Tak nám umřela Alžběta. Pokud bychom měli brát slova Benjamína Fulforda vážně, tak toto úmrtí 8.9.2022 může být tou významnou událostí, která předpovídá tu další.

Spread the love

Aktualizace 21:04 8.9.2022!!!

Tak se nám trefil kluk na Japonských ostrovech, nebo že by věděl něco, co nemohl oznámit naplno? V každém případě je toto symbol všech symbolů. Už jak jsem dnes zaznamenal na Novinkách, že se Alžbětě přitížilo, tak mne to napadlo. Jen jsem si neuvědomil, že je toho 8.9. .

Pokud to neposuzujeme jen lidskýma očima, ale vnímáme to z hlediska vyšších duchovních vzkazů, je nám tím dáváno najevo, že jedna éra jedné říše skončila. Protože je to říše beránka se dvěma rohy, kdy jeden je Velká Británie, takzvaný Commonwealth, druhým jsou USA. Protože udělali z Alžběty modlu a symbol toho prvního rohu, pak její odchod k mrtvým znamená:

ODCHOD K MRTVÝM PRO TUTO ŘÍŠI

Pokud to vnímám na pozadí 7. kapitoly Daniele, kde je království Jihu, čímž beránek je, souzen 11.12.2020 a pak je mu dovoleno se rozbíjet ještě čas a období, než bude vymazán skrze oheň, je to opět puzzle do mozaiky biblických dějů podle proroctví. Když v tom samém čase, jako byly po právní stránce zničeny Spojené státy toho 11.12.2020 Nejvyšším soudem USA, tak ihned na to odchází VB ze IV. říše a to byl také symbol, že končíme. Pokud dojde čistě náhodou k tomu, že nám 11.9.2022 odejde na odpočinek i milovaný Joe Biden, budeme se muset zamyslet, zda nám není něco sdělováno právě vzhledem k ukončení času, což je jeden rok a období, které nedosahuje plnosti jednoho roku.

Je to jen taková moje krátká zpráva, krátké zamyšlení, které zapadá do předchozího článku. Harry s Meghan se nám už od rodiny odstřihli, což bylo také určité symbolické znamení, protože pokud rozumíme trochen pokrevním vazbám a víme, že Meghan je mulatka, což není nic špatného a její matka má evidentně kořeny v Egyptě, ale je na úrovni lidí nespojených s modrou krví synů Annaka a Harry tu modrou krev z Egypta má, pak tu máme odkaz jako hrom.

Jinak toto je také důvod, proč byl Harry vyobcován, protože se spustil s Egypťankou nízkého původu. Znečistil krev, která v něm koluje. Proto tolik humbuku kolem něj a jeho manželky. Jsem tedy ve velkém očekávání, jak to bude s Joem za tři dny. Může se stát, že se mu přitíží proto, že mu nebude zvednut dluhový strop a nikdo mu nepůjčí, ač by modří jistě chtěli. Taková rozhodnutí vedou k srdečním těžkostem u těch, kterých se toto přímo týká.

Jsem pak zvědavý, zda se bude USA měřit stejným metrem, tak jako nedávno králi Severu, který zaplatil, jen to ten věřitel nechtěl přijmout v jiných svatých obrázcích než těch, které modří sami natiskli. A tady bych se nedivil, kdyby například 23.9.2022 přišla ještě jiná velká událost, tak jak jí naznačuje The Economist.

Jinak jak se zdá, tak nám ty symboly odcházejí nějak rychle po sobě. To je taky zajímavé.

Je to jakoby nám skutečně někdo něco naznačoval přímo ze shora. Nejprve odejde hrobník socialismu, pak ikona Velké Británie a pokud ještě někdo, pak skutečně tady můžeme mít i ten funus peněžního systému, který to tak hezky vše dovedl do dnešních dní. Pak by se dalo říci, že září není příchod mnoha barevného podzimu, ale je to černý měsíc, kde jeden funus střídá další funus.

Berme to skutečně jen jako takové zamyšlení, které nakonec může být jinak.

Tak teď jsem obdržel toto foto s mladou Bětkou a pokud víme, že král Jihu je novodobá Asýrie a že ta je symbolizována fašismem. Tak je to i funus korporátního fašismu, ten její odchod. Jinak obrázek vydá za 1000 slov.

Bětko, ty rošťando jedna, co nám to tu ukazuješ, jak jsi veliká?

Igi

2 thoughts on “Tak nám umřela Alžběta. Pokud bychom měli brát slova Benjamína Fulforda vážně, tak toto úmrtí 8.9.2022 může být tou významnou událostí, která předpovídá tu další.

    1. Aha, to mne nenapadlo. Možná to byla meteorologická předpověď na přicházející zimu.

Comments are closed.