Mnozí se ptají, proč letos umřelo při oslavách satanského svátku Helloween tolik lidí? Jenže to není jen tento den, který je zasvěcen Satanovi

Spread the love

Jsou to tři po sobě jdoucí dny. Vše začíná 31.10. to je dnes a končí 2.11. . Co se tím připomíná? Na to si odpovíme pohledem do minulosti.

Začněme tím uprostřed, který se nazývá Památka všech svatých. Katolická církev pod vlivem odpadlé Judy vymyslela tento svátek, aby si lidé připomínali počátek potopy, kdy takzvaní svatí, odpadlí andělé, museli v roce 2292 př.n.l. svléknout lidská těla a opustit Zemi. Tito andělé pak byli přesunuti do Tartaru, duchovního vězení. Z něj byli uvolněni v nedávném čase pro Čas konce po zaznění 5. trubky, jak to vysvětluje Zjevení, kdy dostal Satan, padlá hvězda Pelyněk, možnost jej uvolnit.

2.11. se oslavuje úmrtí jejich dětí, obrů:

„A když začalo přibývat lidí na povrchu zemské půdy a rodily se jim dcery, stalo se, že si pak synové pravého Boha povšimli lidských dcer, že byly pohledné; a brali si manželky, totiž všechny, které si vyvolili. Potom Jehova řekl: Můj duch jistě nebude jednat vůči člověku na neurčito, neboť on je také tělo. Proto jeho dny jistě dosáhnou sto dvaceti let. V těch dnech byli na zemi Nefilim, a také potom, když synové pravého Boha mívali poměr s lidskými dcerami a ty jim rodily syny, byli to ti silní, kteří byli odedávna, věhlasní muži.“ (Genesis 6:1-4)

Tito Nefilim zemřeli, utopili se. Všimněme si, že je psáno, že i potom. Po čem? Po potopě. Tady je to právě o tom Helloweenu. Po potopě už nemohli padlí andělé přicházet v lidské podobě, museli si tedy nasadit masky. To se stalo v době Nimroda, Chámova vnuka. Nimrod se Satanem uzavřel dohodu a stal se mocným lovcem lidí, jako první král na Zemi. Tito démoni sestoupili jako Anakim. Jako mimozemská rasa.

Anakim uprostřed. Sumerský artefakt

Všimněme si, že je zde znázorněn jako počátek rodu a na vrcholku je zobrazení anděla. Z nich vzešli synové Anaka. V Egyptě je hlavním symbolem takzvaný Ankh.

Ankh – symbol plodnosti, neboli falus, podobně znázorňován křížem.

Tento Ankh je modrý, protože démoni, kteří sestoupili na Zem, měli místo krve modrou tekutinu. Protože šlechta svůj původ odvozuje právě z Anakim, učila, že má modrou krev. Označují se taky za potomky Kleopatry VII., která měla Cesariona s Gaiem Cesarem a další tři děti, někdo tvrdí že dvě s Markem Antoniem. Jak naznačuje filmový seriál ŘÍM, byl nakonec i Cesarion zachráněn. Nejlepší úkryt pro něj by byl na Britských ostrovech.

Zde máme padlé anděly, jak je nacházíme v ne-lidské podobě, kde vpravo drží Ankh. Sluneční kotouč není sluncem, ale jedná se zde o Satana, jako Světlonoše, hebrejsky Baelzebuba, Baala zkráceně, latinsky Luciferos. Světlo je vždy symbolem vyššího vědění.

Helloweenská tradice tedy odkazuje právě na to, jak byli lidé podvedeni a došlo k jejich opětovnému propojení. Otázkou je, proč letos tolik úmrtí a problémů při těchto satanských hrách? Je to proto, že dnes už se satanismus neskrývá a jeho důležitou formou uctívání jsou lidské oběti.

Lidé si myslí, jaká to není zábava, hrát si na Anakim, tak jim bylo letos ukázáno, že jde o život. Je to odporné, kam až lidé zašli v uctívání démonů. Naštěstí jsou tyto dny zkráceny, jinak by nepřežilo žádné tělo. Zda to byl poslední svátek tohoto typu, to poznáme až za rok. Snad ano.

Ptejme se nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha ve jménu Jehošuy Krista, zda je toto správné porozumění. Chvalme Otce i Pana Jehošuu, že brzy ukončí to odporné satanské a démonské řádění. Oznamujme Dobrou zprávu, že se Boží království přiblížilo a čiňme pokání, pokud jsme nějak zhřešili.

Váš bratr Igi