Zajímavé zprávy, které se ke mne dostaly. Král Severu ovládl Bachmut, nejdůležitější strategický bod pro ovládnutí Donbasu. To není vše.

Spread the love

Včera v noci se objevilo na netu video, kde skupina Wagner v Bachmutu tančí s vlajkami svého pluku a oslavuje plnou kontrolu nad Bachmutem. Pokud rozumíme tomuto strategickému místu na mapě, pak Chazaři utrpěli další porážku a jejich sen o nové Khazárii se jim rozplynul. To však není vše.

Podle čínských médii, která zveřejnila jiné video, začal král Severu ničit po překročení hranic Ukrajiny přímé dodávky zbraní, jenž dodávají země NATO a EU. Nezůstalo ušetřeno nic, jak ukazuje video. Dá se z toho vyvodit jediné, že započnou výběrové mobilizace, protože Chazar chce svou zemi zpět. Že tomu tak skutečně je, tak to potvrzují i zprávy na českém mainstreamu, kde se Ukrajinci připravují na útok směr Jih. Proto Zelenskyj bubnuje, že potřebuje lodě, letadla a tanky. Kdo je má obsluhovat je jasné, Ukrajina na to nemá kapacity.

Tím, že začal král Severu ničit techniku hned za hranicemi 4.3.2023 je důležitý další moment, aby se mohlo dokončit proroctví. Věřím, že se brzy naplní vidění, které jsem obdržel létě minulého roku. Zelenskému se zřejmě nepodaří utéct. Rusko jej chce živého. O to se mají postarat Kadyrovovi muži. Pokud by král Jihu tvrdil, že je na jeho území, pak to nebude skutečný Zelenskyj. Jak mi bylo ve vidění ukázáno, bude fašismus nad Evropou svinut jako roztažená žíněná pytlovina a nebude znovu nalezena. Rychlost, se kterou se to stalo, tak to nikdo nepředpokládá.

Ti, kdo ví, že záchrana má přijít skrze tyto texty:

„Slunce (USA a VB) se změní v tmu a měsíc (EU) v krev před příchodem velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne. A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32 nebo v jiných překladech 3:4,5)

„Ale Petr povstal s jedenácti a pozvedl hlas a pronesl k nim tento výrok: Judejští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, ať je vám to známo a dopřejte sluchu mé řeči. Tito lidé vskutku nejsou opilí, jak se domníváte, neboť je třetí denní hodina. Naopak to je to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Joela: A v posledních dnech, říká Bůh, vyleji něco ze svého ducha na tělo všeho druhu a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat a vaši mladí muži uvidí vidění a vaši starci budou snít sny; a dokonce i na své otroky a na své otrokyně chci vylít v těch dnech něco ze svého ducha a budou prorokovat. A chci dát předzvěsti nahoře v nebi (na politickém nebi) a znamení dole na zemi (rozdělení skrze), krev a oheň a kouřovou mlhu; slunce (USA a VB) se změní v tmu a měsíc (Evropa EU) v krev, dříve než přijde Jehovův velký a skvělý den. A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů)

To, co přišlo za apoštolů, to byl jen závdavek. Proto vám říkám: „Neděsme se!“ . Přichází den a je skutečně na dosah ruky, kdy toto vylití bude pro rok dobré vůle od JeHoVaH (Jehovy) Boha. Tak Otec pošle pomocníka, kterého také my obdržíme. Ještě není konec. Jaký den Otcova hněvu má prorok namysli? Je to ten, o kterém se mluví ve Zjevení 9:13-21). Vše pak bude završeno na úplném konci pro ničemného armageddonem a pro spravedlivého Božím královstvím.

Pamatujme tedy na tento výrok:

„Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:10)

Je tu mnoho těch, kteří pod emocemi chtějí do dění zasáhnout a chtějí do rukou brát symbolický meč. To však je skutek neposlušnosti a nedostatek víry. Pokud chápeme, o co v tomto konfliktu jde, nemůžeme stát na straně ani krále Jihu a ani krále Severu. Pomocník nás vyučí, co máme mluvit. Prosme tedy úpěnlivě o tohoto pomocníka nejenom pro sebe, ale pro všechny, aby žádný spravedlivý nezahynul.

Protože jsem stejně jako Pavel, nebo Apollos jen člověk, mohu jen ukazovat směr. O moudrost a vedení musíme prosit nebeského Otce, aby byl vidět duchovní vzrůst, jenž působí nebeský Otec. Kéž se to stane. Zda vidím správně, na to se ptejme Otce v Jehošuově jménu.

Pokoj nám všem s Agape váš bratr a Pánův otrok Igi.