Tak nám zvolili prezidenta. Bezstrukturní řízení v praxi-analýza z pohledu operace Golgota

Spread the love

Protože nemohu odhalit vše okamžitě (zveřejněno ve 14:00), abych nenarušil to, co je zjevné jen pro nejvýše zasvěcené, protože se musí naplnit proroctví. Ukážeme si nyní, koho si „vybrali“ občané ČR za svého prezidenta. K porozumění nám pomůže tento biblický text:

„A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (Zjevení 13:11,12)

Nebudu nyní rozebírat tento verš, proč to či ono máme chápat právě tak či onak. K tomu máte tyto stránky a lze vše na nich najít. To co nyní udělám je, že verš převedu do výkladu, jak jej díky brodění Písmem a světovými událostmi máme chápat. Co nám skutečně oznamuje.

„V roce 1945 se na světové scéně objeví spojenectví dvou zemí, USA a Velké Británie (beránek se dvěma rohy). Tyto dvě země budou po skončení velkého válečného konfliktu, který byl rozdělen do dvou celosvětových konfliktů, inicializovat vznik politické platformy, politického obrazu uspořádání světa. Obrazem je Organizace spojených národů. Tento obraz vznikl proto, že se v roce 1945 na politické scéně sešlo sedm politických koncepcí, které zde byly postupně vytvářeny od Nimroda, prvního krále světa do skončení velké války. V moři lidské společnosti 9. května 1945 začaly společně existovat tyto koncepce řízení (první divoké zvíře). USA a Velká Británie skrze své kroky zajistila ubité koncepci zvítězit, aby jí lidstvo plně následovalo. VB a USA mohou působit svou celosvětovou hegemonii proto, že manipulují s obrazem, se zástupci skoro všech zúčastněných zemí, kteří se podílí na obrazu vytvořeného skrze OSN.“

Kdy došlo k poslední fázi, kdy beránek připravoval ubité koncepci převzetí světa? Obrázek je za více než 1000 slov.

„Míč je na Vaší straně pane prezidente“ , říká Vladimír Vladimírovič Putin

Co bylo potřeba udělat? Bylo potřeba spustit genovou terapii, která zajistí odstraňování jména Stvořitele, jenž se nachází v buňkách, v její DNA na 46 chromozomech, které člověk dědičně získává. 23 po matce a 23 po otci. Na 10 chromozomu je písmeno J, pak na 5 je H, na 6 je V a na 5 je H = JHVH. Tato chemická vazba je nahrazována vazbou 6.6.6..

Cokoliv 19 zajistilo celosvětovou krizi, která narušila obchod, politiku a uctívání. Tedy to, z čeho se skládá lidská společnost. Pokud víme, že číslo člověka je 6, pak můžeme k obchodu, politice a uctívání přiřadit číslo 6 = 6.6.6.. Kdo byl propagátorem genetické úpravy? Obchod, který se skládá z výroby a prodeje. Politici všech zemí. A v neposlední řadě ti, kdo jsou předmětem uctívání. Televizní, filmové, sportovní, kulturní a náboženské hvězdy. Takže opět tu máme 6.6.6.. A jak to dělaly ty tři šestky? Skrze vydírání, nezákonné nařízení, skrze DONUCOVÁNÍ. Co čteme o tom, kdo to spouští?

„A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu (OSN) divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete. A (OBRAZ) donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:15-18)

Co ovládá obraz a co je jeho součástí? Ovládá národy? Jak?! Skrze vytvořené instituce. Tou nejdůležitější je WHO. Satanistická organizace, která nyní připravuje celosvětový zákon, který začne platit od září letošního roku, kde nikým nevolená skupina Satanistů rozhodne, co je pandemie, jak se bude léčit a kdy všichni musí poslechnout její nařízení. Netýká se těch zemí, které ze satanského klubu vystoupily.

Protože je OSN lidská organizace s mnoha pobočkami, působí na pozorovatele jako prostor, kde se různé země snaží hájit svá vlastní práva. Tak působí na pozorovatele i chování sedmi koncepcí, které vytváří divoké zvíře, kterému je obraz utvořen. Kterou koncepci jakoby ubili k smrti? SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU. Někdo namítne: „Ne, ne, ne, máme tu socialistickou Čínu.“. Ta má k socialismu stalinského typu asi tak daleko, tak jako musí foton ze Slunce k Zemi urazit vzdálenost cca 150 milionů kilometrů.

Jak to vše souvisí s volbami prezidenta ČR? To vysvětluje tento obrázek. Umělec, který koláž pro Tipsport vytvořil, se skutečně vyřádil a jeho hlavní vzkaz je tento:

GAME OVER!!! 8 THE KING COMESS!!!
(Hra je u konce!!! Osmý král přichází!!!)

Dostali jsme spoustu vodítek k tomu, abychom tuto koláž správně pochopili. Takže opět si přečtěme jak si ten celý vzkaz správně přeložit.

Opět bílý podklad. Vše je o duchovních a ne tělesných věcech. Zvolené barvy. Ta co mnohým připadá jako barva bronzu, tak to je ve skutečnosti zlatá barva vítězství na straně jedné a na straně druhé je to barva odpadlé Judy, dnes zastupované Chabad Lubavitch.

Modrá je barva modré krve, strany, která se hlásí ke svému původu z Egypta a jeho napojení na syny Annaka, těch s modrou krví. Jak jsem vysvětloval mnohokrát, je to odkaz na propojení Satana, jeho démonů s lidmi po potopě. Egypťané patřili k potomkům Chama, stejně jako jimi jsou potomci Chazarské říše, kteří přijali hebrejštinu za svůj vlastní jazyk a utvořili dům Sion, sionistické hnutí, kterým skrze potištěný papír vydávaný za peníze ovládli svět politiky, obchodu a celebrit, a také uctívanou vědu ateismu. Vím, že to stále opakuji, ale stále se někdo dotazuje a ne a ne to pochopit…

Takže nás barvy obrazu uvádí do děje. Začněme tedy číst. Opět musíme přistoupit k tomuto obrazu tak, jako by ležel na zemi. První co uvidíme je, že v roce 2023 se ukončuje vzájemné soupeření zlatých a modrých. Hlavním kandidátem zlatých je pan Babiš, démon v kozlí podobě. Později vysvětlím. Vše začíná Osmičkou vpravo dole, která oznamuje, že ten, kdo čte s porozuměním, tak ten musí pochopit, že se jedná o nástup Osmého krále k moci, tak jak to vysvětluje Zjevení 17. kapitola; má jenom jednu.

Zlatí tohoto kandidáta postavili proto, že on zajistil naplnění proroctví o 6.6.6.. Nyní sledujme umístění šestek. Jsou tři a jsou umístěny do prostoru tváře. To nám oznamuje, „Skrze jeho ústa, skrze jeho rozhodnutí a jeho předchozí vládu se nám podařilo označit lidi značkou 6.6.6. podle proroctví v zemi jménem ČR.“. Prostřední 6 je na jeho nose, což je symbol LHANÍ.

Celé období Vám to modrý kandidát na televizním kanále Primy říká, že on bude mluvit pravdu a přeje si, aby těm, kdo lžou, narostl dlouhý nos. Tak všechny diváky směřuje k této koláži. Proč? To vysvětlím, až se dostanu k němu a jeho číselnému vzkazu.

Šestky utváří pyramidu, což je odkazem na pyramidu moci, že vše je řízeno touto strukturou:

Někdo velmi vtipně vysvětlil, o co tu jde

Nad osmičkou je velká trojka, ta oznamuje, že to co čteme je Pravda a nesmíme o tom pochybovat, že vzkaz bude naplněn. Dále se po celé koláži objevuje tento symbol.

Pac man-papající muž
pac man – sváteční logo Google

Ten nám říká: „Od dětství jsme s vámi hráli tuto hru, kdy jste konzumovali námi předhozené věci a mysleli jste si, že vyhráváte.“

Důležité je to kolečko na čele Babiše, které požírá devítku. Ta je obrácenou šestkou, takže je umístěna v čelním laloku, v místě přemýšlení. To nám oznamuje:

„Naše uvažování je duchovní, proto jsme vám ten pocit, že něčemu z naší hry rozumíte, předhodili skrze mysl zlatého kandidáta.“ Proč?

To je ta 7 u jeho pravého oka, protože to je dokonalý plán nejvyššího bezstrukturního řízení. Jak jej bylo dosaženo? To vysvětluje dvojka. „Použili jsme jej jako dvojitého agenta.“ Kde dvojku nacházíme? Vlevo.

O něco jednodušší je zúžený pohled na základní rozčlenění mozku na dvě hemisféry – levou a pravou. Hlavní funkcí levé hemisféry je lineární zpracování informací, logika, postupný analytický proces a nepřetržité spojení s našimi minulými zkušenostmi uloženými v paměti. Je určená pro vnímání a plánování času (citát z internetu).

Rýpalové by mohli říci: „2 je ale ve skutečnosti na pravé straně mozkové hemisféry.“. To by platilo, pokud by to řídil samotný Babiš. Jemu ty jejich myšlenky byly vkládány právě tou pravou hemisférou. Je Babiš vysoce inteligentní člověk? Odpovězte si sami. Pokud jsem měl možnost vnímat jeho vzestup, pak je to velmi podobné, co se povedlo udělat skrze bezstrukturní řízení s Donaldem Trumpem. Není náhodou, že mají společnou fotku. Oba jsou ze stejné stáje. Oba jakoby patří Chabadu, oba byli získáni v čase, kdy se rozjela operace Golgota a oba prosazovali genovou úpravu co to jen šlo. Přátelé z hnutí Q anon budou zase plakat, že to tak Trump přece nemyslel. Myslel, a je to hra, tak jak vám to například říká kolektiv TO MÁŠ MARNÝ.

Vás měl popcorn uklidnit, abyste se do té hry nezapojovali, protože to by jim narušovalo ještě vyšší hru, která se jmenuje OPERACE GOLGOTA. Všichni jste většinově spojeni s esoterikou prostřednictvím bílého kouzla, tedy bílé magie. Jste přece bojovníci světa. Brzy i vy porozumíte tomu, jak VELKÁ TMA TO BYLA. Bude vám projeveno milosrdenství, protože jste byli dokonale podvedeni. Jen musíte činit pokání.

Co dělá pravá hemisféra:

„Pravá hemisféra tedy ovládá levou část těla. Zároveň má na starosti to nejdůležitější. Pravá hemisféra zabezpečuje funkci vegetativního systému. Vegetativní systém zahrnuje dýchání, trávení, pocení. Celé nervové vnímání spadá pod pravou hemisféru. Stejně tak i smysly jako je chuť a čich. Odpovídá za prožívání emocí, radosti nebo úzkosti. V pravé hemisféře sídlí naše tvořivost, fantazie, rytmus a nadání pro hudbu. Umožňuje nám vnímat barvy, tvary, obrázky. Díky této části mozku se umím zasmát nebo dojmout k slzám. Pomáhá nám přemýšlet v souvislostech a udržet myšlenkovou nit.“ (více zde).

Co oba milují? Něco tvořit, být výjimeční. Takoví lidé si nedělají starosti, zda někdo pro jejich tvořivost umře, trpí a podobně. Chabad udělal jednu velkou chybu a tím odhalili, kdo za Babišem stojí. Babiš přišel do České televize jako napravený hříšník, které odpustil. Když jsem to viděl, musel jsem se smát. Proč? Protože démon, který jeho tělo používá, dokáže mnoho věcí, ale kát se, to skutečně ne. Trochu napovím obrázkem.

Listopad 2021 Žijeme v Čase konce, to je třeba pochopit

Jak se tím Chabad odkopal? Chtěl tímto gestem oslovit jimi ovládané ovce v katolické církvi.

Nyní se přesuneme na druhou stranu, tu levou.

„Náš dvojitý agent dokonale splnil svou úlohu v naší hře.“. Čteme odspodu zprava doleva. Celé je to o akci 6.6.6. (proto je ta poslední šestka opět umístěna do levé strany, která je opět správně na pravé straně, kde se vše totéž odehrává, jako u Babiše). Záchrana, nebo také zaščíta, jak jsem vysvětloval, co znamená písmeno ZET zde, přichází s Osmým králem. „Této hře musíš věřit.“. Číselný motiv se opakuje a je zdůrazněn, že tomu všemu máme věřit právě tajemnými čtyřkami, které se dají zapsat 2+2=4. To je opět odkaz na tento biblický vzkaz, který je Chabadu srozumitelný:

„Jestliže ti však nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá záležitost byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků.“ (Matouš 18:16)

2+3=5 . A to krásné písmeno ZET vloženo do špičky nosu, které je geniálně vytvořeno jako špatně napsaná dvojka, tak to je vzkaz modrým. „Toto je náš koníček, kterého jsme ti králi Jihu nasadili do NATO, aby posloužil potřebám Osmého krále.“. A jak osmičce rozumí slavná kabala, která se řídí knihou MRTVÝCH? Bylo by dobré si poslechnout:

Jak z videa chápeme, je to číslo 8, číslo antikrista, tedy toho, kdo se staví na odpor proti Kristu a kdo bude se chtít za něj vydávat. Proč? Protože Kristovo jméno není ani Jesus, ani Ježíš a ani Ješua, ale Jehošua. Toto se má stát podle několika veršů v Písmu a všichni, kdo se trochu s Písmem seznámili, to ví.

Tím, že tam je osmička 4x, je opět velice zdůrazněno, 2+2. Co to znamená, už víme.

Jak rozumět nápisu na čele? Zde musíme chápat, co znamenají ty bílé čáry. To není to známé: „Čím více pruhů, tím více Adidas.“. Ne, to je odkaz na volební průzkumy, které bezstrukturně řídí operace Golgota, aby zajistila do čela, koho chce.

„Pyramidu Vaší moci jsme Vám narušili takovým způsobem, že ani jedna Vaše strana nemůže nad námi zvítězit ve válce, kterou proti nám vedete.“. Proč? „Protože volební průzkumy manipulujeme tak, aby to naše bezstrukturní řízení zvítězilo nad člověkem (to je ta velká 6) a věřte tomu, že vše se dovršuje podle Pravdy (to je ta položená 3).“

Celý článek jsem zapsal ve čtvrtek 26.1.2023 před druhým kolem voleb a je zveřejněn 28.1.2023 ve 14:00 hodin.

Celá koláž oznamuje to, že je jedno, který kandidát zvítězí, protože Praha, o kterou se modří a žlutí perou, připadne tak jako tak Osmému králi, který si ve svůj čas dosadí svého vlastního správce. Je to také oznámení, že se nebude čekat na inauguraci. Proč? Protože oba kandidáti slouží operaci Golgota. Jak to potvrzuje soudruh Pavel?

Pokud si poslechneme rozhovor soudružky Bobošíkové, která odvysílala svůj pořad Aby bylo jasno, odhaluje v něm mnoho o generálovi Pavlovi, že je dvojitý agent. Kdo si poslechne tento pořad, pochopí, proč se dostal do NATO. Proč v roce 2018 odešel z armády. Kontrolní otázka SOUDRUZI: „Od kdy tu máme Čas konce?“. Správnou odpověď najdeme na těchto stránkách. Jistě je to vše jen náhoda, že odešel právě v tom čase do Bruselu, aby tam předsedal.

Jak uvádí WIKIPEDIE, je to tříletý post od června do června. Jaká to náhodička, že odešel z tohoto postu těsně před 16.7.2018, kdy bylo králi Jihu, agentovi operace Golgota nařízeno, aby uchopil míč a připravil králi Severu, pozdějšímu Osmému králi, cestu.

Game over Chabade! Game over Kabalo, dome Sion!

Pokud správně rozumím, putovní pohár právě přistál v ruce posledního vítěze. To znamená, že hodinová vláda Osmého krále právě započala. Jak bude vše dlouhé ve skutečném čase, to teprve poznáme. Chabad měl rozumět, že se to stane, protože jsme si to vysvětlovali zde.

Operace Žukov. Úmyslné nebo neúmyslné nepochopení Valerie Pjakina?

Nyní se zkusme zamyslet nad událostmi, které se dějí na straně krále Severu. Valerij Pjakin se už nějaký čas zabývá tím, co představuje generál Gerasimov. Přirovnává jej k maršálu Žukovovi, který na počátku Velké vlastenecké války stál mezi těmi, kdo zradili SSSR při útoku Německa na Sovětský svaz. Jak z dějin víme, vojenské velení před válkou úzce spolupracovalo s nacisty. Probíhala různá školení německého vojenského personálu v samotném Sovětském svazu. Dům Sion připravoval svou operaci, kterou chtěl rozparcelovat SSSR prostřednictvím Německa na plně podřízené gubernie, aby se dostal k nerostnému bohatství, například na Sibiři. Plán byl takový, že armádní síly, které Stalin úspěšně modernizoval, budou řízeny zaprodanými generály.

Valerij Pjakin několikrát vzpomenul například na jednoho generála, který den před útokem na SSSR stáhl letecký personál a letadla poslal na civilní letiště, kde si je pak německá armáda převzala a dala k dispozici Finům, Maďarům a podobně. Ze Sovětského svazu si díky propagandě domu Sion a Chabadu dělá legraci celý svět. Ale něco jen pro zajímavost – první proudový motor byl vyvinut v SSSR v roce 1935. To takzvaně šikovné Německo ho mělo až v roce 1937 a nebylo to o jeho nápadech. Jedná se tedy o to, že Stalin měl ve svých řadách pátou kolonu, která obsadila armádní špičky. Tu částečně eliminoval Berija, když Stalin zjistil, co mu dům Sion připravil skrze vnucený hladomor na Ukrajině v roce 1934, kde Trockisté jednali s tamními sedláky skutečně nevybíravě. Protože Rothschild vlastnil 50% národní banky Sovětského svazu, musel Sovětský svaz jít Rothschildovi na ruku a zachránit USA před hladomorem.

Stalin potřeboval kontraktory na svou modernizaci, kterými si dům Sion připravoval cestu k plundrování nerostných surovin až bude porcovat ruského medvěda. Tento plán porcování měl připraven už na roky 1917 až 1922. Lenin patřil Chabadu, takže to nevyšlo. Když si NKVD šla pro některé zrádce v roce 1941, dostala se i k budoucímu maršálu Žukovovi. Tehdy dostal Žukov možnost se rehabilitovat a zrádce převést na stranu Stalina. Stalin svou pomstu připravil dokonale, protože Žukov dostal za úkol porazit ty, kdo jej naverbovali. Tím dal najevo, že zrada se dá otočit proti svým nepřátelům.

Brzy to budou dva roky, kdy obdržel král Severu zprávu od samotného nebeského Otce, JeHoVaH Boha, že je mu dáno ukončit vše (s) Velkým Babylonem. O této zprávě věděli jen tři lidé. V.V.Putin, Sergej Šojgu a Valerij Gerasimov. Protože spočinul Boží duch na severu a bylo potřeba jednat moudře tím, že se slavný kolektivní západ chytne do své vlastní pasti, byla připravována speciální vojenská operace na Ukrajině. Do čela byl postaven Gerasimov. Ten byl po naoko zpackaném útoku na Kyjev odvolán a nahrazen. Cíl byl stejný, jako v době Žukova, odhalit ty, kdo zradili v nejvyšších patrech armádních struktur.

Byl vytvořen potřebný prostor pro částečnou mobilizaci. Pokud se vrátíme k obrázku, tak pokud by tvůrce chtěl přidat trochu více žluté, pak by bylo jasné na první pohled, že vše je o Ukrajinském dobrodružství kolektivního západu a Chabadu, kteří Ruskou federaci do tohoto konfliktu vmanévrovali skrze jimi ovládané loutky. Opět jsem to vysvětloval už dříve. Něco najdeme například zde. Ukrajinská vlajka se skládá:

vlajka Ukrajiny

Vodorovné pruhy mají ty země, které pro procesy řízení plní jen podřadné věci, jako je například mlýnek na maso. Svislé a tady v koláži je odkaz na Ukrajinu ve svislém provedení, to znamená, že Ruské federaci posloužila k tomu, aby byl vytvořen plánovaný Osmý král. Abychom se vrátili ke Gerasimovi, tak tomu byla na západě vytvořena velká glorifikace, protože představil určitou strategii, která posloužila k operaci Žukov. Berme prosím toto označení, jako můj pracovní název. Západ musel uvěřit tomu, že Rusko zradil. Jedině tak se mohl dostat k těm skutečným zrádcům.

Analytik Michal Svatoš sepsal krásně po lopatě úmyslné chyby, které Rusko a jeho armáda udělaly během cca 10 měsíců, aby se do čela velení ruské vojenské operace mohl vrátit Valerij Gerasimov. Článek najdeme zde. Otázkou zůstává, zda Valerij Pjakin chápe a tím jen odvádí pozornost, nebo mu to, coby mluvčímu operace Golgota, bylo utajeno. Obě možnosti mají svou logiku, ale ten vztek, který při vysvětlování úlohy Gerasimova byl dost autentický, takže mu to zapomněli asi sdělit.

Takže co říci závěrem. Jak jsem vysvětlil už v článcích o prezidentských volbách, koláž opět potvrdila, že skutečným cílem bylo dosadit na pražský hrad někoho, kdo bude plnit zájmy, buďto domu Sion anebo domu Chabad, kdy ta první strana touží po zničení okultního poháru jménem Praha a ta druhá po jeho zachování. Protože platí:

KDO OVLÁDÁ PRAHU, TEN OVLÁDÁ SVĚT

Díky dvojitým agentům získal tento pohár král Severu, Osmý král. Zda bude toto město zničeno v další fázi války, to teprve uvidíme. Proč? Protože je tu stále Miloš Zeman, který do inaugurace nového protektora jasně vzkázal, že ČR do války aktivací článku 5 příslušné dohody zemí NATO vtáhne. Pak tu máme slavnou tajnou dohodu jménem Kyjevsko-doněcká úmluva, která má být ratifikovaná do konce měsíce. Novinky o ni vydali tuto zprávu zde.

Čtvrteční předvolební debata je potvrzením celé analýzy. Oba pánové se dohodli, že nebudou mezi sebou bojovat. Proč asi? Článek najdeme ze Seznamu zde.

Nezbývá nic jiného říci oběma kandidátům než: „MALADCI“. Všem těm rozhádaným, kteří svým prarodičům například vytahovali volební lístek toho, koho oni k smrti nenávidí: „ZASE JSTE BYLI PODVEDENI.“. Těm, kdo mé články o volbách pochopili, jako podporu agentu Burešovi: „Nikdy jsem neřekl, že on je menší zlo. Jen jsem odhaloval, o co se hraje, jsem přísně neutrální, PROTOŽE NEJSEM ČÁSTÍ TOHOTO SVĚTA.“. Všem takzvaným následovníkům Krista, kteří se zúčastnili této volební hry: „JSTE ČÁSTÍ TOHOTO SVĚTA. POKUD JÍM BÝT NECHCETE, ČIŇTE POKÁNÍ, PROTOŽE SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ PŘIBLÍŽILO!!!“. Proč? Protože je psáno:

„Slunce (USA a Velká Británie) se změní v tmu a měsíc (EU) v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na (duchovní) hoře Sionu a v (duchovním) Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:31,32)

Koho nebeský Otec JeHoVaH (Jehova) povolává na poslední hodinu? O tom je předchozí článek.

Jak vždy doporučuji, je potřeba vše zkoumat duchovně. Dělá se to tak, že sami prosíme našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) v Jehošuově jménu, zda je toto porozumění skrze Jeho svatého ducha. Jsem jenom člověk.

Nebeský Otče, Pane JeHoVaH (Jehovo), dej nám všem prosím moudrost, Svého svatého ducha. Odpusť nám naše hříchy, protože jsme jenom lidé. Naplň svou vůli. Učiň prosím Tě, to co jsi slíbil ve svém slovu v Malachiášovi ve třetí kapitole osmnáctém verši, skrze naše naplnění Tvým duchem, aby jsme se mohli uzdravovat a uzdravili se. Otevírat těmito skutky oči slepým a uši hluchým, kteří byli tak jako my podvedeni, když jsme nekráčeli cestou Života, po které máme chodit. Milovaný Králi a Vykupiteli Pane Jehošuo, přimluv se za tuto naši modlitbu u našeho nebeského Otce, ať je vyslyšena. Vezmi na sebe náš hřích, aby bylo posvěceno Otcovo jméno před očima těch, kdo nevidí a neslyší. Kéž nalezneme ve Vašich očích přízeň. A kéž se tak stane. Amen a Amen.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Tak nám zvolili prezidenta. Bezstrukturní řízení v praxi-analýza z pohledu operace Golgota

  1. Jaroslav Štefec potvrdil má slova o tom, čí kandidát zvítězil.
    https://www.youtube.com/watch?v=Sw013iQ4bBg

    Proč jsem zvolil slovo protektor?

    Protektor je člověk, který je lidem dosazen jako nejvyšší představitel dané země, hájící zájmy těch, kdo jej lidem dosadili. Když to udělají skrze volbu, která je jen řízenou hrou, tak jak to vysvětluje Václav Klaus, že se vytváří poptávka skrze ovládaná media. Je to vždy dosazený člověk. Aby bylo zajištěno, že tam bude takový člověk, musí být dva kandidáti, kteří oba slouží cizím zájmům, ale jednoho z nich si lidé vyberou.

  2. Tak jsem si říkal, kde ČR vezme potřebných 1,5 milionů branců? Když se dívám na počet voličů vítěze a vydělím to dvěma, protože předpokládám, že genderově vyváženě volba proběhla, stačí oslovit tu mužskou půlku, která vhodila lístek pro vítěze.

Comments are closed.