Poděkování za finanční podporu

Spread the love

Chci touto cestou poděkovat za potřebný finanční dar, který dosáhl výše předpokládaných výdajů. Není tedy nyní třeba další dary posílat. Díky také patří nebeskému Otci JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a Panu Jehošuovi Kristu, za to, že nám z Vaší strany byla projevena nezasloužená laskavost, protože v redakci věříme, že je vše vedeno Otcovým duchem.

Na účet přišly tyto částky:

3000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč

——————————-
Celkem: 4300,- Kč

Zatím bylo z této částky uhrazeno:

1000,- Kč roční poplatek za doménu
605,- Kč za roční analytiku
1500,- Kč roční odměna za správu webu
a administraci adminovi
———————————————-
Celkem: 2105,- Kč
Zůstatek činí : 2195,- Kč

Ze zůstatku bude uhrazen roční poplatek za integrovaný překladač na stránkách. Faktura přijde v půli ledna a podle kurzu bude její částka asi 1000,- Kč. Okolo 1200,- Kč pak bude roční poplatek za server, kde se stránky nachází.

Pokoj a požehnání Vám všem drazí čtenáři, drazí bratři a sestry.

S Agape Igi

One thought on “Poděkování za finanční podporu

  1. Děkujeme za příspěvek 5 Eur, které jsme obdrželi v pátek. Částka bude použita na bankovní poplatky.

    Igi

Comments are closed.