Velké nebezpečí, které vidím

Spread the love

Pokud nejsou naše představy o časech naplněny do té míry, jak je sami chápeme, pak se může stát, že naše ostražitost poleví. Připomeňme si slova proroka Habakuka:

Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:3)

Jeden přítel mi před pár dny napsal, že jsem mnohé uvedl v omyl svým porozuměním k viděnému, že jsem tak potvrdil, že mé porozumění nebylo z Otcova ducha. Nazval to duchovní kocovinou, ze které se musel probrat.

Ano, věřil jsem, že mi bylo dovoleno plně pochopit, jak to je s Časy v Čase konce. Když jsem pochopil, že toto není pravda, vyslovil jsem nejenom omluvu, ale i veřejné pokání. Přesto věřím, že ta vidění nepověděla lež, jen jsem je nepochopil správně. Stále věřím, že se NEOPOZDÍ. Kdy to přesně bude, tak to není v mé kompetenci.

Díky opoždění v naší mysli někteří začínají věřit, že se nenaplní jak Daniel 8:24; 11:44,45;, tak ani Zjevení 9:13-21. Toto je velké nebezpečí, protože vše může přijít rychle jako zloděj. Od 5.12.2022 dochází k řízenému ekonomickému kolapsu tím, že na ruskou ropu uvalili ekonomický strop. Ti za oponou si myslí, že jim vše vyjde tak, jak si jej naplánovali. Já vidím jiný scénář. Vede mne k tomu jak Zjevení, tak Matouš 24. kapitola.

Jsou 4 takzvaní apokalyptičtí jezdci. Prvním je samotný Pán Jehošua, který začal svou vítěznou jízdu svým panováním uprostřed svých nepřátel. To nastalo jeho neviditelnou přítomností, když z Velkého Babylonu vyváděl svůj lid a vše se dokončí spoutáním Satana.

Druhý jezdec odňal ze země mír a my to vidíme na každém kroku. Jenže to zatím není všude vidět s vojsky, máme tedy pocit, že válka, o které čteme na mnoha místech, že není v plánu. Jak Satan mnohé zmanipuloval? Tím, že se zavádí digitální měna, digitální koncentrák. To přece neznamená, že takto nebude král Severu postupovat. Řízený kolaps jen urychlí povstání lidí proti vládám, ale to nám vysvětluje Matouš například, že toto máme očekávat.

Někde se minulý týden vyjádřil náčelník generálního štábu ČR, že se máme připravit na velkou válku. Takže jí plánují.

Třetí jezdec symbolizuje hlad. Vidíme ho na scéně? Já ano. Zprávy o nedostatku jsou už v mainstreamových mediích. Co musíme pochopit je to, že kdyby nebyly ty dny zkráceny, nepřežilo by žádné tělo.

Čtvrtý jezdec je symbolizován mnoha obětmi, což odpovídá šesté trubce. Probouzejí se mnohé sopky, nyní ta největší na světě. Přináší to zemětřesení na jednom místě za druhým. Dnes jich je tolik, že se o nich nepíše. I to může způsobit smrt.

Jiné zprávy říkají, že zvířata chodí v kruzích, jako by uctívala něco, jako to dělají muslimové v Mekce, kde modlou je jim černá krychle, jenž představuje Saturn a oni chozením v kruhu vytváří lidský prstenec. I to je dnes velmi zvláštní podívaná, která nám oznamuje něco velkého, co přichází.

Mekka
Zde chodí krůty v kruhu

Zde najdeme desítky videí, jak zvěř, ryby se pohybují nesmyslně v kruhu.

Zůstaňme bdělí a držme se víry v Písmo, kde vždy nacházíme Pravdu o Času konce.

Pokud jsou tato slova vedena porozuměním, to zkoumejme v modlitbách a dotazech u našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve jménu Pána Jehošuy Krista.

Pokoj Vám všem, Váš bratr Igi