Revoluce jako kormidlo obrovské lodi, která pluje bezpečně ke svému cíli.

Spread the love

Asi tak by se daly různé revoluce popsat zjednodušeným způsobem. Před cca 5900 lety lidstvo vyplulo na jako loď na svou plavbu k pevně stanovenému cíli, aby nakonec zakotvilo v bezpečném přístavu Božího království. Než se tam ta loď dostane, musí se kormidlo otočit na jednu či druhou stranu. Jak se to dělá a jak to funguje si ukážeme v tomto článku. Vše nasvědčuje tomu, že se opět chystá silný manévr.

Abychom nešli zbytečně moc do minulosti, začneme v roce 1776, kde se dolaďovaly určité procesy. Na každé lodi musí být kapitán, ten dává příkazy k tomu, jak kormidlem otočit. Kapitán není majitelem lodi, jen je mu svěřena, aby s ní doplul tam, kde samotný majitel naplánoval. Tato plavba je od klasické plavby odlišná v tom, že ať loď nakonec zakotví kdekoli, vždy zakotví v přístavu, jenž se nazývá Boží království.

Každý kapitán musí být přítomen po celou dobu plavby, takže pokud je lidstvo obrazně jakoby tou lodí, ovládá ji někdo, kdo neumírá. Tento kapitán musí mít kolem sebe loajální personál, jenž mu bude s plavbou pomáhat. Tento kapitán se rozhodl, že si plavbu prodlouží, jak jen to půjde, aby loď zůstala na moři co nejdelší dobu. Aby se mu loď otočila požadovaným směrem, musí se zajistit správné natočení kormidla. Protože kapitán už minimálně 300 let vidí břeh, dělá vše proto, aby loď ztroskotala, protože na konci jeho plavby jej čeká kriminál, kde stráví skoro 1000 let, takže hledá ty správné útesy, na které by loď navedl.

Samotní lidé, ti jsou jako součástky, ze kterých se loď skládá. Když některá součástka dokončí svou životnost, je připravena další, která bude loď udržovat pohromadě. zpočátku byla ta loď jen takovou malou lodičkou, ale jak se součástky sami rozmnožovaly, začala ta loď narůstat. Čím větší je skutečná loď, tím delší čas potřebuje k manévrům, nebo se musí zvětšit kormidlo.

Pokud je kormidlo malé, tak se s ním lépe pohybuje. Kormidlo musí být vyrobeno z velmi kvalitního materiálu, protože by jej tlak vody mohl polámat. Tady se dostáváme k tomu roku 1776, kdy kapitán se rozhodl, že si kormidlo zvětší. Povolal jezuitskou součástku jménem Adam Weishaupt (do češtiny přeloženo = hlavní bílý člověk), která měla zajistit, aby se kormidlem staly vybrané součástky, které zajišťovaly ekonomickou stabilitu lodi. Jak kapitán nařídil, Adam i učinil. Bylo potřeba tu narostlou loď otočit a snížit její objem, protože bobtnala už dlouho stejným směrem a třicetiletá válka, která probíhala před více jak sto lety už svůj potenciál vyčerpala.

Aby se ty správné součástky pro velké kormidlo nalezly, bylo potřeba zpřístupnit tvůrčí dílnu, kde se vybraní kandidáti pozvou. Proto bylo utvořeno hnutí Illuminati. Když se nalezlo dostatek dílů, pro kormidlo. Nechala se ta tvůrčí dílna jakoby na oko zavřít, pro loď, její součástky přestala existovat. To se stalo v roce 1784. Cílem nového kormidla bylo otočit lodí tak, aby proběhla francouzská revoluce, jako základ nového směru kapitánovy plavby.

Pokud důsledně prozkoumáme postup, jak byla tato revoluce řízena, pak zjistíme, že vždy se jede u revolucí podle stejného scénáře. Nejprve musíte obyvatelstvu znechutit viditelnou moc. To se dělá tak, že se dosadí hloupí, nevzdělaní lidé, kteří sice mohou mít deset titulů, ale jsou od malička odstřiženi od reality a jej jim vnucována určitá koncepce myšlení. Proto byl korunován v roce 1775 Ludvík XVI., který splňoval jako hlava francouzského trůnu tu správnou idiocii, kterou si dostatečně znepřátelí lid, kterému vládl.

Někdo by si mohl myslet, že byl přece dědičným následovníkem? To byl, ale skutečná moc v jeho rukou nebyla. Musel hezky poslouchat ty za oponou, protože ti jej drželi pod krkem skrze dluhy jeho předků. Důležité bylo, aby za vše mohl právě on a ne ti, které musel poslouchat. To způsobovalo u obyčejných francouzských součástek, které nemají ani tušení o různých tvůrčích dílnách, kde se vybrané součástky společnosti potají shromažďují a přidělují se jim krátkodobé cíle, skrze zasvěcení přes takzvanou pyramidu moci.

Ten nesmrtelný kapitán je zde znázorněn i se svými kámoši úplně nahoře, vše dole jsou ty součástky. Hlavní dílny, jsou dvě, kde se vše připravuje na příkazy kapitána. Ty se nacházejí v tom 33 stupni. Ty vytváří další podřízené dílny a dílničky a tak to jde až k 21 stupni zasvěcení. 18 stupeň a níže, to už jsou jen součástky, které jsou lehce nahraditelné. Ty naplňují krátkodobé cíle, protože netuší, jak se s nimi ta hra hraje.

Aby bylo dostatek těchto součástek, existují politické strany. Ostatním součástkám je dovoleno se na tu hru dívat, myslet si, že volby něco změní a tak můžou takzvaně volené součástky buďto zvyšovat, nebo snižovat naštvanost těch součástek ve spodním patře.

Když se podíváme na francouzskou revoluci, tak zjistíme, že přesně díky tomuto principu her soupeřících frakcí mezi sebou bylo dosaženo toho, aby mohl k moci nastoupit už zasvěcený člověk, zasvěcená součástka, nějaký Napoleon Bonaparte. A tou největší legrací je, že z něj ti za oponou z nejvyšších dílen vytvořili monarchu, přesný opak toho, čeho vlastně měla francouzská revoluce dosáhnout. Zopakovalo se to, co už proběhlo v Římě za dob Julia Gaie Césara, nebo Octaviána, alias Augusta. I tehdy bylo potřeba s tou lodí pohnout správným směrem.

A jaký dostal Bonaparte úkol od svých řídících složek? Zmocnit se Evropy a podmanit si Rusko, protože plánovaná průmyslová revoluce potřebovala suroviny. Tehdy do procesů zasáhla vyšší moc, majitel lodi, když se počasí obrátilo proti Bonapartovi a jeho vojskům. Tak dílenské součástky v nejvyšších patrech využily alespoň Bonaparta k tomu, aby skrze jeho odepsání získali jako suvenýr Velkou Británii. Proto jej opět vytáhly tyto součástky na sto dnů a nakonec jej otrávily, protože už nebyl vhodnou součástkou k ničemu.

Než se celý proces francouzské revoluce mohl spustit, museli být povoláni konkrétní lidé, kteří měli splnit přesně pro ně určenou úlohu. Toto se dělá skrze agenty. Dnes tajné služby, které vytipují přesně potřebný materiál. Ten se pozve do vytvořených sekretariátů hnutí a stran a vnukne se jim myšlenka, že jsou ti nejlepší. Ti správní lidé, které my nevidíme, jim lechtají ouška co to jde. No a jak jejich vytvářená popularita roste, pozvou je na nějakou tu party, kterou zařídí někdo z vyšších pater. Ego tomuto jedinci roste, až zjistí, že se něco nemilého přihodilo a on pak musí jít směrem, jenž ti na hoře chtějí.

Takže kdy se provádí velké revoluce? Když se vytvoří nálada pro takovou revoluci a když se objeví tací, kteří se postaví do čela. Existují takzvaní profesionální revolucionáři. Karel Kryl v jedné své písni říká:

Úloha osobnosti v dějinách se stává z praktické ochoty nechat se zabít, a nebo zemřít, DŘÍVE NEŽ STAČILA ODVOLAT.

Nejznámější takovou osobností je nějaký Ernesto Guevara, přezdívaný Che Guevara. Proto zemřel. U nás je pak takovým profesionálním revolucionářem nějaký Šimon Pánek. Tyto revolucionáře často školí agenti, kteří samozřejmě neprozradí svou identitu. Kdy je nejvíc tvárný takový člověk? Je to v době studií. Jeho mladé a nezkažené srdíčko se zapálí pro danou myšlenku a pak se mu dovolí vstoupit do dění. No a když už v tom dění je a proces revoluce je zakončen, tak se mu ukáže pravda. Pak dostane na výběr. A protože pochopí, že s kapitánem a jeho mužstvem se bojovat nedá, to by musel jít k majiteli lodi a s ním navázat osobní vztah, tak si zvolí, co je pro něj, jakožto člověka nejlepší. On samozřejmě dostane možnost se potkat s nějakou tou řídící součástkou spojenou s kormidlem. Pak přijdou potištěné papírky, za které se směňuje zboží a přihraje se mu třeba nějaká ta neziskovka.

Co se přihodilo v Rusku 1917? A jaké nálady byly po celém světě? Tehdy se taky kapitán rozhodl změnit výrazně kurz. Rusko bylo průmyslově zaostalé. Obyčejní lidé byli válkou unaveni, protože to bylo z jejich pohledu nesmyslné a vše vedlo k patu. Takže emoce narůstaly i nespokojenost s tehdy viditelně vládnoucími politickými špičkami. Dobrý to čas úspěšně pohnout kormidlem a dostat se k těm ruským zdrojům. Agenti získali na svou stranu před únorem 1917 část generality, která se postarala o únorový převrat. Pak se povolal profesionální revolucionář Bernstein alias Trockij a bylo v Rusku zaděláno na další část revoluce.

Opět do procesu vstoupil majitel lodi, když povolal mužika Džugašviliho, alias Josifa Vissarionoviče Stalina a loď plula dál správným směrem podle proroctví. Je psáno:

Vždyť moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí, neboť je napsáno: Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti.“ (1. Korintským 3:19)

Nečetli jsme, že si nebeský Otec, Majitel lodi vybírá raději pošetilé věci než moudré tohoto světa? Aby v USA mohli okrást národ o zlato, vytvořili krizi, která pak v Německu způsobila, že byl jejich profesionální revolucionář Adolf Hitler dosazen na trůn. Když se plánuje změna, VŽDY JÍ MUSÍ PŘEDCHÁZET KRIZE, ZBÍDAČENÍ A SKRZE INFLACI OLOUPENÍ OBYČEJNÝCH LIDÍ!!!!! Pak často následuje určitá forma války, malé, pokud se jedná o region, velké, pokud se jedná o celý svět. Kdo takové krize vytvoří? Ti, kteří jsou k tomu vybráni, aby si na nich dav schladil svůj hněv. Jen skutečně z rodiny vyvolených je dotyčný zachráněn. Myslí si pan Fiala, Pekarová, Rakušan a spol., že patří k rodinám, které mají na starosti řídící dílny?

Takže co můžeme vidět? Krize Cokoliv 19. První fáze připravované revoluce. Částečné zničení ekonomik. Dosazení jelit, které si myslí, že svou moudrostí byli dosazeni a že byli volbami zvoleni. Jenže ono se musí jít tomu štěstíčku trochu naproti a nenechat to na voličích. Krásná ukázka jsou volby v USA 2020. Proč to bylo vše tak okatě uděláno? Je potřeba naštvat lidi, aby se dívali tím správným směrem a měli pocit, že všemu už rozumí. Další fází bylo potřeba Rusko dotlačit k tomu, aby vedlo speciální vojenskou operaci na Ukrajině.

Jak tam probíhala příprava na tento konflikt? Po rozpadu SSSR se dovolilo, aby tuto část ovládla fašistická klika, která odešla na konci druhé světové války do Kanady. Tam se ekonomicky zajistila a spojením s bývalými funkcionáři socialistické Ukrajiny, vytvořením mafie, se národ stále více a více zbídačoval a okrádal. Už to nešlo udělat jako v Německu po roce 1918 vnucenou smlouvou, tak se na to muselo trochu jinak, aby se to podhoubí fašismu, které se pěstovalo na Ukrajině už 200 let, aby se mohlo pevně zakořenit. Pak se jim začali dosazovat figurky, které slibovaly a slibovaly lepší zítřky, záchranu skrze vstup do IV. říše zvané EU a všechny problémy se házely na takzvané Opločence a na Rusko. Až přišel rok 2014, kdy opět pomohl ten anglosaský svět svými zkušenostmi s profesionálními revolucionáři. Zde hrál hlavní roli například nějaký Kličko, totálně vymletá hlava. Nějaký Michail Nikolozis dze Saakašvili a tak dále.

Proč to bylo takto řízeno, aby Rusku nezbylo nic jiného, než začít Opolčence bránit. A Anglosasové spolu s EU už měli připravené sankce, aby Rusko donutili začít prodávat své nerostné bohatství za ruble a mohlo dojít k napružení obyvatel. Do celé EU se dosadili idioti, kteří musí jednat tak jak se jim přikáže, protože kapitán potřebuje změnit kurz plavby. Jenže mu do toho opět zasahuje vyšší moc, která skrze přicházející bouři loď posune směrem k přístavu.

Proto revoluce, tak jak je připravovaná těmi v nejvyšších patrech pyramidy moci, se obrátí proti nim a jak oni vždy použili své loutky, aby je dav rozšlapal a svrhl, tak budou svrženi i oni. Máme tu zprávy, že se chystá převrat, revoluce na září tohoto roku. Co vidíme? Krizi, inflaci, naštvanost lidí a idioty, kteří vám poradí, abyste se začali raději tepleji oblékat. Je to úplně stejné, jako před francouzskou revolucí a jinými revolucemi, které kapitán připravil, aby poslal loď na útes. Kdo je tím kapitánem už asi víme. Pro ty kdo nevědí, je to ten, který si v Egyptě nechal říkat Amon Re, Ten, který se skrývá za sluncem (světlem), Satan Ďábel, lhář a pomlouvač, největší odpůrce Stvořitele lodi, JeHoVaH (jehovy) Boha.

Tuto škodolibou legraci si dělají lidé na FB. Pro cizince, aby porozuměli. Ta paní dole, to je nějaká paní Pekarová, kterou udělali předsedkyní parlamentu. A ona sleduje Titanic, jak Jack plave v ledové vodě. Klade si tedy otázku: „Proč si ti dva nevzali svetr?“. Ta škodolibost je v tom, že ona spolu s premiérem ČR lidem navrhla, aby se až bude chladno a bude jim doma zima, protože nebude díky jejich politice čím topit, aby se teple oblékli a hlavně svetry. Vždyť to ta jednoduchá žena myslela dobře. Fakt škodolibé.

Pokud vše bude probíhat podle francouzského scénáře, pak můžeme očekávat několik zvratů, kde bude revoluce požírat své děti až vše nakonec vyvrcholí předposlední trubkou, aby se loď dostala mimo útes. 1/3 prvků té lodi bude odstraněna. Velká část proto, protože by nezvládla období soudu a nenapravila se pokáním a přijetím Pravdy. A ten zbytek, to budou ti, co jsou v nejvyšších patrech těch řídících dílen, aby se jim dostalo skutečně náležité pozornosti při soudu za 1000 let na konci Božího království až Kristus předá Otci svou vládu a bude plně očištěno Otcovo jméno, které Satan pošpinil svými kroky a svými slovy. I oni dostanou možnost, aby se napravili, pokud budou u tohoto soudu činit pokání, až plně porozumí Pravdě, která je založena na Právu a Spravedlnosti.

Dovede si někdo z nás představit, že by takový Gates, Šváb, Matovič, Zelenskyj, Biden, Šéreš (Soros) a další zvířata činila pokání po vzkříšení olivovníků a šla vírou za Kristem? Já ne. Je třeba čas, aby i spravedliví dokázali plně těmto zvířatům, které slouží Satanovi, aby jim mohli odpustit. Toto chce čas, moře času a 1000 let je dostatečná doba to přestat brát osobně. Tak milosrdný je nebeský Otec, že raději uspí 1/3 lidstva ve smrti, aby je vzkřísil při soudu spravedlivých a nespravedlivých po 1000 letech.

Ze stejného důvodu budou odstraněni všichni, kdo zaváděli na scestí svými spiritistickými praktikami skrze Velký Babylon celou obydlenou zemi, kvasem nauk a lží jen proto, aby měli ráj už nyní. Už vám padl Velký Babylon, jen jste si toho nepovšimli. Nevíte co vám prorokoval Ezekiel ve 34. kapitole? Tak si ji přečtěte. To o vás se tam mluví pastýři duchovního izraelského lidu. Nepomůže vám říkat, že jste jen bezvýznamní pastýři, jak je o vás prorokováno. Nečetli jste?:

Můj hněv se rozpálil proti pastýřům a budu účtovat s vůdci podobnými kozlům; Jehova vojsk totiž obrátil pozornost ke svému stádu, judskému domu, a učinil je podobnými svému koni důstojnosti v bitvě.“ (Zechariáš 10:3)

Kde je psáno, že se Velký Babylon po svém pádu stane místem, kde se nalézá jen démon v kozlí podobě? Není to zde?:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:1,2)

Mají se brát výroky o Babylonu duchovně a nejenom tělesně? Pak proč nerozumíte?:

A jistě tam budou léhat ti, kteří obcházejí bezvodé kraje, a jejich domy se naplní výry. A budou tam přebývat pštrosi a budou tam poskakovat démoni v kozlí podobě.“ (Izaiáš 13:21)

Neprorokoval toto Izaiáš proti Babylonu? Čiňte pokání dřív, než ke zničení Babylonu dojde, aby vás sekera, která bude tnout, aby vás nezasáhla a nepodťala až bude vylita třetí miska hněvu. Ten, kdo to má učinit, ten je již připraven.

Všem mírným země! NEZAPOJUJME SE DO REVOLUCÍ A JEDNEJME MOUDŘE, PROTOŽE MY NEJSME ČÁSTÍ TOHOTO SVĚTA!!! Není psáno?:

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.“ (Matouš 24:7)

Není právě nyní tato doba? Kdy dochází k zemětřesením? Není to v čase, kdy se celá země pohybuje nejistě, jako opilec?

Země se pohybuje naprosto nejistě jako opilec a kolísá sem a tam jako budka hlídače. A její přestupek na ní ztěžkl a ona padne, takže již nevstane.“ (Izaiáš 24:20)

Neděje se to tehdy, když se zemský magnetický pól, když se vychyluje více než obvykle? Není běžný posun do 16 km za rok a v roce 2019 to bylo o 55 km? Nezačaly být díky tomuto posunu aktivní velké sopky způsobem, který není běžný? La Palma, Vesuv a další a další? Nebylo jedno zemětřesení za druhým? Tak co ještě potřebujeme vidět? Je psáno:

Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:21)

Nepřineslo Cokoliv 19 právě takové soužení, kdy lidé touží raději zemřít, protože se děsí z věcí, které s touto krizí přicházejí na celou obydlenou zemi? Nedonutil strach lidi k tomu, aby si nechali odstranit Otcův podpis ve svých genech genovou terapií? To tu někdy bylo? Nic takového se nikdy nestalo a odnesla to psychika. Stále čekáme, až budou padat bomby? To už tu bylo a mockrát.

Jak vždy zdůrazňuji, je třeba se dotazovat samotného nebeského Tatínka v Jehošuově jménu, zda je toto vše moudré a podle moudrosti, jenž sestupuje ze shora díky Otcovu duchu. „Vždy chvalme J-ah!!!!“ .

Díky tomu co vidíme, můžeme říci, že loď jménem lidská společnost pluje bezpečně do svého přístavu. Majákem a světlem, které se o tuto bezpečnou plavbu stará je sám Jehošua Kristus. Abychom na ni dopluli i my, je potřeba zůstat v očekávání, prohlubovat svůj osobní vztah s nebeským Otcem, יהוה JHVH JeHoVaH (jehovou) Bohem a jeho Synem, Panem Jehošuou. Kéž se nám to daří bratři a sestry. Pokoj Vám všem milovaní.

Váš bratr a Pánův otrok Igi.