Pána Jehošuy a po jeho vzkříšení. Víme také, že po zabití olivovníků zde na zemi zůstanou jen označení. Podle toho co mi duch naznačuje, budou ti kdo se připojí z označených, budou mít možnost sejmout si toto označení, ale mnohým se to zřejmě nepovede. Část bude zabita s olivovníky, ale vzkříšení pro ně nastane až za 1000 let a část bude symbolicky svým strachem vyvržena ze symbolické svatební hostiny.

Tak se velmi zredukuje počet obyvatel na Zemi. Je to boj s číslem šelmy. 14. verš 24. kapitoly Matouše je o době po válce, která přichází a o 40 dnech, které budou sloužit k vytvoření Velkého zástupu, po vzkříšení olivovníků. Protože je ten druhý olivovník několika násobně větší, než ten první, kde je 144 tisíc zapečetěných před příchodem války ze Zjevení 9:13-21, vidí Jan vítězství toho druhého olivovníku, jako jeho zásluhu.

Než se toto vše stane, musí se svatyně naplnit nepřístupným dýmem. Takže to co Jan popisuje od 5 do 8 verše je jiný obraz s jiným počátkem. Proč se to snažím takto vysvětlit? Na světě je mnoho lidí, kteří pochopili, že nechat do sebe bodat je proti přirozenosti. Když se zamyslíme nad tím, co připravuje WHO, že nikdo neprotestuje, ani Rusko, je pravděpodobné, že bude další snaha zabodat ten zbytek, ale ti jsou většinově zblbnutí esoterikou. Je malá pravděpodobnost, že na ně dobrá zpráva zabere.

Protože jsou dokonale podvedeni tímto učením, nechají se raději zabít, než by dobrovolně přijali to, s čím chce WHO přijít. Putin na ně jako záchrance nezafunguje. Proč jsem veden k této úvaze? Protože Boží vůlí je, aby nikdo nezemřel, ale přišel k pokání a přesnému porozumění Pravdy, jak to vysvětluje apoštol Pavel Timoteovi v prvním dopisu ve 2. kapitole verších 3 a 4. Jak je možné k tomuto porozumění a pokání dojít? Zaprvé se nechat vyučit samotným nebeským Otcem, tak jak to vysvětluje samotný Pán Jehošua skrze Janovo evangelium 6:43-45, kde se odkazuje na Jeremiáše 31:34.

To je první možnost. Druhá je bez účasti na Beránkově svatbě, kdy všichni přeživší vidí vzkříšení oliv a dovolí sejmout si označení a učiní pokání, které jim dovolí přijmout Pravdu. To je Velký zástup. Jenže poměr skutečně ničemných není tak velký, kteří mají být odstraněni jednou pro vždy v Armageddonu, jenž nastává až poté, co jsou olivovníky nahoře. Pokud bereme v potaz dnešní celkovou populaci, kdy zase někdo tvrdí, že je nás přes 8 miliard. Tak víme, že 1/3 zemře než bude ukončena válka. Dostáváme se na počet 5,6 miliardy lidí. Kdyby se toto množství rozdělilo na půl, znamenalo by to, že 2,8 miliardy bude skutečně ničemných. Ale kam by zavřeli tak velký zástup před samotným Armageddonem?

To je moc velké číslo a hlavně by to popíralo myšlenku, že chce nebeský Otec zachránit skutečně většinu lidstva. Musí tedy před Armageddonem dojít ještě k nějaké velké redukci živých, aby při vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých na konci 1000 let Kristova panství, aby mohli dosáhnout na pokání a na přesné porozumění Pravdy. Máme něco takového v Písmu? Máme. Po vzkříšení oliv a jejich odvedení do nebe dojde k tomuto:

Druhá běda pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází. A sedmý anděl zatroubil na svou trubku. A v nebi nastaly silné hlasy a řekly: Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude kralovat po celou věčnost.“ (Zjevení 11:14,15)

Jedna běda pominula. Pohleďme, potom přicházejí další dvě bědy. A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu.“ (Zjevení 9:12-14)

Co jsou ty bědy? To jsou misky Božího hněvu. Jak můžeme vidět, první se už naplnila a druhá se naplňuje. Čteme o nich ve Zjevení 16:1-3. Mnozí věří, že když se začne troubit, je vše hotovo. Ne. Právě to, že vidíme druhou bědu, která je součást 6 troubení nám odhaluje, že vše probíhá v čase a hlavně, že třetí běda, která je o zničení Velkého Babylonu má počátek v šesté trubce. Že sedmá trubka zakončuje to, co má apoštol Pavel namysli, když říká, že budeme během mžiku, což 3,5 dne smrti je mžik z pohledu věčnosti, proměněni, ale nepředejdeme těch 24 starších, kteří byli umístěni do hrobek.

Odstranění Velkého Babylonu je také proces, který započal nejprve uzavřením Velkého Babylonu, kdy padl podle kapitoly 18., ale dál je přítomen. Vše se dokončí vzkříšení oliv a jeho úplný zánik je spojen s krví, jak ohlašuje třetí miska hněvu, která je zároveň třetí bědou. Král Severu nesplní to, co mu bylo nařízeno samotným nebeským Otcem. Proto musí dojít k dalším čtyřem miskám ze Zjevení 16. kapitoly.

To se děje během už sedmé trubky.

A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc osob bylo zabito zemětřesením a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému Bohu.“ (Zjevení 11:13)

Jakého města padla desetina? Toho Velkého Babylonu. A zemětřesení zde nezabíjí doslovných 7000 tisíc, ale dokonalý počet tisíců. Zde dochází k velké redukci obyvatel, ale stále to není Armageddon, ale děje se to v čase pozvednutí oliv nahoru, kdy toto vidí všichni a chápou, jak byli Satanem podvedeni. Proto dochází na velké zemětřesení tím, že jsou zabíjeni prameny vod a mnohé řeky jsou proměněny v krev. Jenže Velký Babylon nejsou pouze církve, náboženské domy. To jsou i různé sportovní, divadelní, filmové, hudební a politické modly, na které to přichází později.

Protože pozvednutí do nebe musí být viditelné všem, bude trvat díky rotaci Země nějaký čas. Ale bude to pro časová pásma vždy ve stejný čas, ve stejnou hodinu. Proto nastane v nebi toto:

A těch čtyřiadvacet starších, kteří seděli před Bohem na svých trůnech, padlo na tvář, a uctívali Boha a řekli: Děkujeme ti, Jehovo Bože, Všemohoucí, Tobě, který jsi a který jsi byl, protože ses ujal své velké moci a začal jsi kralovat. Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:16-18)

Než se dostanou olivovníky do nebe, mohou ti vzkříšení z hrobů pozorovat to, co se odehrává na Zemi a mohou ve chvíli povoláni oliv říci to, co zde čteme. V dalším čase přichází přichází čtyři misky, které vše dokončí jak to čteme zde:

A jeden z těch čtyř živých tvorů dal sedmi andělům sedm zlatých misek, jež byly plné hněvu Boha, který žije po celou věčnost. A svatyně se naplnila dýmem kvůli Boží slávě a kvůli jeho moci a nikdo nebyl schopen vstoupit do svatyně, dokud nebylo dokončeno sedm ran sedmi andělů.“ (Zjevení 15:7,8)

Takže nikdo nemůže vstoupit. Ale když těch 24 starších promlouvá, je už vše jinak:

A Boží chrámová svatyně, která je v nebi, byla otevřena a v jeho chrámové svatyni bylo vidět truhlu jeho smlouvy. A nastaly blesky a hlasy a hromy a zemětřesení a velké krupobití.“ (Zjevení 11:19)

Probíhá během té hodiny, kdy se toto vše děje i Armageddon? Ne, ten je stále před naplněním. Musí se totiž dokončit úplné odstranění Velkého Babylonu, nad kterým truchlí všichni, kdo z něj měli bohatství a moc.

Je tu ale něco, o co mnozí klopýtli, když jsem vysvětloval, že je potřeba vyzvednout archu smlouvy, která je v Jeremiášově jeskyni pod Golgotou. Toto vyzvednutí musí učinit duchovní královské Levitské kněžstvo. Kdo to je?

Ale vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1.Petra 2:9)

Takže to učiní vybraní zástupci ze vzkříšených olivovníků. Oponenti, kteří si myslí, že truhla smlouvy je už v nebi, protože tělesně chápou to, že Mojžíšovi bylo řečeno, že má truhlu vyrobit podle znázornění, které mu bylo ukázáno na hoře Zákona v pustině, která se nachází v Saudské Arábii, že je to kopie, která je přítomna už celou dobu v nebi. Je pro ně, protože je to duchovní oblast nepředstavitelné, že by tuto fyzickou truhlu smlouvy nebeský Otec převedl do duchovní oblasti, do nebe. Jenže na té fyzické truhle je Beránkova krev, dokonalá obětina a protože se zakončuje obětní systém, musí být přítomna tato truhla smlouvy v Boží svatyni.

Boží království už nepotřebuje, aby truhla smlouvy byla přítomna na zemi. Proč? Ti kdo budou žít v tomto Království, tak ti budou zbaveni všech vedlejších ostnů hříchu, jako jsou nemoci, stárnutí a podobně, ale za svůj hřích zaplatí smrtí. Kdo potřebuje mít na očích tuto truhlu smlouvy? Ti co žijí v nebi, aby je nenapadlo znovu to, co napadlo Satana a jeho padlé kamarády, ostatní jeho anděly. Zároveň i nebe bylo znečištěno, takže přítomnost truhly smlouvy, která je smlouvou na věky a je Beránkovou krví posvěcena, posvětí celé nebe. Tak to chápu, proč je potřeba, aby byla v nebi.

Protože je svatá, nemůže se jí dotknout nic nečistého a proto jí není možné vyzvednout dříve, než se svatými stanou ti, kterým toto bude dovoleno. Proto nemohli Židé a Levité truhlu vyzvednout, ale 70 jich bylo při pokusu zabito. Ron Waytt, kterému bylo dovoleno, aby truhlu našel, vše zaznamenal na video, které bude v tom čase promítnuto. Jak vše proběhne nevím, jen mne Otec ujistil, že bude truhla vyzvednuta. Takže víc k této otázce sdělit nedokážu. Jen vím, že to bude triumfální vítězství nad Satanem.

Možná stále nerozumíme tomu, proč jsem zmínil ten verš z Matouše 24:24. Odcitujeme si jej nyní z Markova evangelia:

Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat znamení a divy, aby, pokud možno, zavedli na scestí vyvolené.“ (Marek 13:22)

Kdo je vyvolený? Ten kdo jde do nebe. To je Pravda. Pokud se však zamyslíme do hloubky, vyvolení jsou také příslušníci Velkého zástupu, když už tu olivovníky nejsou. A jim bude převedeno to, že se Satan prohlásí za Krista. Co musíme pochopit? Že v tom čase budou všichni vědět, že Boží království je zde. Co řekl Pán Jehošua?

Ještě chvíli a svět mě již nespatří, ale vy mě spatříte, protože já žiji a vy budete žít.“ (Jan 14:19)

Mnozí oponují tím, že říká, že jej spatří i ti, co jej probodli. Kde jsou? Jsou mrtví a čekají na vzkříšení, ale až za 1000 let k soudu. Tam jej spatří. Takže příslušníci Satanova světa jej nespatří. To je i odpověď všem, kdo tvrdí, že se s ním setkali a viděli jej. Ne. Sám jsem byl Panem Jehošuou povolán v květnu 1989 a podruhé přesně o rok později, jen jsem slyšel, co musím udělat. Až do prosince 2020 jsem nevěděl, čí hlas jsem slyšel a nikdy jsem jej neviděl. Ani v žádném vidění. Chápu proč. Proto jsem velmi nedůvěřivý k těm, kdo tvrdí, že toto se jim stalo.

U apoštola Pavla to bylo tak, že byl plně poučen a mohl jej Pán Jehošua viditelně navštívit. Protože Pavel byl apoštolem pro národy. Mohl jej vidět ve vidění Jan, protože to bylo důležité, abychom pochopili kým skutečně je a mohla být zapsaná kniha Zjevení. Nevěřím však, že do tohoto dne jej někdo jiný spatřil v jeho slávě. Máme jít za viděným, nebo za slyšeným?

Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.“ (Římanům 10:17)

Bylo by to nespravedlivé, pokud by toto Pán Jehošua učinil. Pokud bude odstraněn plevel, pak se ženich asi může zjevit, ale nevěřím, že dříve se to může stát, ač jsem si myslel, prosil jsem o to, aby se to stalo, ale už to nečekám skutečně dříve, než po proběhnuvší válce. Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda je to správné porozumění v Jehošuově jménu.

Mnoho veršů ve 24. kapitole Matouše od toho 14, který se dokončí povoláním olivovníků nahoru, je potřeba chápat tak, že ne všechny jsou určeny olivovníkům. To můžeme pochopit z toho, že část je určena těm, kdo žili v Judeji a v Jeruzalému v letech 66 až 70 n.l., kdy se proroctví na nich naplnila. Dále tu máme úsek, který končí tím, že to bude dnes podobné, jako ve dnech Noema, kdy si ty nerozvážné panny a celý Satanův svět nepovšiml, že už má soužení a že pak přichází tíseň, kterou už lidstvo zná. Proto když čteme o vyvolených a možném zmatení vyvolených, tak se musíme zamyslet, zda už to není o Velkém zástupu.

Více bych rozebral až v některém z dalších článků, protože se v USA děje něco velkého a já to musím teprve prozkoumat, co tam ten Satan vyvádí. Dostaly se ke mne zprávy, že od 18.6. tam probíhají velké přesuny armády. Vše může probíhat proto, že Putin zveřejnil dokument, který odhaluje, kdo potopil mírový proces na Ukrajině a proč se stáhl od Kyjeva v březnu 2022.

Aby to nebylo jen tak smutné čtení, vkládám na konec jedno veselé video, které jsem obdržel během psaní. Takže pozor na různé halucinogenní látky. Video si musíme zvětšit na celou obrazovku. Nejde mi náhled zmenšit.

Fatimská show mne dovedla až k těmto myšlenkám, protože Satan se nevzdává, ale bude chtít naplnit svůj cíl, aby sebou stáhl co největší počet, aby co nejvíc bylo těch, kdo skončí navždy v Armageddonu, ale nebeský Otec chce zachránit každého, kdo jen trochu má šanci se napravit. Proto mnozí usnou ve smrti, aby mohli být přivedeni k životu vzkříšením a tak učinit pokání a porozumět Pravdě.

Kéž je oslavena Boží vůle a kéž je naplněna. Vše zkoumejme, po všem pátrejme, ale jen toho dobrého se přidržme. Chvalme J-aH a chvalme Pána Jehošuu. Buďme ke všem milosrdní a odpouštějme, protože nám nebeský Otec odpustil mnohem více, než my odpouštíme druhým.

Pokoj Vám všem. S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi