Může AI, neboli umělá inteligence získat vědomí? V jakém zájmu je tato AI vytvářena? Proč je to vše hra s ohněm?

Spread the love

16.06.2022 vyšel na stránkách ČT24 článek, který odhaluje, že AI se podařilo identifikovat sebe samu. To by mohlo naznačovat, že získala AI vlastní vědomí. Pročtěte si prosím celý článek zde, abychom pochopili to, co je součástí této analýzy. A proč je potřeba znát odpovědi na položené otázky v nadpisu.

Jsou lidé, kteří se těší na dobu, kdy se stanou strojem, který bude žít věčně. Proč potom tito lidé touží? Protože žít věčně je přirozená lidská touha, která byla člověku do myslí a srdce vložena samotným bore, Stvořitelem nebe a Země. Mnozí budou namítat: „Já nechci žít věčně.“ . Přesto jejich odpověď neznamená, že je to úplně pravda, že to nechtějí. Co nechtějí? Stárnout, být nemocní, vidět kolem sebe utrpení. Pokud by toto neexistovalo a člověk měl dokonalé zdraví, sílu 25-ti až 30-ti letého člověka plného zdraví a sil, kde by měl vedle sebe stejně fungujícího partnera jako svůj doplněk a protějšek, pak by si dokázal představit, jak nádherné by bylo žít věčně.

Svou touhu žít věčně vyjadřují esotericky ladění lidé myšlenkou nesmrtelné duše, která se vrací pouze a jen v jiném těle. Opět jim nesedí to, co kolem sebe vidí a nechtějí v tomto světě setrvat navěky. Pokud by získali výše popsané podmínky pro svůj život, už by jim myšlenka nesmrtelné duše připadala nesmyslná.

I ten nejzarytější ateista v den svého skonu, pokud si jej uvědomí, si většinou přeje, aby smrt byla odložena. Takže to není o tom, že člověk nechce žít věčně, ale je to o podmínkách ve kterých se nachází.

Toto uvědomění si, že jsou to podmínky a ne nepřirozená touha, nás může velmi posunout v uvědomění si, že je potřeba skutečné změny a nápravy životních podmínek. Proti tomuto uvažovaní a touze po změně, sofistikovaně bojuje lidské sobectví, kdy určitá vybraná skupina lidí vlastní 95% bohatství Země. Toto bohatství jim dává pocit autority, nebo-li BOŽSTVÍ, kdy mohou pro své sebeuspokojení utvářet realitu dnešního světa a oddělovat ji od vůle skutečného dárce života, יהוה JeHoVaH (jehovy) TOHO S NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, nebo-li HEBREJSKY EL, ČESKY BOHA.

Tato skupina lidí velmi dobře ví, jaká je skutečná realita; a že jejich sobectví porušuje dva nejvyšší zákony, které člověk při svém stvoření, hebrejsky bara, obdržel v předpotopním jazyce místně nazvaném para grad, který byl graficky zaznamenán takto: §“ . Opakovat tyto zákony, pokud je člověk nemá ve svém srdci pevně ukotveny, je jako házet perly před vepře, protože jejich vlastní touha po anarchii je vždycky pošlape. Zde to už totiž není o postavení, ale o přirozené touze mít svobodu. Každá skutečná svoboda je vždy omezena svobodou ostatních. Proto je pro člověka tak těžké přijmout, že by měl milovat druhé jako sebe samotného.

Tento zvrácený pohled na svobodu přivedl člověka k touze vytvořit umělou inteligenci (AI) a přesunout své vědomí do stroje, coby věčného těla. Když člověk v minulém století znovu objevil možnosti, jak pomocí čipů a matematických výpočtů v procesorech zvládnou velký výpočetní výkon v reálném čase, začal člověk tento sen věčného těla a věčného života ve stroji uvádět postupně do reality.

Z pohledu tvůrců je potřeba uskutečnit tento přechod ve dvou hlavních krocích. Prvním krokem je, aby stroj dokázal s člověkem komunikovat na úrovni, kdy bude tato komunikace vytvářet navenek pocit vědomí, absolutní nezávislosti. Druhým krokem je pak samotné propojení s lidskou myslí a tak do stroje nahrát vlastní vědomí. Tento druhý krok je však nemožné technicky provést. To ví zadavatelé a mecenáši tohoto projektu moc dobře. Cílem tohoto propojení není, aby se člověk stal nesmrtelný přechodem do stroje, ale jde o přesně opačný cíl, aby člověk skončil jako lehce ovladatelný stroj.

Co je skutečné vědomí? Podle posledních výzkumů dokáže lidský mozek předpovídat události až o dvě minuty dopředu a to tak, než si tuto skutečnost sami v mozku nevědomě uvědomíme. Díky tomu jsme kolikrát ochráněni před nějakým neštěstím. Každý to zažil a říká se tomu Déjà vu. Pokud jsme ateisté do morku kosti, je to zázrak. Pokud však víme, že je člověk stvořením, pak pochopíme, co se skutečně děje.

Nebeský Otec skrze svého ducha vyšle našemu mozku dopředu informace a ten nás pak skrze naši nevědomou stránku v mozku připraví na určitou situaci, aby se např. zmírnila nevyhnutelná škoda. Někdy se nám stává, že máme divný nepříjemný pocit, který nás třeba zdrží na nějakém místě. My pak zjistíme, že kdybychom v tom čase vyrazili na plánovanou cestu, pak bychom se stali účastníky dopravní nehody. Protože si lidé nechtějí připustit, že jsme stvořením, říkají, že měli intuici. Vůbec si nechtějí připustit, že toto učinil Ten, kdo nás Stvořil. A PODĚKOVAT MU ZA TUTO STAROSTLIVOST, TAK TO UŽ VŮBEC NE.

Abychom byli živou duší, musí v těle kolovat krev. Duše, hebrejsky nefeš umírá, když dojde například k zástavě srdce, nebo vykrvácíme. Životní energie, která tuto nefeš poháněla, v hebrejštině nazvaná ruach, doslovně dech, pak odchází podle Písma k nebeskému Otci. Co to je ten ruach? To je právě to propojení, které zajišťuje, abychom měli například tu takzvanou intuici. Pokud dáme AI možnost si zpracovat díky kvantovému počítači určitá data, která si AI uloží, pak může vyprodukovat slova o pocitech a uvědomění si, co nastane, pokud bude vypnuta.

Aby toto dokázala, potřebuje obrovský početní výkon, který dnes kvantový počítač dokáže uskutečnit. Dalším důležitým technickým faktorem, aby skutečný cíl mohl být uskutečněn, je velmi rychlý přístup k jedničkám a nulám, jak se samotným počítačem, tak mezi propojeným člověkem. Každý člověk, který čte tento článek, jej čte na nějakém zobrazovacím zařízení, na telefonu, tabletu, notebooku, televizi či stolním počítači. Každé toto zařízení je koncipováno jako počítač. Základem těchto zařízení je řídící čip (srdce), procesor (početní výkon mozku), RAM paměť (krátkodobá paměť mozku) a úložiště dat (šedá kůra mozková).

Pokud prostudujeme technická data těchto zařízení, tak zjistíme, že má procesor několik jader, což jsou vlastně procesory v procesoru. Každé toto zařízení pracuje na určité frekvenci, což je kmitočet v Hertzích označovaných jako GHz, giga hertzích. To je důležitý údaj, protože čím více GHz, tím rychlejší přenos a výpočetní výkon. Běžně se používá frekvence 2,4 GHz. Toto je optimální frekvence, na které běží i datový přenos v mikrovlnné bezdrátové síti. Aby váš telefon měl v danou chvíli zajištěné dostatečné množství dat, připojuje se k rozmístěným vysílačům, mobilním anténám, také k takzvaným připojovacím bodům, které jsou rozmístěny po našem okolí.

Tyto vysílače mají svůj výkon, který se měří ve Wattech. Aby bylo pokrytí stabilní, musí být tento výkon dostatečně silný. Nechci zacházet do hlubokých podrobností. Pokud víme, jak se vyrábí elektrický proud, tak generátory, které se otáčí, vytváří kolem sebe elektromagnetické pole, proto dnes existují zařízení, kde najdeme dráty ve zdi, aniž bychom je museli hledat. Toto elektromagnetické pole se vytváří vždy, když je někde nějaký elektron. Rychlost elektronů, nebo-li jejich frekvence, zajišťuje v chemickém procesu – chemické reakci, buďto slučování prvků, anebo jejich rozklad.

Pokud například nasypeme do vody cukr a necháme jej jen tak, bez zamíchání, tak se část nerozpustí. Zvýšíme-li pohyb vody mícháním, dostane se cukr k vodě, kde ještě elektrony neprovedly svou práci, proto se všechen cukr rozpustí. Toto děláme za běžných podmínek. Frekvenční pole je přirozené. Pokud budeme na vodu s cukrem působit vyšším frekvenčním polem, nebo nižším, změní se reakční schopnost rozpouštění.

Pokud by Země neměla ve svém nitru jádro, dnes se ví, že jsou minimálně dvě, a ta jádra se vzájemně nepohybovala, nevytvořila by Země potřebné magnetické pole s mírně rozdílnou frekvencí. Pokud by si toto dokázali uvědomit milovníci ploché Země, pak by asi došli k porozumění, proč se musí Země otáčet a musí obíhat kolem Slunce. Tento pohyb Země zajišťuje jednu z důležitých podmínek pro chemické procesy. Tedy i pro samotný život. Vím, že je to mnoho informací, ale bez nich nemůžeme pochopit skutečný cíl těch, kteří patří k 5% populace – uctívají Satana a vlastní 95% všeho na této Zemi.

Frekvence umělých elektromagnetických polí, která se přirozeně díky těmto umělým zdrojům vytváří, jakými jsou například mikrovlnné antény. Tak tato umělá elektromagnetická pole zasahují do látkové výměny všech těl. Pokud někdo touží mít v sobě čipy a antény, které dnes díky nanotechnologiím dokážeme vyrábět a je toho mnohem víc, tak tyto čipy dokážou přijímat data a dokážou vytvářet elektromagnetická pole, která při správně propojených frekvencích ovlivní látkovou výměnu. Opět mohou při správných znalostech způsobit, že prvky a sloučeniny v krevním řečišti začnou vlastní chemické reakce a tvorbu určitých chemických řetězců. Tyto řetězce mohou být pro organismus jedovaté.

Určité frekvence dokážou například zablokovat přenos kyslíku v hemoglobinu, protože se kyslík není schopen oddělit od železa a my se udusíme. Toto přesně ví ti lumpové za oponou, kteří toto vše řídí a hlavně uctívají Satana. Pokud vytvoříme například kolem mozku to správné elektromagnetické pole o té správné frekvenci, může mozek vyrábět například velké množství dopaminu, hormonu, který potřebujeme pro správné fungování naší psychiky. Když jej nedovolíte vyrábět, stane se člověk poslušný a nesoběstačný.

Pokud zajistíme, že čip odešle data o našich stavech, mohou si s člověkem hrát, jak je jim libo. Proto potřebují tuto technologii prodat skrze myšlenku věčnosti. Lidé jako oslové kráčející za mrkví si kupují chytré hodinky a další vychytávky, které jim měří jejich frekvence a odesílají je do kvantových počítačů, kde je AI zpracovává. Každý tento čip je vyroben jako jedinečný kus s vlastní adresou, a tak se člověk kontrole nevyhne. Pak stačí zvýšit tomuto čipu frekvenci a zdravíčko jde do háje. Jenže toto výrobce nikdy nebude inzerovat, jen výhody.

Existují o této technologii informace, že díky chytrým mobilům dokážou tito vykukové měřit naší tepovou frekvenci a tu pak na dálku u vybraného jedince mohou ovlivnit. Kdo využívá těchto technologií? Hlavně farma lobby. Už není tajemstvím, že nás mobil odposlouchává i při vypnutém stavu. Že vestavěné baterie, které nelze vytáhnout, jsou vytvořeny tak, aby baterie držela kapacitu pro komunikaci s anténami a předávala informace ve vypnutém stavu i 4 měsíce. Má osobní zkušenost je, že když jsem sebou vozil jeden trvale vypnutý telefon a odjel jsem do Polska, tehdy mi na něj kolega zavolal a ozvalo se mu v polštině, že jsem právě nedostupný.

Tyto data mají obrovský objem, a protože nás potřebují opít rohlíkem, prodávají výhody těchto zařízení, jako když budeme mít 5G, tak budeme vždy super on-line. Pokud je frekvence na 2,4 GHz, tak proteče určitými body jen určité množství dat. Protože mají tyto chytré zařízení všichni a stále jich více přibývá, musí tuto ucpanou komunikační dálnici nějak rozšířit. To jde jedině tak, že zvýší frekvenci, nebo-li rychlost elektronů, což zhorší elektromagnetické pole, které zase zhorší zdravotní stav populace. Pokud zvýší frekvenci hodně, začne člověk v tomto poli špatně dýchat a když jsou v ovzduší i ty správné nano částice maskované například za saharský písek, pak se mohou tvořit divy.

Když někdo zjistí, že nejideálnější anténou v lidském těle je oxid grafenu, pak je potřeba tento oxid grafenu do těla dostat. No a když se to propojí s genovou terapií, protože tu řádí chřipka způsobená elektromagnetickým smogem ze směrových antén 4,5+G a 5G, pak se to píchá a zabodává jedna radost. Přece nás hodný Gates chrání před virem, který nikdo nikdy neviděl a neizoloval. Jak je to s viry doopravdy, tak k tomu najdete informace v článku Bolka Křišťála. On jej tu určitě vloží jako odkaz do diskuze, abych jej nemusel hledat.

Ale to pořád nejsme u toho nejdůležitějšího důvodu, proč se tak snaží ti za oponou propojit s AI. Ateisté si samozřejmě začnou klepat na čelo, že to už je fakt nesmysl. Stejný nesmysl, který vy nechcete vidět, když tvrdíte, že každý dům má svého tvůrce, protože to prostě vidíte, ale že jedna obyčejná buňka, vydá, co do složitosti, za celé velkoměsto, tak tu nevidíte a proto jsme z opiček, anebo z mimozemské civilizace.

Kdo nejvíc potřebuje ovládnout naši mysl? Jsou to démoni a Satan. Takže kontrolní otázka pro ateisty: „Koho že uctívá těch 5% co ovládá 95% bohatství Země?“ . Že by Satana? Pátrejte sami, mohu šířit takzvané hoaxy. Přesto vám pomůžu tímto obrázkem.

Bohemian Grove (Český Háj) v Kalifornii z videa natočeného Alexem Jonesem v roce 2002.

Každý rok v červenci tam na 14 dní jezdí nejenom ti za oponou, ale hlavně politici, vlastníci medií, prezidenti, byznysmeni, ti co skutečně něco znamenají, aby odevzdali své starosti této sově, známé pod jménem Molech. Určitě to dělají z rozpustilosti a nedostatku inteligence.

Protože kvantový počítač dodali už v Mezopotámii vybrané zasvěcené skupině právě démoni, tak i ti dokážou tuto technologii ovládat. Protože už je nás moc a nemohou všechny plně kontrolovat, potřebují se dostat do našich hlav. Vědět, jak se cítíme, co si myslíme a na co myslíme. A to jde jedině přes tzv. monitoring, který si lidé rádi na sebe dávají, ale úplně nejlepší je, když ta zařízení budou mít lidé v sobě. Proto vytváření a užívání této technologie je hra s ohněm.

Pán Jehošua Kristus řekl:

„Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:22)

Protože se jim daří úspěšně tuto technologii zavádět a lidé jako oslíci jdou za nimi jako za nějakou sladkou mrkví, a ještě někteří touží dobrovolně být strojem, jako například tajemný pan VK, tak musí být ty dny zkráceny. Proč? To Pán Jehošua vysvětluje zcela jasně.

A to je ta DOBRÁ ZPRÁVA, protože se jim jejich ničemné plány nemohou podařit a těch 5% velmi brzy zjistí, že jim to jejich zlato zrezaví a nebude mít žádnou hodnotu. Proč? Protože toto proroctví zapsal tělesný bratr Pána Jehošuy, Jakub, pod inspirací, když byl naplněn Otcovým ruach, česky Duchem, jako slovo, které se nemění, protože na to dohlédne samotný BORE, Stvořitel nebe a Země, jehož jméno je PŮSOBÍ, ABY SE STALO! (Jakub 5:1-7)

Lidské vědomí počítač nikdy mít nebude, nemá napojení na ruach a ničemný plán bude při 6 trubce ukončen – Zjevení 9:13-21. Její zvuk se rození velmi, ale velmi brzy, pravděpodobně letos do podzimu. Zda to tak je, tak na to se dotazujme ve svých modlitbách nebeského Otce, ve jménu Jehošuy Krista, zda nám to Ruach (Duch) potvrdí. Mohu jen ukázat směr. Snad jsou tyto mé informace dostatečně srozumitelné i pro toho největšího laika. Není to odborný článek.

Přeji všem Pánův pokoj v tomto ničemném čase.

Váš bratr a Pánův otrok

2 thoughts on “Může AI, neboli umělá inteligence získat vědomí? V jakém zájmu je tato AI vytvářena? Proč je to vše hra s ohněm?

  1. Doporučuji k přečtení článek ze dne 15.04.2021 pod názvem „VY, nevěřící PÍSMU, uvidíte, že MAFIE celého světa NEBUDE MÍT ÚSPĚCH! První anděl z knihy Apokalypsy právě začíná troubit…“, kde je pro Vás vzhledem k tomuto článku důležitý odsek 7) NEDOSTUPNOST, kde máte k dispozici mimo jiné i video MIKROBI VYVRACEJÍ KORONU vložené na Odesee.com dne 22. září 2021, kde se dozvíte, co je to ten VIRUS a že není vůbec přenositelný z kohokoliv na kohokoliv!

    Pokud vás zajímají odbornější informace, které jsou podpořeny dalšími mnoha důkazy, tak doporučuji ke zkoumání článek ze dne 12.06.2021 pod názvem CUI BONO? V roce Covidu… aneb „Proč dnes mají “laici” větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.“

Comments are closed.