Je to náhoda, nebo záměr, vyslaný vzkaz?

Spread the love

Po českém internetu se šíří tato fotografie ženy, která ráda bojuje proti chladu třemi svetry. Měla by být předsedkyní poslanecké sněmovny, nesleduji, a jmenuje se Pekarová – Adamová. Koluje u této fotografie otázka, zda není pátou kolonou, protože si všimli její trikolóry na pravém koleně jejího úboru, která symbolizuje v podání vlajek Rusko, jeho nesvéprávné postavení, jako zemi v procesech řízení.

Protože je to rusofob, který se raduje na zabíjením mladých žen a sama je pobouřena, když se jí připomene, že nikdy nevychovávala vlastní děti, což je pravda a je úplně jedno, zda je nechtěla záměrně, nebo jí k tomu vedou zdravotní problémy. Prostě to tak je a tečka. Tato nezkušenost totiž vede k její nízké empatii vůči potřebám svých bližních.

Pokud si tuto fotografii přeložíme jako vzkaz, což vzkaz je, jinak by tato fotka zůstala někde v jejím soukromém archívu už pro tu trikoloru. Takže co je dáváno touto fotografií najevo? Že patří do klubu a je částečně zasvěcenou osobou v procesu řízení, nebo lépe řečeno, že byla využita pro své nemorální bezcitné nastavení do tohoto procesu zařazena. Jak vždy vysvětluji, kompozice se čtou zprava do leva.

Máme tam směrovky. Vy, kdo sledujete mluvčího Chabadu Cvalína, jste to měli i v jeho posledním příspěvku, kde je rozcestník. To symbolizuje, že to co probíhá je změna, která bude mít vliv na každou osobu na této planetě. Za jejími zády je červená turistická značka, která je tvořena třemi pruhy. Bílá, červená a bílá. Pokud barvám rozumíme, pak je nám řečeno, že tento rozcestník, tato změna je o duchovním boji. Bílá je podklad a červená znamená válku, boj.

Její trikot má opět jasný vzkaz. Bílá je podkladem a čte se ten vzkaz od shora dolů. Jsou na něm nápisy. v černém provedení. Firma, která si toto nechala vyrobit je zasvěcená a provedení dává najevo, kam patří. Patří pod přímé ovládání modrých, tedy chazarskému domu Sion. Slovo Bora, je příbuzné hebrejskému slovesu bara = tvořit, uvádět do života. Co je uváděno do života? To symbolizují pruhy. Bílá, modrá, červená, černá, zlatá, zelená.

Vzkaz je tento. Duchovně nadřazení modří vedou boj pro temnotu, Satana, aby zvítězili nad zelenou trávou, která rychle usychá, tedy gojímy, doslovně lidským dobytkem a tento boj vedou s těmi, kdo podléhají trikoloře. Tedy s těmi, kdo jsou pod trikolorou. Takže žádná pátá kolona. Tím, že jí nasoukali do tohoto oděvu a vyfotili v této kompozici, ona pravděpodobně sama netuší, čeho je tím dosahováno, protože je to obyčejná loutka, která má přesně ty charakteristiky, které taková loutka mít musí, že je to jejich, tedy sionistický člověk.

Takže hnus. Toto nám tu vládne. Zaprodaná elita, která slouží těm za oponou, kteří si myslí, že jsou bohové. Položili jste si otázku, proč na pohřeb Bětky II. jede pan profesor a ne prezident? Protože prezident patřil Chabadu, kdežto pan profesor patří domu Sion. Že mají něco velkého v plánu ve dnech 24. a 25.9. se začíná šířit internetem. Je to počátek nového roku podle Písma, kdy se troubí na šofar. Prý si to budeme všichni pamatovat jako na něco, na co si pamatujeme díky 11.9.2001 . Už na jaře jsem na to upozorňoval, o co může jít.

Existuje několik možností. Ale vše má završit ekonomický kolaps a pád měn. Zde je jedno video, které právě o blížící se události informuje. Trochen si rýpnu do pana VK, když údajně žije v Německu a ne třeba na Slovensku. Jak to, že nám nic neřekl o reklamní kampani, která je v tomto videu vzpomenuta. Vždyť jí musí vidět, jak jezdí po německých cestách. Nebo ne a lže? Copak on jako konceptuálně zdatný, který vše má ze své hlavy, to nebyl schopen analyzovat? Divné, že.

Titulky si zapněte v nastavení.

Jinak kdo máte FB, doporučuji kliknout na tento odkaz. Co si o tom myslet? Někde se stala chyba. Kde? Snad to brzy zjistíme.

Z výše popsaného je vidět, že skutečně platí:

Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3)

Naše důvěra patří nebeskému Otci, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, tomu s Nejvyšší autoritou a Jeho Synu, Pánu Jehošuovi Kristu. Kéž nás provází jejich pokoj.

Váš bratr Igi

2 thoughts on “Je to náhoda, nebo záměr, vyslaný vzkaz?

    1. Já vidím, že se toho děje až moc. Kdyby nebyly určité procesy bržděny, tak si tu dnes nepíšeme. Chtěli zničit 90% obyvatel. Toto už mělo nastat. Nenastalo. Vše je vedeno tak, aby byla potrestána v tento čas jen ta skupina, která má být potrestána. Víc v připravovaném článku.

Comments are closed.