Krátká úvaha nad tím, jak se ctitelé ploché země střelili do vlastní nohy.

Spread the love

Včera jsem na FB našel jeden příspěvek, kde přívrženci ploché země rozebírali své zkušenosti s kompasem. Z jejich zážitků jim vyšlo, že slunce zapadá trochu jinde, než by mělo.

Tito lidé, kteří patří k takzvaným následovníkům Jehošuy Krista rádi argumentují tím, že je Země doslovně nehybná. Našli si asi 150 veršů, které je utvrzují v tom, že to tak je. Pokud však tyto verše zkoumáme skrze hebrejštinu, ve kterých jsou zapsány, zjistíme, že se jedná o metafory, aby i pastevec ovcí porozuměl, co se mu snaží pisatel oznámit.

Pokud tedy z jejich měření vyplývá, že slunce zapadá jinak a podobné věci, může to mít jen dvě možná vysvětlení. Prvním je to, že se ta nehybná deska, jak to chápou pootočila, nebo zadruhé, slunce putuje jinak. To je ale pokaždé špatně vzhledem jak k Písmu, tak k jejich zvláštnímu vnímání slunce jako kužele a jeho pohybu nad deskou.

Musí tedy existovat jiné, rozumnější vysvětlení. Toto vysvětlení podali už před asi 7 lety Eskymáci. Jim skutečně můžeme věřit. Nejsou to, jak rádi plochozemci argumentují, zmanipulovaní vědci NASA a podobně, ale lidé, kteří jsou od útlého dětství odkázáni na pozorování přírody, jejich cyklů a hlavně se řídí sněhem, jeho ukládání, protože ten jim ukazuje směr, podobně jako kompas.

Tito Eskymáci začali bloudit. Proč? Protože se díky posunu severního pólu změnilo proudění vzduchu a sníh, jeho závěje změnily směr. Protože se to děje od té doby stále, musí se změně přizpůsobovat. Dokonce už byl svět informován o tom, že autopiloti v letadlech, řízení leteckého provozu, ti všichni se museli změně přizpůsobit změnou softwaru.

Písmo jasně říká, že se celá Země bude potácet jako opilá. Kdy se to děje? Když magnetický pól začne pohyb, který není běžný. Vědci mluví o přípravě k přepólování. Ten pohyb pólů totiž není jen jedním směrem. Pól má tendenci se vracet. Toto není u pevného nehybného tělesa, jakým placka má být, MOŽNÉ.

Co mne zaráží? Že nikdo z těch badatelů a měřičů s kompasem v ruce nesedl do letadla, nevytáhl si ten kompas a neměřil jeho stav například letem z Evropy do Ameriky, nebo z Asie do Ameriky. Jak to, že nemají už nyní v rukou žádný takový důkaz? Že by vše bylo jinak?

Ptejme se ve svých modlitbách samotného nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Stvořitele nebe a Země, v Kristově jménu, zda je má úvaha správná. Mi osobně je jedno, jaký tvar má Země, zda je to koule, kosočtverec, či obdélník. Pokud to je jinak, tak až se o tom přesvědčím, budu se z toho jistě radovat. Co je pro mne daleko důležitější, než tvar tělesa, na kterém žiji, že mohu oznamovat skutečnou DOBROU ZPRÁVU o změně uspořádání, o Božím království pod vládou toho největšího člověka, který kdy žil, Pána Jehošuy Krista.

Proč? Protože je to Otcova vůle, aby tak všichni poznali, že On sám, jehož jméno je JeHoVaH, že On sám je nejvyšší nad celou obydlenou Zemí!

Pokoj Vám všem. Váš bratr Igi.

2 thoughts on “Krátká úvaha nad tím, jak se ctitelé ploché země střelili do vlastní nohy.

 1. Je těžké se pouštět do debaty ohledně ploché či kulaté země. Asi bych nečerpal informace z Fb , který ovládá tak též společnost která má Satanské kořeny,ale kdo je dnes v globálním světě z velkých společností nemá , navíc fb vládne internetovým světem. Tady je potřeba pokud toto člověka zajímá aby hloubal i u jiných zdrojů a důkladně.Každý má své důkazy jedná strana giroskop a někdo spočítané i zakřivení které vlastně prý není a opačně i ta druhá strana má své důkazy jako třeba práci z kompasem a jiné. Z pohledu stvoření země nám NASA tvrdí evoluci velkého třesku a vznik kulaté země což může být a je také zavádějící a ve víře nepřijatelné. Samozřejmě, že pravdu se dozvíme pouze u Stvořitele. Můžeme být přívrženci té či oné verze. Ona i ta NASA nese spoustu Satanských symbolů a přistání na měsíci taky zrovna nevypadá pravdivě a mnohé věci jsou podvod .A propagování ploché země taky dnes nabírá na obrátkách a tak může to či ono zavádět lidi na scestí a pak si uvědomí, že místo vzdávání díky Bohu , prožily život v debatách co má jaký tvar. Že by záměr ? Ale kdo má na tom podíl , myslím , že asi víme. Neodsuzoval bych tu či onu verzi. Jak víme žijeme ve lži a proto se neodvážim tvrdit na 100,% kde je pravda. Dnes je odkrýváná pravda postupně všem a myslím , že se hodně budeme ještě divit v jak velké lži žijeme a čemu všemu jsme uvěřili. Ano proto i já se přikláním k tomu , že není tak důležitý tvar jak to , jak blízko jsme našemu Svatému Otci a Synu Kristu , který nám tuto pravdu odhalí. Tak jako jsem nevystoupal do nebe abych spatřil že je země kulatá, tak samo jsem neviděl , že je plochá . A věřit všemu co mi ukáže NASA , Fb, Google, televize a jiné, to bych nesměl znát Svaté písmo. Pak bych se potácel ve lži těchto světských společnostech a uvěřil lži jak mnozí uvěřili v době covidu (příklad) .Miluji Boha Ten který působí a Krista. Oni jsou cesta a světlo , pravda a nekonečná věčná, gigantická Láska.
  Mnohdy si říkám proč vůbec řeším tyhle věci. Myslím, že ani apoštolové se timto nezabývali , ale uctívali Boha a chodily s Kristem . A my čiňme to samé a bděme jak nás vybízí Sám Boží Syn .
  Přeji krásný a požehnaný den plný Lásky.

 2. Té lži je opravdu hodně.
  Doporučuji si přečíst knihy o Vodě od rakouského lesníka s pohnutým osudem Viktora Schaubergera ( I význam jeho jména je pěkný) :
  * Viktor Schaugerger a tajemství živé vody – Olof Alexandersson,
  * Tajuplná a léčivá síla vody – Viktor Sachauberger
  Nepokládá vodu za pouhou neživou substanci nýbrž je podle něj krví Země. Budete překvapeni možná i zděšeni jak je dnešní technický pokrok (exploze) vlastně pokrokem úpadku (smrti) a že existuje jiný budující princip (imploze) .

  Genesis 1:2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Comments are closed.