Hloupost některých manipulátorů nemá obdoby, nebo je to opět jen vzkaz, aby už to ti, co to mají marný pochopili k čemu hnutí Q slouží?

Spread the love

Publikováno: 21.6.2022 v 10:07 = 10+7=17=Q 🤔

Myslel jsem, že už nic psát do soboty nebudu, ale když jsem uviděl tento obrázek na webu To máš Marný a spol., neubránil jsem se. Q kde se jen podíváš. Putin pronesl svůj projev na Petrohradském ekonomickém fóru, což byl samozřejmě významný projev, ale o ten tu vůbec teď nejde. Hnutí Q prostě potřebuje sebe samo zdiskreditovat, protože už splnilo svůj úkol. Podívejme se na tento obrázek, kde z logiky věci nemohlo jít o podporu hnutí Q.

zdroj tadesco

Samotný projev Putina byl o 2 hodiny opožděn, ale podle logiky tvůrce tohoto vyjádření to znamená, že ten nejdůležitější čas na celém světě je ten v Praze, a ještě k tomu na Novinkách. Protože je to marný, tak je třeba přiživit vyčpělé téma za každou cenu. Až ti milovníci vlastních představ pochopí, proč si dal tvůrce Tadesca právě jméno To Máš Marný, tak budou plakat. Viditelní podporovatelé tohoto hnutí, jako Pavel Zítko a další, nebudou stačit utíkat.

Sám autor stránek nedávno všem oznámil, že si dal pro tento web pseudonym. Kdo používá pseudonym? Ten, kdo má důvod, aby nebyl přesně identifikován. No a když takové jméno něco oznamuje, jako například, že je něco marné, pak by měl myslící člověk být na pozoru, proč právě tento pseudonym. Je krásné například, jak tento člověk tvrdí, že je nepřítel esoteriky a stránky jsou plné esoterických článků, to fakt nevymyslíš.

Tak jak to s tím Q skutečně je? Je to hnutí vytvořené za oceánem. Tam sídlí dvě skupiny, které tahají za špagátky a bojují proti sobě. Je to falešný dům Sion Chazarské mafie a je to Odpadlá Juda zviditelněná hnutím Chabad Lubawitch. No a když se pan Trump odchýlil od jejich notiček, kdy nepomohl ani Jared Kushner, co by správný zeťák, tak bylo potřeba utajit samotnou operaci Golgota, která úspěšně běžela už skoro 30 let. Jak jinak to zařídit? No musíte vytvořit konkurenční psy-ops operaci, kde Trumpovi nabídnete víc, než mu nabídla samotná KGB v osmdesátých letech minulého století.

Psal jsem už v srpnu, nebo červenci minulého roku, že Trump je symbolicky mrtvý a oznámili to i tvůrci seriálu The Simp’s. Písmo jasně vysvětluje, že ten beránek se dvěma rohy ze Zjevení 13. kapitoly má připravit cestu Osmému králi a pozná se to tím, že začne z jeho země, jsou dvě, Velká Británie a USA, donucování k přijímání značky 6.6.6.. Kdo byl největším propagátorem této genové terapie po Gatesovi a Faucim? No byl to ten všemi zbožňovaný Trump. A nepřestal s tím ani poté, když odstoupil. HLAVNĚ JE TŘEBA SI MYSLET, ŽE ON TO TAK NEMYSLEL, ale MYSLEL! Jen Vás milovníci Q dokonale podvedl.

Kde to donucování začalo? Ve Velké Británii a USA, stačí se vrátit v čase o tři roky zpět a vidět, jak to bylo. Když se podíváme na vojska SHAEF, které všude čistí a vše je stále při starém, tak něco není v pořádku. Samozřejmě se to zdůvodňuje, že vše probíhá tak, aby nebylo nic vidět. To neznamená, že tvrdím, že tu určitá čistka neproběhla, ale určitě to není tak, jak nám to Q a jejich esoteričtí agenti vysvětlují; a esoteriky přece sami nejsou… Jen jsou na straně projektu Blue Beam, falešného příchodu mimozemšťanů a za všelijakými energetickými projekty, které tu znali Egypťané, Mezopotámci a staré Indiánské kultury. Proč je znali? Protože tu přišli Annunaki, démoni jako poslové z hvězd. Jejich připravovaný druhý příchod je každým dnem viditelnější.

Proč potřebují odvést pozornost a nasměrovat lidskou mysl tímto směrem? Protože musí lidi přesvědčit, že oni jsou Kristus, který přichází. Trump může dělat tanečky, ale už je to dávno jen stafáž. Svou hlavní roli už odehrál. Kdyby skutečně šlo v operaci Q v tom podání, jak se to vysvětluje a ne o něco jiného, a hlavně ne o celosvětové dobro, využil by v prosinci 2020 nabídky velké části americké armády a nepředal by svou moc člověku, který evidentně nevyhrál poctivě a není schopen udržet vlastní stolici.

Co by to pro obdivovatele Q znamenalo? Že by si museli přiznat, že je někdo velmi sofistikovaně podvedl pro svou vůli a celou dobu je vedl přesně tím směrem, kterým bylo třeba. Tak ten zlatý věk ne a ne přijít, satanismus bobtná, místo aby splaskával. Chlívek s pedofilií se hezky uklidil pod koberec, něco málo se zveřejnilo, protože to slavné odhalení, o kterém se stále mluví, teprve přijde, ale až s Osmým králem. Opět to nebude hned z počátku uvedeno podle úplné pravdy, ale tak, aby to splnilo svůj cíl. Jaký? Odvést pozornost od skutečného příchodu Krista, a ne toho falešného.

Takže drazí čtenáři Tadesca a jiných platforem, MÁŠ TO MARNÝ, jenom tě čtenáři podvádíme! Toto je jejich motto. Samozřejmě budu považován za nebezpečného, jak to už kdysi autor stránek udělal, když jsem si dovolil v komentáři nesouhlasit s jeho výroky o kardinálovi Judasovi a jeho 6-ti padlých andělech. Oni chlapci agenti nemají rádi, když jim někdo narušuje jejich informační pole. No a nedej bože ještě Pravdou. Chcete pane agente diskuzi? Klidně napište komentář. Podmínka je slušné vyjadřování. To, že máte zasvěcení, tak to je mi jasné, zda při něm tekla krev, či se děly jiné nechutnosti, tak to musíte sám vědět. Jen pamatujte, že není nic skryto před tváří samotného Stvořitele, יהוה JeHoVaH (jehovy) Boha, aby to ve svůj čas nepřivedl na světlo.

Když se vrátím k původní otázce z nadpisu článku, pak můj názor je, že je to o tom, aby se tvůrci stránek vysmáli věřícím Q. Proč? Protože není větší zábavy, než když ten, že ten kdo má být napálen, ten se nechá napálit a dá to na sobě znát. Je to špatná legrace, ale to těm bez srdce nikdy nevadilo. Tak bych přál podvedeným, protože je mezi nimi mnoho dobrých lidí, kteří touží po spravedlnosti, aby pochopili, že ta jejich spravedlnost a míra porozumění nedosahuje té SPRAVEDLNOSTI, KTEROU MÁ NA MYSLI SKUTEČNÝ STVOŘITEL ŽIVOTA.

Z rozhovorů vím, že toto je to nejdůležitější uvědomění si, že to tak je. Proč? Protože když to lidé dříve vnímali jako lidé v Q, tak tehdy byl pro ně nebeský Otec jen cosi, universum, zdroj, ale ne Otec, který o ně projevuje skutečný zájem. Samotná touha ‚být dobrý‘ nestačí, protože žijeme v nedokonalém těle a jsme pod stálou dezinformační kampaní Satana a démonů, jimi ovládaných lidí, kteří se rádi proměňují v anděly světla. Jejich cíl je jasný. ZABRÁNIT TOMU, ABY ČLOVĚK DOVOLIL, ABY JEJ SAMOTNÉHO NEBESKÝ OTEC VYUČIL, podobně, jako to učinil s Kristem a jeho apoštoly, krom Jidáše. Pavel to napsal jasně:

„Ale tělesný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže je poznat, protože jsou zkoumány duchovně. Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korinťanům 2:14-16)

Kdo může nebeského Otce poučit? Nikdo, ale On může poučit nás, abychom měli Kristovu mysl a srdce. Je a byl vždy Pán Jehošua někým výjimečným? Byl. To uznává kde kdo, tak proč nedovolit, abychom mu v myšlení byli podobní? Jen ukazuji směr, víc nemohu učinit. Zda se mnou má někdo souhlasit, tak to ať rozhodne samotný nebeský Otec, když jej hledáme v modlitbách ve jménu Jehošuy Krista a to Jeho duchem.

Pán Jehošua řekl:

„A tak Jehošua řekl dále Židům, kteří mu věřili: Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31,32)

A jaké bylo Jehošuovo slovo?:

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:44,45)

Stále to není dostatečně srozumitelné co musíme Otci dovolit? Jinak pro případné fanoušky Q, odkazuje Kristus na proroka Jeremiáše, který zapsal samotný výrok nebeského Otce a nalezneme jej v této knize ve 31. kapitole 34 verši.

Kdo nás může více milovat, než ten, kdo nás chce s Láskou a pravdivě poučit. Je to na každém z nás, na naší svobodné vůli, zda to dovolíme. Satan jako odpůrce tomu bude vždy bránit. Pomluvami, zlehčováním, výsměchem. A na to mnozí nejsou připraveni. Proto se bojí sdělit to, co třeba už sami poznali. Přeji všem, abychom tento ostych překonali, protože připravená odměna za toto tupení je nezměrná. Svou pevnou vírou totiž zachráníme mnohé, dokonce všechny své příbuzné a blízké, protože to co má v úmyslu nebeský Otec vykonat, jako nevyvratitelný důkaz, že stojíme na straně PRAVDY, tak to jejich pochybnosti a jejich výsměch vyvrátí jednou provždy.

Kéž je to nebeský Otec, יהוה JeHoVaH (jehova) kdo nás sám uvádí do celé Pravdy a kdo nás vede po cestě života, kterou máme chodit v Jehošuově jménu. Pokoj Vám všem.

Pánův otrok a Váš bratr milovaní Bohem

Pro zájemce o křest info v rubrice KŘEST

One thought on “Hloupost některých manipulátorů nemá obdoby, nebo je to opět jen vzkaz, aby už to ti, co to mají marný pochopili k čemu hnutí Q slouží?

  1. Svatá pravda.
    Kéž všichni, ti dobrého srdce, prozřou. Buď pochválen Otec ve své nezměrné Lásce a milosrdenství, skrze Jeho Syna, našeho Jehošuu Krále.

Comments are closed.