Tak nám zvolili prezidenta, aneb jak to je s rozvědčíkem na hradě. Proč řekl, že by se měli Rusové zavřít do internačních táborů

Spread the love

Nechtěl jsem se k tomuto tématu vyjadřovat, ale musím, protože mne pobavila analýza na AEnews, kde už si začínají myslet, že se jedná o hru na dvojitého agenta. Jak jsem oznámil v den voleb, co přesně bylo za symbolikou, která vypadala takto, tak si to znova projděme.

Už druhý den se o tom mluví, co pronesl pan president na rádiu Svobodná Evropa. Abychom to pochopili proč právě tam a proč právě teď, musíme si připomenout hlavní myšlenku samotného článku, který najdeme zde. Napsal jsem, že symbolika obrázku jasně odhaluje, kdo skutečně v ČR zvítězil a kým nový prezident je, komu skutečně bude sloužit.

Pod článek VK na AEnews jsem vložil tento komentář. Schválně, zda pan administrátor, který mne nenávidí až za hrob, schválně, zda ho tam nechá viset. Jsou to přece největší demokrati, kteří něco tak sprostého, jako je cenzura přece nenávidí. Snad proto mám v archivu několik komentářů z minulosti, které nikdy na své diskuzi nezveřejnili. Ač tam nebylo žádné vulgární slůvko, jen nesouhlas, či poukázání na neporozumění. Ale to jistě není CENZURA, když to admin smaže. Pán Jehošua říká, že dobrý strom se neprokazuje slovy, ale podle ovoce, podle skutků.

Proč toto zmiňuji? Protože jsem osobně pana VK žádal, aby svým čtenářům dal možnost se zamyslet a hledat skutečnou záchranu pro sebe a své blízké. Co udělal tento člověk? Nic.

Příloha

Proč jsem pana VK oslovil? Protože mohl ukázat, že ty jeho články a ty jeho proslovy nejsou manipulace, která má jen jitřit spory a ještě dodávat informace o skutečných náladách ve společnosti skrze diskuzi. Jak jsem byl upozorněn už asi před půl rokem, tak část diskuze je vytvářená pomocí určitých lidí, právě pro monitorování skutečných nálad. Takže ne každý, kdo si říká, že je alternativa, je zároveň přítelem těch, kdo chtějí změnu.

Proto vydávám zde svědectví proti redakci, že byla informována, že se nebude moci vymlouvat, že nevěděla.

My si tedy vysvětleme, proč se potvrzuje odhalená symbolika a proč jedná agent Pávek tak, jak jedná. Upozorňoval jsem, že slova nejsou důležitá, ale že jsou důležité konkrétní skutky. Prohlášení na Svobodné Evropě byl skutek, nejenom prázdná slova. Byl to pokyn, aby se všichni s ruským pasem co nejrychleji stáhli s prostor Jevrosajúzu, kdě miněňa nět a platí to i o SAŠA a Vělikoj Britániji. (Evropské unie, kde není žádný vlastní názor a také z USA a VB)

A není to jediný skutek, který tento president ČR učinil. Pod svá ochranná křídla vzal paní, kterou navlékli do róby Bafometa, protože ji elity chtějí spolu se Slovenskem obětovat, jako obětní pannu. Není důležité co oba kdákali do mikrofonu po různých zahraničních schůzkách, ale co probíhalo za zavřenými dveřmi. Nebo si nevzpomínáme na dárek pro Zelenského? Pistole CZ75? Psal jsem, že bude překvapovat.

My starší pamatujeme výborný sovětský seriál 17 zastavení jara, který byl natočen podle určitých zdrojů podle skutečnosti. Tam Štirlic taky musel opičkovat, aby nebyl odhalen. Za druhé světové války se Finsko stalo spojencem fašistického Německa. Tento muž, Juho Kusti Paasikivi, který se stal v letech 1946-1956 finským presidentem, byl velmi vlivný politik, který měl obrovský vliv na armádu Finska během druhé světové války. Jeho zásluhou se nepodařilo Němcům dobýt Leningrad, protože prozradil Stalinovi plány, co má Hitler za lubem a opil celou finskou armádu před plánovaným obsazením Ladošského jezera, aby Němcům a Italům nemohla finská armáda pomoci. Proto když přistál Stalinovi na stůl v roce 1945 seznam těch, kdo by ve Finsku měli být hnáni k odpovědnosti a jeho jméno bylo na prvním místě, tak Stalin jeho jméno přeškrtl a důrazně napsal: „NEŠAHAT!“ .

Protože je Praha hlavním okultním místem světa a víme kdo má projít ve velikém vzteku celou Evropou a už to z té země zaznívá veřejně, tak musí přijít jasný signál všem, kdo se na teritoriu nachází, aby si sbalil svých pět švestek a vrátil se do náruče své matky Rusi, aby neobdrželi část ran, které nejenom Evropu postihnou.

My jsme jen pozorovatelé dějů, které tento svět, jehož nejsme součástí, postihují. Tubalovi potomci, což je Polsko, ČR, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, mnoho Rakušanů, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko se má spojit s potomky Mešecha v tomto Čase konce a mají to být právě tyto země Slovanů, které budou hrát prim, takže v určitou chvíli se něco stane. Nevím co, ale stane a celé to Anglosaské NATO i s jejich plánem Steel rose, kde celou Slovanskou skupinu chtějí podobně jako to dělají nyní skrze Ukrajinu, semlít na maso. Takže Satane, nebude ti to dovoleno, ač válka jistě přijde.

Nebo to nevidíme jak se Satan snaží, když na Slovensko skrze vlastizrádce, kteří byli vysláni do Bruselu, kteří chtějí dostat před zářijovými volbami nějaké represivní složky ze slavné EU a Nato na Slovensko, jen aby Fico a Smer nevyhrál volby? Aby náhodou nedošlo ke spojení Tubala s Mešechem? Pán Fico není žádná výhra, protože je to jen politik v Satanově světě, to a by si někdo nemyslel, že někoho z loutek preferuji. Jen chci poukázat na to, že není vše tak jednoznačné, jak se může na první pohled zdát.

Někdy si říkám, že ten člověk, který je dneska u vlády, zda není vlastně dobře, že je tak gumový, protože až dojde na lámání chleba, tak právě tyto všeho schopní, rádi změní dres, když se jim předloží ty správné argumenty. Pak až vše skončí, tak se jim stejně vystaví účet, aby v tom Osmém království už nikdy nemohli škodit.

Jak víme, vše co se snažím předložit, tak to vždy opírám o Písmo, jeho proroctví, těm věřím na 100%. Proto se stále brodím i tou odpornou politikou, abychom viděli to, co není vidět. Protože je to vše biblické, je potřeba také podle rady Písma jednat. Nebrat na lehkou váhu to, že je nám oznamováno, jak vyváznout z tohoto marasmu (Joel 2:32, nebo 3:5 podle druhu překladu; Skutky 2:20,21; Římanům 10:13). Když nám nebeský Otec říká, že On sám vyučí, tak nebudeme naslouchat nějakým Efraimovým opilcům, jejichž duchovní stoly jsou plné zvratků, ale začneme skutečně toho nebeského Otce, jehož jméno je JeHoVaH, tak jej začneme hledat. Prosit o moudrost, o vedení a naplnění duchem porozumění.

Pak jistě začneme přemýšlet nad tím, proč se pečeť takzvané nevěsty skládá ze dvou jmen, Otce a Beránka, tak jako to čteme ve Zjevení 14. kapitole. Proč JeHoVaH a proč Jehošua? Budeme hledat ty, kdo toto učí, protože to učí samotné Písmo. Nikdo tady nechce nějakou novou sektu. Vždy je to o našich individuálních modlitbách, zda ti co ukazují směr, zda je to v souladu s Písmem v každé čárce a tečce a zda je z textu cítit Boží duch. Potvrzuje se to, co je v tom článku po skončení voleb napsáno? Pokud ano, tak jak je to možné, že jsem něco takového dokázal napsat? Je to má moudrost, když jsem stejně nedostatečný jako ostatní? Přivlastnil jsem si tuto moudrost, nebo vždy říkám, komu patří dík?

Nebo si položme otázku, koho nebeský Otec vede k tomu, aby veřejně napravoval celou takzvanou alternativu, kde působí tajné služby tohoto Satanova světa? Kdo promlouvá otevřeně k politikům, protože jim to skončí na stole díky jejich BISkám a dalším službám? Dělali se v minulosti takové věci sami od sebe, nebo je to v Písmu jinak? Převezměte tuto úlohu na sebe a nastavte vlastní krk a řekněte otevřeně politikům, všem těm mediím hlavního a alternativního proudu, že je to biblické proto a proto, nebo je lepší se dohadovat s druhými o tom, jak správně věřit? Chápeme proč to píšu? Že je už tak za 5 vteřin 12.

Dnes jsem úplně náhodou shlédl část jednoho videa, kde jeden samozvaný učitel Božího slova okřikoval druhé a se slovy: „Buďte rádi, že vás nazývám bratři.“ . Kdybych jej neznal, nebo kdyby si tento šílenec uvědomil, že ty jeho videa sledují někdy i lidé, kteří o Kristu slyšeli jen o vánocích a velikonocích, jak jim to asi zní a to může mít v mnohém pravdu. Byl jsem zhrozen. Sám ještě nedávno obhajoval trojiční učení, nevím jak to má dnes, ale jenom proto, že pochopil co je značka 6.6.6. , tak sám sebe považuje za svatého.

Ani já nejsem svatý. Dokud mne veřejně Pán Jehošua nevzkřísí, tak jak toto mohu sám o sobě říci, nebo si to myslet. Zkusme se zamyslet nad tím, zda máme taková videa točit? Já vím, že je točit nemám a chápu proč. Protože ani pán Jehošua, kdyby byl dnes na zemi by to nedělal. My máme jít za slyšeným, ne za viděným. Jenže to je moc práce něco skutečně smysluplného napsat a vysvětlit, to je jednodušší si pustit na mobilu nebo počítači kameru a emotivně promlouvat a ještě citovat Písmo bez porozumění. Zkusme si uvědomit, že takto to dělá Satan, kde podněcuje k emocím.

Nebo mne zaráží, jak někdo dva dny i s cestou zná něco z Písma a už je vlastně nevěsta a vůbec se nezamýšlí, že ta má nějaký omezený počet. Že v Písmu se mluví o družičkách, pannách. Že Pán Jehošua jasně říká, kdo mu přivádí skutečné ovce (Jan 6:43-45) a po jakém procesu. Po naplnění Jeremiáše 31:34. Potom, kdy se jméno našeho Stvořitele stane pro takto vyučeného člověka SVATÉ, kdy se naplňuje na něm Malachiáš 3:16-18, tak tehdy můžeme říci, že tohoto člověka bude Pán Jehošua znát. Ostatním řekne to, co čteme v Matouši 7:21-23.

Jenže zkoumat takto Písmo, skutečnou Boží vůli, to vyžaduje od nás velkou dávku pokory a také reálný pohled na sebe sama. Pokud se máme o posvěcení Otcova jména, pak je jedno, zda jsme nevěsta, družička či část velkého zástupu. Naši záchranu jsme si ničím nezasloužili a pokud jsme náhodou udělali něco dobrého, tak máme jednat podle Kristovy rady:

Tak i vy, když jste udělali všechno, čím jste byli pověřeni, řekněte: Jsme neužiteční otroci. Co jsme udělali, to jsme měli udělat.“ (Lukáš 17:10)

Jak budu šťastný, když se v Božím království budu krčit někde úplně vzadu. Jak budu šťastný, když na vlastní oči uvidím, že bylo to slavné jméno nebeského Otce posvěceno. Panovat nad vírou druhých? Fuj, to je mi skutečně odporné.

Dávejme na sebe velký pozor, abychom nezažili toto:

Kdokoli se vyvyšuje, bude pokořen, a kdokoli se pokořuje, bude vyvýšen.“ (Matouš 23:12)

Zůstaňme pokorné mysli. Mějme na paměti, že i Eva byla dokonale podvedena a to byl stvořena v dokonalosti. My jsme zrozeni v nedokonalosti s trámem ve svém oku, který si musíme sami vytáhnout tím, že vlastní chyby, kterých se tento trám týká, potřebujeme dokonale odstranit a nesoudit druhé podle těchto našich chyb, že vlastně jednají ničemně jen proto, že my sami bychom takto jednali. Přesně, jak nám to říká Pavel v dopise do Říma 2:1,2. Například.

Zkoumejme i politické události s rozvahou, proč se dějí, ale nespadněme do pocitu, že máme proti procesům bojovat, pokud nenastane něco, kde už se to dotýká nás, naší víry a vede nás to ke kompromisu. Mnozí lidé, kteří touží po změně, tak ti nás budou považovat za nerozumné, protože věří, že tento Satanův svět se dá nějak reformovat. My nechceme Satanův svět, ale Boží království, proto chápeme, že se určité věci musí odehrát. Už jen proto, že jsou předpovězeny a bránit jim, to znamená jít proti Duchu a to je neodpustitelný hřích.

Pokud zůstaneme v Agape a v opravdové důvěře k Otci, pak se jistě postará o to, aby i naši blízcí přežili, podobně jak si to vyprosila prostitutka Raab, skrze jejíž potomstvo se narodil David a také Pán Jehošua. Její víra a důvěra k nebeskému Otci byla stejná, jako Kaleba a Jozua, kterého Mojžíš pod inspirací nazýval Jehošua a jako jediní si z té ničemné generace starších 20-ti let pamatovali, co se odehrálo během vyvádění z Egypta. Proto nezemřeli v pustině. Máme takovou důvěru? Pokud ne, musíme jí rychle získat. Proč? Protože se může stát, že nepoteče voda, nebudou fungovat obchody a podobně. Tehdy budeme muset prosit s vírou, že nám vše bude dáno. Kdo bude pochybovat, ten nic neobdrží.

Dnes vlastně stojíme symbolicky před Jordánem, abychom jej překročili spolu s větším Jozuem, s větším Jehošuou. Je potřeba se nechat obřezat. Ne na předkožce, tak jak to pro potřebu krevní smlouvy museli učinit Izraelité. My si musíme nechat obřezat naše duchovní srdce, protože potřebnou krev za nás už Pán Jehošua prolil. Přicházející válka (Matouš 22:7; Zjevení 9:13-21)), to je ten symbolický Jordán, kterým musíme projít a jen Pán Jehošua v našem středu může ty vody války rozdělit, podobně jako to učinili Levité skrze truhlu smlouvy, protože nad ní se objevovala Jehovova sláva, kde uprostřed ní byl anděl, archanděl, v němž je ukryto jméno Stvořitele nebe a země. Nebyl to nikdo jiný, než sám Pán Jehošua.

Kéž ustanou hádky a rozepře o slova, ale kéž přijde Láska a porozumění s plnou důvěrou k Otci a Beránkovi. Kéž jim prokazujeme chválu a díkůvzdání za vše, co pro nás vykonali.

Pokoj nám všem. Váš bratr a Pánův Otrok Igi.