Věnujme asi deset minut svého života tomu, abychom na konkrétním příkladu pochopili, jak je s člověkem manipulováno

Spread the love

Toto video je vytvořeno už v roce 2015, tedy o 5 let dříve, než začala probíhat show Cokoli 19. Dívejme se a přemýšlejme.

Proč musíme být kritičtí? Proč potřebujeme vedení nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem ve jménu Pána Jehošuy Krista? Abychom nebyli podvedeni. Manipulace je podvod. Únos naší mysli, abychom jí neměli pod svou kontrolou.

Kéž se nám to neděje. Váš bratr Igi