Projev Vladimíra Vladimíroviče Putina v 10:00 hod středoevropského času 21.2.2023

Spread the love

Když jsem si přečetl titulky některých internetových mainstreamových serverů v ČR. Jejich reakci na proslov prezidenta Putina k národům Ruské federace, očekával jsem, že to bude v negativním narativu. Miluji, když si vyslechnu vždy originál, než předžvýkanou informaci, pokud to jde. Co jsem tedy slyšel já v jeho skoro dvou hodinovém proslovu?

Shrnutí situace, proč po 8 letech Rusko spustilo speciální vojenskou operaci. Souhlasit či nesouhlasit s argumenty můžeme jen tehdy, pokud dovolíme oběma stranám předložit své argumenty. Jako nezávislí pozorovatelé si pak musíme udělat vlastní názor.

Naše mainstreamová media raději citují lež nějakého cizince, který tvrdí, že Vladimír Putin se zmiňuje o mimozemšťanech. To jsem já skutečně v jeho proslovu neslyšel. Kde to slyšeli ti, co články psali? Rád bych, kdyby mi ten úsek v proslovu ukázali. Přednost pana Putina je v tom, že vždy mluví velmi srozumitelnou spisovnou ruštinou, takže není problém mu rozumět, pokud jsme rusky nezapomněli.

Po shrnutí příčin speciální vojenské operace zaměřil svou pozornost na sociální a ekonomický rozvoj Ruska. Kdo ví, co je to socialismus stalinského typu, ten ví, co k lidem v ruské federaci pronesl. Této oblasti věnoval největší prostor svého projevu. Zaznělo v něm to, že budou poskytnuty konkrétní bezúročné půjčky na konkrétní projekty, aby bylo cílů do roku 2025 dosaženo.

V závěru se vrátil k tomu, co se děje kolem Ruské federace v zahraničí. Vzpomenul, že USA se dožadují osobní kontroly strategických sil RF. Vysvětlil, že pokud druhá strana, která je v alianci s Francií a Velkou Británií, které také vlastní a modernizují své jaderné zbraně, toto RF umožní, nemá RF problém umožnit inspekci i na svém území. Musí to být za rovnocenných podmínek. Pokud však zaznívají z úst kolektivního západu slova o tom, necituji přesně, že Rusko musí být strategicky poraženo za každou cenu, RF nikdy na inspekci nekývne, protože už byly provedeny speciálně upravenými drony útoky na ruské strategické cíle. Jen hlupák, to je mé slovní vyjádření, které doslova takto nezaznělo, ale bylo takto myšleno, by dovolil svému nepříteli, aby se procházel přímo na místě umístění strategických sil obrany RF, když Rusko ví a nepřítel se tím netají, že jej chce strategicky porazit.

Kdo má zájem si vyslechnout celý projev a vidět to, co oznamuji přes 7 let, že Rusko obnovuje bez revoluce socialismus, pak si klikněte zde. Je to v ruštině. Zda je to důkaz o tom, co mi bylo Svatým Duchem odhaleno a proč o tom stále píšu, to posuďte každý sám. Nejlépe v modlitbě k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Pokoj nám všem. Váš bratr a přítel Igi