Teprve skutečná praxe ukazuje, že se takzvaná alternativa střelila do vlastního kolene, když tvrdí, že je líbající muž, Henry Kissinger zavelel a vše bude jinak

Spread the love

Pokud bychom se na dnešní události dívali jen optikou , že vše je sice řízeno za kulisami, ale není tam vliv temných duchovních sil, pak by slova, která pronesl bývalý poradce, ministr zahraničí několika prezidentů USA, 99 letý stařec Henry Kissinger na adresu konfliktu na Ukrajině, tak bychom mohli očekávat, že vše nějak utichne. Ano, určité špičky pod domem Sion pochopily, že to co se odehrává, povede k jejich zničení, tak povolaly svého globálního hráče a mluvčího, aby zatáhl za brzdu.

Ta by fungovala, pokud by dům Sion nenasadil do mnoha zemí absolutně neschopné lidi, které chtěl obětovat pro své plány. Mnozí takto dosazení zřejmě pochopili svůj osud, proto brzda nefunguje, protože když oni, tak všichni. Kde je nejvíc takto dosazených loutek s egem větším než mrakodrap? Je to v zemích bývalého východního bloku. Jsou to často potomci nějakých těch nacistických dědů a otců, co měli sny, jak s Hitlerem dobudou svět. Pro sny svých předků udělají cokoli. Ukážeme si to na dvou vzájemně nesouvisejících událostech.

První je Litva. Adorace fašismu je v pobaltských zemích na vzestupu už mnoho let. Je mediálně živena skrze rusofobii a mnozí Litevci, Lotyši a Estonci touží po zlatých 40 letech minulého století, kdy se určité skupiny obyvatelstva beztrestně likvidovaly jak na běžícím pásu včetně kojenců a rodících matek, jak jsem měl včera možnost nahlédnout do určitých shromážděných a odtajněných materiálů v minulém roce a během tohoto roku ruskou FSB, která má tyto dokumenty nyní pod svým patronátem. Jsou plné fotografií a výpovědí těch, kdo tato zvěrstva páchali. Takže žádný fejk a propaganda. S účastníky a organizátory těchto pogromů a genocidy byly vedeny řádné mezinárodní procesy po druhé světové válce.

Tito zločinci vraždili nejenom své obyvatelstvo, ale s radostí i dovezené vězně například z Československa, Francie, Rakouska a Maďarska. Zrůdnost těchto činů by měla každého rozumně smýšlejícího člověka vést k tomu, že nechce mít s těmito lidmi nic společného. Jejich vnuci to ale vidí jinak, protože si myslí, že to bylo potřebné. Proto i zákonné v jejich hlavách. Všechny tři země byly do Sovětského svazu připojeny ne zrovna dobrovolně a původní obyvatelstvo bylo více Německé, než Slovanské, správněji řečeno Germánské. Takže Asyrské manýry si neslo v genech.

Tohoto nastavení využíval falešný dům Sion stejně jako potomci Odpadlé Judy. Počátek rusofobie nezačal ve 20. století, ale byla živena minimálně 500 let než přešla až do dnešní podoby. Polská zaprodaná šlechta měla vždy velkopanské ambice a měla i velký dějinný vliv právě v těchto zemích, protože bylo této zemi dovoleno skrze Jagellonce vytvořit něco jako říši. Skuteční hybatelé v zákulisí moc dobře věděli, proč toto připouští, protože ti se neřídí tím, co právě probíhá, ale plánují na staletí dopředu podle porozumění duchovním cílům a zadáním. Samotné obyvatelstvo je nástrojem, jak těchto cílů dosáhnout.

Toto platí po celé Zemi. Znalost těchto řídících procesů je klíčem k porozumění skutečných dějin, ne historických poudaček, které mají dané obyvatele manipulovat, aby cítili sounáležitost k probíhajícím dějům. Tato sounáležitost vede k pocitům výjimečnosti daného obyvatelstva a jeho poslání, aby konečně byly všechny křivdy na jejich předcích napraveny. Toto je základ národního fašismu, který když se mu vytvoří správný nepřítel, udělá vše pro to, aby byl tento nepřítel zlikvidován.

Je to podobné tomu, že by tady někdo začal nabádat k likvidaci celého germánského etnika, jen proto, že před sto lety bylo Německu vnuceno ponížení, které pak bylo zneužito k pocitu, že Němec má právo zabít každého, kdo se mu nepodřídí. Základem tohoto stádního myšlení je vždy záměrná manipulace s historií, kde se z vraždění dělají hrdinské činy. Když toto odhalíme, tak i nalezneme viníka, který není člověkem, ale dostal cca 6000 let na to, aby mohl s lidmi manipulovat a prokázala se tím veškerá ničemnost, jenž vždy bude působit proti bytostem, které milují svého Stvořitele nebe a Země, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha, do češtiny přeloženo: TOHO S TOU NEJVYŠŠÍ AUTORITOU.

Když se zamyslíme nad plány těch, kdo jsou za oponou, tak víme, že připravovali agendu 2050, agendu 2035, agendu 2030. Do roku 2012 nikoho z nich ani nenapadlo, že by to tak nemělo být. Proč? Protože Satan má na to těch 6000 let. Ten, když své plány tvořil, ta ve své bezměrné moudrosti na něco zapomněl. Že dostane ještě nějaký čas poté, co bude na krátkou chvíli propuštěn z vězení, kam velmi brzy poputuje.

Podle skutečné biblické chronologie právě uplynulo od stvoření Adama 5970 let. Víme, že to nebylo hned, kdy byli Adam s Evou vyhnáni z paragradu §, kde byl ZÁKON LÁSKY PORUŠEN. Proto Satan plánoval až k roku 2050. Pak mu někdo napověděl, že to bude asi trochu jinak, protože se v Písmu jasně mluví, že dva dny od Krista tu bude probíhat ničemnost a třetí den tu bude uzdravení. On ví, že jeden den je u nebeského Otce jako tisíc let a tisíc let, jako jeden den. Takže najednou musel své časové plány redukovat a překopat, ale urychlení plánovaných agend vede k tomu, že se dělají chyby. Proč? Protože jen velmi úzká skupina osob má dostatek informací a ti celou dobu vše plánovali až do roku 2050.

Ono to nejde přijít za nezasvěcenými a říct jim: „Od teď musíme vše o 20 let zkrátit, protože se Satan spletl.“ . Už jenom vyslovit myšlenku, že se jejich pán spletl, je nepřípustné! On přece jen chce dosáhnou cíle trochu dříve. Takže agenda 2030. Co mělo začít v roce 2030? To co museli narychlo spustit od podzimu 2019. Byli na to připraveni? Ne. A proč ta změna plánu? Protože si byl ten, co se nikdy neplete, sám zaskočen počátkem ČASU KONCE. Asi mu zase někdo napověděl, že je to s tím jeho řáděním jinak. Pochopil totiž, co znamenají Kristova slova o zkrácení těch dní.

Krása Písma je v tom, že pokud k určitým výrokům nedá nebeský Otec své porozumění, není nikdo schopen vše správně pochopit, ač to v tom Písmu je. Byl jsem minulý týden upozorněn na jeden verš z Jana, jeho evangelia. Protože vím, že každé slovo v Písmu je důležité, není zmíněno náhodou, došlo mi, že nebeský Otec inspiroval Jana, aby se zmínil o svém časovém plánu. Tak vlastně dvěma výroky potvrdil, že vše nastane před rokem 2030. Proč? Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nepřežilo by žádné tělo.

A proč je ten rok 2030 tak důležitý v Satanových plánech? Když si uvědomil, že se mluví o dvou tisících letech a zná přesný čas Kristova usmrcení, tak hledaným rokem pro 42 měsíční období je rok 2030. Ale nedal si jedna a jedna dohromady, a přišlo to s tím zkrácováním dnů a po 30.9.2015 tak musel začít rychle, ale secsakramentsky rychle jednat, aby to označení 6.6.6. stihl. A to narušilo jeho plánování, kdy si mnoho lékařů uvědomilo, že ta genetická změna není to pravé ořechové pro žijící populaci. Nestačil si je koupit, pouze tu část, která tu hru na COKOLIV 19 přijala. Že jich je hodně a nejsou to jenom LEKAŘI, tak to jsme mohli vidět. Druhým textem, který potvrzuje časový plán, krom Ozeášova proroctví, je tento:

A třetí den se konala svatební hostina v galilejské Kaně, a byla tam Jehošuova matka. Jehošua a jeho učedníci byli také pozváni k svatební hostině.“ (Jan 2:1,2)

Pokud se podíváme do předchozí kapitoly, tak časový údaj ‚třetí den‘ nedává žádný smysl. Pokud jej začneme chápat symbolicky, protože víme, kam jsou všichni zváni, že je to BERÁNKOVÁ SVATBA, pak dává časový údaj smysl. Proč? Protože Beránkova svatba přichází, až se naplní příchod Krista po zaznění 7 trubky a vzkříšení oliv. Ale my víme, že se nejedná o dva celé dny, než třetí den nastane, protože jsou ty dny zkráceny kvůli vyvoleným, tedy nevěstě a přátelům ženicha a nevěsty. Že máme těmto veršům přesně takto rozumět i s celým kontextem Písma, tak to nám potvrzuje zmínka o Marii, Kristově matce. Proč? Protože ji Jehošua před svou smrtí nezahrnul do svého ovčince, když se ona a jeho tělesní bratři Jakub a Juda a jeho tělesné sestry domáhali, aby je přijal.

Kdy Jakub, matka Marie a Juda uvěřili? Až když byl vzkříšen a mohli jej vidět. Jan možná nevědomě, ale s velkým důrazem zapisuje tyto dva verše, aby přesně dokázaly odhalit mnoho informací. Tím, že učedníky označuje za pozvané, tím je vylučuje jako nevěstu, přesně jak to vysvětluje samotné Zjevení, když Jan popisuje, že v nebi vidí symbolickou skupinu 24 starších. Ti ostatní také přichází do nebe o něco později než tato skupina. Proč? Protože jsou sice vzbuzeni ve stejný den při sedmé trubce, ale nikdo je nepředejde, jak to vysvětluje Pavel.

Jejich vzkříšení není proměnou, protože se už dávno jejich těla rozpadla na prach. Olivovníky toto nepotká, protože dojde k jejich vzkříšení za 3,5 dne, kdy se těla nestačí rozložit. Celá událost v Káně, kde Kristus učinil svůj první zázrak, když proměnil vodu ve víno, je nejenom plný symboliky k Beránkově svatbě, ale i samotný Kristus to dal najevo dále, že to máme takto chápat, když jej matka o ten zázrak žádá a on jí odpoví:

„Když došlo víno, řekla Jehošuovi jeho matka: Nemají víno. Ale Jehošua jí řekl: Co s tebou mám společného, ženo? Má hodina ještě nepřišla.“ (Jan 2:3,4)

Jaká hodina ještě nepřišla, i když přesto proměnu provedl? Nepřišla sedmá trubka, kdy díky jeho prolité krvi v symbolu vína dochází ke vzkříšení. A jakou kvalitu to víno mělo? Tu nejvyšší. Jsem rád, že mne na to bratr upozornil, protože jsem se nikdy nad každým slovem v Káně nezamýšlel a je vidět, kdo jej k porozumění vedl.

Ti, kdo se nenechají vyučit samotným nebeským Otcem, tak ti vždy budou brát tato slova, jako obyčejný popis zázraku. Prostě to přijmou tělesně.

Miluji duchovní rozhovory s duchovními lidmi a jak to vše souvisí s tím, co jsem naznačoval ohledně těch dvou událostí, jedna je z Litvy a druhá z Polska.

U břehu baltského moře se nachází ruská enkláva Kaliningrad. Litva díky uvaleným sankcím přerušuje postupně dodávky surovin z Ruska po železnici. Je to porušení mezinárodního práva a dohod, které byly uzavřeny mezi Ruskem a Litvou po roce 1990. Pobaltské republiky si nechtějí uvědomit, že jejich vystoupení ze svazku SSSR neproběhlo právně čistým způsobem. Už byly tyto země na to asi před 14 dny upozorněny.

Situace je podobná té z roku 1961, kdy byla postavena Berlínská zeď a došlo k blokádě západního Berlína. Vše bylo součástí Karibské krize, kde určitá část falešného domu Sion chtěla spustit válečný střet mezi Varšavskou smlouvou a NATO. I dnes se takovýmto uzavřením Kaliningradu snaží někdo roznítit a posunout válečný konflikt do Pobaltí. Mnozí politici dali jasně najevo, že klidně pro cizí zájmy obětují své národy. Pokud by měl Henry Kissinger takovou autoritu, jak se nám ji snaží nabulíkovat takzvaná alternativa, tak by nikdy Litva takový krok neudělala. Nějaké info zde.

Druhou událostí je spuštěný skandál v Polsku ohledně babylonského domu jménem Katolická církev, kde byla odhalena skutečná „láska“ ke svým bližním z řádu takzvaných jeptišek. Ví se už od 50 let minulého století, co tento řád dokázal činit svým svěřencům, takže to není nic nového, pokud bychom nechápali souvislosti s dárky a jejich vzkazy. Falešný dům Sion a jimi ovládaná media zaútočila právě na tento katolický stánek, aby je popíchla k odvetě. Když víme, jakou moc má Odpadlá Juda v Rusku, bude tlačit na adekvátní zásah proti domu Sion. Takže opět žádné zklidnění.

Vše je dnes kolem Ruska biblické a to se nezakecá, protože jinak by nepřežilo žádné tělo. Můžeme tedy jasně vidět, že vše spěje k válce, ale ne té z rozmaru lidí, ale té, která je připuštěna v ČASE KONCE nebeským Otcem, v jeho vzteku nad porušováním skutečného PRÁVA a skutečné SPRAVEDLNOSTI.

Ač bylo jasně prokázáno, že genetická úprava lidí je ničemnost, přesto se i v samotném Rusku připravují na další kolo. Proto může dávat líbající muž svými slovy symbolických polibků kolik chce, ale vztek nad ničemnou lidskou poslední generací pod Satanem, to Otce neutiší. Stále nechce svět lidí pochopit, kam vláda člověka nad člověkem pod Satanovou autoritou, Satanovým božstvím, vede, a tak nezbývá mnoho času, než se rození i ta předposlední trubka.

Dobrou zprávou je, že ti, co milují a vzývají Otcovo jméno celým svým srdcem, myslí a silou, že ti nakonec vyjdou jako vítězové. Někdo s odměnou, jiný, až mu falešná učení shoří v zachráněném Velkém zástupu. A kdy jim to vše shoří? Jehošua to vysvětlil jasně v podobenství o svatební hostině, kdy ti co se nechtěli nechat poučit, tak na ně přišla válka. Úplné zničení Velkého Babylonu je ta válka a jako její součást jsou v ní pro mnohé připraveny rány, protože neslyšeli, když byl Velký Babylon uzavřen v březnu 2020, že Babylon padl a že měli z něj okamžitě všichni odejít. Hlavní dům tohoto města už je bitý.

Samotný František připustil, že jsou jeptišky zneužívány, například zde. A o zneužívání jeptiškami si přečtěte zde. Že tento způsob uctívání, který je založen na celibátech, že je nebiblický, je jasné svými skutky. Zneužívané zneužívají. Stačí si zjistit informace o Satanově služebnici, takzvané matce Tereze, k čemu její dobročinnost skutečně vedla. A bude těch odhalení přibývat a nejenom v jednom náboženském domě, ale ve všech. Proč? Protože musí vše vyjít na světlo, aby modláři svých náboženských domů poznali, že je Satan chytil do léčky, když nedůvěřovali všem slovům Pána Jehošuy. Byl to on sám kdo řekl, že se musíme nechat poučit samotným nebeským Otcem JeHoVaH (jehovou), jak je u Jeremiáše 31:34 vysvětleno samotným výrokem JeHoVaH vojsk.

Prosme tedy nebeského Otce ve jménu Jehošuy Krista, aby On sám nás vyučil a pokud někdo zůstává v domech Babylonu, aby pochopil, že musí okamžitě vyjít.

Pokoj všem, kdo hledají skutečné Právo a Spravedlnost a kdo odpouští i svým nepřátelům, protože si uvědomuje, že i oni byli podvedeni Satanem, otcem LŽI.

Pánův otrok a Váš bratr Igi

Pro zájemce o křest info v rubrice KŘEST