Žádost o finanční podporu pro tyto stránky

Spread the love

Prosím všechny pravidelné čtenáře o dar na provoz těchto stránek. Je to skoro rok, kdy byly stránky zřízeny. Provoz něco stojí. Dosud jsem byl schopen vše nějak hradit. Protože v mém osobním životě nastala určit změna, která mi neumožňuje takto dále bez pomoci Vás, pravidelných čtenářů činit, obracím se na Vás touto cestou.

Vím, v jak těžké době se nacházíme, že se vše velmi zdražuje. Toto se samozřejmě projevuje i na provozu samotných stránek, kdy poskytovatel navýšil cenu. Musel jsem také například letos dvakrát navýšit prostor, abych mohl vkládat obrázky a také jsem vyčerpal prostor pro psaní.

Příspěvky posílejte prosím na tento účet a do zprávy pro příjemce napište prosím:

DAR WEB

Číslo účtu – 2361289013/0800

IBAN CZ68 0800 0000 0023 6128 9013

BIC GIBACZPX

Kéž Vám za to požehná samotný nebeský Otec, JeHoVaH (jehova) Bůh, spolu s Panem Jehošuou, aby tak mohlo být lidem oznámeno, co se má stát v konečné části dnů a byla tímto způsobem oznámena Dobrá zpráva o Božím království.

Pokoj Vám všem. S Agape bratr Igi