Právě jsem obdržel informaci, že v Kralupech nad Vltavou hoří zásobník plynu

Spread the love

Ilustrační foto hořícího zásobníku plynu v Českém Těšíně ze dne 19.6.2020

AKTUALIZACE: 12:00 Jak jsem se dozvěděl právě nyní i z jiného zdroje, nedošlo ke vznícení zásobníku plynu. Už měsíc se provádí určité práce, které velmi znepříjemňují život v okolí. Při těchto pracích se spalují pravděpodobně nějaké ropné odpadní produkty a dnes ráno to vypadalo podle maminky člověka, který mi volal, že začal hořet i zásobník s plynem. Takže až nyní mohu vše uvést na pravou míru. Samotný článek si přesto můžete přečíst, protože to není jen o zásobníku.

V 8:58 hod. jsem obdržel tuto informaci. Tento svět je světem, který stíhá jedna špatná událost za druhou. V Kansasu (USA) zase před pár dny najednou, v čase největší potravinové krize uhynulo 10 tisíc kusů hovězího dobytka a dalo by se pokračovat.

Člověk si musí položit otázku v jakém čase to vlastně žijeme? Podle jedné zprávy, četl jsem jí tuším na mainstreamu, tak to asi nebude hoax, protože toto by si přece zodpovědní novináři nedovolili napsat, tak prý máme zásoby plynu na 1,5 dne. Pokud ano, tak je tento požár velmi těžkou ranou pro ČR.

Zatím jsem nikde tuto zásadní informaci o požáru v hlavních zprávách na Novinkách a ani na Seznamu nezaznamenal. To je divné, protože ti jsou přece vždy nejlépe informovaným zdrojem. Takže oznamuji jako první. Pravděpodobně je tento zásobník důležitý pro rafinerii v Kralupech. Takže to zasáhne pravděpodobně i výrobu benzínu a nafty a dalších ropných produktů. Opět byla postižena oblast, která je už tak zasažena jednou ranou za druhou, kterou tu nepamatujeme ani z dob druhé světové války.

Není třeba tento ničemný svět skutečně od základu změnit? Protože jsem člověk, který plně důvěřuje našemu Stvořiteli, jeho slibům zapsaným v Písmu, věřím, že se to už brzy stane. Toto je skutečná DOBRÁ ZPRÁVA mezi tisíci špatnými zprávami. Kéž se to stane.

Abychom byli součástí této Dobré zprávy, chce po nás Stvořitel nebe a Země velmi málo. Touží po naší pozornosti vzhledem k Němu a to celým srdcem, myslí a silou. Pak slibuje, že se ujme sám našeho poučení. Nestojí za to drazí čtenáři toto vyzkoušet?

Co nám takové poučení přináší? Porozumíme dnešním událostem, pochopíme, že Boží království není pohádka, ale plán na naši záchranu. Oddělí nás o ničivých následků, který tento svět prožívá. Obdržíme moudrost, srdce a poznání podobné tomu, které měl samotný Jehošua Kristus. Náš život obdrží skutečný smysl, který není omezen smrtí, protože získáme pevnou naději na vzkříšení. Samotný Stvořitel, יהוה JeHoVaH (jehova) Bůh se stane našim skutečným nebeským Otcem a my jeho syny a dcerami. Přivede nás ke skutečně SPRAVEDLIVÉMU A MILOSRDNÉMU KRÁLI králů a PÁNOVI všech pánů, abychom mu ve svůj čas pomohli jako jeho skuteční bratři a sestry, napravit škody lidstva na lidech, které mu způsobil odpůrce a pomlouvač, hebrejsky Satan Ďábel, česky Odpůrce Lhář.

Bez toho, že bychom sami netoužili po poznání Boha, našeho Stvořitele, toto však není možné. Mnozí se tomu brání jen proto, že se jim to zdá až příliš jednoduchá cesta. Jiným zase nashromážděné bohatství, které si stejně nezachová.

Na těchto stránkách nalezneme mnoho informací, že dnešní čas je skutečně tím ČASEM KONCE. Ne proto, že si to přejeme, ale protože toto je doba naplněná mnoha uskutečněnými proroctvími. Jak se o nich dozvíme? Jak se o nich dozví ti, kdo je neznají? Jedině tak, že budeme zkoumat a dovolíme nebeskému Otci ve jménu Jehošuy Krista, aby na nás nebeský Tatínek působil a dával nám porozumění, OTEVÍRAL NÁM I DRUHÝM OČI.

Mnozí si tento web pletou se zpravodajským webem, kde zapsaná informace má svou hodnotu v den sepsání. Proto vzhledem k mým určitým osobním záležitostem pravděpodobně nebudu mít možnost denně něco sepisovat. Zkuste ten čas využít k prozkoumání starších článků, připomenout si sepsané myšlenky a hlavně pod vedením samotného Stvořitele se naučit předkládat porozumění pro dnešní dny vlastními slovy.

Kéž nám v tom nebeský Otec ve jménu Jeho Syna a Krista pomáhá svým svatým duchem, aby se DOBRÁ ZPRÁVA a SKUTEČNÁ NADĚJE dostala k co nejvíce lidem.

Pokoj nám všem v tomto turbulentním čase.

Pánův otrok a Váš bratr v Kristu Igi

One thought on “Právě jsem obdržel informaci, že v Kralupech nad Vltavou hoří zásobník plynu

  1. Děkuji čtenářce Martině za tento odkaz. Zde je vysvětlena příčina venkovního spalování na flérech, jenž byly zapáleny z bezpečnostních důvodů. Protože jsem pracoval na elektrárně, která stojí za těmito opatřeními Kralupské chemičky, evidentně proběhl někde na elektro síti velmi nepřátelský krok. Článek vysvětluje, co nastalo.

    https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3308?fbclid=IwAR3OS-tVgp0YnUtdZCvqKu9geFgoqj7QvM0c1Y6tn2i-9Dh8exT_wA7t31I

Comments are closed.