Úvaha nad tím, proč stále prosím: „Sami se dotazujme našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy), toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU (BOHA), prostřednictvím jména PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA (Jehošuy) Pomazaného (Mešiah, Krista)

Spread the love

Poslední události mého osobního života mne již nějaký čas vedou k této úvaze, abych jí sepsal. Kéž budou mé myšlenky srozumitelné a správně pochopeny.

Nebezpečí, které může někoho přivést ke klopýtání, bych rád popsal nejprve na svém vlastním životě. Když jsem začal poznávat Písmo, byl ke mne a mé bývalé manželce přiveden bratr, který byl naplněn Otcovým duchem. Mysleli jsme si, že je snad něco jako anděl, když nás poučoval přímo z Písma. Byl mírné povahy, velice pokorný muž, s tou největší láskou nejenom k Otci, ale i k Panu Jehošuovi. Stal se mi velkým vzorem a do jisté míry modlou.

Ve správný čas nás nebeský Otec rozdělil. Protože jsme tehdy poznávali Pravdu a jeho vyučovací metody byly velmi podobné těm, které používal samotný Jehošua, bylo to velmi krásné období. Prožil jsem si také to, že jsem se musel velice pokořit, protože přijmout Pravdu a změnit své uvažování, protože jsem si naivně myslel, že už jsem vše pochopil. To nebylo úplně snadné.

Když jsme se s bratrem opět po delší době potkali, došlo u mne k velkému rozčarování, že i on má chyby. Že uvažuje v určitém směru tělesně, že není andělem. Byl to člověk. Už jsem tohoto bratra neviděl cca 20 let, přesto na něj vždy s Láskou vzpomínám a přeji si, aby dosáhl alespoň na záchranu.

Čas od času se setkávám s tím, že i mne někdo vnímá více než služebníka jako svou modlu a představuje si mne, jako někoho bez chyb. Když pak chybu najde, často v čase, kdy už nemám čas se mu věnovat, jak to bylo dříve, klopýtne. Pak se dozvídám, že jsem tím, či oním.

Někteří klopýtají například o mé kouření. Nikdy jsem se tím nechlubil, fakt není čím, ale také to netajím. Ano mám chyby. Z pohledu mnohých bratrů a sester to je něco odporného. Byl mi tento zlozvyk dán jako osten. Mohu všechny ujistit, že mne tento osten trápí a udržuje mne ve velké pokoře. Zda je to něco v očích našeho nebeského Otce tak špatného, co mne zavrhuje, pak se musíme ptát jej. Podle posledních archeologických nálezů byl tabák užíván jak v Egyptě za dob faraonů, tak byl také používán v Izraeli a byl například částí složení kadidla.

Nikdy jsem nikomu neřekl, že má všem mým myšlenkám věřit, ale vždy jsem vybízel a budu vybízet k tomu, abychom se sami dotazovali. Snažím se ukázat směr, kterým mne duch vede. Jako každý člověk, který si zamiloval Dobrou zprávu o Království, i já jsem stále ve velkém očekávání, kdy vše dospěje ke svému konci. To přirozeně vedlo k tomu, že jsem určité vidění, které jsem obdržel, kde mi bylo odhaleno období večerů a jiter, že jsem nesprávně vyhodnotil další čas, který mi byl ukazován. V Habakukovi čteme, že se má určité vidění jakoby opozdit, ale neopozdí se. Zda měl nebeský Otec právě toto namysli, to se opět musíme ptát samotného nebeského Otce.

Dále se někteří zajímají o to, zda pracuji? Je práce věnovat se 24 hodin potřebám druhých? Je to potřebná práce? Pokud ano, znáte správnou odpověď. Mimo čas, který věnuji těm, kdo jsou na počátku svého vztahu k nebeskému Otci, se také starám o potřeby mé 89 leté maminky a její sestry, mé nevidomé tety.

Někteří z Vás vědí, že si zavoláme i ve 3 ráno, pokud je to potřeba. Kdo mne tedy živí a stará se o mé potřeby, protože i já musím hradit náklady? Vždy prosím Otce, zda mi sám může toto obstarat. Neprosím, jen opravdu výjimečně o pomoc někoho konkrétního a to je vždy člověk, který mne zná a ví o mne skutečně vše. Nikdy jsem nezneužil Vaší dobrotu a nežádal jsem Vás o přispění.

Někteří ví, že jsem od ledna letošního roku věnoval velký čas určité ženě, která přišla na tři měsíce pod mou střechu, protože jinak by musela být nadále v takzvaném léčebném zařízení. Nemohu nyní vzhledem k ní být více sdílný. I o to mnozí klopýtají. Měl jsem jí poslat na ulici? Vy co to soudíte, zkuste se zamyslet, zda vy sami máte tu zkušenost. Já ji mám, necelý rok jsem takto žil před 13 lety. Nikomu bych nepřál to, čím si za svůj život prošla. Ač si za mnohé mohla sama, to co jí panovník tohoto světa provedl, by vydržel jen málo kdo.

Přesto jsem se v tom čase dopustil něčeho, co mne trápí a chci varovat i ostatní, jak nebezpečné je si myslet, že už nás Satan nepřehraje. Slíbil jsem jí, že už jí nikdy nepošlu zpět. Byl jsem tak arogantní, že jsem toto několikrát prohlásil, proto aby měla pocit bezpečí, že se toto nestane. Já hlupák jsem si myslel, že když jsem jí měl pomoci přivést jí k Otci, aby jej nalezla, zamilovala si jej jako já, že mi v tom bude Otec svým duchem nápomocen natolik, že to už nedopustí. Je zpět.

Byl jsem jako Mojžíš, který nesprávně formuloval své slovo u vod Meriba, kdo se o to může postarat a nevzdal jsem Otci poctu. Co mne k takové pýše přivedlo? POZNÁNÍ, které mi bylo dáno jako dar. Tak se na mne splnil text Písma, že pokud se nedržíme Agape, Lásky na zásadách, budeme naduti pýchou a budeme si myslet, že pevně stojíme.

Proč Vám to vše sděluji. PROTOŽE JSEM JEN ČLOVĚK, HŘÍŠNÝ ČLOVĚK. Jako člověk mohu vyjádřit určitou myšlenku, která může plynout z mé moudrosti a může někoho zavést na scestí! Proto Vás stále vedu k tomu, abyste se dotazovali k Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu v Jehošuově jménu. Vytvářeli si svůj vlastní osobní vztah s Otcem i Kristem!

Nikdy jsem netoužil jako mnozí, jít do nebe, panovat s Panem Jehošuou. Necítím to tak ani nyní. Proč? Protože nejsem v mých vlastních očích hoden takové odměny, která je spojena s obrovskou odpovědností. Být posledním v Božím království, ten nejmenší zde na Zemi, je pro mne skutečnou odměnou. To neznamená, že bych nechtěl vidět našeho nebeského Tatínka, Pana Jehošuu v jeho slávě, ale představa co bych tam já ničemný pohledával, to fakt nemám ponětí. Prosím, přestaňte si mne idealizovat jen proto, že něco napíšu. Pokud je to moudré a slouží to k Otcově chvále a ke chvále Pana Jehošuy, tak to není z lidské moudrosti, ale jsem jen oznamovatel, kterému byla projevena nezasloužená laskavost.

Proč jsem žádal o dar na chod webu? Protože jsem potřeboval ujistit, že mne nebeský Otec úplně nezavrhl pro mé jednání a zda bude i nadále toto mé snažení podporovat, jak pomoci druhým pochopit, kde se nacházíme v proudu času. Pokud by byl samotný příspěvek vyšší, použil bych jej ne pro sebe, ale pro někoho, komu by dané prostředky pomohly.

Toto jen dodávám pro ty, kdo si myslí, že bych si za ně koupil cigarety. I taková myšlenka zazněla éterem.

Mrzí mne, že jsem musel takto vztáhnout Vaší pozornost na sebe, ale snad mi rozumíte, proč jsem to potřeboval sdělit.

Kéž máme Pokoj od našeho nebeského Otce i našeho Krále, Jehošuy Krista.

S Agape Váš bratr Igi

2 thoughts on “Úvaha nad tím, proč stále prosím: „Sami se dotazujme našeho Stvořitele, JeHoVaH (Jehovy), toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU (BOHA), prostřednictvím jména PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA (Jehošuy) Pomazaného (Mešiah, Krista)

 1. Mrzí ma,že aj Pavol nehovoril o svojom ostni tiež tak otvorene a necháva nás len hádať s čím bojoval. Ale zároveň vo mne veľmi rezonujú jeho slová z Rimanom 7:14-25.
  I keď je Duch každého jedného z nás obdivuhodným spôsobom prepojený s hmotným telom ktoré sme dostali, čoraz viac nadobúdam pocit, že to nie telo je to čo potrebuje posvätenie ale tá iskra čo ho robí živým, rozmýšľajúcim a rozhodujúcim sa bytím. Aj preto sme nabádaní prosiť o Ducha Svätého alebo posvätenie, očistenie toho nášho. Nádobu neznečistuje to z čoho je vytvorená alebo akú má formu, ale to čo ju napĺňa alebo na aký účel je používaná podľa Starého Zákona sa nečistou stávala nádoba bez krytu či veka, nádoba do ktorej mohlo čokoľvek vstúpiť či padnúť. Paradoxne, dnešná doba a dokonca aj naše praktické poznatky by dnes označili za nečistú práve uzavretú nádobu, nakoľko pokiaľ taká nádoba neprejde sterilizačným procesom, práve ona nádoba je náchylná na plesne, zatuchnutosť. Matúš 15:16-20
  Nakoniec, ešte raz vďaka za článok. Veľmi si ho cením. Bol mi pokrmom v pravý čas nakoľko sám riešim 1. Korinťanom 6:12. Ak mám problém s rovnováhou, asi musím “biť” svoje telo neustále ale táto realita je značne frustrujúca a bolestná a to myslím doslovne. A preto často myslím opäť na Rimanom 7:24: „Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“
  Toto je moje vnímanie, ako zvykneš hovoriť aj ty pán brat, môže byť aj omylné.

  1. Děkuji ti za tuto úvahu. Mnohému bytostně rozumím. Miluji Pavla za jeho upřímnost, jeho rady. Pokud je zkoumáme bez náboženských dogmat, stanou se v mnohém osvěžujícími. Můj názor vzhledem k tomu, s čím jsem se setkal, zvláště pak u těch takzvaně „svatých“, je takový. Pavel byl mnohými kritizován pro své postoje. Vidíme to ve Skutcích, kde Lukáš otevřeně píše o sporu Petra a Pavla. Líbí se mi Pavlova slova, kde vysvětluje, že když byl Panem Jehošuou povolán, nešel se ihned radit s tělem, měl na mysli apoštoly.

   Moudrost Písma je v tom, že je nám Pavel ukazován jako skutečný člověk. Sám přiznává své nedostatky a cítí se být nedostatečný. Mnozí jeho slova nechápou, proč to říká. Kdyby to bylo otevřeně vysvětleno, tak by mnozí své jednání omlouvali a nebojovali by s tělem. Kritizovat druhé pro nedostatky je velice jednoduché. Když to nakonec zkoumáme, zjistíme, že si tím omlouvá dotyčný kritik vlastní selhání, které sám nikdy otevřeně nepřiznal. Tak se naplňuje Římanům 2:1-4.

   Tvůj komentář byl pro mne velkým povzbuzením.

   S Agape Igi

Comments are closed.