Zuzana Čaputová propaguje Satana

Spread the love

Doplněno 6.7.2022

Dnes jsem ze záznamu poslouchal TV Slovan s JUDr. Dušanem Harabinem ze dne 29.6.2022 a objevila se tam tato fotografie. Kompozice je vytvořena tak, aby tato žena ukázala, komu patří. Pak se není možné divit, proč je aktivní vzhledem k Ukrajině. Když ji vidí příslušníci polovojenských jednotek Azov a spol., tak musí být v jejich očích jako Isis.

Zdroj TV Slovan

To je zase vzkaz. Podívejme se na podklad, ten je v tomto vzkazu nejdůležitější. Koberec tvoří skrze ornament srdce, což znamená lásku k tomu, co je prezentováno v celé koncepci a co je hlavním motivem této fotografie.

Důležité jsou i barvy. Koberec má základní barvu červenou, aby bylo jasné, že ten, kdo vytvořil ornament, jej spojil se srdcem. Ty další ornamenty mají skrýt co je myšleno. Srdce je modré, to je barva falešného Domu Sion, odkaz na potomky Annaka. Věřím, že ten koberec byl vyrobený dávno před narozením slovenské prezidentky a že jeho okultní charakter směřoval tomu, kdo jej obdržel.

Vzadu dominují na stěně zlaté svícny, které mají tvar trojzubce, nebo rohů, jsou dva, a vždy tři svíce na každém z nich, což je velmi duchovní číslo, které Satan rád používá v Kabale a vysmívá se tímto číslem biblickému významu čísla tři. Brzy napíši speciální článek k biblickým číslovkám, proč je v Písmu nacházíme právě takto vyjádřeny v konkrétních verších. Byl to můj plán to učinit právě dnes, ale toto má přednost.

Svícen vždy vyjadřuje duchovní vedení. Ve spojení s kobercem tedy máme číst v této fotografii toto: „Ten kdo je zobrazován na této kompozici je oddán svým srdcem Kabale, která jej řídí.“ .

Je to vzkaz o zasvěcení této osoby do vyšších řídících procesů, ale bez znalostí. Vzpomínáte si na strýčka Havla s krátkými kalhotami? Tehdy se musel takto zesměšnit, aby ti, kdo s ním přijdou do styku věděli, o čem s ním smí mluvit a o čem ne. Byl v pozici 10 stupně zasvěcení označované jako Kádoš. Zde toto zasvěcení platí i u této paní, protože musela dát touto fotkou najevo, že patří k použitelným loutkám, ale žádnou povědomost o skutečných procesech nemá. Což jasně předvádí svými skutky.

Proč jsem si jistý, že toto je takto myšleno? Protože otevřeným způsobem ji odhalují jako svého člověka ve spojení se Satanem. Toto nikdy neuvidíme u skutečně zasvěcených. Těm je sdělováno, že udělá vše, co se jí nařídí. To ještě vysvětlím dál.

Je oblečena v bílém. Opět je to jasný vzkaz, protože je to koncepce duchovního charakteru. Je to symbol nevěsty Satanovy, která bude obětována. Silueta Bafometa je v černém provedení a obestírá dolní část těla, což je odkazem právě na to, že je jeho symbolickou pannou, kterou má plně v hrsti, kde vše vychází z jejího lůna.

Je to jako by z ní právě vyšel a plně na ni dohlíží.

Zde jsou totiž čtyři symbolické oči, kterými se říká: „Ať půjdeš na jakoukoli světovou stranu, mému zraku neunikneš.“ . Něco takové si na sebe může obléknout jen a jen absolutní loutka.

Červené střevíce odkazují na původ, že je z gojim, tedy není v její pokrevní linii Ptolemaios a ani žádný potomek synů Annaka. Chodidla jsou zarovnány do přímky a symbolizují šíp, který proniká skrze krvavou oběť do srdce potomkům Annaka. Střevíc tvoří symbolickou kapku krve, což znamená, jak určení k obětování pro budoucnost pro zájmy Bafometa, tak těch s modrou krví.

Je to neuvěřitelné, jak otevřený vzkaz byl dán celému světu na odiv. Nezávidím této bytosti, co s ní mají v plánu. Být veřejně prezentován jako Satanova panna, to nevěstí nic dobrého. Pokud jí budeme vnímat jako symbol celého Slovenska, pak chce Satan Slovensko obětovat pro svůj skrytý cíl. To má racionální základ, protože Slovensko je součást nejstarší kultury a Satan ví, že musí dát v samotném konci této kultuře svou moc a že když to učiní, jeho moc zaniká během pár následných dní.

Dostal jsem dnes 6.7.2022 ještě tyto dva obrázky. První ukazuje, že nejsem sám kdo správně pochopil a důležitý je ten níže. Zde se zdraví Zuzana Čaputová s Ursulou von der Leynen, rozenou Albrecht, která má nacistické kořeny. Zdraví se pozdravem, kterým se zdravilo v Egyptě. A víte kde byl poprvé použit náhubek, neboli tlamokryt? Právě v Egyptě a byl dáván otrokům, když jej měli, tak nesměli mluvit. I ona Zuzanka nesmí mluvit, když něco slyší. Tím že má Ursula tlamokryt se symbole EU, dává této své služce najevo, že je výš a nemůže s touto služkou mluvit o skutečných řídících procesech. Prostě jí dává najevo Ursula: „Ty jsi jen taková husička“ .

Skrze tuto duchovní temnou pannu maluje symbolicky pro krále Severu cíl, pro úplné zničení. Pak začíná dávat smysl okupační smlouva, kterou za Slovensko s králem Jihu ratifikovala.

Jak z tohoto plánu bratry a sestry Slováky dostat? Napadá mne jediný způsob. Začněme celým srdcem myslí a silou hledat našeho Stvořitele, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha, tedy toho s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, ve jménu Pána Jehošuy Krista. Ti za oponou se nezastaví ve svých plánech před ničím. Prosme Otce a Krista, aby tento plán nebyl naplněn do krajnosti, protože tento Slovanský národ nebyl nikdy agresivním. Ať se děje Otcova vůle.

Je mi velmi smutno z tohoto vzkazu. Měl by otevřít oči všem, kdo ještě chtějí vidět. Tento boj je duchovní, proto musí být veden duchovně. Fyzicky by si to přál právě Satan a jeho andělé, jeho démoni.

V mnoha článcích jsem se snažil ukázat směr, jak dosáhnout tohoto slibu:

„A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů 2:21)

Tento slib nedal člověk, ale samotný Stvořitel nebe a Země. Je třeba chtít se k němu přiblížit, aby mohl reagovat. Dědičný hřích dává Satanovi velké pravomoci jít proti nám, našim zájmům. Jedině pevné rozhodnutí nestát na jeho straně, které je třeba projevit skutky, nás může vytrhnout s jeho moci. Naší důvěrou k Otci a Kristu nezachraňujeme jen sami sebe, ale i ty naše nejbližší. Mějme to na paměti.

Pokoj všem drazí a milovaní JeHoVaH (jehovou) Bohem.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.