Ruská centrální banka představila novou 100 rublovou peněžní poukázku (bankovku). Co mne na ní zaujalo?

Spread the love

Jak už bylo dříve odhaleno, slouží svaté obrázky centrálních bank s nadnárodním přesahem k vyslání vzkazů. Abych mohl bankovku lépe analyzovat, potřeboval bych ji mít fyzicky u sebe. Přesto z ní vnímám určité vzkazy. Berme tento můj pohled za rize soukromý pohled a vnímání.

Zdroj Ria Novosti

Ač je tato strana prezentována, jako zadní strana bankovky, je třeba ji zkoumat pro pochopení celkového sdělení právě odsud. Musíme ji číst opět zprava doleva. Hlavním motivem je zde mapa, kde je pravděpodobně odkaz na hranice Ruska. Je to myšleno tak, že pozorovatel má zaměřit svůj pohled na Rusko, jeho úlohu, která mu je přiřčena.

Z této mapy přechází pohled na zemi. Tvůrce myslí celou planetu. Duchovní pochopení je symbolizováno ptáky, kteří se prolínají celým obrázkem a letí do pravé strany. To je určení směru, to znamená, že Rusko získá jednoznačnou autoritu nad celou planetou. Jsou to tažní ptáci, kteří neznají hranice, tím pádem nebude nikdo ušetřen tomuto vlivu.

Důležitou figurou v tomto vzkazu je postava ve vojenské uniformě druhé světové války. To je opět utvrzení, že se jedná o celosvětové působení. Něco, jako plášť, ten mi symbolizuje stažená křídla, samotná postava je ve vzduchu, což symbolizují ptáci kolem nohou. Tato postava má díky staženým křídlům omezen pohyb. To by měl být odkaz na několik biblických textů o Satanovu svržení do blízkosti Země a omezení jeho pohybu v Čase Konce. Samotná postava, je myšlena ve dvou rovinách. Její boj povede k plnému zotročení člověka.

Hodnota 100 odkazuje na sto dní od zveřejnění. To si vysvětlíme později. Když správně pochopíme co je nám sdělováno, můžeme začít číst vzkaz vyobrazený na druhé straně.

Zdroj Ria Novosti

Vpravo dominují vzkazu tři hlavní prvky. Věž je postavena na symbolických kořenech. Kořen je v Písmu odkazem na nepřerušenou linii a symbolizuje naplňování cíle, pro který byla taková linie vytvořena. Znamená, že vše bude uskutečněno, protože to bylo pevně zakořeněno. Vysílač symbolizuje jediný zdroj řízení a tou řídící postavou, kořenem, je ta se staženými křídly. Symbol létajícího talíře, kde jsou něco jako lidé, nás informuje a o návratu, nebo také druhém příchodu démonů v postavách mimozemšťanů a bytostem podobným lidem.

QR kód je prvkem samotného řízení. Dále zde máme další obraz rozdělený do tří sdělení. Prvním je stavba s pyramidální sítí v 3D, kde sestupují k zemi tři bílé pruhy jako sloupy do jednoho bodu. Samotná budova, kde síť je součástí této stavby, je odkazem, že se podařilo ten jeden konkrétní bod, kterým je myšlen samotný člověk, plně napojit na pyramidální síť skrze internet a mikrovlnné záření. Plán je dokončen a může se spustit.

Symbolická věž Kremlu je velmi důležitá k porozumění. Pokud se podíváme na okraj, který tvoří linii nějakých jakoby věžiček, tak zjistíme, že vytváří siluety postav se zvednutýma rukama. Je to symbol uctívání a všichni kdo jsou napojeni na Kreml jej budou radostně uctívat. Opět odkaz na Písmo 13. a 17. kapitolu Zjevení o uctívání Osmého krále. Hodiny ukazují na 8:22. Není to však 22.8., ale 22.9. to může znamenat, že je plánováno dokončení operace Golgota. Proč? Protože 22.9. je čtvrtek a v neděli po západu slunce začíná nový rok podle chronologie Písma. Pak přichází osmi denní svátek stánků. Kristova pouť k zabití a vzkříšení probíhala od čtvrtka do neděle. Učedníkům se zjevil až v neděli po západu slunce v jedné z místností v Jeruzalémě.

Protože je to spojeno s talířem vpravo, má Satan pravděpodobně v plánu někdy po 22.9. uskutečnit svůj poslední podvod, kdy přijdou drazí Annunaki. To krásně doplňují ty uctívající siluety, vítající siluety na disku UFO.

QR kód je rozvinut ve třetím obraze, kde v pozadí je stavba ve tvaru věže, která odkazuje na zikkurat v Babyloně, je symbolem řízení a je třeba ji brát duchovně, proto je jakoby rozostřená. Od ní vychází jasné bílé vlny, které symbolizují jak samotný chemtrails, tak ducha tohoto světa, proto ta výrazná bílá, jenž naplňuje celé ovzduší.

Samotné uskutečnění je naplánováno k dokončení na sto následných dnů, kde toto vše by se mělo stát realitou. To dokládá další zpráva, která byla právě dnes zveřejněna, že byl v Rusku vytvořený standard pro 5G. Toto zatím nebylo takto prezentováno nikde na světě. Aby mohla plánovaná síť fungovat, musí se řídit jediným standardem.

Je to skutečně můj výklad toho co vidím. Zda je moudrý, tak to musíme konzultovat s nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem ve jménu Jehošuy Krista. Dále musíme brát v úvahu, že netvrdím, že vše se naplní. Proč? Protože poslední slovo má vždy nebeský Otec a Jehošua, který naplňuje Otcovu vůli.

Kéž mám Kristův pokoj v tomto čase velké tísně.

Váš bratr Igi

Pokud čtenář použije rozlišovací schopnost a propojí si tyto informace s článkem z 15.8.2022 zde a položenou otázkou v Izaiášovi, kde se nebeský Otec dotazuje, zda se může něco zrodit v jednom dni, pak můžeme tento vzkaz skrze bankovku brát velmi vážně.