Britský deník Daily Mail přinesl na svých stránkách šokují soudní rozhodnutí

Spread the love

Dnes je trestné v Irsku oslovit žáka na škole jinak, než oslovením ONO! Soudní systémy světa pozbyly svou legitimitu vydávat soudní rozhodnutí jen proto, že pedofilně, homosexuálně a transgender nastavená komunita si tento systém ukradla pro sebe a učinila tak své myšlení nadřazené přirozenému myšlení a právu.

Irský učitel byl odsouzen do vězení poté, co na jaře zdegenerovaní rodiče a jejich evidentně zmanipulovaný chlapec si stěžoval, že není oslovován jako ono, ale on. Vliv chemických látek záměrně podávaných v potravinách již mnoho desítek let, jako stabilizátory a konzervanty, nese své plody, kdy mozek citlivých lidí reaguje do poruchy idiocie a debility. Spojeno s trvalou satanistickou propagandou, kdy člověk řekne: „Jsem kolo, či lustr, protože se tak cítím.“ jednoznačně odhaluje nemoc. Neměli by bít na poplach psychiatři?

Učitel nedodržel soudní rozhodnutí, že nesmí navštěvovat školu, kde řádně vyučoval a je stále v zaměstnaneckém poměru. Ač seděl ve své učebně sám, přišla policie, odvedla jej k soudu a soud poslal do vězení. Celý příběh si přečtěte zde.

O této generaci Písmo říká, že JE TO ZLÁ A PŘEVRÁCENÁ GENERACE. Co už více může toto potvrdit, než tento případ. Dejte si soudci velký pozor, protože je Vám věnována velká pozornost a jste právě nyní posuzováni ze strany toho, kdo Vás Stvořil. Je psáno:

„Běda těm, kteří říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kteří vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kteří vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Izaiáš 5:20)

Jakože je svrchovaný Pán JeHoVaH (jehova) živý, budete skládat počet a to už velmi brzy.

Ten, jenž patří k olivovníkům. Igor Zemánek

One thought on “Britský deník Daily Mail přinesl na svých stránkách šokují soudní rozhodnutí

  1. Hold rozhodují lidé, kteří jsou ze stejného těsta. Kdo jiný bude velebit démonský přístup, než ti, kteří jsou pod jejich vlivem? Vše co liberalismus obhajuje je v přímém protikladu Božích, po tisíciletí zavedených pravidel. Proto nám vládnou psychopati, sociopati, pedofilové, satanisti, prostě děti otce lži. Rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým se velmi polarizuje, nůžky se rozevírají a rozdíl je čím dál větší. od věku věků existuje dobro a zlo, na konci času má zlo nabýt velkých rozměrů, podobně jako v Sodomě a Gomoře. Lidé hledají oporu v hvězdách tohoto věku, které představují dnešní politickou scénu, málo kdo hledá Boha a jeho řešení. Přijde čas, a je již blízko, kdy všichni pokleknou před Bohem s podlomenýma nohama. Ti, kteří věří, pozvednou oči, ti kteří nevěří sklopí zrak. Tehdy se bude pro všechny lámat chleba. A východisko? Bude pouze jediné, to Boží, kdy Otce Jehovah pozná každá duše a věřící budou velebit krále Jehošuu Krista. Pokřivené generaci bude dáno pouze jedno znamení, znamení Jonášovo.

Comments are closed.